Gezin van den Brink moet herenigd worden: Brief Raad voor Kinderbescherming

Image
 
Brussel, 15 maart 2013
 
Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
t.a.v. de heer P.J. Kempenaar, Teamleider 
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar

Nederland

 
Geachte Heer,

 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink

 
Uw mededeling gericht aan ‘Geachte heren’ van 15 maart 2013 is helaas geen antwoord op mijn brief van 3 maart 2013 aan de Inspectie Jeugdzorg te Utrecht waarvan ik u hierbij nogmaals een kopie zend.
 
In de hoop u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, teken ik,
 
hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
België
(voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven)
 
—–
 

15.3.2013

Geachte heren,

Recentelijk heeft onze Raad op ons algemene e-mail adres post van u ontvangen, de heer van den Brink en zijn gezin betreffende.

Omdat u geen belanghebbende bent in deze zaak zal de Raad niet nader ingaan op uw post en deze mails deleten. Onder dezelfde omstandigheden zal ook in de toekomst, eventuele post geretourneerd of eventuele e-mail post gedeletet worden.

Er vanuit gaande u hiermee voldoende geinformeerd te hebben,

Hoogachtend,

P.J. Kempenaar
Teamleider

Raad voor de Kinderbescherming
Regio Noord-Holland
Kennemerstraatweg 21, 1814 GA Almaar
Postbus 250, 1800 AG Alkmaar
Nederland

—–

Inspectie Jeugdzorg
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP
Postbus 483
3500 AL Utrecht
Nederland
 
Brussel, 3 maart 2013
 

Geachte Heer, Mevrouw,

 
Betreft: Demi en Nirvana van den Brink
 
Ik had graag uw aandacht in bovengenoemde zaak gehad.
 
Een artsenteam heeft aangetoond dat de kinderen sexueel misbruikt werden.
Ik vraag mij dus af waarom er geen onderzoek gevoerd werd in deze zaak en waarom de beide kinderen aan hun ouders Ben en Leonie Van den Brink werden ontnomen.
 
De ouders van den Brink beschikken over het ouderlijk gezag en officieel is er geen sprake van uithuisplaatsing.
 
Zij ontvingen van de betrokken instanties altijd allerlei verwarrende en elkaar tegensprekende documenten.
 
Ik zou graag weten wat er aan de hand is in deze zaak en waarom de kinderen van hun ouders gescheiden worden.
 
Rekenende op een spoedige oplossing in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
België
Advertisements

Tags: , , , ,

4 Responses to “Gezin van den Brink moet herenigd worden: Brief Raad voor Kinderbescherming”

 1. kruitvat Says:

  Ben van den Brink schrijft:

  16 maart 2013

  DUIDELIJKHEID INZAKE DE VOOGDIJ:

  In de beschikking van 22 september 2011 ,werd het ontheven van de moeder uit het ouderlijk gezag AFGEWEZEN door de rechtbank Alkmaar ,en dus heeft L.B.Minkema nog steeds het gezag over Demi en Nirvana van den Brink .

  Ik Ben van den Brink de biologische vader die bij de geboorte van Demi en Nirvana hun beiden direct erkend heeft en hun beiden mijn achternaam hebben ,omdat Leonie en ik nooit getrouwd zijn geweest en ook geen samenleving contract hebben heb ik NOOIT de ouderlijk gezag gehad .
  Dit wist ik nooit en kan ik dus wel de rechtbank om verzoeken tezamen met Leonie te delen .

  Er werd door een politie agente zich voordoen als raads onderzoeker aan Leonie verzocht om mee te werken aan een onderzoek van de raad van de kinderbescherming inzake voogdij ,HIER WERD TOTAAL NIET AAN MEEGEWERKT DOOR LEONIE OF MIJ EN KAN DUS GEEN RAADSONDERZOEK RAPPORT ZIJN INZAKE VOOGDIJ .Dus NIETS is inzake voogdij naar de rechtbank Alkmaar verzonden omdat daaraan niet meegewerkt werd en kon op legale wijze weinig ondernomen worden .

  De beschikking van 19 oktober 2011 inzake voogdij IS NOOIT DOOR DE RECHTBANK ALKMAAR aan ons verstuurd ,GEEN NAAM GRIFFIER daarin terug te vinden en nooit niks daarover van de rechtbank Alkmaar ontvangen .
  De beschikking werd de wereld ingebracht door degene die zich JOOST B*** noemt en zich voordoet als onze BJZ Noord-Holland gezinsvoogd en de persoon genaamd W. B. die het gezinshuis in Zoetermeer runt tezamen met een ex politie rechercheur A. W. waar Demi en Nirvana verblijven .

  Er is GEEN ORIGINEEL BESCHIKKING VAN 19 OKTOBER 2011 INZAKE VOOGDIJ ,NIET BIJ DE RECHTBANK ALKMAAR of waar dan ook anders .

  De fout die ze hebben gemaakt is het volgende ;
  In de brief van de rechtbank Alkmaar van 6 september 2011 waarin de rechtbank zogenaamd de ouders oproept [apart wat weer niet klopt] voor de zitting van 20 september 2011 staat duidelijk dat in de zitting van 20 september het volgende zal worden behandeld ;DE O.T.S ,DE U.H.P en een beslissing nemen met betrekking tot de ontheffing van de moeder van het ouderlijk gezag, waarvan beschikking 22 september 2011 en werd het ontheven van de moeder uit het ouderlijk gezag AFGEWEZEN .

  Brief 6 september 2011 ,rechtbank Alkmaar [weer geen naam griffier]
  ONS KENMERK: 131549/FA RK 11-799 + 131544/OT RK 11-1004 , 2 ZAKEN ,een daarvan O.T.S en U.H.P en de andere met andere zaak en rekest nummer inzake VOOGDIJ .
  ONDERWERP: gezag door een ouder Raad voor de Kinderbescherming/Minkema +verlenging O.T.S en uithuisplaatsing.

 2. kruitvat Says:

  Links:

  http://www.hethaagsecomplot.nl/case/ben-van-den-brink.htm

  Analyse door klokkenluider Ben van den Brink – ILLEGAAL VONNIS
  http://hetuurvandewaarheid.info/2013/03/09/analyse-door-klokkenluider-ben-van-den-brink-illegaal-vonnis/

  Arrestatie Ben van den Brink
  http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2012/11/Arrestatie-Ben-van-den-Brink-2011-11-01.pdf

  Reactie politie Adam WOB verzoek geweldsrapportage
  http://hetuurvandewaarheid.info/wp-content/uploads/2013/02/ReactiepolitieAdamWOBverzoekgeweldsrapportage7022013.pdf

  Zaak van den Brink: beschikking Alkmaar 19 oktober 2011
  http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/archive/2013/03/17/zaak-van-den-brink.html

  http://pdfcast.org/pdf/beschikking-5-maart-2012-dossier-van-den-brink (zie net dat ik 2012 ipv 2013 heb geschreven)

  http://pdfcast.org/pdf/verschillen-rechtszaken-meervoudige-familiekamer-amsterdam-zaak-minkema

 3. kruitvat Says:

  Aan een briefschrijver:

  From: inspectiejeugdzorg@inspectiejz.nl
  Subject: reactie op uw mail van 18 januari jl.
  Date: Tue, 19 Mar 2013 09:23:54

  Geachte heer/mevrouw,

  Hierbij reageer ik op uw email van 18 januari jl. die de Inspectie Jeugdzorg met een drietal bijlagen van u ontving. Ik dank u hartelijk voor de moeite die u heeft genomen om de inspectie te informeren.

  In uw e-mail vraagt u aandacht voor de situatie van de familie van den Brink en verzoekt de inspectie om deze zaak op te nemen. De inspectie correspondeert niet inhoudelijk met derden over zaken die bij ons bekend zijn. In algemene zin kan ik u wel zeggen dat het aan de rechter is om te bepalen of kinderen weer thuis mogen wonen. Dit geldt ook voor het vaststellen van een omgangsregeling. Verder kan ik u nog laten weten dat het AKJ niet onder het toezicht van de inspectie valt.

  Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  mw. drs. A.C. Bödeker

  senior inspecteur

  ………………………………………………………………
  Inspectie Jeugdzorg
  Sint Jacobsstraat 61 | 3511 BP | Utrecht
  Postbus 483 | 3500 AL | Utrecht

 4. kruitvat Says:

  Antwoord aan een briefschrijver:

  Van: _Dienstpostbus IJZ
  Onderwerp: reactie op uw mailberichten
  Datum: 19 maart 2013 10:01

  Geachte heer Jansen,

  De Inspectie Jeugdzorg heeft van u in de afgelopen vier maanden per email diverse mailberichten, documenten en informatie doorgestuurd gekregen over de familie van den Brink.
  Veel van deze informatie is van betrokken ouders en/of anderen afkomstig.
  De inspectie dankt u voor deze informatie en waardeert uw betrokkenheid bij het gezin.

  Het is het beleid van de inspectie om in het kader van privacy niet met derden te communiceren over persoonlijke zaken.
  Over de familie van den Brink zal ik niet verder met u corresponderen.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  mw. drs. A.C. Bödeker
  senior inspecteur

  ………………………………………………………………
  Inspectie Jeugdzorg
  Sint Jacobsstraat 61 | 3511 BP | Utrecht
  Postbus 483 | 3500 AL | Utrecht
  ………………………………………………………………
  T 030-2305230

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: