Het Nieuwsblad: vuile handen

Image

Het proces tegen Marcel Vervloesem was een schijnproces.

Alle verhalen met beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem verschenen immers eerst in Het Nieuwsblad waarop de Justitie van Turnhout die de de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, telkens weer in aktie kwam en telkens in een Belga-berichtje dat in Het Nieuwsblad verscheen, vermeldde dat men ‘de beschuldigingen zeer ernstig nam’.

In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad dd.3.12.2010 had Yvo Meulemans het voor de zoveelste keer over de ‘zelfverklaarde kinderpornojager’.

Meulemans onthult de woonplaats van Marcel Vervloesem zodat deze de kans loopt opnieuw lastig te worden gevallen door allerlei personages, waaronder Meulemans zelf.

Meulemans is de man die destijds in één van zijn schofterige artikeltjes beweerde dat Marcel Vervloesem veroordeeld werd voor het ‘verspreiden van kinderpornografisch materiaal’ terwijl Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven pamfletten had verspreid waarop de foto’s van gedeeltelijk afgedekte slachtoffertjes van de kinderpornozaak Zandvoort te zien waren. Met de foto’s van deze gefolterde en verkrachte kinderen (waaronder zelfs baby’s) en de foto van een overleden meisje, werd nog eens aangetoond dat de Justitie over de kinderpornozaak Zandvoort gelogen had.  Bovendien werd de vzw Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever op de pamfletten vermeld en had men Marcel Vervloesem hiervoor dus nooit mogen aanklagen en vervolgen.

Meulemans die Marcel Vervloesem jarenlang een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en zelfs een ‘geesteszieke’ noemde, wat tal van vragen oproept over zijn eigen sexuele gerichtheid, is ook verre van volledig en verdraait de feiten. In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad  van 3.12.2010 schrijft hij: ‘Marcel Vervloesem mag geen nieuwe feiten plegen en geen contact hebben met de media’. Maar het feit dat de Justitie Marcel Vervloesem een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven oplegde en hem zelfs verbood om  deel  uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat nog eens bewijst dat de Justitie de kindermisbruiken wil dichtdekken, vergeet hij.

Hij eindigt zijn artikeltje met de woorden: ‘Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven’.  Maar deze informatie die hij ongetwijfeld in opdracht van Justitie moest verspreiden, is echter onjuist en misleidend.  Zoals vermeld, legde de Turnhoutse Justitie Marcel Vervloesem een  contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op.  Van een breuk is geen sprake en de vzw Werkgroep Morkhoven is niet van plan om Marcel Vervloesem op verzoek van pedo-beschermers uit haar bestuursraad te ontslaan.

Over het feit dat de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven Vervloesem  gedurende 2 jaar, wekelijks (en soms 2 x per week), in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge gingen opzoeken en hem steeds bleven ondersteunen, zwijgt hielenlikker Meulemans vanzelfsprekend. Hij schrijft enkel maar wat de Justitie hem opdraagt. En als Justitie hem zegt dat hij moet schrijven dat Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven ‘gebroken’ heeft, dan doet hij dat.

Het is, trouwens bespottelijk om Marcel Vervloesem een contactverbod op te leggen met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem twee jaar lang iedere week in de gevangenis spraken. Het getuigt ook opnieuw van het misdadige karakter van de rechters die Marcel Vervloesem louter op basis van de gezegdes in Het Nieuwsblad, veroordeelden en het zou mij niet verbazen dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie uiteindelijk erkende.

Men kan zich afvragen waarom er niets meer vernomen wordt van Marcel Vervloesem’s procedure voor het Hof van Straatsburg dat nog steeds lopende is. Dat was een zogenaamde ‘snelprocedure’…

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: