Posts Tagged ‘Het Nieuwsblad’

Het Nieuwsblad beschermt kindermisbruikers

January 11, 2014

zandvoortphotos

Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio-mediagroep van de Vlaamse ex-Jugend-industrieel André Leysen die zogezegd tegen pedofielen zijn, dekten met hun jarenlang media-proces tegenover Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de kinderpornozaak Zandvoort toe…

===

Door Het Nieuwsblad dat zich probeert voor te doen als een onafhankelijke krant, werd er een jarenlang media-proces gevoerd tegen Marcel Vervloesem die constant een ‘zelfverklaarde pedojager’, ‘laffe stroper’, ‘pedofiel’ en ‘geesteszieke’ werd genoemd.

Het eerste artikel waarin de activist van (45 jaar oude) ‘zedenfeiten’ werd beticht, verscheen nu bijna 20 jaar geleden in Het Nieuwsblad. Het verhaal dat onmogelijk was na te trekken kwam van Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor. Alle aanklagers van de Morkhoven-activist kwamen bij deze halfbroer, die in een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes voorkomt en waarin geen onderzoek werd gedaan, op bezoek.

Het verhaal werd gepubliceerd op het moment dat de internationale pers, waaronder ook de drie grootste Japanse kranten, naar Morkhoven afzakte om Marcel Vervloesem over de kinderpornozaak Zandvoort te interviewen.

De Vlaamse commerciële zender VTM zond vervolgens een TV-ploeg van haar programma ‘Telefacts’ voor een  rechtstreekse uitzending naar Morkhoven zodat de belastende verhalen over Marcel Vervloesem rechtstreeks in de Vlaamse en Nederlandse huiskamers terechtkwam en de aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort metéén verdwenen was.  De opnames vonden plaats in de Morkhovense café-dancing Berkenmus waar dat Victor ‘s nachts als barman wat bij kluste en zijn jonge (homo-) vrienden ontving.  Na de VTM-uitzending gingen de journalisten van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die voorheen bij Marcel op de koffie kwamen om hem uit te horen over de kinderpornozaak Zandvoort, bij Victor op bezoek om hun belasterende artikeltjes voor de volgende dag voor te bereiden.

Het is merkwaardig dat de VTM-journalisten ook een interviewtje  weigerden met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens die toen toevallig langs het café Berkenmus passeerde. Niets vermoedend vroegen ze hem zelfs of hij ‘nog andere slachtoffers kende’. En toen hij daarop ontkennend moest anwoorden, draaiden zij hun rug om.

Zij gingen ook niet naar de paar huizen verder gelegen woning van Marcel Vervloesem om hem de gelegenheid te geven om op de reeks beschuldigingen te reageren, wat niet alleen vreemd, maar tevens een flagrante schending van de journalistieke deontologie is.

Alhoewel de Werkgroep toen klacht indiende bij de Raad van de Journalistiek, ontving zij geen reactie. En haar klacht ter zake bij de Justitie van Turnhout verdween, zoals alle ontlastende verklaringen, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. De Hoge Raad voor de Justitie gaf dit pas enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen, toe maar toen was het kalf al lang verdronken.

Het grootste deel van de artikels waarin Marcel Vervloesem door het slijk werd gesleurd, blijkt thans om de een of andere mysterieuze reden van de lijst van de zoekresultaten van de zoekrobot Google te zijn verdwenen. Ook de artikels met de belastende uitlatingen en verklaringen van Victor en zijn vrienden, zijn nergens meer weer te vinden.

Het hele media-proces tegen de activist was eigenlijk niets anders dan een voortzetting van de mediacampagne die in de jaren ’80 reeds tegen de Werkgroep Morkhoven gevoerd werd.
De Werkgroep ontdekte toen dat in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels, kinderen en jongeren dikwijls naakt en gedurende maanden in isoleercellen werden opgesloten. Daarbij was er ook sprake van sexueel misbruik en intimidatie.  Een aantal jongeren bleken van het kinderziekenhuis bleek in de jongerenprostitutie te zijn terecht gekomen.
Toen de Werkgroep Morkhoven dit bekend maakte, werd er onmiddellijk een doofpotoperatie gestart waarbij de Antwerpse politici, de Antwerpse justitie en kranten zoals Gazet van Antwerpen de handen in elkaar sloegen. De Gazet van Antwerpen beweerde toen op een bepaald moment dat ‘een lid van de Werkgroep Morkhoven zichzelf schuldig had gemaakt aan zedenfeiten’…

___________

‘Achttien maanden cel voor pedojager Marcel Vervloesem’

20 november 2013

TURNHOUT – De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Marcel Vervloesem (61) voor seksueel misbruik van een minderjarige veroordeeld tot 18 maanden cel. De zelfverklaarde pedofielenjager is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Marcel Vervloesem voerde sinds de jaren negentig een jarenlange strijd tegen kinderporno, maar is nu zelf schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van zijn minderjarige neef (17) in januari 2012. Marcel Vervloesem heeft het misbruik altijd ontkend, maar een geluidsopname die door het slachtoffer werd gemaakt, vormt voldoende bewijs voor de rechter.

Marcel Vervloesem bevond zich in een staat van wettelijke herhaling. In 2008 werd hij door het hof van beroep in Antwerpen voor gelijkaardige feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. De man moet zijn slachtoffer en diens moeder een provisionele schadevergoeding van 1 euro betalen.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20131120_00847841

Advertisements

Het Nieuwsblad: vuile handen

January 20, 2013

Image

Het proces tegen Marcel Vervloesem was een schijnproces.

Alle verhalen met beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem verschenen immers eerst in Het Nieuwsblad waarop de Justitie van Turnhout die de de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, telkens weer in aktie kwam en telkens in een Belga-berichtje dat in Het Nieuwsblad verscheen, vermeldde dat men ‘de beschuldigingen zeer ernstig nam’.

In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad dd.3.12.2010 had Yvo Meulemans het voor de zoveelste keer over de ‘zelfverklaarde kinderpornojager’.

Meulemans onthult de woonplaats van Marcel Vervloesem zodat deze de kans loopt opnieuw lastig te worden gevallen door allerlei personages, waaronder Meulemans zelf.

Meulemans is de man die destijds in één van zijn schofterige artikeltjes beweerde dat Marcel Vervloesem veroordeeld werd voor het ‘verspreiden van kinderpornografisch materiaal’ terwijl Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven pamfletten had verspreid waarop de foto’s van gedeeltelijk afgedekte slachtoffertjes van de kinderpornozaak Zandvoort te zien waren. Met de foto’s van deze gefolterde en verkrachte kinderen (waaronder zelfs baby’s) en de foto van een overleden meisje, werd nog eens aangetoond dat de Justitie over de kinderpornozaak Zandvoort gelogen had.  Bovendien werd de vzw Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever op de pamfletten vermeld en had men Marcel Vervloesem hiervoor dus nooit mogen aanklagen en vervolgen.

Meulemans die Marcel Vervloesem jarenlang een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en zelfs een ‘geesteszieke’ noemde, wat tal van vragen oproept over zijn eigen sexuele gerichtheid, is ook verre van volledig en verdraait de feiten. In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad  van 3.12.2010 schrijft hij: ‘Marcel Vervloesem mag geen nieuwe feiten plegen en geen contact hebben met de media’. Maar het feit dat de Justitie Marcel Vervloesem een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven oplegde en hem zelfs verbood om  deel  uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat nog eens bewijst dat de Justitie de kindermisbruiken wil dichtdekken, vergeet hij.

Hij eindigt zijn artikeltje met de woorden: ‘Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven’.  Maar deze informatie die hij ongetwijfeld in opdracht van Justitie moest verspreiden, is echter onjuist en misleidend.  Zoals vermeld, legde de Turnhoutse Justitie Marcel Vervloesem een  contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op.  Van een breuk is geen sprake en de vzw Werkgroep Morkhoven is niet van plan om Marcel Vervloesem op verzoek van pedo-beschermers uit haar bestuursraad te ontslaan.

Over het feit dat de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven Vervloesem  gedurende 2 jaar, wekelijks (en soms 2 x per week), in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge gingen opzoeken en hem steeds bleven ondersteunen, zwijgt hielenlikker Meulemans vanzelfsprekend. Hij schrijft enkel maar wat de Justitie hem opdraagt. En als Justitie hem zegt dat hij moet schrijven dat Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven ‘gebroken’ heeft, dan doet hij dat.

Het is, trouwens bespottelijk om Marcel Vervloesem een contactverbod op te leggen met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem twee jaar lang iedere week in de gevangenis spraken. Het getuigt ook opnieuw van het misdadige karakter van de rechters die Marcel Vervloesem louter op basis van de gezegdes in Het Nieuwsblad, veroordeelden en het zou mij niet verbazen dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie uiteindelijk erkende.

Men kan zich afvragen waarom er niets meer vernomen wordt van Marcel Vervloesem’s procedure voor het Hof van Straatsburg dat nog steeds lopende is. Dat was een zogenaamde ‘snelprocedure’…

Het Nieuwsblad is een roddelblad

January 19, 2013

Image

1.11.06
Ivo Meulemans, journalist van Het Nieuwsblad (De Gentenaar, Het Volk – VUM-mediagroep), schreef nog eens een artikel dat moest dienen om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de pedofiliezaak waarbij het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. (die door de Sp.a wordt gesteund) is betrokken. Nadien nam hij telefonisch contact met Marcel Vervloesem om te zeggen dat de titel ‘Vervloesem is gestoord’ van het door hem geschreven artikel ‘niet van hem’ was.
De psychiatrie wordt dus nog altijd misbruikt om mensen het zwijgen op te leggen.
Alleen Jan Vanhaelen van de patiëntenvereniging ‘Sarah’ durfde te reageren…

Image Hosted by ImageShack.us
Ivo Meulemans


De openbare aanklager vordert een strenge celstraf tegen Marcel Vervloesem – Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen – Vervloesem is gestoord


TURNHOUT – Marcel Vervloesem (54), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven, vertoont seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft interesse voor minderjarige jongens. Dat zegt professor en onderzoeker Piet Cosyns. Acht jaar nadat de politie de eerste klacht tegen Marcel Vervloesem (54) noteerde, heeft de strafrechter in Turnhout zich gisteren over de zaak gebogen. De zelfverklaarde kinderpornojager riskeert tien jaar effectieve celstraf. Hij staat onder meer terecht op beschuldiging van misbruik van negen minderjarigen tussen 1974 en 1996 en drie andere jongens in de zomer van 2005. De uitspraak valt op 15 november.

Vervloesem verscheen gisteren voor de rechter nadat hij een persoonlijkheidsonderzoek had ondergaan in het centrum voor forensische geneeskunde in Antwerpen. In zijn rapport van 35 bladzijden doet professor Cosyns enkele opmerkelijke vaststellingen. Hij schrijft dat de frontman van de Werkgroep Morkhoven seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont, vooral naar minderjarige jongens toe. De kans dat Vervloesem hervalt en nieuwe feiten pleegt, schat de deskundige ‘hooggemiddeld’ in. ,,Die score is erg verontrustend”, zei openbare aanklager Peter Van der Flaas. ,,Een kordate psychische begeleiding dringt zich op. Ik vorder een strenge celstraf, gedeeltelijk met uitstel.” Er is volgens de professor meer aan de hand dan een louter seksueel probleem. ,,Vervloesem kampt met een gestoorde persoonlijkheid. Hij maakt misbruik van zijn machtspositie als zelfverklaarde hulpverlener en zet jongeren die ontzag voor hem hebben onder druk”, zei Van der Flaas. ,,De enige verzachtende omstandigheid is zijn ongelukkige leven.”

Vervloesem zelf kon zich naar eigen zeggen vinden in het verslag. ,,Mijnheer de rechter, als u zo’n ongelukkige jeugd had gehad, dan was u er misschien niet meer geweest”, zei Vervloesem. ,,Met zijn conclusie dat ik grensoverschrijdend gedrag vertoon, gaat de professor over de schreef. Hij geeft te kennen dat ik schuldig ben. Ik bewist alle feiten. Ik ben niet kindgericht, maar vrouwgericht. Ik heb eerder een test met de leugendetector met glans doorstaan.”


Geen psychopaat

Om meer rust en evenwicht in het leven van Vervloesem te brengen, stelt Cosyns voor om hem een contactverbod met de pers op te leggen. Na de zitting trok de pornojager zich daar alvast geen moer van aan.

Machteld Francken, de advocate van negen vermeende slachtoffers, was tevreden met het verslag. ,,Het staat zwart op wit op papier dat Vervloesem geen psychopaat is, maar volledig toerekeningsvatbaar is”, zei ze. ,,Hij is een gevaarlijke en egocentrische persoon.”

Vervloesem stond ook terecht voor het bezit van kinderporno, valsheid in geschrifte en de verspreiding van affiches met misbruikte kinderen. Hij gaat resoluut voor de vrijspraak. ,,Voor het bezit van cd-roms met kinderporno moet ik de procureur gelijk geven. Ik had die schijfjes niet mogen hebben”, bekende Vervloesem. ,,Maar we spreken over 1998. Child Focus bestond toen nog niet. Als ze mij daarvoor veroordelen, dan durft niemand nog materiaal overhandigen aan het gerecht en kan de pornoindustrie vrij zijn gang gaan.”

Ivo Meulemans – Het Nieuwsblad

Morkhoven Archief: Victor V.

January 7, 2013

Image

ARCHIEF

Brussel, 5.8.2009

Enkele dagen nadat Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven door de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort (1998), de internationale pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) over de vloer van zijn huisje in Morkhoven kreeg, werd hij door zijn halfbroer Victor Vervloesem, wonende in dezelfde wijk, van ‘verkrachtingen en folteringen’ beschuldigd.

Victor Vervloesem deed dit via een geënsceneerd interview met de krant Het Nieuwsblad waarbij hij, zonder enig bewijs, beweerde dat de ‘feiten’ zich 20 jaar voordien hadden afgespeeld. Marcel Vervloesem noch de vzw Werkgroep Morkhoven kregen een recht op antwoord van Het Nieuwsblad en de andere kranten van de Corelio mediagroep die het ‘nieuws’ verspreidden.

Kort nadien organiseerde Victor Vervloesem met enkele vrienden van de wijk, een soort persconferentie met de journalisten van het programma Telefacts van de nieuwszender VTM, die de verhalen van de zogezegde slachtoffers gretig overnam en via een satellietwagen in de vlaamse huiskamers dreunde.
Dat gebeurde in de bar-dancing Berkenmus waardat Victor Vervloesem toen ‘s nachts werkzaam was en zijn vrienden aan de toog ontving.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, kwam op het ogenblik van de rechtsstreekse uitzending toevallig langs en vroeg om ook een woordje te mogen zeggen maar dat werd hem door een VTM-journalist die hem vroeg of hij ‘nog andere slachtoffers kende’, geweigerd.

Jan Boeykens maakte hiervan een kort verslag en stuurde dit naar de procureur te Turnhout. Hij ontving echter nooit een antwoord en zijn brief werd nooit aan het strafdossier van Marcel Vervloesem toegevoegd. Ook met de schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers aan de procureur te Turnhout, dat men voor de verhalen aan de pers ‘ieders 250 euro kreeg’ (+ 250 euro voor de klachten bij justitie), werd geen rekening gehouden. De procureur stuurde dit schrijven zelfs terug naar de afzender.

Alhoewel Het Nieuwsblad en konsoorten hun best deden om de Morkhoven-activist als een ‘kindermisbruiker’ door het slijk te sleuren (over de kinderpornozaak Zandvoort die door het gerecht van Turnhout niet werd onderzocht, zweeg men natuurlijk), groeide er toch een zeker twijfel. Rechter-voorzitter F. Caers van de correctionele rechtbank te Turnhout gaf in 2005 de opdracht om zowel de vermeende slachtoffers als Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Een van de vermeende slachtoffers, maakte zoveel kabaal rond de leugendetectortest dat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaes liet verstaan dat F. Caers er beter aan deed om niemand meer voor de leugendetectortesten op te roepen. Dat verklaart grotendeels waarom de resultaten van de leugendetectortest, zoals tal van ontlastende getuigenissen, zelfs niet aan het strafdossier werd gevoegd.

Om de klachten tegen Marcel Vervloesem te kunnen handhaven, trommelde men drie minderjarigen uit de wijk op die ondermeer wegens een gewapende roofoverval, enkele inbraken, afpersingen en drugshandel enzovovoorts, in een gesloten instelling zaten (van waaruit ze af en toe ontsnapten). De jongeren die deel uitmaakten van de Morkhovense ‘Bende van Rosse Gie’ verklaarden eveneens dat zij door Marcel Vervloesem ‘gefolterd en verkracht’ werden. Enkele bamboestokjes die zich ten huize van Marcel Vervloesem bevonden, moesten daarvoor als bewijs dienen.
De lokale pers, waaronder Het Nieuwsblad, gaf opnieuw ruchtbaarheid aan deze kwestie.
Marcel Vervloesem werd door een indrukwekkende strijdmacht van de Politie Neteland voor de ogen van zijn dochter en kleinkinderen uit het huis gesleurd en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij direct met een hongerstaking begon.
Tijdens de hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (en moeder van de bendeleider van de ‘Bende van Rosse Gie’ die Marcel Vervloesem verantwoordelijk achtte voor de opsluiting van haar zoon) een petitie in de wijk opgestart. In de petitie werd gezegd dat ‘de wijkbewoners van het negatieve imago afwilden’. In de petitie werd voorts de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet geëist. De eis om uithuiszetting was opvallend omdat Victor Vervloesem toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde die Marcel Vervloesem enkele weken geleden nog als een hond op straat zette.
De petitie die enkel door de vrienden-aanklagers van Victor Vervloesem was getekend, werd via het Herentalse gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V -Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem in het bestuur van de Sp.a te Herentals zetelt (en die bovendien kamerlid, ex-partijbureaulid en ex-minister is), verklaarde dat hij ‘wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betreft’. Hij beloofde de eis om de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, ‘door een jurist van de Stad te laten onderzoeken’.

Victor Vervloesem die destijds een wijkraad oprichtte waarvan hij zich tot directeur-generaal benoemde en waarin hij zijn later door hem aangeklaagde halfbroer Marcel als secretaris aanstelde, wist zich politiek vrij snel op te werken.
Hij werd in 2005, als eerste Sp.a-er, lid van van het Herentalse OCMW-bestuur. In 2006 (het jaar dat Marcel Vervloesem door de correctionele rechtbank van Turnhout werd veroordeeld), kreeg hij een paar honderd stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij door het Sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid aangesteld.
In 2007 werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, waarvan iederéén zich afvraagt waarmee ze zich in feite bezig houdt, verkozen.
Hij werd door de gemeenteraadsleden ook tot plaatsvervangend vertegenwoordiger van de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af wat er met de 30 processen-verbaal gebeurde waarin Victor Vervloesem inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes wordt genoemd.
In oktober 2006 bezorgde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van deze PV’s aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers die ook verantwoordelijk is voor de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort op het hof van beroep van Antwerpen. De cd-roms die door de vzw Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis werden bezorgd, werden immers in opdracht van de Koning via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal overgemaakt.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) die in 1998, in een interview over de kinderpornozaak Zandvoort met de krant Het Laatste Nieuws, verklaarde dat ‘men de ogen had gesloten’, wordt al maandenlang op de hoogte gebracht van deze feiten maar wenst geen onderzoek naar deze verdwijning te laten voeren.
In het justitierapport dat onlangs uitlekte, stond zelfs dat de zwaar zieke Marcel Vervloesem ‘ten allen koste in de gevangenis moest opgesloten blijven omdat hij anders zijn activiteiten van kinderpornojager zou hernemen en de media zou contacteren’.

De vzw Werkgroep Morkhoven is het met de Nederlandse pedofielenjager Chris Hölsken zeker niet op alle vlakken eens maar kan wel begrijpen waarom hij de CD&V ‘dé pedofielenpartij van Vlaanderen’ noemt. Maar Chris Hölsken zou zich ook moeten afvragen waarom de Vlaamse socialisten (Sp.a) de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten en zij de Sp.a-bestuursleden die van kindermisbruiken verdacht worden, allerlei bestuursmandaten toekent.

Het is geweten dat er binnen de Sp.a heel wat homosexuelen huizen maar de meeste homosexuelen hebben een grondige afkeer van kindermisbruik en wensen zeker niet voor ‘pedofielen’ door te gaan.
Vandaar dat de houding van de Sp.a-partijleiding die perfect van deze zaken op de hoogte is, heel wat vragen oproept.

Eind 2007 vroeg de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut en lid van het Gentse Sp.a-bestuur, om de ‘dubieuze’ weblog van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de rankings en uit de Top 100 van de meest invloedrijke blogs van het Gentse bedrijfje Metatale te verwijderen. Zij deed dat op een ongewoon heftige wijze en liet daarbij uitdrukkelijk verstaan dat Marcel Vervloesem een ‘pedofiel’ was. Haar openbare oproep kwam juistgeteld een jaar voordat Marcel Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen voor de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005 werd veroordeeld.
Els Van Eeckhaut is lid van de probatiecommissie (die zich moet uitspreken over de vrijlating van gevangenen) en is lid van de Raad van Bestuur van de Orde van Advocaten.
De Gentse strafuitvoeringsrechter Nadia Goossens, sprak enkele maanden geleden in dezelfde bewoordingen als die van Els Van Eeckhaut, een negatief advies uit aangaande de verzoeken van Marcel Vervloesem’s advocaat Raf Jespers om een penitentiair verlof en een ambulante begeleiding. De rechter citeerde daarbij, met een uitzonderlijk respect voor het principe der scheiding der machten, uit een rapport van het ministerie van justitie dat nooit aan het gerechtelijk dossier werd gevoegd en verdwenen zou zijn…