Zaak Van Den Brink: Nederlandse pers

Image

De beheerder van de blog http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/ kreeg het verzoek om het interview getiteld ‘Profetisch bloed en een scherp oog’ dat het Nederlands Dagblad van Frides Laméris afnam, en dat (met bronvermelding) op 26.3.2013 werd gepubliceerd, te verwijderen.

Frides Laméris is een Nederlandse activist die zich ondermeer inzet voor de zaak Van Den Brink.

De zaak Van Den Brink draait rond twee minderjarige meisjes die na een klacht van de ouders over sexueel misbruik, door de Nederlandse autoriteiten uit hun ouderlijk huis werden gehaald en in een jeugdinstelling werden geplaatst.

—–

Geachte heer / mevrouw,

Wij kregen via Auxen, het bedrijf dat de opdracht heeft voor het Nederlands Dagblad B.V  haar auteursrechten te handhaven en daarvoor kopieën van haar content actief op te sporen,

de vraag voor onmiiddellijke  verwijdering van artikel.

Artikel:

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be…

Wij vragen u dit artikel binnen de 48u te verwijderen zoniet zullen we de blog off-line plaatsen.

Zie onderaan voor meer info.

Met vriendelijke groeten,

Skynet

===

Recentelijk heeft Auxen vastgesteld dat u op spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be artikelen van onze opdrachtgever heeft gepubliceerd:

In verzet! Profetisch bloed en een scherp oog
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be…

Om artikelen van Nederlands Dagblad B.V. openbaar te maken, heeft u toestemming van Nederlands Dagblad B.V. nodig. Doordat u deze artikelen zonder toestemming van Nederlands Dagblad B.V. openbaar heeft gemaakt, maakt u inbreuk op de auteursrechten van onze opdrachtgever.

Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht wordt aangetast. Concreet nemen hierdoor de exploitatiemogelijkheden af, waardoor Nederlands Dagblad B.V. economische schade lijdt. Normaal gesproken dient u deze schade te vergoeden. Echter, in dit geval is Nederlands Dagblad B.V. bereid om genoegen te nemen met enkel de onmiddellijke verwijdering van de artikelen. Daarom verzoeken wij u (en voor zover nodig sommeren wij u) alle artikelen van Nederlands Dagblad B.V. binnen 5 dagen te verwijderen van uw website.

Let op! Bij PDF-bestanden (en overige extensies zoals JPEG en PNG) is het belangrijk dat niet alleen de verwijzing naar het artikel op de website wordt verwijderd, maar het artikel ook daadwerkelijk wordt verwijderd van de locatie waar het is opgeslagen of wordt verplaatst naar een niet-openbare locatie.

Vanzelfsprekend rekenen wij op uw medewerking. Wij maken u erop attent dat indien u niet aan ons verzoek voldoet, of in de toekomst wederom zonder toestemming content van onze opdrachtgever(s) openbaar maakt, er mogelijk direct aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de schade en alle bijkomende kosten.

Voor hergebruik van artikelen van Nederlands Dagblad B.V. kunt u een verzoek indienen per e-mail via digitaal@nd.nl. Op de website van Nederlands Dagblad B.V. vindt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Advertisements

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Zaak Van Den Brink: Nederlandse pers”

 1. kruitvat Says:

  Persvrijheid in Nederland 2010

  1. Pers zaak-Wilders niet welkom in rechtbank
  13 januari 2010
  Journalisten kregen woensdagochtend geen toegang tot het Amsterdamse paleis van justitie
  waar de rechtbank de bezwaren van Geert Wilders tegen zijn vervolging heeft behandeld, Een
  woordvoerder van de rechtbank heeft dat woensdagochtend meegedeeld aan de journalisten,
  die niet naar binnen mochten in het gerechtsgebouw.
  Bron: ANP

  2. Boete voor Stegeman
  28 januari 2010
  Het Openbaar Ministerie heeft onderzoeksjournalist Alberto Stegeman een boete van 2500
  euro opgelegd voor het binnendringen van een hangar op Schiphol waar een
  regeringsvliegtuig stond opgesteld. Stegeman toonde eind 2008 aan hoe hij met een vervalste
  KLM-pas het terrein kon betreden en deed daarvan verslag in het SBS-programma
  ‘Undercover’. Stegeman heeft al aangekondigd het schikkingsvoorstel niet te zullen betalen.
  Bron: Novum

  3. Vordering tegen Culemborgse Courant
  15 februari 2010
  De Arnhemse officier van Justitie wil de gegevens hebben van alle bezoekers van de site
  Culemborgsecourant.nl gedurende de eerste vier dagen van dit jaar. De vordering heeft
  betrekking op de berichtgeving over de incidenten in Terwijde tussen inwoners van
  Marokkaanse en Molukse komaf. Er kwamen veel reacties binnen op de berichtgeving. In het
  kader van zijn onderzoek meent Justitie belang te hebben bij inzage in alle verkeersgegevens
  van de site. Volgens Marnix Kreyns, jurist en directiesecretaris van de Koninklijke BDU
  Uitgevers en woordvoerder namens de uitgever en hoofdredactie is de vordering niet terecht
  en zullen er geen gegevens worden afgestaan.
  Bron: Culemborgse Courant

  4. RTL forceert vrijgave Irak-stukken
  18 februari 2010
  De Raad van State heeft premier Balkenende opgedragen om stukken uit ministerraden die
  handelen over politieke steun aan de inval aan Irak, aan RTL Nieuws te overhandigen.
  Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein zegt het ‘jammer’ te vinden dat de informatie komt nadat
  de commissie Davids al heeft gerapporteerd. Er worden geen inhoudelijke informatie of
  persoonlijke beleidsopvattingen geopenbaard, maar procedurele stukken. Verslagen en
  notulen van de ministerraad hoeven van de Raad van State niet te worden overhandigd.
  Bron: Trouw

  5. De Stentor weigert afgifte ip-adressen
  25 maart 2010
  Het OM verzocht De Stentor om een ip-adres van een onbekend persoon die op de website
  meldde dat een verdachte van doodslag in een ambulance wegreed. Volgens De Stentor
  wordt met de afwijzing van de terbeschikkingstelling van het ip-adres conform de richtlijn
  van de NVJ gehandeld. 25 maart 2010. Recentelijk had de Culemborgse Courant op
  dezelfde gronden met succes een verzoek van de Arnhemse officier van justitie naast zich
  neergelegd.
  Bron: NVJ

  6. Fotograaf woedend om verbod expositie
  24 maart 2010
  Politieke partijen in Haarlem zijn met stomheid geslagen over de verwijdering van een fotoexpositie uit de Stadsbibliotheek in Haarlem. De SP en D66 willen opheldering van het
  (demissionaire) college hoe het kan dat zomaar een tentoonstelling wordt afgebroken. Dat
  werd gedaan door directeur Lotte Sluyser van de bibliotheek.
  Bron: De Telegraaf

  7. Peter R. de Vries mag beelden niet uitzenden
  9 april 2010
  Misdaadverslaggever Peter R. de Vries mag de opnames die hij met een verborgen camera
  in een tbs-kliniek in Vught heeft gemaakt van de tot levenslang veroordeelde Koos H. niet
  uitzenden. Dat heeft de rechter in Amsterdam vrijdag bepaald.
  Bron: ANP

  8. Omroep West weigert openbaarmaking IP-adres
  19 april 2010
  De regionale recherche Haaglanden heeft Omroep West maandag gesommeerd het IP-adres
  te overhandigen van iemand die vorige week vrijdag een reactie heeft geplaatst op
  Westonline.nl. Omroep West weigerde dat. De reageerder in kwestie, Mohammed, liet op
  Westonline.nl een reactie achter op het bericht over een dodelijke steekpartij in de Haagse
  Schilderswijk.
  Bron: RTV West

  9. Kort geding tegen OM van de baan
  21 april 2010
  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onder druk van een kort geding berichtgeving op haar
  site over onderzoeksjournalist Alberto stegeman aangepast. In de melding van 15 april staat
  onder meer dat Stegeman “een aantal zaken [heeft] verdraaid en gemanipuleerd.” Omdat de
  aantijgingen niet als feiten worden gepresenteerd laat Stegeman het er voorlopig bij zitten.
  De strafzaak tegen Stegeman ligt nog bij de rechter. Stegeman toonde eind 2008 aan hoe hij
  met een vervalste KLM-pas een hangar op Schiphol kon binnendringen.
  Bron: Villamedia

  10. Politie wil beelden van Froeks.tv
  29 april 2010
  Politie Fryslân heeft de Friese online-jongerenzender Froeks.TV gevraagd een video af te
  staan waarop een vechtpartij in de binnenstad van Leeuwarden is te zien. De beelden tonen
  hoe een politieman tegen de grond wordt geslagen bij een handgemeen met een groep jonge
  mannen. De politie wil de beelden gebruiken als opsporings- en bewijsmateriaal. De
  redactie van Froeks.TV heeft besloten niet aan het verzoek van de politie mee te werken.
  Bron: Villamedia

  11. Geen hoger beroep in Wob-zaak
  26 mei 2010
  De gemeente Kaag en Braassem gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de
  rechter over het kosteloos verstrekken van informatie uit Wob-verzoeken. Een aanbod van
  de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de kosten van het proces te betalen, legt
  verantwoordelijk wethouder Floris Schoonderwoerd naast zich neer. Kaag en Braassem zal
  indieners van een WOB-verzoek niet langer vragen om leges of kopieerkosten. De
  rechtszaak was aangespannen door freelance journalist Brenno de Winter, die informatie
  had gevraagd over de verplichte ICT-taken die gemeenten moeten uitvoeren.
  Bron: Leidsch Dagblad

  12. Omroep West negeert verzoek politie
  28 mei 2010
  De politie Haaglanden heeft opnieuw bij Omroep West aangeklopt voor ip-adressen van
  mensen die hebben gereageerd op de website van RTV West. En ook in dit geval weigert de
  omroep de gegevens af te staan. Hoofdredacteur Jan van Vegchel noemt de weigering en
  principiële zaak: “Wij geven geen informatie over onze bronnen als die dat niet willen,
  zelfs niet aan de politie.” Ditmaal betreft het reacties onder een nieuwsbericht over een
  roofoverval in Zoetermeer, eerder deze maand. Daarbij overleed de mishandelde bewoner
  aan een hartaanval. De politie zegt een of meer van de reageerders van een misdrijf te
  verdenken.
  Bron: RTV West

  13. Vrijspraak voor AIVD’ers in Telegraaf-zaak
  woensdag 14 juli 2010
  De rechtbank van Haarlem heeft twee voormalig medewerkers van de Algemene
  Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vrijgesproken van het lekken van
  staatsgeheimen naar de Telegraaf. De rechter vindt het bewijsmateriaal verkregen door het
  afluisteren van een journalist onrechtmatig, omdat de inzet van een telefoontap op
  journaliste Jolande van der Graaf disproportioneel is. In de krant verschenen vorig jaar
  maart enkele artikelen over de inlichtingendienst AIVD in de aanloop naar de oorlog in
  Irak, gebaseerd op materiaal van de AIVD. Het Openbaar Ministerie had twee en drie jaar
  cel geëist. Het OM heeft laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.
  Bron: Villamedia

  14. De Winter verliest rechtszaak tegen VNG
  vrijdag 27 augustus 2010
  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is geen bestuursorgaan waarop de Wet
  openbaarheid van bestuur van toepassing is. Dat heeft de bestuursrechter in Arnhem
  bepaald. Praktisch gesproken betekent dit dat de VNG documenten over falend ICT-beleid
  niet hoeft te openbaren. De zaak was aangespannen door onderzoeksjournalist Brenno de
  Winter, die van mening is dat de beleidsdocumenten onder de Wet openbaarheid van
  bestuur (Wob) horen te vallen. Maar aan die inhoudelijke toetsing kwam de rechter niet toe.
  De Winter tekent hoger beroep aan bij de Raad van State.
  Bron: Villamedia

  15. Brandbrief om dreigende overheidscensuur
  woensdag 15 september 2010
  Diverse Nederlandse maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers
  hebben vandaag een brandbrief gestuurd aan minister van Justitie Hirsch Ballin. De minister
  werkt aan een nieuw wetsvoorstel dat bestrijding van computercriminaliteit moet
  vereenvoudigen. Volgens de organisaties gaat het echter om een disproportionele inperking
  van fundamentele rechten die overheidscensuur in de hand werkt. Digitale rechtenbeweging
  Bits of Freedom is initiatiefnemer. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten
  (NVJ), omroepen, experts uit de academische wereld en prominente blogs en bloggers hebben
  de brandbrief ondertekenend.
  Bron: Bits of Freedom

  16. Bert Brussen vervolgd voor haatzaaien
  11 augustus 2010
  Journalist Bert Brussen wordt naast bedreiging nu ook haatzaaien ten laste gelegd. Dat
  meldt zijn advocaat Jens van den Brink na het verhoor van de journalist op het
  politiebureau in Utrecht. Brussen moest zich melden over een Twitterbericht waar hij een
  screenshot van plaatste en waarin een beloning werd uitgeloofd voor het doorsnijden van de
  keel van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat Brussen de tweet
  verwijdert, wat hij weigert. Brussen hoort “binnen enkele maanden” wanneer de zitting
  plaatsvindt.
  Bron: Media Report / Radio 1 / GeenStijl

  17. EHRM: Nederland fout inzake AutoWeek
  14 september 2010
  De Nederlandse Staat heeft de zaak tegen Sanoma Uitgevers voor het Europese Hof voor de
  Rechten van de Mens (EHRM) verloren. Het Hof oordeelde dat Nederland de vrijheid van
  meningsuiting, zoals vastgelegd in artikel tien van het Europees Verdrag van de Rechten
  van de Mens, heeft beperkt door uitgave AutoWeek in 2002 te dwingen foto’s af te staan
  die waren gemaakt voor een artikel over een illegale straatrace in Hoorn.
  Bron: Villamedia

  18. Meppeler Courant haalt anti-islamcartoon van site
  14 september 2010
  De Meppeler Courant heeft afgelopen zondagavond in allerijl een cartoon van de website
  verwijderd. Het betrof een afbeelding waarop een islamitische man oraal bevredigd wordt
  door een vrouw. De cartoon, geplaatst op zaterdag 11 september, verwijst via de tekst naar
  de ramadan. Lezers reageerden geschokt. Hoofdredacteur Hans van Velzen noemde de
  afbeelding gisteren ‘beledigend en scabreus’. ,,Dit zul je normaal absoluut niet in onze
  media aantreffen”, zegt hij. Wie de cartoon plaatste, is onbekend. De website van de krant
  staat open voor bijdragen zonder controle vooraf. Dat blijft zo. De krant hecht aan
  ‘laagdrempeligheid’. De site van de krant is onbereikbaar gemaakt voor het ip-adres
  vanwaar de cartoon is verstuurd.
  Bron: Meppeler Courant

  19. Cartoonist Nekschot niet langer vervolgd
  21 september 2010
  De cartoonist die werkt onder het pseudoniem Nekschot wordt niet vervolgd. Dat heeft het
  Openbaar Ministerie (OM) vanmorgen aan de cartoonist en zijn raadsman in een
  persoonlijk gesprek laten weten. Het OM is van oordeel dat de cartoons en de teksten
  strafbaar zijn, maar heeft besloten de zaak te seponeren. Nekschot verwijderde in mei 2008
  de gewraakte teksten en tekeningen en bracht deze niet opnieuw online.
  Bron: Villamedia

  20. Paardenhandelaar eist geld van Stegeman
  30 september 2010
  De paardenhandelaar die in een aflevering van Alberto Stegeman werd weggezet als
  vermeend malafide, eist een schadevergoeding van 450.000 euro. Ze beweert financieel,
  geestelijk én lichamelijk kapot te zijn gemaakt. De paardenhandelaar liet de uitzending via
  de rechter verbieden, maar Stegeman tekende succesvol beroep aan en won de rechtszaak.

  Wel moest hij ervoor zorgen dat de vrouw onherkenbaar in beeld werd gebracht. Volgens
  de vrouw is ze niet onherkenbaar genoeg in beeld gebracht.
  Bron: RTL Boulevard

  21. Smit en Storms begraven strijdbijl
  13 december 2010
  Het slepende conflict tussen zakenvrouw Nina Storms en journalist Eric Smit lijkt, buiten
  de rechtszaal, te zijn opgelost. De twee waren al ruim vijf jaar in conflict vanwege de
  publicaties van journalist Smit- voor diverse media – over Storms. Komende drukken van
  ‘Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady’ zullen vergezeld gaan van een
  uitgebreide bijlage, meldt Storms’ woordvoerder Kay van de Linde. De bijlage wordt
  geschreven door Eric Smit en zal ingaan op enkele door Storms bestreden passages. De
  overeenkomst betekent dat Storms alle lopende rechtszaken tegen de journalist intrekt.
  Bron: NU.nl

  22. Justitie vordert IP-adressen van Crimesite
  14 december 2010
  De website Crimesite heeft een ‘vordering verstrekking gebruikersgegevens internet ex art
  126 na SV’ ontvangen. Justitie wilde hiermee 2 IP-adressen achterhalen van personen die
  een reactie op een artikel hadden achtergelaten op de website. In overleg met de juridische
  afdeling van de NVJ heeft de hoofdredacteur van Crimesite gemotiveerd geweigerd deze
  gegevens te verstrekken. Vooralsnog heeft justitie geen verder actie ondernomen.
  Bron: NVJ

  23. Rechtbank stelt RTL in gelijk
  23 december 2010
  RTL Nieuws hoeft geen leges aan de gemeente Leerdam te betalen voor informatie die werd
  opgevraagd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Dat bepaalde de
  rechtbank Dordrecht gisteren in een beroepszaak die de nieuwsrubriek had aangetekend tegen
  de gemeente. De rechtbank oordeelde dat de WOB het publieke belang dient – dus geen
  individueel belang – en dat de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening komen van de
  gemeente.
  Bron: Villamedia

  http://www.nvj.nl/docs/Persvrijheid_in_Nederland_2010.pdf

 2. kruitvat Says:

  ‘Op dit moment kan iedereen in Nederland nog toegang krijgen tot internet. Maar de copyright-industrie voert in Den Haag en op internationaal niveau een lobby om een zogenoemde “three strikes”-regeling ingevoerd te krijgen. Bits of Freedom vindt:
  afsluiting is uitsluiting. Auteurs hebben recht op een redelijke vergoeding voor hun werk, maar vergaande criminalisering van miljoenen Nederlanders is geen oplossing voor het
  veronderstelde download-probleem. Wij wezen op het feit dat de copyright-industrie via contractuele weg internetafsluiting probeert af te dwingen. Ook stelden we vast dat het kabinet en parlement geen voorstanders waren van afsluiting van internet. En toen de
  Franse minister-president Sarkozy een Frans-Nederlandse conferentie over internetvrijheid wilde aangrijpen om de Franse three strikes-regeling te promoten hebben wij hiervoor aandacht gevraagd in de media. Naar aanleiding daarvan lastte de
  Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zijn bezoek aan de conferentie af en is de conferentie vervolgens uitgesteld.’

  https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/BitsofFreedom-jaarverslag2010-1.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: