Minister Justitie

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: MINISTER DE CLERCK EN DE MEDIA

DeclerckargwanigIn de plenaire vergadering van 6 november 1997 waarin hem om uitleg werd gevraagd omtrent het Temse-netwerk dat door de Werkgroep Morkhoven in 1990 werd ontdekt, verklaarde de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die toen voor een eerste keer Minister van Justitie was maar die tengevolge van een incident in de zaak Dutroux moest aftreden, het volgende:

xab Op basis van een brede waaier aan documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderzoek behoorlijk, volledig en met alle mogelijke middelen werd gevoerd. Daarenboven gebeurde dit met alle internationale autoriteiten en landen die met deze zaak in verband konden worden gebracht. 
Om terug te komen op de inleiding: ik citeer de eindparagraaf van de procureur-generaal: ‘Ik hou eraan u hierbij mijn slotbedenking met betrekking tot de door de VZW Werkgroep Morkhoven in de mediabelangstelling gebrachte problematiek over te maken. Deze Vereniging blijft blijkbaar de gerechtelijke en politieke instanties overstelpen met klachten en met de meest fantasierijke verhalen, teneinde het parket, het onderzoek en de rechtbank in een slecht daglicht te stellen; getuige daarvan hun talloze protestbrieven u reeds wel bekend. De VZW Morkhoven maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de problematiek inzake pedofilie thans zeer gevoelig ligt bij de publieke opinie, zich daarbij opwerpend als een witte ridder die de strijd aanbindt tegen dergelijke praktijken. In werkelijkheid hebben enkele leden van de Vereniging een kwalijke reputatie en een bedenkelijke moraliteit. Nu stellen zij alles in het werk, teneinde zelf hun veroordeling te ontsnappen’. 
Ik neem deze woorden tot de mijne. Dergelijke methodes worden, mijns inziens, ook in België toegepast. Als duidelijk blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de lichtgelovigheid, meer nog van de publieke, ja zelfs van de politieke opinie om eigen belangen na te streven, moeten we daaraan paal en perk durven stellen. xbb

Dat verklaart waarom de zwaar zieke Marcel Vervloesem die intussen bijna 1,5 jaar gevangenis achter de rug heeft (waarvan 50 dagen in de isoleercel en 591 uren vastgeketend aan zijn ziekenhuisbed), niet in aanmerking komt voor een vrijlating om gezondheidsredenen en zelfs geen recht heeft op een penitentiair verlof.

Gevangenisdirecteur Eric Geudens (die geen directeur maar slechts een attaché is) schreef in zijn negatieve advies van 28.11.2009 omtrent de vraag om voorwaardelijke vrijlating van Marcel Vervloesem dat door de strafuitvoeringsrechtbank ongetwijfeld zal worden bevestigd:

xab Het risico dat hij zijn slachtoffers zou verontrusten is kleiner wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croxff. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. 
Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. xbb

Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

http://doofpottenjustitie.weblog.nl/page/4/?repeat=w3tc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: