De diefstal voor het kabinet van justitieminister Turtelboom

Turtelboom.jpg

Brussel, 31 januari 2013

De wekenlange versleuteling van alle skynetblogs en de systematische verwijdering van de webpagina’s van het internet die toevallig gepaard gingen met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en de aanslag op zijn dochter, doen ondermeer denken aan de diefstal van een boekentas met materiaal en pamfletten voor het kabinet van justitieminister Turtelboom, Waterloolaan 115 te Brussel, op 27.2.2012.

Daarvoor werd ondermeer een klacht ingediend bij de politie van Sint-Gillis die erg weigerachtig stond tegenover de klacht, nadat we in het kort uitgelegd hadden waarover onze klacht handelde.

Ook minister Turtelboom werd toen terzake aangeschreven.

De diefstal vond plaats tijdens één van onze akties begin vorig jaar omtrent de vreemde handelswijze van de Justitie te Turnhout tengevolge van een  bericht in Het Nieuwsblad (editie Herentals) van 19.1.2012.
In dat bericht had de genaamde Dimitri V. Marcel Vervloesem opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigd waarop deze laatste door de beslissing van de Raadkamer te Turnhout waarin de rechters zetelden die hem jarenlang vervolgden, zonder enig aanwijsbaar feit en zonder dat men rekening hield met de ontlastende verklaringen en documenten, gedurenden zes maanden in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.

De boekentas stond op een vensterbank, vlak voor een groot raam van het justitiegebouw waar dat enkele justitiebeämbten aan het werk waren. Enkele meters boven de boekentas hing een bewakingscamera die op de boekentas gericht was.  De boekentas stond slechts op enkele meters van de zij-ingang van het gebouw waar dat we, zoals gewoonlijk en tot grote ergernis van de in het gebouw werkende justitie-ambtenaren, onze pamfletten uitdeelden.

De concierge van het gebouw wist ons te vertellen dat haar zoon de boekentas ‘had zien staan en gezien had hoe deze door twee vreemdelingen die snel de metro waren ingevlucht, gestolen was’.

Volgens de verantwoordelijke van de bewakingsdiensten die we de volgende dag telefoneerden, waren de dieven ‘onherkenbaar omdat zij een muts droegen en te dicht onder de bewakingscamera stonden’.

Toen we echter opmerkten dat de concierge ons ook vertelde dat haar zoon gezien had hoe de dieven via de zij-ingang in het justitiegebouw poogden binnen te dringen, waar dat er nog eens vier bewakingscamera’s zijn opgesteld, en dat de dieven tijdens hun ‘vlucht naar de metro’ nog twee andere bewakingscamera’s waren gepasseerd,  beweerde de bewakingsagent dat de camera en de 13 andere bewakingscamera’s van het gebouw ‘al jarenlang buiten gebruik waren en dat zij, wegens gebrek aan financiële middelen, niet hersteld werden’.

Omdat zijn verhaal erg ongeloofwaardig overkwam en de politie van Sint-Gillis blijkbaar was komen informeren, voegde de bewakingsagent er vervolgens snel aan toe dat de beelden ‘omwille van privacy-redenen door niemand (ook door de politie niet) mochten gezien worden’.

Doordat we over deze zaak bleven schrijven, ontvingen we enkele maanden na de diefstal een ‘antwoord’ van justitieminister Turtelboom’s diensten waarin enkel werd medegedeeld dat er ‘notitie werd genomen van onze brief’.  Daar bleef het bij.

Ook over de voornoemde handelswijze van de Turnhoutse raadkamer werd er natuurlijk gezwegen.

Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, en wil dat de ‘kleinste misdaad bestraft wordt’, maakt zich daarmee opnieuw ongeloofwaardig.

(De genoemde Dimitri V., die begin vorig jaar Marcel Vervloesem in een verhaal van Het Nieuwsblad, van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, is tevens diegene die de voorbije weken onophoudelijk doodsbedreigingen uitte tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje.  De wekenlange doodsbedreigingen werden ingeleid door een sms-je met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen dat afkomstig was van Dimitri’s kompaan Victor V. die in 1998 ook met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.  Victor V. waarvan een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, is momenteel een bestuurslid van de Politieraad Neteland.  Zowel de Turnhoutse Justitie als de ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken) die werden aangeschreven, vinden dat pogingen tot omkopen en bedreigingen van minderjarigen ongestraft moeten blijven.  Ook de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die op de wekenlange doodsbedreigingen volgde, wordt door de Justitie en de genoemde ministers niet ernstig genomen. Noch Victor V., noch de genaamde Dimitri werden aangehouden.  Op 10.1.2013 schreef Het Nieuwsblad dat het parket in Turnhout ‘niet veel kwijt wilde over de zaak’. ‘Er zijn recent klachten ingediend wegens bedreigingen en stalking’, zei parketwoordvoerster Inge Delissen. ‘De verdachte is nog niet verhoord. Er zijn nog geen arrestaties verricht.’)

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Een kopie van dit schrijven zal ondermeer naar justitieminister Turtelboom worden gezonden

—–

Diefstal voor het ministerie van justitie te Brussel

Brussel, 28.2.2012 – Gisteren zijn bij onze aktie voor het ministerie van justitie te Brussel, onze brieventas met 400 pamfletten, persoonlijke documenten, internetgegevens (waaronder de code voor onze skynetblogs), brieven van Marcel Vervloesem, briefpapier, een reeks postzegels voor Marcel Vervloesem, een dagboek met alle genoteerde gesprekken van de voorbije maanden (en zelfs jaren), een GSM en een fotoapparaat en nog enkele persoonlijke bezittingen, gestolen
Het is op die manier dat onze aktie voor het ministerie met de Open Brief aan minister Turtelboom van 26.2.2012, vroegtijdig moest afgebroken worden.
Op het ministerie van justitie waar men onze pamfletten had ontvangen, beweerde men dat men ‘gezien had hoe twee Noord-afrikaanse jongeren de brieventas meenamen’. Maar wij hechten weinig geloof aan dit verhaal en vermoeden dat het ministerie zelf bij deze verdwijning betrokken is.  Zeker nu we vandaag van de ‘security service’ van het ministerie vernomen hebben dat de bewakingscamera’s rondom het ministerie  ‘niet werkten’ en er dus ook geen beelden te zijn.  Volgens de security service kunnen de beelden, ‘gelet op de privacy, ook door niemand gezien worden’ en stond de brieventas ‘te dicht bij de camera om gefilmd te worden’.  Maar die uitleg klopt niet want de zoon van de concierge vertelde ons gisteren dat hij de dieven ‘aan de nabijgelegen metro gezien had’ waardoor zij ook de bewakingscamera’s vooraan het gebouw zijn moeten passeren.  Ze zouden hem zelfs ‘gevolgd hebben’ en ‘via de zij-ingang getracht hebben om in het ministerie te geraken’.  Er zijn dus voldoende beelden van de zogenaamde Noord-afrikanen gemaakt.   De zoon van de concierge wist ons ook precies te zeggen voor welk raam van het ministerie onze brievenbus stond en zei verder dat hij ‘ er niet zeker van was dat de Noord-afrikanen (indien zij bestaan), de brieventas hadden meegenomen’.
Enkele jaren geleden gebeurde er iets soortgelijks tijdens een aktie voor de gevangenis van Brugge waar dat aktievoerder Marcel Vervloesem toen opgesloten, geisoleerd en gefolterd werd.  Bij deze aktie verdween onze brieventas met daarin de pamfletten en het fotoapparaat dat gebruikt werd om de akties te fotograferen.   Gelukkig hadden enkele mensen van de Werkgroep Morkhoven en de camera-man van de bekende Franse reportagemaker Carl Zero gezien, dat een kleine auto met gevangenispersoneel was langsgereden en men de handtas had meegenomen.  Het gevangenispersoneel ontkende eerst bij de verdwijning betrokken te zijn maar toen we zeiden over voldoende bewijzen te beschikken dat de brieventas door hen was meegenomen en we hiervan aangifte dreigden te doen, werd de brieventas na een intern contact met de gevangenisdirecteur, teruggegeven.
We stapten gisteren met een klacht inzake de diefstal voor het kabinet van Minister Turtelboom, naar de politie maar ontvingen, merkwaardig genoeg, enkel een administratief papier dat ondertekend was door de verbaliserende inspecteur.  In het document was geen spoor van onze verklaring of over een diefstal weer te vinden.   De vzw Werkgroep Morkhoven is dus verplicht om een nieuwe klacht in te dienen waarbij er rekening wordt gehouden met alle  gegevens.  Dat zal vanzelfsprekend niet leiden tot de onmiddellijke teruggave van de brieventas.
Minister Turtelboom benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef en het is de Justitie te Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en waar dat zelfs de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen, zoals Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, uiteindelijk erkende.
Onze akties rond de kinderpornozaak Zandvoort en de onterechte opsluiting van Marcel Vervloesem in opdracht van de Turnhoutse rechters die hem 11 jaar lang vervolgd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort  dood te zwijgen, zullen zonder onderbreking worden verdergezet, zoals we gisteren aan de verbaliserende inspecteur hebben medegedeeld.
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
—-

Hierbij volgt een exemplaar van de gestolen pamfletten:

Kindermisbruiken: Open Brief aan minister van justitie Annemie Turtelboom
Brussel, 26.2.2012
Geachte Mevrouw Turtelboom,
Betreft: justitiebeleid
Ik heb U reeds enkele keren gemaild in verband met Marcel Vervloesem die nu al een maand lang is opgesloten in de gevangenis van Turnhout en tengevolge van een vonnis van de raadkamer van Turnhout nog minstens een maand zal opgesloten blijven terwijl hij reeds 2 jaar lang de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling correct heeft nageleefd, wat toch ook één van de elementen is van uw zogenoemd herklasseringsbeleid teneinde een oplossing te vinden voor het probleem van de overbevolkte gevangenissen in België.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank stelde zopas in haar vonnis dat er geen reden was om aan te nemen dat Marcel Vervloesem schuldig was.  Zij baseerde zich daarvoor op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek en niet op de talrijke gezegdes in tabloids zoals Het Nieuwsblad.
De raadkamer van Turnhout die in haar vonnis besliste dat Marcel Vervloesem nog een maand lang moet opgesloten blijven, motiveerde haar beslissing met de woorden dat zij ‘door middel van een psychologisch onderzoek van de aanklager wil uitzoeken in hoeverre deze geloofwaardig is’.  Zoals de talrijke gezegdes en beweringen in de tabloids, is ‘geloofwaardigheid’ echter geen reden zijn om iemand langdurig in de gevangenis op te sluiten.
U spreekt over een ‘onpartijdige rechtsspraak’ maar de rechters Jacobs en Vander Flaas van de Turnhoutse raadkamer, zijn toevallig ook de rechters die gedurende 11 jaar lang het anti-Vervloesem-proces hebben gevoerd waarbij al de ontlastende documenten en verklaringen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen, schriftelijk moest toegeven.
De voornoemde rechters die zich vooral toelegden op het criminaliseren van Marcel Vervloesem, maakten ook geen werk van hun onderzoek betreffende de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er over Marcel Vervloesem’s halfbroer V. bestaan.   V. die intussen op velerlei wijzen politiek benoemd werd, was diegene die in 1998 als zogenaamd slachtoffer van ”sexueel misbruik’ tijdens zijn jeugdjaren, naar Het Nieuwsblad stapte en vervolgens de reporters van VTM, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen contacteerde om zijn verhaal door middel van gelijklopende ‘getuigenissen’ van zijn kameraden, aan te zwengelen.
Als ik het goed begrepen heb, bestaan er thans twee tegensprekelijke vonnissen in de zaak Vervloesem maar het vonnis van de Turnhoutse raadkamer blijkt in deze meer te wegen dan het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen alhoewel de rechters van de Turnhoutse raadkamer niet onmiddelijk blijken te beäntwoorden aan uw pleidooi voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’.  En ik vind niet dat U zich mag laten beïnvloeden door het feit dat uw kabinetschef, voor zijn politieke benoeming, als procureur te Turnhout werkzaam was.
Mag ik U erop wijzen dat Marcel Vervloesem kankerpatiënt, hartpatiënt, nierpatiënt en suikerzieke is (in die graad dat hij halfblind is op dit moment) ?
Dergelijke mensen horen niet in uw overbevolkte gevangenissen thuis, zeker niet nu het gerechtelijk onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkel gerechtelijke element bestaat waaruit zijn schuld blijkt.
Mag ik U doen herinneren aan uw pleidooi voor een ”magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’  en mag ik U verzoeken om rekening te houden met bepaalde rechtsprincipes, zoals het vermoeden van onschuld ?
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens, Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Verantwoordelijke Uitgever: Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(Werkgroep Morkhoven is weer te vinden op Facebook of via Google onder ‘Werkgroep Morkhoven’ en ‘kinderpornozaak Zandvoort’)
Vandaag kregen we geen toegang meer tot Facebook.  Ook de skynetblogs ‘slachtoffers Justitie’ wordt geblokkeerd.  De codes van Facebook en Skynet bevonden zich in de gestolen brieventas.
Advertisements

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: