Posts Tagged ‘veiligheidsdiensten’

België: Wat zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

February 17, 2013

Image

In België zijn er slechts twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Veiligheid van de Staat is de burgerlijke inlichtingendienst. De dienst hangt voornamelijk af van de minister van Justitie. Soms handelt hij evenwel onder het gezag van de minister van Binnenlandse zaken. De Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht is de militaire inlichtingendienst. Hij valt onder de bevoegdheid van de minister van Landsverdediging.

Beide inlichtingendiensten worden ook aangestuurd door het Ministerieel Comité voor inlichtingen en veiligheid. Dit is een politiek orgaan dat het inlichtingenbeleid bepaalt. Het geeft advies over politieke en legislatieve initiatieven op het vlak van inlichtingen en veiligheid. Momenteel maken de Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Justitie, de Minister van Landsverdediging, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Vice-Eerste  Minister en Minister van Economie deel uit van dit Comité. De beslissingen van dit Comité worden uitgevoerd door het College voor inlichtingen en veiligheid.

De Veiligheid van de Staat [www.staatsveiligheid.belgium.be]

De Veiligheid van de Staat heeft verschillende opdrachten. De meest gekende is ongetwijfeld het inwinnen en analyseren van informatie waaruit een bedreiging voor het voortbestaan van onze democratische rechts- en welvaartsstaat blijkt en hierover de regering informeren. Maar de dienst staat daarnaast ook in voor de bescherming van hoogwaardigheidsbekleders en het voeren van veiligheidsscreenings naar personen die geheime documenten moeten inzien, bepaalde plaatsen willen betreden of gevoelige functies willen bekleden. De Veiligheid van de Staat kan ook medewerking of technische bijstand verlenen in het kader van een gerechtelijk onderzoek (bijvoorbeeld in terrorismedossiers).

Bron: Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten:

http://www.comiteri.be/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=53&phpMyAdmin=97

Advertisements