Werkgroep Morkhoven – archief – Staatsveiligheid

Image

 

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden nog steeds versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden om dat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Ook in het verleden versleutelde Skynet twee blogs van de Werkgroep Morkhoven, waaronder Doofpot Justitie. Dat hield in dat de blogs ter inzage bleven van de Werkgroep Morkhoven zonder dat het echter nog mogelijk was om berichten of commentaren te publiceren. De blogs en de webpagina’s verdwenen van de lijsten van de zoekrobots.

Omdat onze klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, heeft de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie gericht die deze klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Doordat Belgacom twee maanden de tijd krijgt om haar standpunt bekend te maken, dreigen de duizenden webpagina’s van de blogs van het internet te verdwijnen, wat waarschijnlijk de bedoeling is geweest.

======

VzW Morkhoven

De WERKGROEP MORKHOVEN werkt sinds 1989 rond kinderpornonetwerken. De werkgroep stelde in 1989 vast dat een aantal kinderen van een Antwerpse kinderkliniek soms maandenlang naakt in een onverwarmde isoleercel werden opgesloten waarin geen verwarming was en een folterend licht scheen. Zij werden niet alleen geschopt en geslagen maar er was ook sprake van sexueel misbruik. De feiten werden eerst ontkend. Leden van de Werkgroep werden door de gerechtelijke politie geïntimideerd en ondervraagd. Er werden bij verschillende leden huiszoekingen verricht. Er werd een speciale ‘onafhankelijke’ onderzoekscommissie opgericht waarin personen zetelden die verbonden waren aan de kinderkliniekopgericht en men kon natuurlijk niets foutief vaststellen. De Werkgroep Morkhoven kreeg een onwettelijk “pamflettenverbod” opgelegd. Het gerecht van Turnhout (waar al 10 jaar lang gerechtelijke onderzoeken lopen tegen Marcel Vervloesem) verplichtte enkele leden van de Werkgroep om zich psychiatrisch te laten onderzoeken. In de vlaamse pers (Gazet van Antwerpen enz.) verscheen het bericht dat ‘een lid van de Werkgroep zich zélf schuldig maakte aan zedenfeiten’ enz. enz. Tenslotte werd een delegatie van de Werkgroep op het kabinet van de Vlaamse minister van Volksgezondheid, dhr. Hugo Weckx, ontvangen. 
De minister gaf toe dat er ernstige problemen waren in de kliniek en liet een isoleer-reglement opstellen dat door alle Vlaamse ziekenhuizen diende nageleefd te worden.

De wantoestanden inzake isoleercellen bleven wegens o.a. een gebrek aan inspectie aanhouden. In 1995 startte de Werkgroep Morkhoven opnieuw met haar akties rond het kinderziekenhuis waarop onmiddellijk een klacht volgde tegen een lid van de Werkgroep Morkhoven. Men liet de zaak verjaren toen de Werkgroep in het bezit kwam van enkele stukken van het gerechtelijk dossier waaruit bleek dat bepaalde kinderen niet alleen werden geschopt en geslagen maar dat er zelfs een vijfjarig kindje in verdachte omstandigheden in een isoleercel overleed (er werd nooit een onderzoek gevoerd naar dit overlijden). De Werkgroep ontdekte dat sommige kinderen uit de kliniek in de kinderpornoindustrie waren terecht gekomen. Dit leidde tot de ontdekking van het zogenaamde Temse-Madeira- kinderpornonetwerk waarvan de betrokkenen in 1999 werden veroordeeld. Vertrekkend vanuit het Temse-kinderpornonetwerk kwam de Werkgroep op het spoor van het zogenaamde Zandvoort-kinderpornonetwerk (Nederland) en vond zij cd-roms waarop honderden foto’s staan van gefolterde en verkrachte kinderen (en baby’s). De onderzoeken van de Werkgroep Morkhoven worden door het gerecht van Turnhout echter al jaren systematisch ondermijnd en de gerechtelijke onderzoeken naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk ‘Zandvoort’ blijven vijf jaar na datum zonder enig resultaat. De 18 cd-roms die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven twee jaar geleden aan Procureur Bourlet overhandigde, moesten in opdracht van Procureur-generaal An Thilly (zaak Dutroux) aan het gerecht van Turnhout worden gegeven. Het gerecht van Turnhout liet Justitieminister Onkelinx weten dat de cd-roms op 10.3.04 in behandeling zou nemen. Dat kon echter niet omdat dit samenviel met het proces tegen Marcel Vervloesem. Het gerecht van Turnhout schreef al lachend dat de justitieminister wellicht ‘verkeerd was ingelicht’. Op één van de cd-roms staat de foto van een Franse onderzoeksrechter … waarvan Geeues Zicot (zaak Dutroux) onlangs verklaarde dat het ‘een man uit Charleroi’ was … Volgens een recent rapport van de federale politie staan er 88 539 kinderfoto’s op de cd-roms Zandvoort ‘waarvan 70% van duidelijk kinderpornografische aard’. De Belgische Justitie heeft niets gedaan om deze kinderen te identificeren en de daders die men op de cd-roms kinderen ziet verkrachten, lopen nog altijd vrij rond. De Belgische justitieministers en politici die regelmatig werden geschreven, zwijgen als vermoord.

Work site & press euan – Site de travail & euane de presse – Werk site & perseuaan

Weblinks + adresses
http://fr.groups.yahoo.com/group/pedocriminalite
www.kindergarten.be (9 languages)
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY 
www.zoeklicht.eu (photo’s of missing children)
http://groups.msn.com/ISSAKABA
Siège social/Sociale zetel Werkgroep Morkhoven: rue Faider, 10 – 1060 Bruxelles
werkgroep_morkhoven@hotmail.com

—————-

De Canadese provider Bravenet sloot de website van prinses de Croÿ van de vzw Werkgroep Morkhoven wegens het ‘bespottelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid’…

De Canadese provider Bravenet besloot de site http://www.kindergarten.be te sluiten na een anonieme klacht van een zekere Charly N. over zogenaamde “opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid”. U kan terecht op de nieuwe site die zich op hetzelfde adres bevindt: http://www.kindergarten.be

The Canadian provider Bravenet deleted the former site http://www.kindergarten.be following an anonymous defamatory complaint of a Charly N., concerning “comments made on the Belgian Secret Services”. Visit the new site:www.kindergarten.be

Le provider canadien Bravenet a illégalement détruit le site de la fondation à l’adresse http://www.kindergarten.be suite à une plainte diffamatoire et anonyme d’un certain Charly N. conçernant “les commentaires au sujet des services secrets belges”. Vous pouvez à nouveau joindre le site à la même adresse: http://www.kindergarten.be

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: