Minister Turtelboom’s aandacht voor de kleine criminaliteit…

Image

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in zijn brief van 18.3.2013 aan de Beleidscel van de Eerste Minister nogmaals mededeelde, is er nog altijd geen einde gekomen aan de reeds 3 maanden durende terreur tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen uit Herentals.
Dat komt omdat justitieminister Turtelboom (Open VLD) zich achter het ‘principe van de scheiding der machten’ verschuilt. Dat bleek uit de mededeling van Turtelboom’s kabinetsattaché van 7.2.2013.
De Minister benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat nalaat om in deze zaak op te treden, tot kabinetschef en stelde onlangs dat de aandacht die de Antwerpse procureur Herman Dams voor kleine criminaliteit wil hebben, ‘perfect in lijn is met het nationaal veiligheidsplan alhoewel dit niet wil zeggen dat een parket ook onverminderd prioriteit moet geven aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen.’
 
—- 

14/1/2013

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) staat volledig achter de Antwerpse procureur Herman Dams. Die had dit weekend gezegd dat hij meer aandacht wil hebben voor kleine criminaliteit, omdat de mensen daar meer wakker van liggen. Hij riep burgers ook op om sneller verdachte zaken te melden bij de politie.

“De aanpak van het parket van Antwerpen is perfect in lijn met het nationale veiligheidsplan”, zegt Turtelboom. “Veiligheid is een hoeksteen en een verantwoordelijkheid van iedereen van ons en dat is ook altijd een hoeksteen geweest van onze politiehervorming.”

“Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een parket onverminderd ook prioriteit moet geven aan de grote fraudezaken en aan de grote belangrijke criminaliteitsproblemen”, voegt de minister daaraan toe.

 

Kritiek

De uitspraken van Dams hadden heel wat kritiek uitgelokt bij Groen en bij de SP.A. Volgens SP.A-voorzitter Bruno gaan de uitspraken van Dams in tegen het federale beleid.

Belga

“De regering heeft beslist om voor het eerst in decennia echt de witteboordencriminaliteit aan te pakken. Het gaat niet op om het ene vuil -de kleine criminaliteit- op straat op te ruimen en het grote vuil -de drugstrafiek en grote fraude- te laten liggen.”

Tobback verwacht van Turtelboom dat zij in het overleg met de procureurs-generaal duidelijk maakt dat de grote criminaliteit een prioriteit blijft. De voorzitter van SP.A vindt het ook verbazingwekkend dat “een van de cruciale partners in de strijd tegen de witteboordencriminaliteit op zijn minst de perceptie creëert dat de aanpak hiervan voor het parket van Antwerpen niet prioritair is”.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1524445

Advertisements

Tags: , ,

3 Responses to “Minister Turtelboom’s aandacht voor de kleine criminaliteit…”

 1. kruitvat Says:

  Annemie Turtelboom steunt procureur Dams

  14 januari 2013

  “De aanpak van het parket van Antwerpen is volledig in overeenstemming met het Nationale Veiligheidsplan”, zegt minister van Justitie Annemie Turtelboom…

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom staat achter de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen, stelde de minister op Radio 1, verwijzend naar de buurtinformatienetwerken die in de wet werden verankerd.

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/annemie-turtelboom-steunt-procureur-dams/article-4000233346474.htm

  ====

  De Wever in de bres voor procureur Herman Dams

  15 JANUARI 2013

  ANTWERPEN – Na minister van Justitie Annemie Turtelboom springt ook burgemeester Bart De Wever in de bres voor procureur des koning Herman Dams. Die kreeg dit weekend Groen en SP.A over zich heen, omdat hij had gezegd dat ‘kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als georganiseerde criminaliteit.’
  De Antwerpse procureur Herman Dams werkte zich vorige week al in de kijker met het Patser-project, een proefproject waarmee politie en parket dure auto’s van jonge criminelen in beslag te nemen. Dit weekend riep Dams de bevolking op om verdachte zaken te melden bij de politie. ‘De man die ‘s avond zijn hond uitlaat en een bestelwagen met vreemde nummerplaat ziet staan, die moet de politie bellen. De tijd van horen, zien en zwijgen is voorbij’, aldus Dams in onze zusterkrant De Standaard. De procureur vindt dat kleine criminaliteit even ontwrichtend is voor de samenleving als de zogenaamde zware, georganiseerde criminaliteit. ‘De mensen laten er hun slaap niet voor als er in de haven 800 kilogram cocaïne wordt gevonden in een bananenboot. Who cares? Behalve de politie?’

  Groen-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Wouter Van Besien reageerde met een klacht tegen Herman Dams bij de Hoge Raad voor Justitie. Volgens Van Besien maakt de procureur zich schuldig aan discriminatie. Van Besien vindt dat de procureur de zware criminaliteit bagatelliseert. ‘800 kilogram cocaïne in de haven? I care’, aldus Van Besien. ‘De procureur wekt de indruk dat hij zware misdaad niet zo belangrijk vindt. Hij jaagt op kleine vissen, maar laat de grote zwemmen. Ook grote fraude vindt hij blijkbaar niet belangrijk. Het was toch Herman Dams die de substituut Peter Van Calster van de onderzoeken naar diamantfraude heeft gehaald?’

  De uitlatingen van Van Besien worden in gerechtelijk kringen op verbazing onthaald, omdat Hermans Dams niet de strijd tegen de internationale drugshandel in Antwerpen heeft opgevoerd. Herman Dams was ook de procureur die diamantonderzoeker Peter Van Calster is blijven verdedigen, tegen de zin van zijn overste, procureur-generaal Yves Liégeois, in.

  Ook burgemeester Bart De Wever springt in de bres voor de procureur. ‘Dhr. Van Besien deed de meest kwalijke lezing die je kunt doen. De procureur heeft nooit gezegd dat grote criminaliteit minder erg zou zijn. Hij zegt wel dat het gerecht ook moet focussen op kleine criminaliteit, omdat die erg ontwrichtend is voor de samenleving. Als je oma door een handtasdief tegen de grond wordt gewerkt, is dat bijzonder ingrijpend.’

  De Wever gelooft ook niet dat procureur Dams de burgers wil aanzetten om elkaar te verklikken. ‘De procureur vraagt om manifest verdachte zaken te melden. Wie kan daar tegen zijn? Ik zag ooit aan mijn huis een witte bestelwagen met Oost-Europese plaat met mannen die aan een werf rondliepen. Ik noteerde alle gegevens en mailde die door aan de politie. Ze lieten me daarna weten dat ze een bende metaaldieven hadden geklist. Daar lijkt het mij over te gaan. Groen maakt een intentieproces om een beeld op te hangen van een verklikkersmaatschappij. Dat is niet correct.’

  Procureur Dams wil niet te veel woorden vuilmaken aan de kritiek van Wouter Van Besien. ‘Ik wacht het onderzoek van de Hoge Raad af’, zegt Dams. ‘Voorts kan ik alleen zeggen dat de prioriteiten die zijn vastgelegd in het nationaal veiligheidsplan, onverkort gelden. Voor kleine criminaliteit, pleiten wij voor een andere aanpak.’

  Na de uithaal van Wouter Van Besien, richtte ook SP.A-voorzitter Tobback zijn peilen op de procureur Dams. Tobback eiste dat justitieminister Annemie Turtelboom de Antwerpse procureur op de vingers zou tikken, maar de minister van Justitie schaarde zich achter de procureur.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130114_00433125

 2. kruitvat Says:

  Jonathan Jacob: Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

  Archief

  28 februari 2013

  Procureur Dams biecht alles op aan Turtelboom

  Terwijl minister Turtelboom zich opmaakte voor de grote hervorming van justitie, die ze morgen voorlegt op de ministerraad, koos procureur Dams haar uit voor zijn explosieve biecht. Dat blijkt uit een reconstructie van de magistratensaga, die De Tijd kon maken.

  Antwerpse magistraten maken vreemde bokkensprongen. Procureur des Konings Herman?Dams ontkende vrijdagavond in de tv-studio van ‘Terzake’ nog staalhard dat hij tussenkwam in de zaak-Jonathan Jacob, drie jaar geleden, in de uren voor de twintiger stierf in een politiecel in Mortsel. Maar de volgende dag hing hij al aan de telefoon om op te biechten dat hij dat wél deed. En vreemd genoeg koos hij minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) om alles op te biechten. ‘Ik moet u iets vertellen dat ik nooit eerder heb verteld, en dat ik beter wel had verteld’, begon de opmerkelijke biecht. Dams bekende dat hij achter de rug van de bevoegde magistrate ook zelf instructies had gegeven, in de uren voor de dood van Jonathan Jacob.

  ’s Anderdaags al, zondag, belde Turtelboom met haar kabinetschef, Jan Poels, in een vorig leven procureur van Turnhout. De cruciale informatie moest zo snel mogelijk worden doorgespeeld aan het parket-generaal van Antwerpen. En dat gebeurde via de rechterhand van de procureur-generaal, Patrick Vandenbruwaene. Die vroeg Poels de informatie ook op mail te zetten.

  Zo belandde de explosieve informatie maandag op het bureau van procureur-generaal Yves Liégeois. Die kon zijn ogen niet geloven. Maar hij kon Dams al enkele uren later zelf confronteren met de achtergehouden gegevens. De twee magistraten zagen elkaar later op de dag bij de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank in Antwerpen. De procureur bekende, opnieuw.

  Eerder dan discreet het onderzoek naar de rol van het parket te heropenen belegde Liégeois dinsdagochtend een persconferentie. En eerder dan beknopt mee te delen dat het onderzoek heropend werd, sprak Liégeois al over een ‘bijzonder ernstige aangelegenheid’, terwijl de verhoren en confrontaties van alle betrokkenen nog moesten gebeuren. Maar het is al lang geen geheim meer dat Dams en Liégeois moeilijk door eenzelfde deur kunnen. Dat bleek al uit de mails en andere getuigenissen in ‘diamantgate’, de openlijke ruzie tussen het parket van eerste aanleg en het parket-generaal over de aanpak van de diamantfraudes.

  En alsof de explosieve persconferentie dinsdagochtend niet volstond om het Antwerpse gerecht op zijn grondvesten te doen daveren, heropende Liégeois diezelfde namiddag ook nog eens ‘diamantgate’. Louter toevallig, luidt het. Maar toch. Tegen Peter Van Calster, de substituut-procureur die tot vorig jaar de diamantfraudes vervolgde, werden nog eens drie nieuwe strafdossiers geopend, evenals een tuchtonderzoek.

  Van dat laatste was minister Turtelboom niet op de hoogte. De diamantoorlog was na een jaar eindelijk bedaard, maar met de drie nieuwe strafonderzoeken wordt het vuur nog maar eens aan de lont gestoken. Terwijl het parket van Antwerpen – en zeker de financiële sectie – al zo zwaar geleden had onder de aanslepende affaire. Zeker als de gerechtelijke onderzoeken tot een proces leiden, dreigt de geviseerde aanklager Van Calster nog explosieve feiten bekend te maken.

  In het oog springt vooral dat een van de drie nieuwe onderzoeken tegen Van Calster te maken heeft met een rechtszaak die de echtgenote van Liégeois zelf voert tegen Yves Desmet, de hoofdredacteur van de krant De Morgen. Van Calster zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan de advocaat van de hoofdredacteur. Dat was de aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek naar schending van het beroepsgeheim.

  In de Wetstraat wordt met lede ogen aanzien hoe de Antwerpse magistraten bokkensprongen maken. En dat terwijl minister Turtelboom morgen eindelijk de grote hervorming van justitie zal laten goedkeuren door de ministerraad.

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Procureur_Dams_biecht_alles_op_aan_Turtelboom.9310137-3136.art?ckc=1

 3. kruitvat Says:

  21/10/12

  Turtelboom: “Open Vld moet geloofwaardigheid herstellen”

  De nieuwe Open Vld-voorzitter moet de partij helpen om terug geloofwaardig te worden en aan authenticiteit te winnen. Dat heeft Open Vld-minister Annemie Turtelboom gezegd in ‘De Zevende Dag’ (één). Zelf noemt ze het “zeer onwaarschijnlijk” dat ze kandidaat is om partijvoorzitter te worden.

  De Vlaamse liberalen moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter nu Alexander De Croo vicepremier wordt in de federale regering. Turtelboom vindt dat De Croo daar op zijn plaats zit: hij heeft het regeerakkoord mee onderhandeld en kan goed met cijfers overweg, wat goed is in moeilijke begrotingstijden.

  Herbronnen
  De taak van de nieuwe voorzitter is vooral de geloofwaardigheid herstellen, zegt Turtelboom. “Het is duidelijk dat we moeten herbronnen, dat we aan diepte moeten winnen en scherper moeten worden en dat we vooral aan authenticiteit moeten winnen”. Turtelboom wil wel niet gezegd hebben dat De Croo het als voorzitter niet goed heeft gedaan. “Ik geloof niet in het zwarte pieten doorschuiven. Je bent als groep verantwoordelijk voor het resultaat”.

  Over de federale begroting zegt Turtelboom dat Open Vld drie prioriteiten heeft: de begroting moet “op orde” blijven, er moeten maatregelen komen om de competitiviteit van de bedrijven te vrijwaren en er moeten voldoende middelen gaan naar veiligheid.

  Stratego
  Turtelboom liet ook weten dat Open Vld nog niet beslist heeft of ze al dan niet deelneemt aan de Antwerpse coalitie. De kopvrouw zei dat die beslissing zal genomen worden op basis van teksten die op tafel liggen. “Er is de voorbije dagen terug stratego gespeeld, al dan niet door bijna oud-burgemeesters, en daar doe ik niet aan mee”, zegt Turtelboom.

  De politica zegt dat Antwerpen centrum-rechts heeft gestemd. De vraag of Open Vld in een centrum-rechtse coalitie moet stappen is volgens haar op dit moment irrelevant, omdat er nog geen teksten zijn. In elk geval zal Open Vld geen bestuursakkoord goedkeuren als er niet voldoende aandacht is voor onderwijs (vrije schoolkeuze), mobiliteit (de fileknoop) en veiligheid (wijkcontracten), zegt Turtelboom.

  http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1520922/2012/10/21/Turtelboom-Open-Vld-moet-geloofwaardigheid-herstellen.dhtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: