Boublog

PEDOCRIMINELEN BINNEN EN BUITEN JUSTITIE: XC3XA9XC3XA9NZELFDE STRIJD !

Heinrichhimmler


4 December 2009


Forum Boublog

L. K. die destijds een klacht indiende tegen ons verenigingslid Marcel Vervloesem en die hier een interne discussie trachtte te provoceren, is thans zeer aktief op een site van pedocriminelen.
Hij kan het, tesamen met Marcel’s hoofdaanklager Victor V., blijkbaar niet verkroppen dat zijn klacht wegens ‘onontvankelijk en ongegrond’ door het hof van beroep van Antwerpen werd geklasseerd.

Maar er is meer aan de hand.
De site waarop hij werkzaam is, fixeert zich vooral op de Nederlandse zogenoemde ‘kinderpornojaagster’ Yvonne van Hertum en kan het niet hebben dat de vzw Werkgroep Morkhoven van Hertum publiekelijk ondersteunde, alhoewel zij het niet op alle terreinen met van Hertum eens is.
Vandaar dat men zich nu wil wreken en een artikel over Marcel publiceerde waarin hij, met de verenigingen die rond pedocriminelen werken, als een ‘criminele pedo-jager’ wordt afgeschilderd.

Door toedoen van L. K. staat ook Boublog thans op de ‘zwarte lijst’ van de site.

Op de zwarte lijst staat iederxc3xa9xc3xa9n die door de leden van deze site bekampt wordt, als zogenoemde ‘pedo-jager’ vermeld.
Marcel Vervloesem, Yvonne van Hertum, Chris Hxc3xb6lsken en nu ook mr. drs. BOU dus (omdat zij de vzw Werkgroep Morkhoven mee ondersteunt), worden allen als ‘pedo-jagers’ afgeschilderd terwijl er toch een levensgroot verschil is tussen al deze mensen en de vzw Werkgroep Morkhoven bijvoorbeeld helemaal niet met Chris Hxc3xb6lsken samenwerkt, zoals door de site gesuggereerd werd en tot een zekere twijfel leidde op deze blog.

Alhoewel de site zogezegd ‘tegen kindersex’ is, verdedigt zij uitsluitend de belangen van de pedocriminelen.

Door iederxc3xa9xc3xa9n die klacht indient wegens ‘pedofilie’ een ‘zelfbenoemde pedo-jager’ te noemen en door systematisch klacht in te dienen tegen ‘valse aangiftes’, hoopt men de slachtoffers van sexueel misbruik het zwijgen op te leggen.

De site profiteert vanzelfsprekend van het feit dat Marcel die met de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornonetwerken bekampte, door een reeks valse beschuldigingen van pedocriminelen, voor ‘pedofilie’ werd veroordeeld.

Het is dan ook geen toeval dat de site, de beschuldigingen tegenover Marcel voortdurend herhaalt en het discours van de Justitie letterlijk overneemt.

Over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Justitie, de diefstallen uit het strafbundel van Marcel, de diefstallen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen, het doodzwijgen van de 30 processen-verbaals met zedenfeiten op kinderen en minderjarigen waarin Victor V. wordt genoemd, zwijgt deze site natuurlijk in alle talen.
Dat gebeurt op dezelfde manier als de Justitie dit jarenlang heeft gedaan.
Het geloof in de Justitie wordt voortdurend onderstreept en de criminele kenmerken van de ‘eigengerichte pedo-jagers’ die ‘zelf kinderen misbruiken en kindermisbruikers zoals Marcel Vervloesem willen vrijpleiten’, worden steeds benadrukt.

Men zou bijna zeggen dat de pedo-criminelen van deze site om xc3xa9xc3xa9n of andere reden met de Justitie samenwerken en in opdracht van justitie allerlei akties tegen de ‘zelfbenoemde pedo-jagers’ op touw zetten !
Zouden er missschien gezamelijke belangen zijn?
Zijn er pedocriminelen betrokken die deel uitmaken van de kinderpornozaak Zandvoort die door de Justitie werd dichtgedekt ?
Voeren de pedocriminelen binnen en buiten justitie thans xc3xa9xc3xa9n en dezelfde strijd ?

Enkele dagen geleden liet de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout Marcel nog verstaan dat zijn dossier zou heropend worden indien hij de ‘feiten’ zou bekennen en hij ‘afstand zou nemen van de verenigingen die tegen pedofielen strijden en de media contacteren’…

Dit is pure chantage en de zoveelste poging om de vzw Werkgroep Morkhoven door de gijzeling van haar aktievoerder het zwijgen op te leggen.

Onlangs lekte er ook al een intern document uit van Justitie waarin werd gesteld dat Marcel ‘onder geen enkele voorwaarde mag vrijgelaten worden omdat hij anders zijn anti-kinderporno-akties zou hernemen en de media zou contacteren’ (terwijl er persvrijheid bestaat in Belgixc3xab).

Vandaag werd bekend dat, niettegenstaande het herhaaldelijk schrijven naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet, de briefwisseling van Marcel nog steeds wordt geblokkeerd.
Een zogezegd ‘onderzoek’ (zonder dat er een onderzoek werd gevoerd) in de buurt van Marcel’s dochter Wendy, zou verder hebben uitgewezen dat Marcel ‘a-sociaal’ is terwijl alle buurtbewoners het tegendeel beweren. Op die manier probeert de Justitie te voorkomen dat Marcel zijn penitentiair verlof bij zijn dochter en kleinkinderen zou doorbrengen.

Na de 7 dagen durende opsluiting van Marcel in een isoleercel, kwam het directoriaat-generaal ook al af met een ‘onderzoek’ (dat nooit werd gevoerd) en dat zogezegd uitwees dat de psycho sociale dienst van de gevangenis van Turnhout ‘geen fouten had gemaakt’ in het dossier Vervloesem.

Al de ‘onderzoeksbriefjes’ worden zonder twijfel naar Minister De Clerck gestuurd zodat deze zich kan indekken tegen de parlementaire vragen die hem terzake gesteld worden.

Het zogezegde buurtonderzoek dat nooit plaats vond, doet enigszins denken aan de petitie die in 2005 in de kringen van Marcel’s halfbroer/aanklager werd opgesteld. Daarin werd gexc3xabist dat Marcel uit zijn sociale woning zou gezet worden (wat intussen gebeurde) en de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden (door Skynet werden er zopas drie blogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ gesloten).

Men kan zich afvragen in hoeverre Belgixc3xab dat in de VN-mensenrechtencommissie zetelt en overal europese topfuncties waarneemt, nog wel een democratische rechtsstaat is…

Foto: Heinrich Himmler die, zoals in christendemocratische kringen vaak gebeurt, als een voorbeeldige huisvader werd voorgesteld

————

Kinderpornozaak Zandvoort en aanverwanten:
Video’s Zaplog
Zandvoort en aanverwanten (1)
Zandvoort en aanverwanten
Morkhoven skynet
Morkhoven wordpress

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: