Liberalen en kindermisbruiken

Image

Image

Afbeelding 1: Op 23.4.1999 deelde Guy Verhofstadt (Open VLD) inzake de verdwijning, sexuele uitbuiting en foltering van kinderen (kinderpornozaak Zandvoort) aan de vzw Werkgroep Morkhoven mede: ‘De VLD, en wellicht alle weldenkende mensen en organisaties, veroordeelt dergelijke walgelijke praktijken en stelt dat de politionele en gerechtelijke overheden in binnen- en buitenland hiertegen onmiddellijk, drastisch en onverbiddelijk moeten optreden. Aan de menselijke waardigheid, a fortiori die van de kinderen, mag niet geraakt worden.’

Die woorden bleken echter niets waard te zijn, want, tesamen met de andere politieke partijen, liet de Open VLD toe dat de kinderpornozaak Zandvoort via het media-proces tegenover Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, na tien jaar in de doofpot verdween.

Verhofstadt’s politieke collega, justitieminister Turtelboom (Open VLD), is al niet veel beter. Zij antwoordde niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de kinderpornozaak Zandvoort alsnog te laten onderzoeken.

Turtelboom reageerde ook niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de documenten uit de Zandvoort-zaak die betrekking hebben op de kindermisbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse Minister van Justitie over te maken.
Het gevolg hiervan was dat alleen Robert M., bijgenaamd het ‘Monster van Riga’, in de Amsterdamse zedenzaak veroordeeld werd terwijl het kinderporno-netwerk dat de video’s van Robert’s M. verkrachtingen en misbruiken verkocht, gespaard bleef.
Omdat Minister Turtelboom niet antwoordde, richtte de vzw Werkgroep Morkhoven zich herhaaldelijk tot Guy Verhofstadt, maar die was blijkbaar vergeten dat hij zoveel om kinderen gaf.

Begin vorig probeerde V., een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals dat nog altijd in functie is, een 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem om te kopen. Het meisje ontving ook een doodsbedreiging. Enkele dagen nadien werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten. Dat was blijkbaar het sein voor een maandenlange terreurcampagne tegen Marcel Vervloesem’s dochter, kleindochter en enkele buurtbewoners. De terroriserende bendeleden die blijkbaar goede contacten onderhielden met V., mochten maandenlang hun gang gaan, zonder dat de Turnhoutse justitie optrad. En op een bepaald moment werd er zelfs een politie-scanner gebruikt omdat V. ook bestuurslid is van de Politieraad.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover herhaaldelijk naar Minister Turtelboom die tenslotte via de heer Geert Slootmans, attaché van de FOD-Justitie, liet weten dat zij ‘gelet op het feit dat zij deel uitmaakt van de uitvoerende macht en rekening houdende met het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen’.
Turtelboom benoemde echter uitgerekend procureur Jan Poels van het parket van Turnhout dat naliet om in deze op te treden en dat de klachten van V. en zijn kameraden gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, tot kabinetschef.

De Werkgroep diende tevens een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie maar de ‘Waakhond van de Justitie’ ligt al maandenlang te slapen.

Afbeelding 2: Verhofstadt; Jacques Delors, Voorzitter van ‘Notre Europe’ en Etienne Davignon die al jarenlang inzake kindermisbruiken en ook in de moord op Patrice Lumumba wordt genoemd.

Verhofstadt werd in 2009 tot voorzitter van de Europese groep van ‘Liberalen en Democraten’ (ALDE) verkozen en hij zet nu alles op alles om tot voorzitter van de Europese Unie te worden benoemd.

Hij riep onlangs op om aan de zogenoemde rebellen in Syrië zware wapens te leveren en pleit voortdurend voor een militaire interventie van het Europese leger en de NATO in Syrië met de woorden dat de ‘zwakke positie van de Europese Unie hem ziek maakt’.
Verhofstadt pleitte destijds in dezelfde bewoordingen voor de NAVO-bombardementen op Lybië.

Zijn houding heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij bestuurslid is geworden van de Belgische holding Sofina waarvan Etienne Davignon thans de ere-voorzitter is.
Sofina is gespecialiseerd in petroleumgas en olieplatforms…

Guy Verhofstadt sprak in zijn zogenoemde Burgermanifesten over ‘het dichten van de kloof tussen burger en politiek’.
Vandaag spreekt hij over het ‘Europa van de Burger’ terwijl hij deel uitmaakt van het clubje groot-industriëlen dat niets om de burger geeft.

===

Guy Verhofstadt, Etienne Davignon and the Bilderberg Group:

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/24/guy-verhofstadt-etienne-davignon-and-the-bilderberg-group/

War on Syria: Baby Thatcher Guy Verhofstadt and Etienne Davignon:
http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/13/war-on-syria-baby-thatcher-guy-verhofstadt-and-etienne-davignon/

Advertisements

Tags: , , , , ,

One Response to “Liberalen en kindermisbruiken”

 1. kruitvat Says:

  De Open VLD viel, zoals de sp.a (vlaamse socialisten), zeer zwaar uit naar de kindermisbruiken binnen de Kerk terwijl het de andere kindermisbruiken dichtdekte.

  ===

  Open VLD : Parlementaire onderzoekscommissie moet kindermisbruik in de kerk ophelderen…

  Het onderzoek naar kindermisbruik in de Kerk neemt onaanvaardbare proporties aan. Veeleer dan te focussen op het waarheidsgehalte van de feiten en diens strafmaat wordt het maatschappelijk debat nu reeds gedomineerd door de rol van het instituut de Kerk in het vermeende kindermisbruik. Hierbij zijn de procedurele veldslagen toonaangevend voor de onkunde van zowel de Kerk als van Justitie om tot een grondige conclusie te komen. De Kerk dient het institutionele debat over z’n organisatie los van de conclusies van onafhankelijk onderzoek te voeren.

  Het is dan ook onaanvaardbaar dat de Kerk opnieuw rechter dreigt te zijn over zichzelf. Een gelijkaardige opvolger van de commissie Adriaensens komt de geloofwaardigheid van de Kerk allerminst ten goede. De manier waarop men de feiten nog steeds tracht te relativeren vormt een pijnpunt in de aanpak.

  De beleidverantwoordelijken dreigen in deze schromelijk te kort te schieten. In dergelijk maatschappelijk belangrijk en significant dossier –waarbij ook publieke instellingen betrokken zijn- dienen politici verantwoordelijkheid te nemen. Langs de zijlijn ‘dirigeren’ en commentariëren is geen optie.

  Ook het geloof in justitie is zoek. De arresten van de Kamer van Inbeschuldigingstelling stellen dat de in beslag genomen dossiers teruggegeven moeten worden en dat de inhoud van de dossiers niet als bewijs in de strafrechtelijke procedure mogen worden gebruikt. Na de ontsnapping van Dutroux nam minister Vande Lanotte ontslag. Minister De Clerck zou zich dan ook beter onthouden van uitspraken over het gerechtelijk onderzoek en over vonnissen en arresten.

  Om de scheiding der machten te garanderen én om machtsmisbruik tegen te gaan dient het parlement controle uit te oefenen. Een parlementaire onderzoekscommissie garandeert dat publieke instellingen elkaar controleren conform het principe van de ‘checks and balances’ van Montesquieu. Dergelijke parlementaire onderzoekscommissie heeft bovendien dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter en kan bijvoorbeeld onder ede getuigen horen, wat diepgaand onderzoek toe laat.

  Het onderwerp is delicaat en politici voelen schroom omtrent deze feiten waardoor actie uitblijft. Dit valt te betreuren. Het parlement zou een mooi signaal geven dit op haar eerste zitting goed te keuren. Zoniet moet de bevolking een signaal geven door een mars te organiseren of door vijftienduizend handtekeningen te verzamelen.

  Onverjaarbaarheid van de feiten

  Zelfs in haar adviezen aan de bisschoppen wijst de voormalige commissie Adriaenssens op het probleem van de verjaringstermijn voor seksueel kindermisbruik in het strafrecht. We moeten hierover een degelijk politiek debat voeren. Welke norm willen we hanteren voor dergelijke feiten?

  Vroeger waren bijvoorbeeld bouwmisdrijven niet verjaarbaar. Bij kindermisbruik blijft de schade maar al te vaak een gans leven. Sommige feiten zijn zo walgelijk dat ze elke verbeelding voorbij gaan.

  De enorme schaal van het misbruik die nu aan het licht komt duidt op de ernst van de situatie. We moeten dan ook publiekelijk het debat ten gronde kunnen voeren. Onverjaarbaarheid van feiten van seksueel kindermisbruik geeft het signaal aan de samenleving dat we dergelijke feiten nooit zullen tolereren.

  Mercedes Van Volcem en Sas Van Rouveroij
  Mercedes Van Volcem is advocate te Brugge en Vlaams parlementslid (Open Vld).
  Sas Van Rouveroij is advocaat te Gent en Vlaams parlementslid (Open Vld).

  Bron: politics.be

  http://forum.politics.be/showthread.php?t=143643

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: