Posts Tagged ‘Werkgroep Morkhoven’

Werkgroep Morkhoven dient klacht in bij chef van Federale Politie

January 3, 2014

Vic.vervloesem

De Werkgroep Morkhoven diende klacht in bij Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie, omdat de klachten bij de politie van Herentals omtrent de doodsbedreigingen en omkoop-poging van de genaamde Victor Vervloesem tegenover activist Marcel Vervloesem’s 15-jarige kleindochter, niet onderzocht werden. Dat gold ook voor de maandenlange terreurcampagne vanwege de genaamde Dimitri Vervloesem (een neefje van de beide Vervloesem’s) en zijn bende jegens Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter die daarop volgde.
Victor Vervloesem, een halfbroer van Marcel Vervloesem, en zijn kameraden, beweerden vlak na de onthulling van de kinderporno-zaak Zandvoort, dat zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. Zij stapten met hiun beschuldigingen destijds naar Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en de commerciële zender VTM die door hun zogenaamde ‘getuigenissen van de slachtoffers’, de aandacht van de zaak Zandvoort wisten af te leiden waardoor deze zaak tenslotte in de doofpot verdween.
Van Victor Vervloesem bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes.  De PV’s werden nooit onderzocht door de Turnhoutse justitie die de zaak Zandvoort in de doofpot stopte door Marcel Vervloesem jarenlang te vervolgen op basis van de voornoemde getuigenissen.
De Werkgroep Morkhoven vindt het onaanvaardbaar dat Victor Vervloesem die het intussen tot chef van de Commissie Politie en Veiligheid van de Stad Herentals en bestuurslid van de lokale politieraad ‘Neteland’ wist te schoppen, de aanstichter is geweest van de maandenlange terreurcampagne en de terroriserende bende zelfs van een politiescanner voorzag.
Zij vindt het tevens onaanvaardbaar dat alle klachten terzake bij de politie van Herentals, Minister Milquet (cdH), Minister Turtelboom (Open VLD), de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité P, zonder gevolg zijn gebleven.
Victor Vervloesem is nog steeds in functie alsof er niets gebeurde. Hij wordt waarschijnlijk door de politici binnen de sp.a en de andere politieke partijen beschermd omdat hij de zaak Zandvoort mee hielp dicht te dekken. Dat bewijst nog eens dat er, naast een aantal magistraten, ook hoogstaande politici bij deze zaak betrokken zijn.

Foto: aanklager Victor Vervloesem die, dank zij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, een politieke carrière wist op te bouwen en thans in het bestuur van de lokale politieraad zetelt.

Meer info op: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/12/31/temp-0cf304fc18ab890f00579bceb7255ef0-8028669.html

Advertisements

Versleuteling Morkhoven-skynetblogs: Brief aan Minister Turtelboom

November 30, 2013

9 januari 2013

Geachte minister Turtelboom,

Betreft:  Aan minister van Justitie Annemie Turtelboom, website Werkgroep Morkhoven offline en kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen.
Als Sp.a lid vind ik de houding van sommige leden binnen onze partij wederom uiterst schokkend (video & brief).
Leden binnen ons sp.a bestuur laten nu toe dat Victor V. één van onze gemeenteraadsleden te Herentals, die tevens bestuurslid is van de lokale politieraad, nachtelijke doodsbedreigingen stuurt aan de 14-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem (video) van de Werkgroep Morkhoven(video’s). DIT MOET STOPPEN!
Onze overheid zakt hoe langer hoe dieper in het moeras indien deze de gedupeerde burgers niet naar behoren vertegenwoordigen. Vooral de regerende partijen zullen het nogmaals zwaar te voorduren krijgen bij de eerstvolgende verkiezingen indien de verantwoordelijke ministers niet daadwerkelijk optreden tegen criminelen binnen de politiek (video).
Enkel met het openbaar maken hiervan via de reguliere media kan men het vertrouwen van de kiezers terugwinnen voordat het te laat is en België uit elkaar valt. Mede daarom verzochten wij u, als Minister van Binnenlandse zaken, als ook de voltallige regering op 21 november 2012 om hieraan een halt toe te roepen (video).
Ditmaal verzoeken wij u als verantwoordelijk minister van Justitie nogmaals kennis te nemen van deze inhoud als ook ons verzoek aan het Grondwettelijk Hof en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen om escalatie te voorkomen, waarvan de gevolgen rampzalig zullen zijn.
No cancer Foundation dringt er dan ook op aan om u niet langer te laten muilkorven door het vanaf 1940 vanuit Nederlands grondgebied geruisloos voortgezette Nazi regime. Het stilzwijgen van overheid en justitie hierover moet worden doorbroken. Een bewind waar kindermoord en pedofilie een onderdeel vormen in de gijzeling van soevereine staten zoals België en vervolgens de rest van Europa voor een geruisloze fascistische machtsgreep met genocide gevolgen moet worden doorbroken hoe moeilijk dit ook moge zijn. Hiertegen voeren zowel No Cancer Foundation als de Werkgroep Morkhoven op hun eigen manier oppositie. Vandaar deze brief aan u als Minister van Justitie met daarin de klacht d.d. 26 december 2012 van Werkgroep Morkhoven (lees vanaf blz. 25) aan Team Skynet.
Deze brief ligt sinds donderdag 27 december 2012 voor de correctionele rechtbank Eerste Aanleg in Belgie te Hasselt. Wij verzoeken u dan ook om deze website van de Werkgroep Morkhoven bij Skynet (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/) te laten herstellen daar het onderdeel vormt van onze aangifte als bewijslast tegen de globale sluipmoordende massavergiftiging.
Indien Skynet de site van werkgroep-morkhoven blijft blokkeren en het onderzoek blijft dwarsbomen zullen wij niet nalaten om een aanvullende aangifte tegen Skynet (Belgacom) in dit lopende strafrechtelijke onderzoek te doen voor het participeren aan een internationale criminele organisatie met sluipmoordende genocide gevolgen op miljoenen onschuldige burgers (video1/2/3/4).
Ook de Procureur-Generaal van het Parket bij het Hof van Antwerpen is als partij daarvan in kennis gesteld (link met deeplinks) met de doelstelling om samen met de verantwoordelijke rechters tot een oplossing te komen waartoe ze verplicht zijn overeenkomstig de Belgische Grondwet, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven kunnen hebben.
Hoogachtend verblijven wij,

Verbeek Erik,

 

No Cancer Foundation,

++++

Van: No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>

Datum: 9 januari 2013 11:12

Onderwerp: Aan minister van Justitie Annemie Turtelboom, website Werkgroep Morkhoven offline en kleindochtertje Marcel Vervloesem ontvangt doodsbedreigingen.

Aan: min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, press@belgacom.be

Cc: public.info@consilium.europa.eu, press.office@consilium.europa.eu, info@just.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, info@premier.fed.be, info@ckfin.minfin.be, contact.reynders@diplobel.fed.be, info@vandelanotte.fed.be, info@laurette-onkelinx.be, info@laruelle.fgov.be, info@mod.mil.be, info.magnette@diplobel.fed.be, fo.magnette@diplobel.fed.be, olivier.chastel@chastel.fed.be, info@deconinck.belgium.be, info@wathelet.fed.be, courard@minsoc.fed.be, info@servais.belgium.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@bogaert.belgium.be, fo@crombez.fed.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, piet.debruyn@n-va.be, dedecker@senators.senate.be, contact@christinedefraigne.be, defraigne@senators.senate.be, patrick.degroote@n-va.be, delperee@hotmail.com, delperee@senators.senate.be, bourgmestre.demeyer@liege.be, guido.de.padt@pandora.be, info@gdeprez.be, caroline.desir@psmail.be, bart.dewever@n-va.be, filip.dewinter@vlaamsbelang.org, filip.dewinter@vlaamsparlement.be, dalila.douifi@s-p-a.be, andre@andredubus.be, jan.durnez@vlaamsparlement.be, jan.durnez@skynet.be, inge.faes@n-va.be, cindy.franssen@vlaamsparlement.be, liesbeth.homans@vlaamsparlement.be, liesbeth.homans@n-va.be, louis.ide@n-va.be, zakia.khattabi@ecolo.be, ahmed.laaouej@voila.fr, bart.laeremans@telenet.be, sara@vivant.org, nel@vivant.org, lieve.maes@n-va.be, courrier@philippe-mahoux.be, phm@swing.be, vanessa.matz@aywaille.be, claudine.dussart@skynet.be, jacky.morael@ecolo.be, morreale@senators.senate.be, pmoureaux@skynet.be, audia.niessen@ecolo.be, fatma.pehlivan@vlaamsparlement.be, danny.pieters@n-va.be, freya.piryns@groen.be, fatihasaidi2003@yahoo.fr, ludo.sannen@vlaamsparlement.be, sannen@senators.senate.be, louis.siquet@skynet.be, elke.sleurs@n-va.be, helga@helgastevens.be, secretariaat.mt@telenet.be, taelman@senators.senate.be, fauzaya.talhaoui@ua.ac.be, muriel.targnion@gmail.com, cecile.thibaut@ecolo.be, secretariat@dominiquetilmans.be, tilmans@senators.senate.be, bart@tommelein.be, rtorfs@cdenv.be, rik.torfs@law.kuleuven.be, vandermeersch@senators.senate.be, karl.vanlouwe@n-va.be, petervanrompuy@gmail.com, yoeri@vastersavendts.be, sabine.vermeulen@n-va.be, mieke.vogels@vlaamsparlement.be, vogels@senators.senate.be, fabiennewinckel@yahoo.fr, olga@zrihen.be, ozrihen@skynet.be, ivo.belet@europarl.europa.eu, frieda.brepoels@europarl.europa.eu, philip.claeys@europarl.europa.eu, jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu, said.elkhadraoui@europarl.europa.eu, derkjan.eppink@europarl.europa.eu, hans.vanbaalen@europarl.europa.eu, corien.wortmann@europarl.europa.eu, daniel.vanderstoep@europarl.europa.eu, laurence.stassen@europarl.europa.eu, judith.sargentini@europarl.europa.eu, marietje.schaake@europarl.europa.eu, ria.oomen-ruijten@europarl.europa.eu, lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu, judith.merkies@europarl.europa.eu, toine.manders@europarl.europa.eu, kartikatamara.liotard@europarl.europa.eu, barry.madlener@europarl.europa.eu, esther.delange@europarl.europa.eu, sophie.intveld@europarl.europa.eu, lucas.hartong@europarl.europa.eu, gerben-jan.gerbrandy@europarl.europa.eu, wim.vandecamp@europarl.europa.eu, bas.eickhout@europarl.europa.eu, peter.vandalen@europarl.europa.eu, marije.cornelissen@europarl.europa.eu, emine.bozkurt@europarl.europa.eu, thijs.berman@europarl.europa.eu, bastiaan.belder@europarl.europa.eu, annemie.neyts-uyttebroeck@europarl.europa.eu, bart.staes@europarl.europa.eu, dirk.sterckx@europarl.europa.eu, marianne.thyssen@europarl.europa.eu, kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu, frank.vanhecke@europarl.europa.eu, guy.verhofstadt@europarl.europa.eu, mathieu.grosch@europarl.europa.eu, t.vdekken@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, esther.ouwehand@tweedekamer.nl, pjansen@sp.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, secretariaat.elias@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, r.leegte@tweedekamer.nl, j.houwers@tweedekamer.nl, r.bisschop@tweedekamer.nl, r.dijkstra@tweedekamer.nl, c.dik@tweedekamer.nl, m.fokke@tweedekamer.nl, j.geurts@tweedekamer.nl, a.a.dvries@tweedekamer.nl, A.Slob@tweedekamer.nl, r.knops@tweedekamer.nl, m.agema@tweedekamer.nl, h.vgerven@tweedekamer.nl, p.ulenbelt@tweedekamer.nl, marianne.thieme@tweedekamer.nl, b.madlener@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, e.groot@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, k.verhoeven@tweedekamer.nl, joost.taverne@tweedekamer.nl, b.vojik@tweedekamer.nl, j.kerstens@tweedekamer.nl, h.krol@tweedekamer.nl, agnes.mulder@tweedekamer.nl, a.schut@tweedekamer.nl, Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl, Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl, b.visser@tweedekamer.nl, j.c.vos@tweedekamer.nl, b.vtwout@tweedekamer.nl, lroorda@js.nl

Abus des enfants: Werkgroep Morkhoven, en résumé

June 9, 2013

Image

22 août 2009

Fondé en 1989, le Werkgroep Morkhoven est devenu célèbre pour les actions de rue hilarantes de Marcel Vervloesem, qui ont mené, après de longues luttes avec les autorités belges, à de nouvelles législations sur:

  • Le défaut de législation sur les cellules d’isolement des institutions, dans lesquelles des enfants pouvaient être enfermé durant des périodes jusqu’à trois mois.
  • Les prisonniers malades flamands, qui étaient fermés dans les établissements de langue française où ils n’avaient aucune langue commune avec le personnel qui était censé les soigner.
  • Les personnes handicapées qui était interdites des cinémas et autres lieux publics pour des raisons de sécurité ;

Le dossier de cellules d’isolement dans la section pédiatrique de l’hôpital « Good Engels » à Anvers mena à la découverte d’une organisation criminelle qui attrapaient des adolescents fugueurs, les corrompait, puis les introduisait dans des « services d’escorte » et l’industrie hollandaise et allemande de pornographie. Les recherches du Werkgroep Morkhoven ont mené aux activités du réseau dans la ville belge de Temse et dans l’île portugaise de Madère. Une ancienne victime employée par le réseau sous le chantage, a mené le Werkgroep Morkhoven en 1998, à la ville de Zandvoort, en Hollande. Marcel Vervloesem a alors rencontré le patron du réseau, Gerrit Ulrich, un citoyen allemand qui vendait sur Internet, des photos de crimes sur des enfants (pornographie, viol, torture et meurtre). Ulrich a donné sa dite « collection », qui n’était pas alors encore illégale de posséder en Hollande, mais montrait un crime contre l’humanité.

Interpol et la police belge ont compté 93.081, dont 88.539 images uniques de crimes. L’Union Européenne a imposé des lois pour combattre ce commerce, mais aucun des pays concernés ne les respecte. Au contraire, la presse a rapidement censuré l’information, assurant que le fichier Zandvoort ne montrait « que quelques centaines d’images dans des vieux magazines ». La justice belge a fermé le dossier secrètement en quelques semaines, au motif de « coupables inconnus ». Mais quand le Werkgroep Morkhoven a identifié un haut magistrat français dans le dossier, déculotté avec un garçon de 11 ans, le dossier a été rouvert, pour poursuivre Marcel Vervloesem (et pas le magistrat) sur la base des diverses accusations, parmi lesquelles la possession de la pornographie d’enfant, où la preuve du crime contre l’humanité qu’il a exposée.

Marcel Vervloesem a alors objet d’un montage l’accusant de viols. Il a été dit coupable et emprisonné en violation de toutes les lois, en l’absence de 42 pièces à son dossier. Les juges ont ignoré les certificats médicaux prouvant que son diabète ne lui permettait pas de violer quiconque, et que l’état de son coeur était tel, qu’il n’aurait pas pu survivre aux stimulants sexuels qui lui auraient été nécessaires pour commettre ces viols. Le vrai but était d’assurer sa mort en prison, en le privant des soins de santé essentiels. Mais il a survécu, par une série interminable de miracles, que le corps médical ne parvient à expliquer.

http://morkhoven.org/wordpress/?p=7

Child abuse – Werkgroep Morkhoven overview

June 9, 2013

Image

August 22, 2009

Founded in 1989, the Werkgroep Morkhoven became famous for Marcel Vervloesem’s hilarious awareness street actions, which led, after long struggles with the Belgian authorities to new legislations on:

  • The lack of legislation on the isolation cells of public institutions, in which children could be locked for periods up to three months.
  • Flemish ill prisoners, who were locked in French speaking institutions, where they had no common language with the staff that was supposed to treat them.
  • Handicapped people who were banned from cinemas and other public places for security reasons;

The isolation cell dossier in the paediatric section of Antwerp’s hospital « Good Engels » led to discover a criminal organisation trapping runaway teenagers, corrupting them and introducing them in « escort services » and the Dutch and German porn industry. Further researches led the Werkgroep Morkhoven to the networks’ activities in the Belgian town of Temse and the Portuguese island of Madeira. A former victim employed by the network under blackmail, has led the Werkgroep Morkhoven in 1998, to the town of Zandvoor, in the Netherlands. Marcel Vervloesem has then met the network’s boss, Gerrit Ulrich, a German citizen who was selling on Internet, photographs of crimes upon children (pornography, rape, torture and murder). Ulrich gave his so-called « collection », which then was not illegal to possess in Holland, but showed a crime against humanity.

Interpol and the Belgian police counted 93.081, of which 88.539 unique pictures of crimes. The European Union imposed laws to fight this trade, but non of the countries involved respect them. On the contrary, soon the press censored the information, pretending that the Zandvoort file only showed « a few hundred pictures in old magazines ». Belgian justice closed the case secretly within a few weeks, under the motive of « unknown culprits ». But when the Werkgroep Morkhoven identified a French high-ranking magistrate in the file, underpants-less with an 11-years-old boy, the case was re-opened, to prosecute Marcel Vervloesem (and not the magistrate) on the basis of various accusations, among which possession of child pornography, the evidence of a crime against humanity that he exposed.

Marcel Vervloesem was then object of a set-up accusing him of rapes. He was said guilty and was imprisoned in violation of all the laws. The judges wilfully ignored doctor’s certificates showing that his diabetes did not make it possible for him to rape anyone, and that his heart condition is such that he would not have survived to the sexual stimulants that would have been necessary for him to execute these rapes. The real aim was to assure his death in prison, by depriving him of vital health care. But he survives, throughout a never-ending series of miracle that the medical community cannot find an explanation.

http://morkhoven.org/wordpress/?p=3

Les Skynetblogs du Werkgroep Morkhoven sont verrouillés

January 17, 2013

Image

31-05-05

WitteComitesBlancs 17.2.05 – ‘Intimidations et harcelement judiciaire’

Marcel Vervloesem : INTIMIDATIONS ET HARCELEMENT JUDICIAIRE samedi 17 février 2001.  Dans la même rubrique MEDIAMALGAME. Novembre 2001 Comment on veut déstabiliser Marcel Vervloesem, pionnier de l’ASBL « Werkgroep Mrokhoven », spécialisée dans la protection des enfants et la dénonciation des activités pédo-criminelles. 1. UN FAUX CASIER JUDICIAIRE.En Belgique ce ne sont pas les pédophiles qui sont poursuivis. Ce sont ceux qui les dénoncent. En 1992, voyant leurs activités révélées par Marcel VERVLOESEM deux pédophiles portent plainte contre lui pour chantage. C’est à la suite de cette plainte que l’enquêteur de l’ASBL MORKHOVEN est incarcéré pendant 15 jours. Avant de passer devant la chambre du conseil il obtient, en tant qu’inculpé l’accès à tout le dossier de la filière de TEMSE [1].C’est ainsi que Marcel VERVLOESEM prend connaissance de PV mentionnant la remise au greffe du tribunal de Dendermonde, par un officier de police hollandais, d’agendas, de centaines de photos à caractère pédophiliques et de 27 vidéos cassettes dont celle qui fut filmée par Norbert DERIJCK lui-même, avec des enfants de Madère. Le script descriptif de toutes les scènes de viol d’enfants de ce film impliquant également un autre Belge du nom de Philippe, un Hollandais et un Portugais, était déjà inclus, à ce moment là, dans le dossier dit ” de TEMSE”. C’était la preuve que le Parquet de Dendermonde avait en main de quoi poursuivre des pédophiles belges dès 1992. On sait que ce matériel resta inerte jusqu’en novembre 1997, moment où, suite à la pression de l’association de Morkhoven et aux mandats d’arrêt internationaux envoyés par le Portugal, Norbert DERIJCK fut arrêté.Mais la plainte pour chantage suivit son cours pour arriver, fin 98, en première instance : trois juges signèrent le jugement condamnant Marcel VERVLOESEM pour chantage et escroquerie. Le problème était que ce jugement s’appuyait sur un casier judiciaire qui était un FAUX, puisqu’il concernait un autre VERVLOESEM, un homonyme , mais n’avait rien à voir avec le passé de MARCEL. Après avoir interjeté appel du jugement, Marcel VERVLOESEM, le vrai, porta plainte contre ces trois magistrats, pour faux et usage de faux. Cette plainte fut retirée par la Chambre du conseil des mains du Juge d’instruction TASS, pour être transmise au Procureur du Roi, puis au Procureur Général de GAND. Celui reconnut les erreurs mais ne fit rien d’autre que de transmettre le dossier au ministre VAN PARIJS qui en début mai pris position. Alors que généralement le ministre s’abstient, au nom du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, ici le ministre ” a jugé”, tout en reconnaissant la falsification, que, faute de la preuve de mauvaises intentions, les trois magistrats n’avaient rien à se reprocher. Tandis que la Cour d’Appel de Gand rendait le 1er Juillet 2001 un arrêt peu commun disant qu’il n’y avait plus de chef d’inculpation mais que Marcel VERVLOESEM était condamné à 7 mois avec sursis pour “imprudences dans le traitement de ses dossiers” et ajoutant, dans le commentaire, outre l’affirmation que Morkhoven travaillait bien, le souhait que l’association continue ! 2. DE FAUSSES ACCUSATIONS DE…PEDOPHILIES. Dès la révélation de l’affaire des milliers de photos du matériel informatique de Zandvoort, en juillet 1998, Marcel VERVLOESEM est l’objet d’une campagne médiatique visant à le décrédébiliser. Deux mois plus tard il était poursuivi par le parquet de TURNHOUT suite à des plaintes l’accusant d’activités pédophiliques. L’analyse de ses plaintes ( dont une provenant de son propre frère cadet, dans une famille éclatée et dispersée) permet de conclure au montage artificiel. La principale plainte émanait d’une famille dont un PV daté du 5 mai 1993, donc cinq ans auparavant, contenait les aveux de la mère disant avoir subi des pressions et, également, avoir reçu de l’argent, pour accuser Marcel VERVLOESEM !3. LA DESINFORMATION.Le 14 juillet 1998, l’émission de la télévision Hollandaise NOVA, révélait que les recherchees entreprises depuis plus de 9 ans par l’ASBL WERKGROEP-MORKHOVEN, dont la figure la plus connue est Marcel VERVLOESEM, avaient abouti à la découverte et à la localisation du site Internet APOLLO produisant et diffusant des milliers de photos de pornographie pédophilique.Le lendemain toute la presse, belge et internationale, répercutait la nouvelle. Mais en Belgique les rédactions de la presse télévisuelle et écrite furent l’objet de tentatives de désinformation. On téléphonait même du ministère de la Justice ( un fonctionnaire demandant que l’on ne cite pas son nom) pour dire qu’il fallait se méfier de ce VERVLOESEM, qui avait contre lui des affaires de mœurs et des affaires de chantage.4. UNE VIEILLE HISTOIRE DE CHANTAGE.1992. Au moment où ils savaient que la VZW Morkhoven suivaient leurs traces, des pédophiles de la filière dite “de Temse”, ont déposé plainte contre Marcel Vervloesem, pour chantage.Ils voulaent déstabiliser les gens de la VZW, car depuis leur enquête sur les cafés MONTY et GAYATTI de TAMISE (Temse), ceux-ci étaient sur la trace de trop d’enfants qui se trouvaient dans le circuit, et de trop de pédophiles actifs. Parmi ces derniers, André L., avec un témoin à charge, Dirk Tahon, à ce moment là, propriétaire du café MONTY, prétendaient que Marcel VERVLOESEM leur avait proposé de faire disparaître des photos compromettantes contre de l’argent. C’était cela le chantage.Suite à une demande d’information ministérielle le Procureur du roi de Termonde a fait savoir en son temps, au Ministre Wathelet qu’on n’avait trouvé aucune preuve de chantage de la part des membres de l’ASBL Werkgroep Morkhoven. Une note ministérielle a même été rédigée dans ce sens. Mais cette plainte avait donné la possibilité à la Justice de perquisitionner chez les membres de la VZW ( ou ASBL,ndr). Depuis, le témoin ” à charge” ( Dirk Tahon) de ce soi-disant « chantage » a avoué à la journaliste Yolande de De Graaf ( Rotterdam), qu’il n’y avait pas eu chantage. Il disait qu’il avait témoigné contre les membres de la VZW, car un ami qui faisait partie du réseau se trouvait en difficulté pour avoir été découvert. Il affirmait platement :« J’ai donc témoigné pour aider mon ami ».Au magazine “Dag Allemaal”, cette même personne a aussi déclaré que cette plainte pour chantage était fausse, mais qu’ils profitaient de ce que la justice enquêtait sur l’ASBL MORKHOVEN pour déplacer leurs activités. Cette personne fit les mêmes déclarations devant les caméras de la télévision Hollandaise et de la RTBF ( Emission « Faits Divers »).5. Une plainte ! Une ! LE 10 SEPTEMBRE 1998 ( Le lendemain de la diffusion de l’émission « RESEAUX PEDOPHILES » dans la série Faits Divers sur RTBF1, et le jour de la diffusion de la même émission sur ARTE ), une plainte fut déposée au Parquet de TURNHOUT contre Marcel VERVLOESEM. Il s’agit de la plainte des parents d’un jeune garçon, Jeanine V. S. et John G., domiciliés dans le même quartier que Marcel VERVLOESEM.Les faits dénoncés auraient eu lieu il y a environ 10 ans.Signalons qu’une première enquête de la PJ de TURNHOUT, sous la direction du Juge d’Instruction JACOBS avait permis d’inculper pour les même faits, dont s’était plaint le même garçon, un certain J.P.W. de HERENTALS, travaillant comme ouvrier communal à MORKHOVEN.Un second volet de la plainte consistait à accuser Marcel VERVLOESEM d’avoir attiré le jeune garçon chez lui pour lui faire visionner des K7 Video porno « avec masturbation ». Selon le PV 37.99.100.831/93, des K7 de Video porno ont bien été saisies, mais ce n’était pas chez Marcel VERVLOESEM. C’est la gendarmerie d’HERENTALS qui a trouvé ces K7 au cours d’une perquisition dans la maison même où le jeune garçon habitait avec ses parents.Marcel VERVLOESSEM a immédiatement déposé une plainte en diffamation contre ces parents.Peu avant le 21 octobre ils ont téléphoné à Marcel VERVLOESEM, pour lui demander de retirer sa plainte. Ce qu’il a évidemment refusé.5.LE SCENARIO DU MONTAGE D’UNE PLAINTE.1993 .Dans un PV du parquet de TURNHOUT, N° 10.37.99.100.831/93, daté du 5 mai 1993, V.S. Jeanine, demeurant KONINKRIJCK, (la mêre du garçon qui a porté plainte contre Marcel VERVLOESEM en Septembre 1998) portait plainte contre une certaine Madame Jeanine D.M. de LILLE ( Prov. D’Anvers) . Elle déclarait que cette dame lui avait remis en avril 92, trois K7 de video porno, pour son mari.Voici la traduction d’extraits de ce PV : « Jeanine D.M., m’a laissé entendre qu’en échange des K7 pornos, moi, ou , mieux, mon mari, devrait rendre un petit service. Je devais faire une déclaration concernant VERVLOESEM. Je devais affirmer qu’un certain HENDRICKX de LILLE, également, ( Prov. d’Anvers) avait donné de l’argent à VERVLOESEM.. Je n’ai jamais compris cette demande. Elle disait en plus qu’elle nous donnerait de l’argent pour témoigner contre VERVLOESEM.Vu que Jeanine D.M. et VERVLOESEM sont des ennemis, j’ai compris que Jeanine D.M. essaie de nous monter la tête contre VERVLOESEM. Je ne le connais que peu. Il habite dans notre quartier.Nous ne voulons rien savoir de cette affaire. Souvent nous avons reçu des coups de fil. Jeanine D.M. proférait la menace d’avertir la police du fait que nous étions en possession de K7 pornos. Mon mari en a eu assez et a lui-même transmis ces cassettes au Parquet. Jeanine D.M. prétendait qu’elle avait déjà porté plainte contre nous parce qu’elle prétendait que des enfants étaient venus voir ces films pornos chez nous. ( …) » Dans ce PV la police judicaire confirme bien que les cassettes pornos ont été remise au Greffe du Tribunal Correctionnel de TURNHOUT.6. PLAINTE DU FRERE CADET ? Pas déposée. Il dit lui-même, interviewé par Luk DE WILDE ( Gazet van Antwerpen) : « Je sais que je vais être entendu comme témoin, car il est trop tard pour porter plainte, les faits sont prescits).Victor VERVLOESEM est le cadet d’une famille de 10 enfants. « Tous de la même mère, dit-il lui-même, mais cerainement pas du même père ! ».Quatre des frères etsoeurs sont décédés.Maaike, la sœur de Marcel VERVLOESEM, a déclaré le 28 octobre dernier, que c’était le frêre de Marcel qui avait été impliqué dans une affaire de mœurs avec un garçon de 12 ans. Cela avait duré quelques temps. Le garçon avait voulu rompre. Il y avait eu menace au couteau. La police D’HERENTALS est intervenue, ainsi qu’un médecin du village de MORKHOVEN.Un autre garçon d’HERENTALS a déclaré qu’ il aurait été abusé sexuellment, il y a quelques années, par Victor VERVLOESEM. Il était avec un autre mineur d’âge. « Nous étions attachés ensemble, a-t-il déclaré, à un arbre de la forêt de NOORDERWIJCK, où Victor venait de temps en temps. Il nous menacait de nous couper nos parties génitales avec une faucille. » UNE PLAINTE DU COMPAGNON DU FRERE CADET ? Victor Vervloesem et son compagnon Johan D., sont actuellement accusés eux-mêmes d’avoir abusé sexuellement de mineurs. Une plainte a été déposée par les parents d’une jeune fille nommée SONJA, de Olen, pour viol, ayant occasionné un début de grossesse et une fausse couche. Elle a été en traitement à l’hopital d’HERENTALS. Ses parents ont déclaré que leur fille avait, en outre, été battue par Johan D.QUELLES AUTRES PLAINTES ? de Peter W., fils de Jeanine D.M. de LILLE ( Prov. D’ANVERS)Selon les déclarations de Jeanine V.S. annotées dans le PV 10.37.99.100.831/93 ( 5 mai 1993) , dont il est fait mention plus haut , cet homme est lui-même l’objet d’une plainte des parents C., pour avoir eu des rapports sexuels avec leur fille ELSJE, alors agée de 11 ans.Dans ce PV, la police judiciaire de TURNHOUT confirme bien le dépôt d’une plainte contre Peter W. et Benny V. L., de la part des parents C. en date du O5.04.1993 ( PV N° 370.18.100.734/93) auprès de la Police Judiciaire d’HERENTALS.De plus, il faut savoir que Peter W. avait déjà été condamné auparavant pour l’empoisonnement des chiens de Marcel VERVLOESEM.EXCES DE ZELE A LA RECHERCHE D’AUTRES PLAIGNANTS.Ce 30 octobre un policier de la PJ de TURNHOUT a rendu visite à Luk VERVLOESEM, un autre frêre de Marcel. Le policier voulait interroger son jeune fils sur des « histoires de pédophilie ». Il a procédé à cet interrogatoire en dehors de la présence des parents et sans la présence d’une collègue féminine ou d’une assistante de police.NDR : La plupart de ceux qui ont de déposé plainte, en 1998, sont apparus dans le dossier du Juge d’instruction VRINTS, dans lequel Marcel VERVLOESSEM était inculpé mais qui a abouti à un acquittement devant la Cour d’Appel d’ANVERS.Texte rédigé le 17 février 2001.[1] La filière de TEMSE ( Tamise, près de St Nicolas) implique les gérants et certains clients des Café “Monty” “Gayatti” à Tamise, des habitants de Hulst en Hollande, les studios photographiques DE PAUW à Utrecht, des habitants de la Beverstraat à Rotterdam, des habitants de la Kerkstraat à Amsterdam, les locataires d’un appartement de la Endhovenseweg à Waalre (Holl) où le Belge Norbert DERIJCK et le Hollandais Lothar GLANDORF ( propriétaire de bars de prostitution enfantine à Rotterdam sont arrêtés , en 1992, par la police Hollandaise pour avoir été surpris avec des enfants puis relâchés faute de preuves. Ils étaient à ce moment là accompagné d’un jeune belge, un certain Robbie Van Der Plancken.( celui-ci est actuellement en prison en Italie pour avoir assassiné son compagnon le fameux Gerrit ULRICH dont le matériel pédo-pornographique constitue ce que l’on appelle les CD-ROM de ZANDVOORT.

Jaarverslag Werkgroep Morkhoven – Rapport annuel du ‘Werkgroep Morkhoven’

January 16, 2013

Image 

4/01/2013

Jaarverslag Werkgroep Morkhoven

Het afgelopen jaar werd er 1.600 keer beroep gedaan op de Werkgroep.

In 11 verdwijningszaken brachten de onderzoekers het dossier tot een goed einde.

Dit jaar werden nog 265 kinderen en 8 daders op de cederoms Zandvoort geïdentificeerd… In totaal werden er 852 dossiers met goed resultaat afgesloten.

De Werkgroep was actief in , Nederland , Frankrijk , Engeland , Zweden , Zwitserland , Denemarken , Tsjechië , Duitsland , Brazilië , Noorwegen en Roemenië.

Dit jaar bestaat de Werkgroep Morkhoven liefst 25 jaar.  Zij kreeg twee internationale prijzen voor haar werk.

======

Rapport annuel du ‘Werkgroep Morkhoven’

Au cours de l’année écoulée, 1.600 appels ont été adressés au Werkgroep.

Les enquêteurs ont mené 11 affaires de disparition à une fin heureuse.

Cette même année, 265 enfants et 8 malfaiteurs ont été identifiés sur les CDroms de Zandvoort… Ce qui porte à un total de 852 dossiers clôturés avec un résultat positif.

Le Werkgroep a été actif aux Pays-Bas, en France, en Grande-Bretagne, en Suède, en Suisse, au Danemark, en Tchéquie, en Allemagne, au Brésil, en Norvège et en Roumanie.

Le Werkgroep Morkhoven fête cette année son 25e anniversaire et s’est vu décerné deux récompenses internationales pour son travail.

Skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven verdwijnen van GOOGLE

January 15, 2013

Image

Op 17.12.2012 ontving het 14-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, doodsbedreigingen.

Op 20.12.2012, amper drie dagen later dus, werden al de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en de meeste webpagina’s verdwenen van het internet. De Skynet Klantendienst weigerde om op de door de Werkgroep Morkhoven ingediende klachten te antwoorden. Daarop diende de Werkgroep een klacht in bij de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ontvankelijk verklaarde. Belgacom/Skynet krijgt echter twee maanden de tijd om haar standpunt te bepalen waardoor de webpagina’s van de blogs langzaam van het internet verdwijnen, wat ongetwijfeld de bedoeling is.

===

De doodsbedreiging van Victor V.

17.12.2012 – 21.35 uur

Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij

(Dit document werd toegevoegd aan de klachten bij de Herentalse politie die naar het parket van Turnhout zouden zijn verzonden. De Ministers Turtelboom en Milquet ontvingen een kopie van dit document)

====

Archief

28-08-10

‘werkgroep morkhoven’ via Google (1)

Google.jpgGoogle: Résultats de recherche pour ‘werkgroep morkhoven’ – Zoekresultaten voor ‘werkgroep morkhoven’: 8.250 résultats

 

Langue Résultats pour les pages écrites en: toutes les langues
Région Rechercher les pages disponibles en : tous les pays/territoires
Format de fichier afficher les résultats avec des fichiers au format: tous les formats
Date Rechercher les pages Web découvertes durant: date indifférente
Emplacement Pages dans lesquelles le ou les termes figurent: n’importe où dans la page

—–

Recherche avancée
Environ 8.250 résultats

Résultats de recherche

holvoet willy dignite forum
[5576438]Que veut le Werkgroep Morkhoven??? Re: Que veut le Werkgroep
Morkhoven? ?? Re(2): Que veut le Werkgroep Morkhoven??? Re(3): Que
veut le Werkgroep …
http://www.scribd.com/doc/…/holvoet-willy-dignite-forum

Werkgroep Morkhoven: verwijdering van de skynetblogs | Persvrijheid –
DE BRIEF VAN ELS VAN EECKHAUT Om al de twijfel die gezaaid wordt, weg
te nemen, publiceren we hierbij nogmaals de brief van de Gentse
advocate Els Van E…
persvrijheid.morkhoven.org/?p=150

Indymedia NL (Nederland) – Werkgroep Morkhoven: site gehackt
De Werkgroep Morkhoven werd na de plaatsing van de foto’s van de
verdwenen Manuel Schadwald op haar site, voor een 2de maal gehackt.

indymedia.nl/nl/2003/09/13733.shtml

Werkgroep Morkhoven
8 juni 2009 … Strijd voor mensenrechten & tegen kindermisbruik.
Dossiers Zandvoort, Temse- Madeira, Good Engels, Ganumedes, …
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ – En cache – Pages similaires

Werkgroep Morkhoven [fr]
Ver. uitg.: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl – 10 Faiderstraat – 1060
Brussel – België – Recht op Antwoord:
werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu …
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/index-FR.htm – En cache – Pages similaires
Plus de résultats de http://www.morkhoven.droitfondamental.eu

Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file
The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related
to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper was
identified on …
werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Histoire du Werkgroep Morkhoven
Tous riaient, mais comprirent ainsi le problème, ce qui mena au
changement de législation. Ainsi naquit le Werkgroep Morkhoven qui
devint une association …
droitfondamental.eu/05-whos-who_Werkgroep_Morkhoven-FR.htm

Werkgroep Morkhoven | Facebook
Welcome to a Facebook Page about Werkgroep Morkhoven. Join Facebook to
start connecting with Werkgroep Morkhoven.
http://www.facebook.com/…/Werkgroep-Morkhoven/11100554225…

Meurtre d’un activiste – Morkhoven overblog
Jan Boeykens, Président de l’asbl Werkgroep Morkhoven … vzw
Werkgroep Morkhoven – le réseau pédocriminel de Zandvoort: …
fondationprincessedecroy.over-blog.org/article-13015339.html

ZANDVOORT N°3: Précautions de la Comission des Pétitions : LETTRES …
25 avr. 2009 … Courier du/à l’asbl Werkgroep Morkhoven qui lutte
contre les réseaux …. Werkgroep Morkhoven – Combat la
pédocriminalité organisée …
morkhoven-lettres.skynetblogs.be/…/zandvoort-n-3-precautions-de-la-
comission-des-petitions.html

….
http://www.google.be/search?hl=fr&client=safari&r…

Skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven verdwijnen van GOOGLE

January 15, 2013

Image

Op 17.12.2012 ontving het 14-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, doodsbedreigingen.

Op 20.12.2012, amper drie dagen later dus, werden al de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en de meeste webpagina’s verdwenen van het internet. De Skynet Klantendienst weigerde om op de door de Werkgroep Morkhoven ingediende klachten te antwoorden. Daarop diende de Werkgroep een klacht in bij de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ontvankelijk verklaarde. Belgacom/Skynet krijgt echter twee maanden de tijd om haar standpunt te bepalen waardoor de webpagina’s van de blogs langzaam van het internet verdwijnen, wat ongetwijfeld de bedoeling is.

De voornoemde doodsbedreigingen bleken van de genaamde Victor V. te komen.  Victor V. is sp.a-gemeenteraadslid te Herentals en organiseerde destijds de verhalen en de media-campagne tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die moesten dienen om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.

