Autoriteiten gebruiken terreur voor doofpotoperatie

Image

Brussel, 30 april 2013

Het artikel dat hier zopas werd gepubliceerd en waarin de Werkgroep Morkhoven zich ondermeer afvroeg waarom de justitie van Turnhout niet optrad tegen de maandenlange terreur tegenover twee Herentalse gezinnen en buurtbewoners, waaronder aktievoerder Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochter, werd door de autoriteiten blijkbaar gewist.

De terreurcampagne die op 17.12.2012 van start ging, werd ook al gevolgd door een wekenlange sluiting van alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven.

====

De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de bende die maandenlang twee Herentalse gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners mocht terroriseren zonder dat de Justitie van Turnhout optrad, deel uitmaakt van de doofpotoperatie in de kinderpornozaak Zandvoort.

Onder de geterroriseerden bevonden zich immers de dochter en de oudste kleindochter (15 jaar) van de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde maar metéén aangeklaagd en vervolgd werd waarna de kinderpornozaak Zandvoort werd doodgezwegen.

Niet alleen de houding van de Turnhoutse justitie maar ook de houding van justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) valt op in deze zaak.  Turtelboom liet via de heer Geert Slootmans, attaché van de FOD Justitie, immers antwoorden dat de ‘Minister, gelet op het principe van de scheiding der machten, niet kan tussenkomen in deze zaak’. Maar zij benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef die, na zijn politieke ambtstermijn, ongetwijfeld zijn functie als procureur te Turnhout zal hernemen.

Wat nog meer opvalt in deze zaak, is het feit dat Turtelboom niet inging op het verzoek van de Werkgroep Morkhoven om, tijdens het proces van Robert M. (bijgenaamd het ‘Monster van Riga’), bepaalde documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort die betrekking hadden op het misbruiken en verkrachten van peuters in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitie over te maken. Op die manier kon men Robert M., zoals Marc Dutroux, als een éénzame pervert voorstellen terwijl het kinderpornonetwerk kan blijven bestaan.

De Werkgroep Morkhoven ontving ook geen antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarbij zij tevens klacht indiende over het in gebreke blijven van de Turnhoutse justitie.

Het duurde maar liefst vier maanden vooraléér de genaamde Victor V. die de terreurcampagne opzette, door de politie voor verhoor werd opgepakt.

Victor V. is toevallig diegene die de internationale media-belangstelling voor de kinderpornozaak Zandvoort wist te stoppen door, eerst zelf, en nadien met enkele bendeleden, naar de Vlaamse pers te stappen waar tegenover zij in koor beweerden in hun jeugdjaren door Marcel Vervloesem ‘sexueel misbruikt’ te zijn geweest. Nadien werd er een klacht ingediend bij de Turnhoutse justitie.

Marcel Vervloesem die door het jarenlange mediaproces waarin hij voortdurend aan de schandpaal werd genageld, en door de verdwijning van al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, gemakkelijk veroordeeld kon worden, kwam in 2010 opnieuw vrij.  Het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven was op 12.11.2010 echter verplicht om een klacht bij de politie van Sint-Gillis (Brussel) neer te leggen omdat zij bijna iedere nacht telefonische doodsbedreigingen ontving. De politie van Sint-Gillis noteerde in haar proces-verbaal ondermeer dat de doodsbedreigingen wel eens van de genaamde Ladislas K. afkomstig konden zijn die, zoals zijn kompaan Victor V. destijds, met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar de krant was gestapt. De man die zich voortdurend een ‘slachtoffer van de pedofiel Marcel Vervloesem’ noemt maar geen woord zegt over het feit dat er van zijn kompaan Victor V.  zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, had op Facebook immers een groep geopend waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem ‘terug opgesloten zou worden’.

Begin vorig jaar werd Marcel Vervloesem opnieuw aangeklaagd. Dat gebeurde door een zekere Dimitri, een bendelid dat goede contacten onderhoudt met Victor V.  Zoals Victor V. en Ladislas K. destijds hadden gedaan, stapte ook hij eerst met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar de krant Het Nieuwsblad waarna er een klacht werd ingediend bij de Turnhoutse justitie. Marcel Vervloesem die zopas zijn boek ‘Kinderen te Koop’ had uitgegeven, verdween toen voor zes maanden achter de tralies zonder dat er enige tastbaar bewijs tegen hem bestond en terwijl de nieuwe beschuldigingen tegen hem door talrijke getuigen waren tegengesproken. De Turnhoutse raadkamer die tot de wederopsluiting van de aktievoerder besliste, bestond uit dezelfde rechters die de aktievoerder jarenlang vervolgd hebben. Deze rechters waren dus ook verantwoordelijk voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit Vervloesem’s strafdossier waarin er niettegenstaande het schrijven naar oud-justitieminister S. De Clerck (CD&V, Vlaamse christen-democraten) en de huidige justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen), geen enkel onderzoek werd gevoerd.

Justitieminister Turtelboom die een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt en zegt dat ‘het kleinste misdrijf moet bestraft worden’, kondigde onlangs tuchtmaatregelen aan ten opzichte van magistraten die ernstige beroepfouten maken of misdaden plegen. Daarvan is echter maar weinig te merken in deze zaak.

Enkele weken geleden lekte er uit dat de Antwerpse procureur Herman Dams, oud-kabinetschef van de gewezen justitieminister S. De Clerck, ernstige fouten maakte in het dossier van de 26-jarige Jonathan Jacob die in 2010 door leden van het Bijzonder Bijstandsteam van de Antwerpse politie, in een politiecel werd doodgeslagen.  Na een tiental dagen vakantie kon hij zijn werk echter hernemen ‘omdat men hem niet meer verder nodig had voor het onderzoek’…

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: