Andy Vermaut ontvangt mail van formateur Di Rupo

Image
1 Juli 2011

Andy Vermaut kreeg van formateur Elio Di Rupo een persoonlijke mail waarin hij aankondigt dat hij zeer verregaande en radicale hervormingen die zelfs ongekend zijn in de institutionele geschiedenis van België zal voorstellen.

Dit is de boodschap die Andy Vermaut toegestuurd kreeg van formateur Elio Di Rupo: “Meneer Vermaut. Ik wil u van harte danken voor uw bericht dat U tevens ook aan mevrouw Burgeon hebt gericht. In haar en mijn naam, kan ik u ten stelligste verzekeren dat wij echt het maximum doen om ons land uit de crisis te halen. We verwerpen elk scenario van verkiezingen, en ondanks alles proberen we de standpunten met Vlaanderen te verzoenen.”

“Binnenkort zal ik een nota voorstellen met daarin radicale hervormingen die zelfs ongekend zijn in de institutionele geschiedenis van België. In dit stadium, hoop ik dat de rede en de wijsheid de bovenhand haalt. Als ik daarin niet zou geloven, zou ik niet investeren om mijn missie als formateur te voleindigen.. Zowel mevrouw Burgeon en ik zelf danken u voor uw interesse in de regeringsformatie.”

Tevreden over respons

Andy Vermaut die de regeringsperikelen op de voet volgt is tevreden over de respons die hij op zijn laatste mailactie krijgt van senatoren en volksvertegenwoordigers. Reeds een derde van de Federale parlementairen stuurde een mailtje, brief en/of sms terug, met hun antwoord en visie op de vraag ‘Wat als?’

En onder degenen die de moed en de durf hadden om te reageren, zitten toch heel wat toplui. Vermaut vindt zijn actie een succes. ‘Ik merk dat de onderhandelingen bij de onderhandelaars, maar ook bij de andere parlementairen terug meer leven. Anders zou ik zeker nooit zoveel antwoorden ontvangen. Een tijdje geleden was dat nog anders. Ik ben dan ook zeer tevreden over de heropleving van ons parlement die ook als taak heeft om de burgers te woord te staan. Dat is iets waarin ik rotsvast geloof en blijf geloven. Ik zie er zelfs ook een nieuwe en meer uitgebreide taak van onze Senaat in, maar enfin dat zou ons te ver leiden’, onderstreept Vermaut

‘Ik denk dat iedereen het erover eens is, dat we door communicatie met gewone burgers zoals ik, dat we dit nu ook kunnen delen met heel veel mensen die vragende partij zijn naar meer openheid, meer transparantie en meer informatie inzake de regeringsvorming. Tevens kan ik vaststellen dat ook verschillende politici de moeite gedaan hebben om mij te bellen en extra uitleg te verschaffen. Dat charmeert me uiteraard, maar toch blijf ik nog altijd een beetje op mijn honger zitten. Ik voel me als burger zo heel weinig betrokken. Ik denk dat heel veel mensen inzake de regeringsvorming hetzelfde gevoel hebben.’

Rode draad

“Uiteindelijk heb ik een beter inzicht gekregen in enkele van de vele denkpistes. Er zit eigenlijk een rode draad in: iedereen stelt dat ze eigenlijk niet graag naar nieuwe verkiezingen zouden willen gaan, maar als het echt niet anders kan, dat dit het laatste en het beste is dat we kunnen doen. Ook velen vinden uiteraard dat we niet mogen vooruitlopen op de feiten en dat we de nota moeten afwachten. Dat begrijp ik uiteraard, maar ik denk dat het tevens heel belangrijk is om aan een worst case scenario te denken, om eigenlijk een evacuatieplan te hebben en meerder politici denken hier momenteel ook over”, vervolgt Andy Vermaut.

“Sommigen vinden als Di Rupo zijn nota wordt afgeschoten, dat De Wever dan aan zet zou moeten zijn. Anderen vinden dan weer dat er een nieuwe bemiddelingspoging moet komen. De politici zijn er niet gerust in en ik heb het gevoel dat heel veel politici hier wel van wakker liggen. Dat ze stilaan beseffen dat men nu eigenlijk met vuur aan het spelen is.”

“Politici hebben een mandaat gekregen van de kiezer om de burger te vertegenwoordigen en zijn dus verplicht om dit uit te voeren. Vaak botst dit met de principes van de partij, want politici doen eigenlijk niet altijd wat ze willen. Maar laat ons niet vergeten dat het hoogste belang van een politicus steeds het belang van de burger moet zijn.”

“Uit het antwoord van Elio Di Rupo stel ik vast dat hij het meent en dat hij ons land grondig wil hervormen.  Ik hoop dan ook dat de nota niet wordt afgeschoten, maar een gezonde vrees blijft geboden. Ook ik ben ongeduldig in deze, doch ik moet toegeven dat het om een eerder fijn ongeduld gaat”, stelt Vermaut.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLEVA_20110701_001

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: