Geelse Huisvesting: uitdrijving van vrouw met vijf kinderen

Herentals.jpg

Gezin met zieke 80-jarige uit sociale woning gedreven

Enkele dagen geleden ondernam een vrouw die met haar gezin en zieke 80-jarige moeder uit hun sociale woning worden gezet, een zelfmoordpoging.  De familie huurt  al 23 jaar lang een sociale woning  van de Geelse Bouwmaatschappij en betaalde altijd correct de huur.

De uitzetting door de Geelse Huisvesting volgde op een burenruzie met een ex-fabrieksdirecteur die enkele jaren geleden, zonder er recht op te hebben, een sociale woning kreeg toegewezen. De man is inmiddels voor de vijfde keer naar een andere sociale woning verhuisd waardoor het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Het is niet de eerste keer dat de Geelse Huisvesting mensen uit hun woning drijft.
Vorig jaar werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die jarenlang een sociale woning huurde van de Geelse Bouwmaatschappij, uit zijn woning gezet.
Dat gebeurde nadat, zoals in het geval van de voornoemde vrouw, er door enkele buurtbewoners een petitie werd geörganiseerd.  In de petitie tegen Marcel Vervloesem werd geëist dat hij uit zijn woning zou worden gezet en dat de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.  De petitie werd zelfs in de Herentalse gemeenteraad besproken alwaar burgemeester Jan Peeters (Sp.a) verklaarde dat hij ‘wel oor had naar de eis tot uitdrijving gezien het imago voor Herentals en omgeving’.  Marcel Vervloesem was toen niet eens definitief veroordeeld op dat ogenblik.   Peeters zei ook dat hij de eis tot verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, aan de juridische dienst van de Stad Herentals zou voorleggen’.

In het volgende bericht lezen we hoe dat een moeder met haar vijf kinderen door de Geelse Huisvesting uit haar woning werd gedreven.
De Geelse Bouwmaatschappij heeft blijkbaar een ‘sociaal karakter’…
——

NA BRANDJE IN WONING EERDER DEZE WEEK

Moeder van vijf kinderen mag niet terug nar huis

Vrijdag 16 oktober 2009 (mph) – De vrouw die eerder deze week met haar vijf kinderen ontsnapte aan een woningbrand door uit het raam te springen, is uit haar woning gezet. Ze mocht alleen nog even in haar woning om kledij te gaan verzamelen. De vrouw huurde de woning aan Elsumerblok van de Geelse Bouwmaatschappij. Er waren al langer problemen met de huisbaas rond het betalen van de huurgelden. De zaak escaleerde waardoor de bouwmaatschappij uiteindelijk om een tussenkomst van de vrederechter verzocht. Die besliste dat de vrouw en haar kinderen het pand dienden te ontruimen. De uitvoering van deze procedure was voor deze week voorzien. Of er een verband is tussen de plotse brand maandag en de geplande uitdrijving is niet aangetoond en weinig waarschijnlijk. Vast staat dat de woning ondertussen ontruimd werd. Ondertussen is het dossier ook doorgeschoven naar het OCMW. ‘We werden verwittigd door de sociale dienst van het ziekenhuis en proberen mee naar oplossingen te zoeken’, zegt voorzitter Ivo Bollen (CD&V). ‘Voor zes personen is dat niet eenvoudig. De Geelse bouwmaatschappij heeft een sociaal karakter en stapt niet gauw naar de vrederechter om tot oplossingen te komen waarbij kinderen op straat worden gezet. Zonder voorgeschiedenis gebeurt dat niet.’

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GH…

====

Skynetblogs Werkgroep Morkhoven blijven versleuteld

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden sinds 23.12.2012 versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de versleuteling gebeurde  omdat ‘de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Skynet versleutelde de blogs dus nadat die ‘gewist’ zouden zijn.

Merkwaardig in heel deze zaak is het feit dat het 14-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, enkele dagen voor de versleuteling van de blogs, doodsbedreigingen ontving.

De sms-jes met doodsbedreigingen bleken afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor V. , een Herentals sp.a gemeenteraadslid, tevens zetelende in het bestuur van de Politiezone Neteland.

Victor V. is toevallig de man die destijds in een verhaal tegenover Het Nieuwsblad beweerde dat hij ‘jarenlang door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’.

Hij was ook diegene die de beschuldigingen en klachten tegen de aktievoerder organiseerde en er indertijd voor zorgde dat allerlei zogenaamde ‘slachtoffers van Marcel Vervloesem’, waarmee hij goed bevriend was, in een rechtsstreekse uitzending van het actualiteitsprogramma Telefacts van de commerciële zender VTM, in koor kwamen vertellen hoe  ‘Marcel Vervloesem hen jarenlang sexueel misbruikte’.

Na zijn ‘heldendaad’ werd hij politiek benoemd en wist hij het in 2006 na 195 voorkeursstemmen te hebben gekregen, tot  Herentals gemeenteraadslid te schoppen. Onmiddellijk daarna werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd.

Het valt op dat Victor V., waarvan er zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan, door de Sp.a en vooral door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens kamerlid is (en zelfs Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was),  altijd gesteund is geweest maar dat kwam misschien ten dele door de bijzondere media-aandacht die hij na de klachten tegen ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem kreeg.

In 2005 liet hij een petitie rondgaan waarin hij ondermeer de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste. De petitie, door een tiental vrienden getekend, kwam, via het Morkhovense raadslid Marleen Diels, ter sprake in de Herentalse gemeenteraad waar dat Peeters zich achter de gestelde eisen schaarde.

Juridisch gezien was er echter geen mogelijkheid om de blogs op die manier van het internet te verwijderen. Er moest dus naar andere middelen gezocht worden.

In 2007  verdwenen de blogs op aandringen van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) van de zoekrobot Metatele.  Kort nadien werden de blogs ‘Doofpot Justitie’ en twee andere blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld. Dat gebeurde nadat een vriend van Els Van Eeckhaut, die goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, een internet-campagne opstartte waarin hij  Marcel Vervloesem ondermeer een ‘smerige pedofiel’ noemde ‘die gecastreerd moest worden’.  Omdat hij met zijn provocerende aktie bleef verdergaan en niet wilde ingaan op de processen-verbaals van Victor V. en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, bracht  de Werkgroep Morkhoven de zaak op haar skynetblogs ter sprake. Het was duidelijk dat men daarop gewacht had want nadat de man een klacht ‘wegens de schending van de privacy’ indiende, besloot Skynet om de voornoemde blogs te ‘versleutelen’.  Die versleuteling hield in dat zij bleven bestaan maar enkel ter inzage bleven van de Morkhoven-beheerder zonder dat deze nog iets kon publiceren.  Bovendien verdwenen alle webpagina’s van deze blogs van het internet.  Dat kwam dus neer op internetcensuur.

Mogelijks is er dus een verband tussen de aktie ‘doodsbedreigingen’ tegenover Vervloesem’s kleindochtertje die op 18.12.2012 begon en die wekenlang duurde  en het versleutelen van de blogs op 23.12.2013.

Normaal gezien zouden Victor V. en zijn neefje Dimitri dat, zoals begin vorig jaar, tevens doodsbedreigingen stuurde, moeten opgepakt en verhoord worden. Enkele dagen geleden werd er immers ook een aanslag op Vervloesem’s dochter gepleegd.  Maar de Justitie van Turnhout die een jarenlang proces tegen Marcel Vervloesem voerde en de kinderpornozaak Zandvoort (+ de zedenfeiten van Victor V.) dichtdekte, schijnt niet bereid te zijn om daartoe opdracht te geven.  Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven de ministers A. Turtelboom (Justitie) en J. Milquet (Binnenlandse Zaken) contacteerde.

Omdat de klachten van de Werkgroep Morkhoven bij de Skynet Klantendienst, om één of ander vreemde reden niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: