Werkgroep Morkhoven wil skynetblogs terug: Klacht Ombudsman

WERKGROEP MORKHOVEN – ZANDVOORT FILE

The Werkgroep Morkhoven

The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper was identified on the compact disc of the network Zandvoort.
203567

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden nog steeds versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden omdat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Omdat de klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Advertisements

Tags: , , ,

2 Responses to “Werkgroep Morkhoven wil skynetblogs terug: Klacht Ombudsman”

 1. kruitvat Says:

  Interessante link:
  http://www.zoeklicht.eu/Herkent%20u%20dit%20kind/index.htm

 2. kruitvat Says:

  Staatsveiligheid rekent op medewerking telecomoperatoren

  Auteur Ilse Vogelaere

  De Belgische Staatsveiligheid en de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Krijgsmacht kunnen bij de operatoren van elektronische communicatienetwerken en de verstrekkers van elektronische communicatiediensten gegevens over elektronische communicatie opvragen. Hun medewerking verloopt via hun Coördinatiecel Justitie. Hoe en wanneer zij moeten ingaan op de vorderingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is vastgelegd in een nieuw besluit.
  Elektronisch communicatie

  Sinds 1 september 2010 zijn de methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten herzien. Er zijn nu drie soorten: de gewone, de specifieke en de uitzonderlijke. Een aantal van hen hebben betrekking op elektronische communicatie.
  Tot de specifieke methoden behoren

  de identificatie van de abonnee of de gewone gebruiker van een elektronische communicatiedienst of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;

  de identificatie van de elektronische communicatiediensten waarop een bepaalde persoon is geabonneerd of die door een bepaalde persoon gewoonlijk worden gebruikt;

  de mededeling van de facturen met betrekking tot de geïdentificeerde abonnementen.
  Bij deze methoden kan toegang tot de klantenbestanden gevraagd worden.
  Andere specifieke methoden zijn:

  het opsporen van de oproepgegevens van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gericht;

  het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties.
  Tot de uitzonderlijke methoden behoort onder meer het afluisteren van communicatie, de kennisname en de registratie ervan.
  Indien nodig kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor deze methodes de medewerking vorderen van de operator van een elektronisch communicatienetwerk of de verstrekker van een elektronische communicatiedienst.
  Coördinatiecel Justitie

  De operatoren van een telecommunicatienetwerk en de verstrekkers van een telecommunicatiedienst moeten sinds 2003 een Coördinatiecel Justitie hebben. Die cel verzekert in principe de samenwerking tussen de operator/verstrekker en de gerechtelijke overheden. Maar nu wordt zij ook het aanspreekpunt voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
  De basisprincipes voor deze Coördinatiecel zijn vastgelegd in het KB van 9 januari 2003. Nu komen daar, specifiek in het kader van de samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nog een aantal aanvullende regels bij. Zij moeten de betrouwbaarheid van de celleden verzekeren en de beveiliging van de behandelde informatie opdrijven. Alle leden van de Coördinatiecel moeten een positief veiligheidsadvies hebben gekregen. En dat moet om de vijf jaar vernieuwd worden. De minister van Justitie vraagt het advies bij de Nationale Veiligheidsoverheid. En hij kan, mits voldoende motivatie, personen de toegang tot de Coördinatiecel weigeren. Ook al is er een positief veiligheidsadvies.
  De operatoren en verstrekkers moeten veiligheidsmaatregelen nemen om de informatie die de Coördinatiecel behandelt, te beschermen. Zij moet immers vertrouwelijk blijven.
  De Coördinatiecel deelt een aantal identificatiegegevens mee aan het BIPT (onder meer gegevens over hun leden, nummer van de dienst-GSM, gegevens van de permanentiedienst). Het BIPT bezorgt die gegevens aan de Staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst.

  http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=kl1385740&lang=nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: