Posts Tagged ‘Kindermisbruiken’

Liberalen en kindermisbruiken

May 17, 2013

Image

Image

Afbeelding 1: Op 23.4.1999 deelde Guy Verhofstadt (Open VLD) inzake de verdwijning, sexuele uitbuiting en foltering van kinderen (kinderpornozaak Zandvoort) aan de vzw Werkgroep Morkhoven mede: ‘De VLD, en wellicht alle weldenkende mensen en organisaties, veroordeelt dergelijke walgelijke praktijken en stelt dat de politionele en gerechtelijke overheden in binnen- en buitenland hiertegen onmiddellijk, drastisch en onverbiddelijk moeten optreden. Aan de menselijke waardigheid, a fortiori die van de kinderen, mag niet geraakt worden.’

Die woorden bleken echter niets waard te zijn, want, tesamen met de andere politieke partijen, liet de Open VLD toe dat de kinderpornozaak Zandvoort via het media-proces tegenover Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, na tien jaar in de doofpot verdween.

Verhofstadt’s politieke collega, justitieminister Turtelboom (Open VLD), is al niet veel beter. Zij antwoordde niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de kinderpornozaak Zandvoort alsnog te laten onderzoeken.

Turtelboom reageerde ook niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de Zandvoort-zaak die betrekking hebben op de kindermisbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse Minister van Justitie over te maken.
Het gevolg hiervan was dat alleen Robert M., bijgenaamd het ‘Monster van Riga’, in de Amsterdamse zedenzaak veroordeeld werd terwijl het kinderporno-netwerk dat de video’s van Robert’s M. verkrachtingen en misbruiken verkocht, gespaard bleef.
Omdat Minister Turtelboom niet antwoordde, richtte de vzw Werkgroep Morkhoven zich herhaaldelijk tot Guy Verhofstadt, maar die was blijkbaar vergeten dat hij zoveel om kinderen gaf.

Begin vorig probeerde V., een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals dat nog altijd in functie is, een 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem om te kopen. Het meisje ontving ook een doodsbedreiging. Enkele dagen nadien werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten. Dat was blijkbaar het sein voor een maandenlange terreurcampagne tegen Marcel Vervloesem’s dochter, kleindochter en enkele buurtbewoners. De terroriserende bendeleden die blijkbaar goede contacten onderhielden met V., mochten maandenlang hun gang gaan, zonder dat de Turnhoutse justitie optrad. En op een bepaald moment werd er zelfs een politie-scanner gebruikt omdat V. ook bestuurslid is van de Politieraad.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover herhaaldelijk naar Minister Turtelboom die tenslotte via de heer Geert Slootmans, attaché van de FOD-Justitie, liet weten dat zij ‘gelet op het feit dat zij deel uitmaakt van de uitvoerende macht en rekening houdende met het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen’.
Turtelboom benoemde echter uitgerekend procureur Jan Poels van het parket van Turnhout dat naliet om in deze op te treden en dat de klachten van V. en zijn kameraden gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, tot kabinetschef.

De Werkgroep diende tevens een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie maar de ‘Waakhond van de Justitie’ ligt al maandenlang te slapen.

Afbeelding 2: Verhofstadt; Jacques Delors, Voorzitter van ‘Notre Europe’ en Etienne Davignon die al jarenlang inzake kindermisbruiken en ook in de moord op Patrice Lumumba wordt genoemd.

Verhofstadt werd in 2009 tot voorzitter van de Europese groep van ‘Liberalen en Democraten’ (ALDE) verkozen en hij zet nu alles op alles om tot voorzitter van de Europese Unie te worden benoemd.

Hij riep onlangs op om aan de zogenoemde rebellen in Syrië zware wapens te leveren en pleit voortdurend voor een militaire interventie van het Europese leger en de NATO in Syrië met de woorden dat de ‘zwakke positie van de Europese Unie hem ziek maakt’.
Verhofstadt pleitte destijds in dezelfde bewoordingen voor de NAVO-bombardementen op Lybië.

Zijn houding heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij bestuurslid is geworden van de Belgische holding Sofina waarvan Etienne Davignon thans de ere-voorzitter is.
Sofina is gespecialiseerd in petroleumgas en olieplatforms…

Guy Verhofstadt sprak in zijn zogenoemde Burgermanifesten over ‘het dichten van de kloof tussen burger en politiek’.
Vandaag spreekt hij over het ‘Europa van de Burger’ terwijl hij deel uitmaakt van het clubje groot-industriëlen dat niets om de burger geeft.

===

Guy Verhofstadt, Etienne Davignon and the Bilderberg Group:

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/24/guy-verhofstadt-etienne-davignon-and-the-bilderberg-group/

War on Syria: Baby Thatcher Guy Verhofstadt and Etienne Davignon:
http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/13/war-on-syria-baby-thatcher-guy-verhofstadt-and-etienne-davignon/

Advertisements

Gina Bernard ontving doodsbedreigingen en werd vermoord

April 30, 2013

Image 

ARCHIEF

De Zwitserse justitie stopt een zaak rond een cd-rom met 10.000 kinderpornofoto’s uit België en Nederland in de doofpot. Deze beschuldiging uit het Internationale Comité voor de Waardigheid van het Kind, nadat de organisatie afgelopen november het schijfje aan justitie had toegespeeld. “Sindsdien is er helemaal niets meer gebeurd.”

De organisatie in Lausanne kreeg de cd-rom begin november via de post uit België. De afzender was de activiste Gina Pardaens, die daags na de zending van het materiaal bij Brussel om het leven kwam bij een auto-ongeval. Volgens Georges Glatz van het Comité voor de Waardigheid van het Kind stuurde Gina Pardaens het materiaal naar Lausanne, omdat zij de Belgische justitie voor geen cent vertrouwde en vreesde voor haar leven.

Ook Zwitserland zou betrokken zijn bij de ‘cd-romaffaire’. “Aanvankelijk linkte justitie de porno-cd aan grote kinderpornoaffaires in België en Nederland, zoals de Zandvoortse kinderpornozaak. Nu zijn er foto’s herkend die bij het meer van Neufchâtel (West-Zwitserland, red.) zijn genomen, waardoor Zwitserland nu ook direct betrokken is.

Ook bevat het schijfje foto’s uit Tsjechië, aldus Glatz in het bezit is van kopieën.

Volgens de organisatie in Lausanne toont de cd-rom aan dat er een veel groter kinderpornonetwerk actief is dan op voorhand aangenomen werd met de zaken in België en Nederland. Ook zouden “bepalde elementen in Brussel”, die Glatz niet verder wil toelichten, druk uitoefenen op Zwitserland om de cd-romaffaire te laten liggen. Glatz: “Justitie weigert elk commentaar, ook aan ons, terwijl de porno-cd-rom bij ons vandaan komt.”

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen12019…

====

“IK WEET OOK NIET WAT DIE WORMEN NOG VAN PLAN ZIJN” 

De Morgen, 1 december 1998, blz. 10

Je bent dood. Het onderzoek naar de omstandigheden van je dood is afgerond en leidde tot de conclusie dat stierf in een banaal verkeersongeval. Toch loopt er nog steeds een informatief onderzoek naar de klacht wegens doodsbedreigingen die je vijf dagen voor je dood indiende. Dat is de merkwaardige situatie van kinderrechtenactiviste Gina Pardaens. Zij kwam op 16 november om in een verkeersongeval. Vijf dagen eerder stapte ze met haar klacht naar de rijkswacht van Galmaarden. De vrouw, die als medewerkster betrokken was bij het RTBF-programma Faits Divers en ook deelnam aan onderzoeken van de vzw Morkhoven, knalde met haar wagen tegen een brugpijler en was op slag dood.

‘Tweede telefoonlijn’

De vrouw had kort voor haar dood nog contact met de Brusselse advocaat Laurent Arnauts, die een tijdje later met een inbraak af te rekenen kreeg. Intussen blijkt dat Gina Pardaens tot in de laatste dagen en uren van haar leven in de rotsvaste overtuiging leefde dat haar iets kon overkomen. Haar zoon werd enkele weken voor haar dood van de weg af gereden. In de in het wrak van haar auto teruggevonden handtas zat het nummer van een autoplaat waarover ze zei dat die haar aldoor volgde.

De Morgen kwam in het bezit van de computercorrespondentie die Gina Pardaens net voor haar dood uitwisselde met een chat-vriendin. Daaruit blijkt dat de vrouw zich ernstig zorgen maakte over haar telefoonlijn en dat er bij haar vriendin (die we de fictieve naam Leila gaven) een telefoontje binnenliep van iemand die door de vzw Morkhoven wordt aangewezen als een van de ‘kopstukken’ van het pedofilienetwerk in Temse. Daarover werd op 13 november druk gechat. Dat was twee dagen nadat Gina Pardaens naar de rijkswacht stapte:

“12.54. Lola, heb dringend meer informatie over vreemde telefoon nodig, om te weten of ze jullie in het oog houden of niet. Gisterenavond is er hier ook iets vreemd met de telefoon gebeurd. Ik heb naar storingen gebeld en die spraken van een tweede lijn die ik zou hebben. Toen ik negatief antwoordde, bleken ze zeer verbaasd. Ze komen dinsdag eerstkomende de lijn eens nakijken, maar ze zullen natuurlijk niets vinden van wat ons interesseert. “

Eerder die dag komt er bij Leila een hoogst bizarre e-mail binnen met een tekening van haar eigen huis. Ze stuurt die door naar Gina Pardaens. Wanneer ze de tekening willen bekijken, krijgen de twee vrouwen allebei problemen met hun computer. Om 20.38 uur reageert Gina Pardaens met deze chat:

“Dit kan een test geweest zijn om te zien hoeveel jullie weten, of wat. Meld mij elk dergelijk voorval in ieder geval onmiddellijk, let op het uur, de datum, en eventueel kleine details. Geef ze desnoods valse informatie en hou jullie van kromme haas. Voor mij zijn jullie in elk geval goede vrienden die zich met al dat smerig gedoe niet bezighouden.”

Later op de avond krijgen de vrouwen het e-mailbestand toch geopend en slagen ze erin de afzender te identificeren: “( .. ) is een pedofiel die zowel in de Temse-zaak als in de Zandvoort-zaak een heel belangrijke rol speelde.”

Het chatten gaat nog enkele dagen door, over hetzelfde onderwerp. In de avond van 15 november verstuurt Gina Pardaens nog dit bericht:

“21.56. Leila, ik weet ook niet wat die wormen nog van plan zijn. Ik weet alleen dat je elk klein detail in het oog moet houden en elk abnormaal telefoongesprek moet noteren tot in de details. Hoe weet je dat je gevolgd wordt? je vertrekt, je kijkt rondom jou en wees waakzaam. Let op elk detail en noteer het, zoals nummerplaten of uiterlijkheden. Probeer hen te misleiden. Al dat niet lukt, dan ben je 100 procent zeker. Zo ja, probeer hen te misleiden. Ik ben zeker dat je dat kunt. Je vertrekt, ga ergens binnen en als je buitenkomt moet dezelfde persoon er nog staan, anders is er een andere. Je kan zo een spelletje met hen spelen. Zeker jullie twee. Je kan het hen erg moeilijk maken. Leila, je kan goed tekenen. Probeer van elke persoon een robotfoto te maken.”

Zes uur later gebeurt het verkeersongeval. Vrienden en familieleden van de vrouw stellen zich vragen bij de ‘haast’ waarvan het parket blijk gaf om het onderzoek rond haar ongeval af te ronden. (DDC)

http://www.radicalparty.org/belgium/dutroux/demorgen01129…

PS: Enkele uren voor haar dood telefoneerde Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, nog naar Gina Pardaens in verband met de maandenlange telefoonproblemen die zij had.  Gina Pardaens had hiervoor weliswaar Belgacom gecontacteerd maar die konden het probleem niet oplossen.  Ook de plaatsing van een Zöllertoestel om te weten wie haar anoniem opbelde en bedreigde bleek onmogelijk.

Jan Boeykens moest het gesprek met Gina Pardaens echter afbreken vanwege een geluid op de telefoonlijn dat ieder verder gesprek onmogelijk maakte (de geluidsstoringen kwamen overéén met de telefonische geluidsstoringen bij de acties van de Werkgroep Morkhoven).

Jan Boeykens probeerde Gina Pardaens diezelfde avond nog een fax te zenden.  Het betrof hier een antwoord van justitieminister Stefaan De Clerck in verband met de telefoon en andere problemen die ook de vzw Werkgroep Morkhoven ondervond.  Het faxbericht naar Gina Pardaens werd echter geblokkeerd alhoewel het faxen van deze brief naar Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven geen probleem bleek.

Na de dood van Gina Pardaens legde Jan Boeykens een verklaring af bij de rijkswacht.  Hij vernam echter niets meer van zijn afgelegde verklaring.  De vraag is of er wel een onderzoek gevoerd werd naar de meer dan toevallige dood van Gina Pardaens.  Merkwaardig in dit verband is dat Gina Pardaens enkele maanden voor haar dood op een, naar eigen zeggen, ‘erg intimiderende wijze’ gedurende 3 uren lang door justitie werd verhoord inzake de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem onderzoek voerde.  Na haar dood werd er in de Belgische pers (en door de Belgische justitie) met geen woord meer over de zaak Manuel Schadwald gerept.

Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens vindt dat de dood van Gina Pardaens niet losgekoppeld kan worden van de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.  Hij vindt het vreemd dat er ook geen onderzoek werd gevoerd naar de 30 processen verbaal waarin de halfbroer/aanklager van Marcel Vervloesem omtrent zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.  Het valt hem op dat de Psycho Sociale Dienst van de gevangenis van Brugge, heel wat belangrijke documenten en alle medische gegevens aan het dossier van Marcel Vervloesem dat voor de strafuitvoeringsrechtbank is bedoeld, ‘vergat toe te voegen’ en een éénzijdig rapport opmaakte dat ondermeer gebaseerd was op de oude klachten van Vervloesem’s halfbroer waarvoor Marcel Vervloesem werd vrijgesproken. 

Hij vroeg Minister De Clerck om al deze zaken te laten onderzoeken maar De Clerck zweeg deze zaken dood en liet, tegen beter weten in, Marcel Vervloesem in de gevangenis wegkwijnen. De Minister blokkeerde ook de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijheid op basis van medische gronden) en liet de Centrale Toezichtsraad van het Gevangeniswezen geen werk maken van het onderzoek naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem alhoewel hij dit in zijn brief van 25 maart 2009 aan Marcel Vervloesem beloofde.

De voorlopige in vrijheidsstelling van zwaar zieke gevangenen en mensen die reeds jaren in voorhechtenis zitten, zou anders een mogelijkheid zijn om de gevangenisbevolking te verminderen.   De Minister die steeds over ‘management’ spreekt, zou de Belgische Staat de kostelijke uitgaven voor de huur van een gevangenis in Nederland, op die manier tevens kunnen besparen.

Kindermisbruiken: Nederland en België

March 20, 2013

Image

De Nederlandse auteur Martin Vrijland schreef in zijn artikel ‘Pedocratie van Nederland nog even op een rijtje’ van 10 januari 2013 het volgende: ‘Ons land barst van de pedofielen. Zo hebben we aan de Universiteit van Amsterdam deze meneer: docent Homostudies, Gert Hekma. De uitspraak in de foto hiernaast zegt genoeg. In dit artikel heb ik al geprobeerd een voorzetje te geven in de richting waarvan ik denk dat de oorsprong van deze maatschappelijke ziekte ligt. Het lijkt er sterk op dat de jarenlange politieke en maatschappelijke evangelisatie van zowel homofilie als pedofilie resulteert in enorme acceptatie van het verschijnsel pedofilie in onze maatschappij. De scheidslijn tussen homofilie en pedofilie lijkt erg dun te zijn.’

‘De Pedocratie van Nederland nog even op een rijtje’
http://martinvrijland.wordpress.com/2013/01/10/de-pedocratie-van-nederland-nog-even-op-een-rijtje/

====

Image

De vzw Werkgroep Morkhoven is het grotendeels eens met Vrijland’s vizie dat de scheidslijn tussen homofilie en pedofilie vaak erg dun lijkt te zijn. 

Zij verwijst daarbij naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort waarin de genaamde Victor Vervloesem, de halfbroer van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, een zeer belangrijke rol speelde.

Victor V. is een getrouwde homo waarvan echter een lijst met zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan die nooit onderzocht werden. Een kopie van deze lijst werd zopas aan de Beleidscel van Premier Di Rupo verstuurd die liet weten de informatie ontvangen te hebben.

Dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (zie bovenstaande foto), werd Victor V. in 2005 tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Herentals benoemd, werd hij in 2006 met 195 voorkeurstemmen tot gemeenteradslid aangesteld en werd hij in 2007 tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie verkozen. Vervolgens werd hij tot bestuurslid van de lokale politieraad benoemd.

Opmerkelijk in deze zaak is het feit dat Peeters, in tegenstelling tot Victor V. die quasi-analfabeet is, tevens een sp.a-kamerlid is en hij, ten tijde van het Vicepremierschap van Premier Di Rupo, de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was.

Het was toevallig Victor V. die op 17.12.2012 een sms-je met een poging tot omkoperij en een doodsbedreiging naar de 15-jarige Sanne Helsen, het oudste kleindochtertje van Marcel Vervloesem, stuurde.

Nadat hiervoor een klacht werd ingediend bij de politie van Herentals, ging het zenden van nachtelijke sms-jes met doodsbedreigingen echter onophoudelijk verder en doordat de Justitie van Turnhout niet optrad, werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem’s dochter.

Er zijn thans twee gezinnen met minderjarige kinderen die door sms-jes met doodsbedreigingen en dreigingen om het huis in brand te steken, geterroriseerd worden. Er wordt ‘s nachts ook al wekenlang met brandbommetjes gegooid naar de huizen van de beide gezinnen en een buurtbewoner die één van de daders  wist te vatten, kreeg een mes op zijn keel gezet met de waarschuwing dat ‘hij de bende op zijn nek zou krijgen indien hij zich met de zaak zou bemoeien’.

Eén van de leden van de bende, de genaamde Dimitri, stapte begin vorig jaar, zoals Victor V. dat in 1998 na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort heeft gedaan, met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’, naar Het Nieuwsblad.  Hij zond toen ook een nachtelijk sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s oudste kleindochtertje waarvoor een klacht bij de politie van Herentals werd ingediend zonder dat het parket van Turnhout die klacht blijkbaar ernstig nam.

De stilzwijgende steun van het parket van Turnhout aan Victor V. en zijn kompaan Dimitri, ligt ongetwijfeld in het feit dat Marcel Vervloesem, zowel door de beschuldigingen van Victor V. als die van de genaamde Dimitri een tijdlang kon opgesloten worden waardoor de kinderpornozaak Zandvoort verder kon doodgezwegen worden.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan de Beleidscel van Premier Di Rupo en Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet mededeelde, laat de Turnhoutse Justitie de terreur tegenover beide voornoemde gezinnen niet enkel toe omdat zij Marcel Vervloesem het zwijgen wil blijven opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort. Justitieminister Turtelboom (Open VLD, liberalen) die via haar kabinetsattaché liet weten dat zij ‘als lid van de uitvoerende macht en vanwege het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen’, benoemde immers uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte en de terreur toelaat, tot kabinetschef.

====

Image

6.2.2007

Gemeenteraadszitting van 6 februari 2007

Aanwezigen : Jan Peeters – burgemeester en voorzitter Ingrid Ryken, Aloïs Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels, Jozef Schellens – schepenen Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Lise Bergen, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Maria Rombouts, Marcel Van Dingenen – raadsleden Ria Van den Eynde – secretaris wnd.

De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid”. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :

Liedts Raf krijgt 5 stemmen, Rombouts Marijke krijgt 1 stem, V. Victor krijgt 18 stemmen, blanco-stembiljetten 2

Victor V. heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.

BESLUIT: De gemeenteraad kiest tot voorzitter van de commissie voor veiligheid en politiebeleid: Victor Vervloesem (sp.a)

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/index-3.html

—-

20.1.2012

Gazet van Antwerpen in haar artikel ‘Pedofiel weer in cel, nu na aanranding neef’: Victor Vervloesem (47), naar eigen zeggen ook ooit verkracht door Marcel, is niet verbaasd door deze zoveelste coup de théâtre. “Afleren zal hij het nooit. Het is ziekelijk bij hem. De gevangenis zal daar niks aan veranderen. Of hij kan behandeld worden, betwijfel ik. Marcel gelooft zijn eigen leugens. Hij denkt ook dat hij God de Vader is . Ik ben blij dat hij uit Morkhoven weg is. Hij beweerde altijd dat de wijk het Koninkrijk tegen hem complotteerde, maar nu gebeurd het blijkbaar ook in Turnhout. Bon, de media-aandacht zal hem weer goed doen. Marcel staat graag in de belangstelling.”

http://www.gva.be/regio-kempen/turnhout/pedofiel-weer-in-cel-nu-na-aanranding-neef.aspx

17.12.2012

Het sms-je van Victor V. naar het oudste kleindochtertje van Marcel Vervloesem van 17.12.2012, was het startsein voor een maandenlange terreurcampagne waarbij, toevallig, de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven wekenlang gesloten werden.

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Parti Socialiste steekt kindermisbruiken in de doofpot

January 19, 2013

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een ‘geestesgestoorde’ werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la ‘Maison du Peuple’ in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden. Vroeg of laat zal evenwel blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staat.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 – 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over “het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven” (nr. 7387)

——

– Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

– Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

– Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

– Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

——

Het incident is gesloten.

Kindermisbruik: Brief Voorzitter Commissie Justitie Nederland

January 11, 2013

Imagehttp://www.zoeklicht.eu/aktie/aktied66.htm

Kindermisbruiken: Open Brief aan Premier Verhofstadt

January 6, 2013

OPEN BRIEF AAN PREMIER VERHOFSTADT

 

Image Hosted by ImageShack.us
Verhofstadt met Justitieminister Onkelinx


Antwerpen, 14.12.2006


Excellentie,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort


Ik begrijp Uw tussenkomst in de zaak van Prins Laurent en ben volledig akkoord met Uw politiek standpunt terzake. De klachten tegen Prins Laurent moeten inderdaad door de gerechtelijke instanties op een onafhankelijke en onpartijdige manier, en zonder de tussenkomst van bepaalde politici, onderzocht worden.

Anderzijds begrijp ik niet dat u als Belgische premier al jarenlang zwijgt over de kinderpornozaak Zandvoort alhoewel daarin -volgens een rapport van de federale politie- toch sprake is van 88.000 misbruikte kinderen.

Ik begrijp ook uw stilzwijgen niet in verband met het feit dat de misbruikte kinderen in deze zaak nooit geidentificeerd werden terwijl de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden vervolgd.

Bent U ermee akkoord dat kindermisbruikers moeten beschermd worden terwijl vredesactivisten, dierenrechtenactivisten en mensenrechtenactivisten voor hun acties dienen te worden aangeklaagd en vervolgd ?
Vindt U dat men de actievoerders binnen onze Belgische rechtsstaat een ‘contactverbod met de pers’ moet opleggen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


PS. In bijlage zend ik U een lijstje van gebeurtenissen waaruit blijkt hoe kindermisbruikers in dit land worden beschermd

 


1) Prinses Jacqueline de Croÿ betuigt op 9.10.2003 openlijk haar steun aan de Werkgroep Morkhoven. Op 16.10.03 verwijdert de Canadese provider ‘Bravenet’ na een klacht van een zekere Jef X., haar website met 5.000 bezoekers wegens het zogezegd ‘bespotten van de Belgische Staatsveiligheid’ van het Internet.

2) De Turnhoutse Procureur des Konings H. Jansens blijft zwijgen over de stand van zaken in het ‘onderzoek’ naar de kinderpornozaak Zandvoort en laat justitieminister Onkelinx weten dat het een ‘individueel dossier betreft’. Onkelinx neemt genoegen met die uitleg. Jansens belooft in een interview van 2.10.2003 met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij een onderzoek zal laten instellen naar de franse magistraat op de cd-roms Zandvoort alhoewel hij eraan toevoegt dat het ‘zeker geen magistraat kan zijn’. Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in de beklaagdenbank stond, stuurt een document naar het parket van Turnhout waaruit moet blijken dat de franse magistraat een zekere Marcel Danze uit het misdaadmilieu van Charleroi is. Danze blijkt een oude vijand van Zicot te zijn en de verklaring van Zicot blijkt vals te zijn geweest. Er komt geen onderzoek naar de franse magistraat.

3) April 2005: Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem (M.V.) wordt, nadat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers opdracht gaf om hem en al zijn aanklagers voor een leugendetector-test op te roepen, plotseling opnieuw voor ‘folteringen en verkrachtingen’ aangeklaagd door enkele minderjarige criminelen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten instelling verblijven. Zoals in 1998 maakt de Vlaamse pers een enorm kabaal rond de zaak. M.V. wordt een onverbeterlijke kindermisbruiker genoemd die gebruik maakt van ‘weerloze slachtoffers’ en dus zwaar gestraft moet worden. De Procureur des Konings te Turnhout beveelt de onmiddellijke aanhouding van M.V. die door een indrukwekkende politiemacht uit zijn huis wordt gehaald en in de gevangenis van Turnhout wordt opgesloten. Alhoewel M.V. aan een hart- en suikerziekte lijdt, begint hij onmiddellijk met een hongerstaking die een maand lang zal duren. Nadat M.V. noodgedwongen naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge is overgebracht en hij daar enkele keren in coma geraakt, geeft Het Hof van Beroep te Antwerpen de opdracht om hem vrij te laten. Het parket van Turnhout roept de uitgeputte M.V. onmiddellijk op voor een leugendetector-test. Die wijst uit dat hij de waarheid sprak. De Turnhoutse openbare aanklager P. Vander Flaas roept, na protest van de Werkgroep Morkhoven, ook één enkele aanklager voor de leugendetector-test op die de test resoluut weigert.

4) Vlak voor de correctionele zitting van 9.2.2005, worden M. V. en 2 Morkhoven-sympathisanten door de Herentalse politie op een intimiderende wijze ondervraagd inzake een affiche- en pamflettenactie. Welgeteld 4 weken voor de zitting van 14.9.05 vernemen zij dat zij voor het ‘verspreiden van afbeeldingen met een kinderpornografische aard’ voor de strafrechtbank moeten verschijnen.

5) Het parket van Turnhout blijft de computer van de Werkgroep Morkhoven in haar bezit houden terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen 1,5 jaar voordien verklaarde dat ‘er geen bezwarende elementen op werden gevonden’.

6) Op 15.9.05 krijgt M.V. zijn 3de huiszoeking in bijna evenveel maanden tijd. Die gebeurt weer zonder huiszoekingsbevel en wordt uitgevoerd door een Herentalse politieagent waarrond het Comité P een zogenaamd onderzoek voert.

7) 27.11.05: de Herentalse politie, zogezegd op zoek naar de 14-jarige Ruben die M.V. in april 2005 opnieuw voor ‘folteringen en verkrachtingen’ aankloeg, doet een nieuwe huiszoeking bij M.V.

8) De Socialistische Mutualiteit wil de invaliditeitsuitkering van M.V. verlagen. De wijkagent had immers ‘per vergissing’ aangegeven dat M.V. met iemand samenwoonde’.

9) M.V. krijgt, na een anonieme brief, de inspectie van de Geelse Woonmaatschappij op bezoek die wil controleren of hij zijn woning wel netjes houdt.

10) 15.2.2006: het parket van Turnhout besluit om M.V. voor een tweede maal psychiatrisch te laten onderzoeken.

11) Tal van voor M.V. ontlastende documenten blijken niet in het gerechtelijk dossier te zitten.

12) De Sp.a en het parket van Turnhout blijven het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort boycotten. De Werkgroep Morkhoven krijgt dagelijks af te rekenen met Internetproblemen, geblokkeerde emails, problemen met publicaties + foto’s…

13) Victor V., staat met Sp.a-kamerlid Jan Peeters die hem in 2005 mee tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemde, op de Sp.a-kieslijst Herentals.

14) Mei 2006: M.V. krijgt 2 x de federale politie aan huis. Die vragen hem om zijn ‘visie’ inzake de kinderpornozaak Zandvoort en willen hem akkoord doen gaan met een ‘principiële straf’ alvorens het gerechtelijk ‘onderzoek’ in zijn zaak is afgesloten. Procureur Vander Flaas vraagt om een psychiatrisch onderzoek van de Morkhoven-sympathisant die mee de affiches en pamfletten verspreidde.

15) 12.10.06: Er is een nieuwe aflevering van het proces tegen M.V. op komst. De E-mails van de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden dus opnieuw geblokkeerd.

16) 18.10.2006: Het rapport van Dr. Cosyns verklaart M.V. schuldig aan ‘kindermisbruik’ terwijl in het rapport staat dat het psychiatrisch rapport ‘niet bedoeld is om zich over de schuld van M.V. uit te spreken’. Het rapport van psychiater Cosyns wordt misbruikt. Procureur Van der Flaasch haalt één enkel zinnetje uit het rapport dat vol tegenstrijdigheden staat en 38 bladzijden telt. Ivo Meulemans van het Nieuwsblad/Het Volk/De Gentenaar schrijft dat M.V. een ‘gestoorde’ is.

17) 21.10.2006: De Werkgroep Morkhoven publiceert een Open Brief aan procureur-generaal Dekkers met de 30-tal PV’s waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde. De brief wordt op 23.10.2006 voor ontvangst op het bureau van de procureur-generaal afgestempeld. Gerecht en pers die bij het elk verhaal over M.V. moord en brand schreeuwen, blijven muisstil.

18) 13.11.2006: Er is weer een nieuwe aflevering van het 9 jaren durenden proces tegen M.V. in aantocht. Foto’s en berichten verdwijnen, E-mails worden geblokkeerd enz.

19) 15.11.06: Zoals te verwachten was, rekent het gerecht van Turnhout in haar eindvonnis af met M.V. maar zwijgt zij over de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaak Victor V. De klachten van Victor V. en zijn companen waarvoor M.V. gedurende 9 jaren als ‘kindermisbruiker’ door het slijk werd gesleurd, worden onbetrouwbaar geacht. M.V. wordt in deze zaken vrijgesproken terwijl Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws schrijven dat ‘kindermisbruiker Marcel Vervloesem 5 jaar cel krijgt’.

20) 17.11.2006: De Gazet van Antwerpen die M.V. een ‘laffe kindermisbruiker’ noemt, interviewt L. Kiekens als ‘slachtoffer van Marcel Vervloesem’ en laat hem een oproep doen tot ‘andere slachtoffers van Marcel Vervloesem’ terwijl M.V. voor de klachten van L. Kiekens op 15.11.2006 werd vrijgesproken.

21) 8.11.2006: Er is nog altijd geen nieuws over de zedenzaak Victor V. maar er worden wél 260 dossierstukken inzake kinderpornonetwerken op de nieuwsgroep van Prinses de Croÿ vernietigd. De nieuwsgroep heeft sinds 17.8.2004 al 77.660 bezoekers.

22) 9.11.2006: Berichten op het forum Issakaba plaatsen gaat niet meer.

23) 9.11.2006: RTBF-journalist José Dessart vraagt, na de tussenkomst van een zekere Jef X., aan Prinses de Croÿ om een bladzijde uit zijn omzendbrief waarin hij protesteerde tegen het feit dat M.V. veroordeeld werd voor het ‘bezit van kinderporno’, van haar nieuwsgroep te verwijderen. De cd-roms Zandvoort die als ‘bezit van kinderporno’ wordt omschreven, bevatten -volgens een rapport van de federale politie- immers de foto’s van 88.000 misbruikte kinderen die nooit geidentificeerd werden. Er staan ook tientallen kindermisbruikers op die, zoals de kinderpornoproducenten, nooit opgespoord werden. Dessart vraagt ook om de ‘E-mail-adressen’ van de mensen aan wie hij zijn brief stuurde, te verwijderen. In de op de nieuwsgroep gepubliceerde brief van Dessart blijken echter geen adressen maar enkel de volgende namen voor te komen: Jean-Maurice Arnould, Aimé BILLE, Marie Breda, Anemie Bolté, het ‘bureau de liaison’, Christiane Couty, Vincent Decroly, Freddy Dewille, Aline D’Havre, Yvonne D’Or, Gérard Fortemps, Bernadette Goossens, Jean-Marie Grandjean, Pina Guarnièri, Jean-Yves Hayez, Victor Hissel, Yvan Lenaers, Regina Louf, Maguy Moons, Eric Picard, Marc Reisinger, Anne-Marie Roviello, Erik Rydberg, Claude Semal, Carine t’Kint, Bureau Carine t’Kint, Patricia Vandersmissen, Marie-Jeanne Vanheeswijck, Marie-Louise Verlaine, Douglas De Coninck, stef janssens, Catherine Bonnet en Jacqueline de Croÿ.
De brief van Dessart werd elders gepubliceerd maar de opmerking van Dessart over Carine Hutsebaut en Fréderique Lavacherie werd er uit weggelaten.
De genoemde Jef X. diende destijds bij de Canadese provider ‘Bravenet’ en bij MSN een klacht in wegens ‘opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid’ waarna de website van Prinses de Croÿ rond kinderpornonetwerken van het Internet werd gehaald. Juist zoals op 8.12.2006 met de MSN-groep FondationPrincessedeCroy gebeurde, verdwenen toen op slag alle foto’s van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven terwijl er ook een aantal pagina’s en berichten spoorloos verdwenen.


Wordt vervolgd…


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/Issakaba

Info MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/