Er bestaan van deze pedo zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes, die nooit door de Justitie onderzocht en door de pers verzwegen werden.

Door zijn voortdurende slachtoffersrol in de pers kreeg Victor V. de nodige aandacht om een politieke loopbaan te starten.

In 2005 liet hij een petitie rondgaan waarin hij tesamen met het Morkhovense raadslid Marleen Diels (CD&V), de uitdrijving van Marcel Vervloesem uit Morkhoven en de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste.
Alhoewel de petitie maar door een tiental jonge kameraden van Victor V. (met een zwaar strafblad wegens inbraken en gewapende roofovervallen) getekend was, werd zij in de Herentalse gemeenteraad besproken.
Jan Peeters  die  tevens kamerlid is voor de sp.a en tijdens het vice-premierschap van Elio Di Rupo (Parti Socialiste) Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was, en in die functie ongetwijfeld goed bekend is met de werking van de Belgische Staatsveiligheid, verklaarde zich akkoord met de eisen die in de petitie gesteld werden.
Hij beloofde de eis om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, ‘voor te zullen leggen aan de juridische dienst van de de gemeente’.

Nadat Victor V. door sp.a-Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters op een lovende wijze tot bestuurslid van  het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van Herentals was benoemd, wist hij het in 2006 met 195 voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid van Herentals te schoppen alwaar hij prompt tot voorzitter van de Commissie Politie en Veiligheid werd benoemd.  Victor V. is thans bestuurslid van de Politieraad Zone Neteland en dat verklaart waarom de Herentalse Hoofdinspecteur Ronny Neefs (Politiezone Neteland) die goede contacten onderhoudt met Victor V., de recente aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die volgde op wekenlange doodsbedreigingen en waarbij een auto in volle vaart op haar kwam afgereden, niet wenste te noteren.

Om te verhinderen dat de Belgische ministers Annemie Turtelboom (Justitie) en Noël Milquet (Binnenlandse Zaken) waarbij een klacht werd ingediend, de doodsbedreiging van Victor V.; de daaropvolgende versleuteling van de skynetblogs en de wekenlange doodsbedreigingen die tenslotte tot een moordaanslag leidden zouden helpen dichtdekken, gaat de vzw Werkgroep Morkhoven in de komende maanden met alle beschikbare middelen aktie voeren (internet, pamflettenakties, klachten, brieven, gerechtelijke procedures,) .

De Werkgroep wil niet dat de Justitie alleen maar over de ‘kleine criminaliteit’ spreekt maar dat zij ook optreedt tegen de zware criminaliteit waarbij ondermeer politiefunctionarissen en bestuurleden van politieraden zijn betrokken.  Zij wil ook dat Skynet dat voor 53% in staatshanden is en ondermeer publiciteit maakt voor de federale politie en Childfocus, de blogs opnieuw ontsleutelt in plaats van akties vanuit het criminele milieu ondersteunt.

De bovengenoemde ministers dienen hun politieke verantwoordelijkheid terzake opnemen in plaats van aan struisvogelpolitiek te doen.

Het heeft geen enkele zin wanneer justitieminister Turtelboom die als Antwerpse Open-VLD-lijststrekker opkwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, de Antwerpse procureur Herman Dams die vooral de kleine criminaliteit wil aanpakken, ondersteunt, terwijl zij tesamen met de Turnhoutse procureur Jan Poels die zij tot kabinetschef benoemde, de zware criminaliteit  waartegen de Turnhoutse justitie niet wil optreden, mede toedekt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Aktie voor het Egmontpaleis te Brussel

==========

De doodsbedreiging van Victor V.

17.12.2012 – 21.35 uur

Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij

(Dit document werd toegevoegd aan de klachten bij de Herentalse politie die naar het parket van Turnhout zouden zijn verzonden. De Ministers Turtelboom en Milquet ontvingen een kopie van dit document)

==========

Uit het archief
28-08-10

‘WERKGROEP MORKHOVEN’ VIA GOOGLE (2)

Google.jpg

Google: Résultats de recherche pour ‘werkgroep morkhoven werkgroep morkhoven’ – Zoekresultaten voor ‘werkgroep morkhoven werkgroep morkhoven’: Environ 34.200 résultats…

Langue Résultats pour les pages écrites en: toutes les langues

Werkgroep Morkhoven [fr]
Ver. uitg.: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl – 10 Faiderstraat – 1060 Brussel – België – Recht op Antwoord: werkgroep.morkhoven@droitfondamental.eu …
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/index-FR.htm

YouTube – werkgroepmorkhoven’s Channel
werkgroepmorkhoven favorited a video (1 year ago) … werkgroepmorkhoven commented on Schandaal Vervloesem 1 : Za… (1 year ago) …
http://www.youtube.com/user/werkgroepmorkhoven

Werkgroep Morkhoven | Facebook
Welcome to a Facebook Page about Werkgroep Morkhoven. Join Facebook to start connecting with Werkgroep Morkhoven.
http://www.facebook.com/…/Werkgroep-Morkhoven/11100554225…

Videos Posted by Werkgroep Morkhoven: LE FICHIER DE LA HONTE [HQ …
26 mai 2010 … C’est le premier documentaire qui à partir d’une enquête précise, démarrée en 1988 par le Werkgroep Morkhoven, élargit la réflexion à …
http://www.facebook.com/video/video.php?v...
Plus de résultats de http://www.facebook.com

Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file
The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper was identified on …
werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Marcel Vervloesem: Lettre au Président du Werkgroep Morkhoven …
1 janv. 2010 … Paris, 1 janvier 2010 A Monsieur Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven Effectivement Jan, cela n’est pas possible que Marcel …
morkhoven-lettres.skynetblogs.be/…/marcel-vervloesem-lettre-au-president- du-werkgroep-morkhoven.html

Histoire du Werkgroep Morkhoven
Tous riaient, mais comprirent ainsi le problème, ce qui mena au changement de législation. Ainsi naquit le Werkgroep Morkhoven qui devint une association …
droitfondamental.eu/05-whos-who_Werkgroep_Morkhoven-FR.htm

Meurtre d’un activiste – Morkhoven overblog
13 janv. 2010 … Jan Boeykens, Président de l’asbl Werkgroep Morkhoven … vzw Werkgroep Morkhoven – le réseau pédocriminel de Zandvoort: …
fondationprincessedecroy.over-blog.org/article-13015339-6.html

Blogologie: Jan Boeykens, de werkgroep Morkhoven, nieuws.be en het …
13 okt 2009 … Ik heb me lang ingehouden om over dit onderwerp te schrijven. Don’t feed the trolls, en zo. Maar nu gaat het te ver.
http://www.blogologie.be/…/jan-boeykens-de-werkgroep-mork…-het-streisandeffect.html

Werkgroep Morkhoven | vzw-asbl – Erkenningsnr. 443.439.55
werkgroep. Aidons Marcel Vervloesem · Belgacom Morkhoven · Boublog · Dimitri Nu · DoofpottenJustitie · Gevangenissen – Problemen PSD · Hyves …
http://www.morkhoven.org/wordpress/

http://www.google.be/search?q=werkgroep+morkhoven+werkgro…

Guantanamo België: Justitie blokkeert Internet Werkgroep Morkhoven

January 13, 2013

Image

27.11.2008

Justitieminister Vandeurzen heeft blijkbaar problemen met het feit dat hij gelogen heeft over de zware problemen binnen onze Belgische gevangenissen en met name in de gevangenissen van Brugge en Turnhout waar de zwaar zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (hartziekte, twee hartoperaties in het vooruitzicht, zware suikerziekte, slokdarmontsteking, bloedarmoede met risico op infecties, vocht in benen en voeten die het gevolg waren van geblokkeerde nieren, kanker enz.) nu al drie maanden, na de diefstal van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, opgesloten zit.

Een bijkomend element in deze zaak is dat de wekenlange problemen met Vervloesem’s suikerziekte en vocht in benen en voeten tengevolge van geblokkeerde nieren, er gekomen zijn doordat Marcel Vervloesem enkel maar een paar keren medisch onderzocht werd zonder dat men iets deed om de wekenlange schommelingen van zijn suikerspiegel (van 40 tot 640) en de vochtopstapeling in benen en voeten op te lossen.

Marcel Vervloesem geraakte daardoor na zijn 4 weken lange hongerstaking in een onverluchte isoleercel van degevangenis van Brugge (waarbij hij volledig afgezonderd werd van zijn medegevangenen, wekenlang slechts alleen familiebezoek mocht ontvangen enz.) even in coma en moest enkele weken nadat hij zonder medisch dossier in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout was opgesloten, op 31.10.2008 met spoed opgenomen worden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout.

Marcel Verrvloesem is echter niet de enige gevangene die op dergelijke wijze mishandeld wordt. In de kelder van de gevangenis van Brugge bevinden zich bijvoorbeeld 5 cachotten waarin gevangenen volledig naakt en zichtbaar achter achter glas, tot 9 dagen lang opgesloten worden. Zij zijn met riemen aan polsen, buik en voeten aan hun bed geklonken en ontvangen iedere dag het bezoek van een geneesheer en een directeur of directrice.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat er zich onlangs twee gevangenen in de gevangenis van Brugge opgehangen hebben.

Justitieminister die de problemen in de belgische gevangenissen op een verontwaardigd gespeelde manier ontkende, liet verstaan dat de oorzaak van de zelfmoorden bij de gevangenen zelf ligt. Die zouden ‘niet kunnen aanvaarden dat zij een misdaad begingen’ en daardoor geestelijk gestoord geraken. Het ‘agresssieve gedrag’ van de gevangenen maakt deze opsluitingen noodzakelijk, aldus Vandeurzen die zei dat er nog meer ‘speciale cellen’ in de gevangenis van Brugge zouden bijgebouwd worden.

Om het grote publiek te misleiden, zei Vandeurzen in een recent interview met De Standaard ook dat de cipiers ‘door middel van een rollenspel zouden aangeleerd worden om zelfmoordneigingen bij gevangenen tijdig te herkennen’. Cynischer kan het niet maar misschien hoopt Vandeurzen daarmee op een goed blaadje te komen staan met de gevangenisdirecties en het gevangenispersoneel dat de laatste tijd een hele reeks stakingen organiseerde waardoor zijn gevangenisbeleid en zijn uitleg dat heel wat problemen binnen de gevangenissen het gevolg waren van de ‘overbevolking’ niet bleken te kloppen.

En tenslotte was er onlangs nog een artikel in de krant De Morgen en het franse dagblad Le Monde waarin aangetoond werd dat er binnen de Belgische gevangenissen echte folterpraktijken worden toegepast doordat de Wet Borginon van 2004 inzake de rechten van de gevangenen en de zogenaamde controles door de Commissies voor Toezicht niet worden toegepast.

Tot overmaat van ramp pakten het Comité tegen Folteringen van de Verenigde Naties en de Liga voor Mensenrechten een paar dagen geleden met een rapport uit waaruit blijkt dat er in de belgische gevangenissen werkelijke guantanamo-toestanden bestaan.
Het VN-Comité tegen folteringen riep de belgische regering hierbij dringend op om een ‘Nationaal Controleorgaan inzake de rechten van de gevangenen’ op te richten.

Het is misschien om de voornoemde redenen dat de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ-Lancelotti die al maandenlang de onrechtvaardige opsluiting van de doodzieke Marcel Vervloesem en de mensonterende wantoestanden in onze belgische gevangenissen (in het bijzonder in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge) aanklagen, vandaag geen toegang meer hadden tot het Internet doordat hun server ‘onvindbaar’ was.
De twee organisaties gaan een klacht indienen bij Belgacom en hopen dat Belgacom en de Directie van de Post waarbij al een klacht werd ingediend in verband met het wekenlange achterhouden van de briefwisseling van Marcel Vervloesem, hun klachten grondig gaan onderzoeken.

Sociale Woonmaatschappijen: werkgroep morkhoven, archief

January 12, 2013

734Bossche.jpg

1) Bepaalde Sociale Woonmaatschappijen bouwen met het geld van de Vlaamse overheid goedkope sociale woningen.
2) In den beginne worden er een paar ‘sociale gevallen’ ingezet
3) Die worden op een bepaald moment onder het mom van ‘renovatie’ uit hun woning gedreven
4) Bij de renovatie wordt er beweerd dat er ‘schade’ werd toegebracht aan de woning terwijl heel wat mensen hun woning op eigen kosten onderhouden of gerenoveerd hebben
5) De Sociale Woonmaatschappijen eisen via de rechter een fikse ‘schadevergoeding’
6) De borgsom van 3 maanden van de huurder wordt ingetrokken
7) Het geld van de ‘schadevergoeding’ en van de ingetrokken waarborg wordt gebruikt om de woning te vergroten
8) Vervolgens worden de woningen ter beschikking gesteld van rijke mensen die geen recht hebben op een sociale woning en die op die manier op een goedkope manier aan een woning kunnen geraken
9) De huur wordt enigszins ‘aangepast’
10) De sociale huurder wordt naar de vrederechter gedirigeerd om verzet aan te tekenen tegen de onterechte uitdrijving.
11) Na enkele jaren verliest hij de zaak omdat de Sociale Woonmaatschappijen met goede advocaten werken die eventueel links of rechts wat rechters kennen
12) En de buit is binnen, ten koste van de overheid en de ‘sociale gevallen’ die bij hun uitdrijving ‘geplukt’ worden

Foto: Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid (Sp.a), die in verband met deze kwestie werd aangeschreven