Gevangenen

HOSPITALISATIE VAN AKTIEVOERDER MARCEL VERVLOESEM: PARLEMENTSLEDEN

http://doofpottenjustitie.weblog.nl/page/2/?repeat=w3tc

TraliesimagesBrussel, 22.12.2009

Geachte parlementsleden,

Betreft: vraag om tussenkomst bij de minister van justitie

De situatie van de heer Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die al bijna 1,5 jaar in de gevangenis is opgesloten, is dermate verslechterd dat hij zich in een pre-comateuse toestand bevindt tengevolge van een suikerspiegel die niet meer te controleren en soms zelfs niet meer te meten valt.

De heer Vervloesem heeft op drie weken tijd 8 kilogram verloren, heeft een zware brochitis gehad waarvoor hij 3.000 mg. anti-biotica per dag kreeg, heeft voortdurend braakneigingen, duizelingen, ziet niet goed meer, zegt dat hij weinig hongergevoel en voortdurend dorst heeft, kampt met uitdrogingsverschijnselen, ligt voortdurend op zijn bed omdat hij verzwakt en vermoeid is en niet meer in staat is om nog iets te doen en kan aan geen enkele activiteit meer deelnemen.

De voortdurende braakneigingen, de constante draaierigheid, de uitdrogingsverschijnselen, de constante vermoeidheid enzoverder, wijzen erop dat de heer Vervloesem eerstdaags in coma kan geraken.
De dood van de heer Vervloesem zou wel eens de volgende stap in de etappe kunnen zijn indien er voor Nieuwjaar niet wordt opgetreden.

Gedurende de afgelopen week, heeft de heer Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, het directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen en het kabinet van de minister van justitie per mail en telefonisch gecontacteerd. Zij zijn dus ruim op de hoogte zijn van de verstrekkendheid van dit dossier. Maar er kwam geen enkele reactie.

Ook de Belgische regeringsleden en parlementsleden zijn reeds gedurende verschillende maanden door de vzw Werkgroep Morkhoven geinformeerd en de heer Jan Boeykens, voorzitter van de vereniging, heeft de toestand vandaag uitgelegd aan Lieselot Bleyenberg, adjunct-woordvoerder van minister De Clerck. 
Hij heeft bij mevrouw Bleyenberg aangedrongen op een zo snel mogelijke hospitalisatie van de heer Vervloesem.
Mevrouw Bleyenberg heeft hem gexe4ntwoord dat zij de medische dienst zou contacteren.

Meester Raf Jespers, advocaat van de heer Vervloesem, heeft dan weer naar Eric Geudens, de directeur-attaché van de gevangenis van Turnhout, getelefoneerd maar die antwoordde hem dat er ‘niets aan de hand was’. 
Geudens antwoordde een jaar geleden hetzelfde voordat de heer Vervloesem met spoed moest opgenomen worden, en enkel na 13 uren lang met de hartmachine gereanimeerd te zijn geweest in het ziekenhuis van Turnhout, van een gewisse dood kon gered worden.

De heer Boeykens heeft vandaag ook naar het directoriaat-generaal van de penitentiaire inrichtingen te Brussel getelefoneerd maar Mevrouw Vanessa Bury, die verantwoordelijk is voor het dossier Vervloesem, bleek in vergadering te zijn. Hij heeft zijn boodschap aan een medewerkster van mevrouw Bury overgemaakt.

Vandaag heeft de heer Boeykens ook nog een tweede maal naar het kabinet van de minister van justitie getelefoneerd. Een kabinetsmedewerker antwoordde hem dat hij de geneesheren of de directeur van de gevangenis moest contacteren. 
De heer Boeykens antwoordde hierop dat de geneesheren geen enkele zelfstandige beslissing kunnen nemen (hospitalisatie) en dat directeur Geudens, zoals een jaar geleden, had geantwoord, dat er ‘niets aan de hand was’.

De heer Boeykens werd vervolgens doorverbonden met een zekere Luc Stas, een nederlandstalige kabinetsmedewerker van minister De Clerck. Na hem de situatie in het kort te hebben uitgelegd en hem op de noodzaak van een hospitalisatie gewezen te hebben, antwoordde de heer Stas dat hij geen vragen in verband met gedetineerden telefonisch wenste te beantwoorden. Hij haakte de telefoon vervolgens in.

Onze vereniging heeft een aangetekend schrijven gestuurd aan minister De Clerck om hem persoonlijk te informeren omtrent de zorgwekkende ziekteverschijnselen van de heer Vervloesem en zij heeft de minister gewezen op de noodzaak van een voorwaardelijke vrijlating om gezondheidsredenen.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent verklaarde in haar vonnis van 26 juni 2009 immers dat de Minister van Justitie de ‘ENIGE PERSOON IS DIE EEN VRIJLATING OM GEZONDHEIDSREDENEN KAN BEVELEN’.

De minister van justitie kan tenvolle verantwoordelijk worden gesteld in deze zaak vanwege:
1) de weigering om bijstand te verlenen aan een persoon die reeds herhaalde malen in levensgevaar is geweest
2) de weigering om een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank toe te passen waarin staat dat de minister van justitie de enige persoon is die iemand om gezondheidsreden in voorwaardelijke vrijheid kan stellen

Sta ons toe erop te wijzen dat het vijf voor 12 is voor onze democratische rechtsstaten als de autoriteiten iemand gewoon laten sterven terwijl zij van de levensbedreigende situatie van deze persoon op de hoogte zijn.

Iedere dag telt nu voor de heer Vervloesem en als men geen oplossing vindt, dan zal dat binnen korte tijd zeker tot zijn dood lijden.

We vragen u hierbij dan ook nadrukkelijk om bij de minister van justitie terzake te willen interveniëren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: