Vandeurzen en de zaak Fortis

handhoofd.vandeurzen.imageshand.kin.VandeurzenpatientenrechtenenmensenrechtenbestaannietinAZSint-JanteBrugge

20.12.2008

De Werkgroep Morkhoven is het helemaal niet eens met de gewezen justitieminister Vandeurzen die de schuld van zijn falend justitiebeleid en de regeringscrisis uitsluitend bij de magistratuur legt.

In de zaak Fortis is het duidelijk dat de regering het vonnis van de rechter naast zich heeft neergelegd en men zelfs zover ging om druk uit te oefenen op de rechters terwijl men het steeds over de ‘scheiding der machten’ heeft.

Het was de Werkgroep Morkhoven reeds lang opgevallen dat Vandeurzen zijn boekje en zijn bevoegdheid als minister ver te buiten ging.
De Werkgroep schreef Vandeurzen destijds over de door de Hoge Raad van Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende dossierstukken uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en over de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen. De 7 kinderporno-cd-roms werden in 1998 door de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis overhandigd en de Koning liet de Werkgroep weten dat hij de cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V, Commissie Justitie Senaat) aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen ‘voor onderzoek’ had laten overmaken.

In zijn antwoord van 7.4.2008 deelde Vandeurzen mede dat ‘het grondwettelijk principe de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren’. De minister voegde eraan toe dat hij ‘evenwel een kopie van het schrijven aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte’.
Nu is het echter zo dat de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van gerechtelijke stukken uit een strafdossier en van kinderporno-cd-roms uit een gerechtelijk dossier, helemaal niets met de ‘gerechtelijke procedures’ hebben te maken maar tot de werking van justitie behoort waarvoor de justitieminister verantwoordelijk is. Vandeurzen nam in deze zaak met andere woorden zijn politieke verantwoordelijkheid niet op en het wekt geen verbazing dat de Werkgroep over de diefstallen en/of verdwijningen niets meer vernam. De procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen zal ook wel niet geneigd geweest zijn om een onderzoek naar de eigen diefstallen te laten uitvoeren.

Op 30 mei 2008 vroeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens in een aangetekende brief (met rode antwoordkaart) opnieuw aan Vandeurzen hoe het nu eigenlijk zat met deze verdwijningen en of de minister geen onderzoek zou laten instellen. Doordat hij na enkele maanden geen antwoord kreeg, telefoneerde Jan Boeykens naar het kabinet van Vandeurzen alwaar de dossierverantwoordelijke hem zei dat de ‘brief waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen’. Na herhaaldelijk aandringen beloofde een andere kaninetsmedewerker dat men de brief ‘zou beäntwoorden’ maar Jan Boeykens wacht nog altijd op het beloofde antwoord.

Gezien de Hoge Raad voor de Justitie de verdwijningen en/of diefstallen vaststelde en er verder niets mee gebeurde, schreef de Werkgroep ook naar het College van Procureurs-Generaal te Brussel.
Sophie Morel, Adjunct-Adviseur van het College, deelde in haar antwoord van 16.7.2008 aan de heer Mertens van de Werkgroep mede dat het College van Procureurs-generaal ‘niet bevoegd is om eventuele klachten te behandelen’ en liet weten dat de brieven in deze zaak ‘naar de Procureur-generaal van het ressort te Antwerpen werden doorgestuurd’.

Doordat Vandeurzen zijn politieke verantwoordelijkheid in deze zaak weigerde op te nemen en doordat noch het hof van beroep te Antwerpen, noch het hof van Cassatie rekening hielden met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde verdwijningen, werd Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld en takelt hij nu verder af in het medisch centrum van de gevangenis te Brugge.

Opmerkelijk in deze zaak is dat men Marcel Vervloesem na zijn 5de dorst-en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout, naar het Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout wilde voeren maar dat Vandeurzen en/of zijn kabinetsmedewerkers er toen met een telefoontje voor zorgden dat Marcel Vervloesem in een onverluchte isoleercel van de gevangenis te Brugge werd opgesloten alwaar hij een maand lang geen enkel contact mocht hebben met zijn medegevangenen en aan een streng tuchtregime onderworpen werd (beperkt bezoek, geen recht op briefwisseling, geen mogelijkheid om de cel te verlaten of zijn advocaten op een behoorlijke wijze te spreken enz.).
Het ‘grondwettelijk principe dat de Minister van Justitie niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren’ had Vandeurzen er blijkbaar niet van kunnen weerhouden om met de gevangenisdirectie van Brugge te beslissen dat Marcel Vervloesem gedurende een maand bijna totaal afgezonderd moest worden. Bovendien kreeg Marcel Vervloesem, ook na de stopzetting van zijn hongerstaking, elke medische verzorging ontzegd waardoor hij enkele keren met spoed in het ziekenhuis moest opgenomen worden en hij op enkele maanden tijd aftakelde tot een lichamelijk wrak dat, mogelijks in opdracht van Vandeurzen, tot stervens toe in de ‘overbevolkte’ gevangenissen moet gehouden worden.

Een korte week geleden was er dan de vrijlating van de vermoedelijke moordenaar van een politieagente waarin Vandeurzen en de gevangenisdirectie zich mengden. Vandeurzen sprak toen over ‘fraude’, over een ‘zwarte dag voor justitie’, een ‘onvergeeflijke fout van de magistratuur’, zijn ‘demissionering als minister van justitie’ enz. Kortom, Vandeurzen trok alle klassieke registers open om aan de zware kritiek over zijn onaanvaardbaar optreden te ontsnappen. En die strategie werkte want zowel de regerings- als de oppositiepartijen gaven de minister gelijk.
Na de opgevoerde comedie rond de eerste gangster volgde er nog een bericht over de vrijlating van een andere gangster te Turnhout waarbij Vandeurzen opnieuw kritiek leverde op de magistratuur en hij benadrukte dat ‘deze maatschappij tegen misdadigers moet beschermd worden’. Over ‘politieke misdadigers’ sprak Vandeurzen niet…

De zaak Fortis was echter de druppel die de emmer deed overlopen maar opnieuw waste Vandeurzen die op de ‘onvoorwaardelijke steun’ van zijn christen-democratische partijgenoten kan rekenen, zijn handen in onschuld. ‘De geschiedenis zal uitwijzen in hoeverre de magistratuur verantwoordelijk is geweest voor deze regeringscrisis’, aldus Vandeurzen die op een nieuwe ministerpost mikt en geen kans laat voorbijgaan om geloofwaardig over te komen.

 


Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

——

Schrijf naar Marcel Vervloesem die onschuldig vastzit en die, zoals duizenden andere gevangenen en hun familieleden, in de steek wordt gelaten:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem – Medisch Centrum – Kamer 6.104
Legeweg 200
8200 Sint-Andries – Brugge (België-Belgique)
Tel: 050 45 71 11 – Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 – Fax: 0032 50 45 71 89

=============

vandeurzen justitie fortis regeringscrisis morkhoven : Justitie – Justicejustitie.skynetblogs.be/…/vandeurzen+justiti… –

20 dec 2008 – De doofpotpolitiek van de Belgische Justitie.

(Op 23.12.2012 versleutelde Skynet om een ongekende reden alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven. De klachten van de Werkgroep bij de Skynet Klantendienst bleven onbeäntwoord. De Ombudsman Telecommunicatie verklaarde de klacht van de Werkgroep Morkhoven intussen ‘ontvankelijk’)
Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: