Posts Tagged ‘klacht’

Werkgroep Morkhoven dient klacht in bij chef van Federale Politie

January 3, 2014

Vic.vervloesem

De Werkgroep Morkhoven diende klacht in bij Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie, omdat de klachten bij de politie van Herentals omtrent de doodsbedreigingen en omkoop-poging van de genaamde Victor Vervloesem tegenover activist Marcel Vervloesem’s 15-jarige kleindochter, niet onderzocht werden. Dat gold ook voor de maandenlange terreurcampagne vanwege de genaamde Dimitri Vervloesem (een neefje van de beide Vervloesem’s) en zijn bende jegens Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter die daarop volgde.
Victor Vervloesem, een halfbroer van Marcel Vervloesem, en zijn kameraden, beweerden vlak na de onthulling van de kinderporno-zaak Zandvoort, dat zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. Zij stapten met hiun beschuldigingen destijds naar Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en de commerciële zender VTM die door hun zogenaamde ‘getuigenissen van de slachtoffers’, de aandacht van de zaak Zandvoort wisten af te leiden waardoor deze zaak tenslotte in de doofpot verdween.
Van Victor Vervloesem bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes.  De PV’s werden nooit onderzocht door de Turnhoutse justitie die de zaak Zandvoort in de doofpot stopte door Marcel Vervloesem jarenlang te vervolgen op basis van de voornoemde getuigenissen.
De Werkgroep Morkhoven vindt het onaanvaardbaar dat Victor Vervloesem die het intussen tot chef van de Commissie Politie en Veiligheid van de Stad Herentals en bestuurslid van de lokale politieraad ‘Neteland’ wist te schoppen, de aanstichter is geweest van de maandenlange terreurcampagne en de terroriserende bende zelfs van een politiescanner voorzag.
Zij vindt het tevens onaanvaardbaar dat alle klachten terzake bij de politie van Herentals, Minister Milquet (cdH), Minister Turtelboom (Open VLD), de Hoge Raad voor de Justitie en het Comité P, zonder gevolg zijn gebleven.
Victor Vervloesem is nog steeds in functie alsof er niets gebeurde. Hij wordt waarschijnlijk door de politici binnen de sp.a en de andere politieke partijen beschermd omdat hij de zaak Zandvoort mee hielp dicht te dekken. Dat bewijst nog eens dat er, naast een aantal magistraten, ook hoogstaande politici bij deze zaak betrokken zijn.

Foto: aanklager Victor Vervloesem die, dank zij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, een politieke carrière wist op te bouwen en thans in het bestuur van de lokale politieraad zetelt.

Meer info op: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/12/31/temp-0cf304fc18ab890f00579bceb7255ef0-8028669.html

Advertisements

Terreur kinderpornozaak Zandvoort: Klacht bij Comité P

April 30, 2013

Marcel.kleindochtertje.jpg

Het Comité P. dat de werking van de politiediensten moet controleren, antwoordde zopas dat het een onderzoek zal instellen naar de maandenlange terreur in Herentals en de betrokkenheid van de genaamde Victor V. die dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Justitie en tot bestuurslid van de politieraad Zone Neteland werd benoemd.

Victor V. lijkt nu voor het eerst te zijn opgepakt voor verhoor terwijl hij door zijn sms-je met een doodsbedreiging op 17.12.2012 de terreurcampagne in gang zette.

Het feit dat Victor V. in contact lijkt te staan met de teroriserende bende en zelfs een politie-scanner gebruikt om de bende te steunen, wijst er op dat er dringend moet ingegrepen worden.

Ook het feit dat de hoofdinspecteur van de politie van Herentals geen klacht inzake een door de bende gepleegde aanslag wilde noteren en bepaalde Herentalse politieagenten de slachtoffers beschuldigden, maakt een dringend optreden van de federale overheid die stelt dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering’ (Premier Di Rupo) noodzakelijk.

De Werkgroep Morkhoven diende ook vroeger al klachten in bij het Comité P. omtrent bepaalde politieagenten te Herentals, wat niet wil zeggen dat heel het Herentalse politiekorps niet deugt.

Men mag immers niet vergeten dat de Justitie van Turnhout naliet om op te treden in deze zaak en dat Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) zich achter het principe van de scheiding der machten verschuilt om niet op te treden terwijl zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde…

====

1.3.2007

Klacht bij Comité P

KLACHT BIJ HET COMITÉ P – POLITIE WORDT DOOR POLITICI GECONTROLEERD

Comité P

t.a.v. De Heer Guy Cumps

Ondervoorzitter Comité P

 

Geachte Heer,

Uw referte : K/17805/2007/O/02-kl-14897/2007

Betreft: mijn klachten

Bedankt voor uw antwoord inzake mijn klacht van 23.2.2007 bij het Comité P.

Ik vind het weer typisch voor het Comité P dat men wél kan antwoorden op mijn klacht omtrent een advocaat waarbij men mij terecht zegt dat ik mij tot de Orde van de Advocaten moet wenden terwijl al mijn klachten over het optreden van de politie van Herentals tegenover actievoerder Marcel Vervloesem en in verband met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V., na een jaar ‘onderzoek’ in de vuilbak werden gekieperd.

Ik verwijs ondermeer naar:

– mijn klacht bij het Comité P. inzake de twee Herentalse politieagenten die het proces-verbaal van een klacht van een minderjarige en diens vader tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. spoorloos deden verdwijnen.

– mijn klacht tegen dezelfde Herentalse politieagenten omdat zij Victor V. nooit terzake hebben ondervraagd.

– mijn klacht tegen deze Herentalse politieagenten omdat omdat zij enkele weken na het opmaken van hun proces-verbaal, de jongen gedurende 8 uren lang ondervroegen en met suggestieve vragen onder druk zetten waardoor zij wisten te bekomen dat de klacht van deze minderjarige tesamen met twee andere klachten van minderjarigen, tegen Marcel Vervloesem kon worden gebruikt.

– mijn klacht tegen dezelfde Herentalse politiagenten omdat die tijdens het zogenaamd onderzoek van het Comité P naar mijn voornoemde klachten, twee huiszoekingen bij Marcel Vervloesem deden omdat zij zogenaamd veronderstelden dat één van de drie jongeren die uit een gesloten instelling was ontvlucht, zich bij Marcel Vervloesem in huis had verscholen.

– mijn klacht omtrent het feit dat de politie van Herentals niets deed met de 30-tal processen-verbaal die ik op 23.10.2006 aan procureur-generaal Dekkers bezorgde en waarin beschreven staat hoe dat Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Het Comité P. dat door het parlement werd opgericht om de werking van de politiediensten te controleren, zal mijn klachten waarschijnlijk nooit onderzoeken gezien Victor V. na zijn benoeming tot bestuurslid van het OCMW te Herentals (Dienst Jeugdzaken) nu tot lid van de Herentalse politieraad werd benoemd waarvan de Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, de voorzitter is.

De politiediensten worden door de politici gecontroleerd en niet door het Comité P.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven

Faiderstraat 10

1060 Sint-Gillis

Copie: parlementsleden

===

Foto: Marcel Vervloesem met één van zijn geterroriseerde kleinkinderen.

Minister Freya Van den Bossche: geen onderzoek naar geknoei met sociale woningen

March 7, 2013

100 jaar.sociale woning.jpg

Omdat de Vlaamse Minister van Wonen, Freya Van den Bossche (sp.a), naliet om een onderzoek te laten instellen naar het geknoei met sociale woningen door de Geelse Huisvesting,  start de vzw Werkgroep Morkhoven opnieuw een aktie rond deze zaak en rond de politieke vriendjespolitiek inzake de toewijzing van sociale woningen…

—–

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Open Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche

Van: Jan Boeykens
Datum: 6 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 6 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij – geknoei en fraude met sociale woningen – uitdrijvingen – verzoek tot het instellen van een grondig onderzoek

Ik hoop dat U mijn brief van 3 maart 2011 aangaande bovenvermelde materie goed hebt ontvangen.

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat zij na een eindeloos geknoei in haar dossier, met haar gezin en haar 80-jarige zieke moeder door de Geelse Bouwmaatschappij uit haar sociale woning wordt gedreven terwijl zij haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier betaalde.

Er zijn mij ook andere dossiers inzake uitdrijvingen van bewoners door Sociale Woonmaatschappijen bekend.

Vandaar mijn volgende vragen:

1) Is de Minister bereid om deze zaken grondig te laten onderzoeken of wenst zij aan struisvogelpolitiek te doen ? 2) Heeft de Minister weet van het aantal mensen die jaarlijks uit hun door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale woning worden gedreven ? 3) Kan de Minister ons een overzicht geven van de jaarlijkse inkomsten van de mensen die een sociale woning kregen toegewezen ? 4) Wat denkt de Minister te zullen ondernemen tegen de gebruikelijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van sociale woningen waarbij de reglementen inzake het toekennen van sociale woningen overtreden worden ? 5) Is de Minister van mening dat de huurders van sociale woningen voldoende beschermd zijn tegen wanpraktijken en/of willekeurige uitdrijvingen door de besturen van Sociale Woonmaatschappijen ? Wonen is tenslotte een grondrecht en mensen die gedurende 20 jaar een sociale woning betrekken en steeds correct hun huur betaalden, kunnen zomaar niet op straat worden gezet. 6) Wat is de taak van de Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in deze kwestie ? 7) Zou de Minister het nuttig vinden om, zoals in Frankrijk, een wetsvoorstel tegen woninguitdrijvingen te laten uitwerken ? ( http://www.elunet.org/spip.php?article17300 )

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kopie aan de Vlaamse parlementsleden: GEEN REACTIE

Pas na een half jaar en toen de uitzetting van het gezin Breughelmans politiek was ‘geregeld’, ontvingen we een berichtje van Minister Van den Bossche (sp.a). Van den Bossche vond het niet nodig om een onderzoek te laten instellen.

===

van: Jan Boeykens
aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be
Kopie: johan.malcorps.groen, carl.decoster.ldd, nico.moyaert.N-VA.vlaamsparlement, thierry.vanderkindere.sp.a.vlaamsparlement, kurt.ravyts.vlaamsbelang, herman.devos.Open.VLD.vlaamsparlement, bart.desmet.CD.V.vlaamsparlement, pvda, wonen.ocmw-leuven.be, stad.antwerpen.be, woonbeleid.rwo.vlaanderen, wonenvlaanderen.rwo.vlaanderen, samenhuizen.be, vmsw.be, volkskrant.nl, katholieknieuwsblad, demorgen.be
datum: 7 maart 2013 18:22

Werkgroep Morkhoven wil skynetblogs terug: Klacht Ombudsman

January 11, 2013

WERKGROEP MORKHOVEN – ZANDVOORT FILE

The Werkgroep Morkhoven

The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper was identified on the compact disc of the network Zandvoort.
203567

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden nog steeds versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden omdat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Omdat de klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.