Brief Minister

KINDERMISBRUIKEN – GEVANGENISSEN: OPEN BRIEF AAN MINISTER VAN JUSTITIE

14 December 2009

http://doofpottenjustitie.weblog.nl/page/4/?repeat=w3tc

DeclerckwemoetenjustitiebetermanageVan: Jan Boeykens – werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 13 december 2009
Onderwerp: Kindermisbruiken – Gevangenissen: brief aan justitieminister
Aan: stefaan.de.clerckpandora, stefaan.declerck.just.fgov.be

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: uw beleid inzake kindermisbruiken en gevangenissen

Hieronder heb ik een paar berichten geplaatst die door de genaamde Ladi Kiekens op zijn blog en onder het artikel ‘Waarom zit Marcel Vervloesem in de bak en waarom zou hij daar uit moeten’ werden gezet. 
Het artikel ‘Waarom zit Marcel Vervloesem in de bak en waarom zou hij daar uit moeten’, verscheen op een Nederlandse pedo-site die de zogezegde ‘zelfbenoemde pedojagers’ als Yvonne Van Hertum er ‘gezamenlijk onder willen krijgen’. 
Ook de Nederlandse kinderombudsman Jos Aalders wordt op deze pedo-site nu een ‘zelfbenoemde pedojager’ genoemd en men publiceerde zelfs een oud proces-verbaal van de heer Aalders in een poging om hem als kinderombudsman te criminaliseren en het zwijgen op te leggen.

Kiekens voert al maandenlang een lastercampagne tegen de leden van de vzw Werkgroep Morkhoven omdat zijn klacht tegen de heer Vervloesem door het hof van beroep van Antwerpen ‘onontvankelijk en ongegrond’ werd verklaard (de voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen zal ongetwijfeld bereid zijn om u terzake te informeren).
Hij blijft zich opstellen als het ‘slachtoffer’ van de heer Vervloesem en blijft herhalen dat zijn klacht ‘enkel verjaard’ is.

Kiekens publiceert onophoudelijk berichtjes op zijn blog zoals ‘het is goed dat Marcel Vervloesem in den bak zit omdat de kindjes uit Morkhoven nu opnieuw durven buitenspelen’. 
In een ander bericht vroeg hij Wendy Vervloesem, de dochter van de heer Vervloesem, om haar kinderen tegen hun grootvader te beschermen omdat ‘hij zijn poten niet van de kinderen kan houden’. 
Deze zaak is des te erger omdat het dochtertje van Wendy Vervloesem, tengevolge van de jarenlange pesterijen op school, thans medisch behandeld wordt. 
Men kan het de schoolkinderen natuurlijk niet kwalijk nemen. Zij herhalen gewoon maar wat er gedurende 10 jaren over de heer Vervloesem in de kranten heeft gestaan. 
Wellicht hebben ook de rechters van het hof van beroep van Antwerpen zich door deze mediacampagne laten leiden. Ik vraag me trouwens af of de campagne van Kiekens er niet toe geleid heeft dat de heer Vervloesem al 1,5 jaar op een penitentiair verlof wacht en zijn dochter en kleinkinderen niet mag bezoeken.

Enkele maanden geleden werden drie skynetblogs van onze vereniging, waaronder ‘Doofpot Justitie’, door Skynet wegens ‘persoonlijke aanvallen’ gesloten. We hadden het namelijk aangedurfd om te reageren op de oproep van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut om de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ uit de rankings en van het Internet te verwijderen. 
Volgens de strafpleitster die lid is van de Gentse Raad van de Orde van Advocaten en van de Probatiecommissie, was onze blog ‘dubieus’ en ‘maatschappelijk onaanvaardbaar’ en ‘enkel bedoeld om de mensen een reusachtig rad voor de ogen te draaien omtrent de veroordeelde kindermisbruiker Marcel Vervloesem’ (die op het moment van Van Eeckhaut’s uitspraken nog voor het hof van beroep van Antwerpen moest verschijnen). 
Van Eeckhaut beweerde ook dat de blog ‘enkel bedoeld was om justitie in een negatief daglicht te stellen’. Vandaar dat haar woorden door rechter Nadia Goossens van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent waarschijnlijk deels werden overgenomen in haar vonnis omtrent de zaak Vervloesem.

Ik diende een klacht in bij Skynet omtrent de blog ‘Marcel Vervloesem – Mijn Recht op Antwoord’ van Ladi Kiekens. Die kon, na het sluiten van onze skynetblogs, natuurlijk niet anders dan deze blog te sluiten.

Kiekens liet mij na het sluiten van zijn blog weten dat hij het ‘daarbij niet zou laten’ en startte een nieuwe skynetblog, ‘Kinderrechten’ genaamd (wat zijn volledig recht was).
Maar hij zette zijn lastercampagne op deze blog gewoon verder en publiceerde zelfs een foto met opsporingsbericht van mij alhoewel dit vrij lachwekkend overkwam.

Op zijn blog spreekt hij echter ook opnieuw over de ‘kinderen van Wendy Vervloesem’ en, zoals gezegd, voert hij nu ook een lastercampagne via de bovengenoemde pedo-site.

Ik diende hiervoor reeds driemaal een klacht in bij de Skynet Klantendienst maar de blog wordt, in tegenstelling tot de drie Morkhoven-blogs, niet gesloten.
Vandaar dat ik tenslotte ook een klacht tegen Skynet indiende.

Ik begrijp dat men door de gevoerde lastercampagne de vzw Werkgroep Morkhoven zodanig wil provoceren dat er ook andere skynetblogs wegens ‘persoonlijke aanvallen’ kunnen gesloten worden. Dat is logisch.
Maar met de akties van de genaamde Kiekens en het pedo-milieu, zijn er misschien ook andere belangen gemoeid.

Eric Geudens, die zich uitgeeft voor gevangenisdirecteur van de gevangenis van Turnhout (maar die geen directeur maar slechts een attaché is) schreef in zijn negatieve advies van 28.11.2009 omtrent de vraag om voorwaardelijke vrijlating van Marcel Vervloesem, het volgende: xab Het risico dat hij zijn slachtoffers zou verontrusten is kleiner wanneer hij terecht zou kunnen bij mevrouw de Croxff. Toch blijft daar ook het risico bestaan dat hij door het bespelen van de media en de betrokkenheid bij de organisaties rond pedofilie, de slachtoffers zou verontrusten. Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. xbb

Enkele weken geleden probeerde Erwin Boosten, de psycholoog van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, de heer Vervloesem ook al te overhalen om de zogezegde feiten (ook diegene waarvoor hij vrijgesproken werd) ‘te bekennen’. Dat gebeurde nadat de heer Vervloesem gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel werd opgesloten tengevolge van zijn protest tegen het blokkeren van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout. 
Een mengeling van foltering en chantage dus die algemeen wordt toegepast in onze gevangenissen.

Ik heb u uitgebreid geinformeerd over deze kwestie en u daarbij ook gewezen op het feit dat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen u verkeerd inlichtte omdat er van het ‘grondig en diepgaand onderzoek’ in de zaak Boosten, waarvan zij getuigt in haar brief, geen sprake is geweest. 
De brief die de heer Vervloesem moest lezen en voor ‘gelezen’ moest tekenen, was immers louter bedoeld om deze zaak dicht te dekken.

Ik ontving echter geen antwoord uwentwege maar stelde tot mijn verwondering vast dat de genoemde Eric Geudens, attaché-directeur van de gevangenis van Turnhout, onmiddellijk een negatief advies opstelde waarin dus staat: xab Er is een ernstige risico op het verontrusten van de slachtoffers ofwel door zijn woonstreclassering in de regio ofwel door zijn betrokkenheid bij verenigingen tegen pedofilie die gretig gebruik maken van de media. xbb

In de hoop dat u, zoals de Russische President zopas heeft gedaan, de nodige maatregelen zal nemen om de criminele praktijken binnen de gevangenissen een halt toe te roepen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens 
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
nr. 443.439.55 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com 
postmaster@droitfondamental.eu

——–

Ik zend u hierbij nogmaals de lijst met de meer dan 20 spoedopnames en operaties van de heer Vervloesem die nu bijna 1,5 jaar is opgesloten (waarvan 50 dagen in een isoleercel en 591 uren vastgeketend aan ziekenhuisbedden, operatietafels, medische toestellen, rolstoelen en ziekenhuisbrancards).

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie

Kopie: vanessa.buryjust.fgov.be, Baart, Elsfgov.be, Tine.Vandertaelenjust.fgov.be, els.deloofjust.fgov.be, fgp.bruggebe, Guy Swennen, griffiearbitrage.be, hofvanberoep.gentjust.fgov, just.fgov.be, ingrid.vrankenjust.fgov, Raf Jespers progresslaw, Commissie Justitie tweedekamer.nl, lieselot.bleyenbergjust.fgov, Liga Voor Mensenrechten, nieuwsdienst anp.nl, olivier.steinprogresslaw, Luc Proot, redactiebelga.be, jan.dentandtminfin, Ilse Van de Wiele cchrbelgie, Redactie van stopkindersex , Yvonne van Hertum, zohra.othmanprogresslaw, zoe.genot, carine.russo

——————————

Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:
http://zaplog.nl/zaplog/article/marcel_vervloesem_en_de_zandvoortse_kinderporno/
http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=ultjecrumpie
http://www.youtube.com/user/ULTJECRUMPIE#g/u
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://morkhoven.org/wordpress/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: