Kindermisbruiken: Open Brief aan Premier Verhofstadt

OPEN BRIEF AAN PREMIER VERHOFSTADT

 

Image Hosted by ImageShack.us
Verhofstadt met Justitieminister Onkelinx


Antwerpen, 14.12.2006


Excellentie,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort


Ik begrijp Uw tussenkomst in de zaak van Prins Laurent en ben volledig akkoord met Uw politiek standpunt terzake. De klachten tegen Prins Laurent moeten inderdaad door de gerechtelijke instanties op een onafhankelijke en onpartijdige manier, en zonder de tussenkomst van bepaalde politici, onderzocht worden.

Anderzijds begrijp ik niet dat u als Belgische premier al jarenlang zwijgt over de kinderpornozaak Zandvoort alhoewel daarin -volgens een rapport van de federale politie- toch sprake is van 88.000 misbruikte kinderen.

Ik begrijp ook uw stilzwijgen niet in verband met het feit dat de misbruikte kinderen in deze zaak nooit geidentificeerd werden terwijl de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit werden vervolgd.

Bent U ermee akkoord dat kindermisbruikers moeten beschermd worden terwijl vredesactivisten, dierenrechtenactivisten en mensenrechtenactivisten voor hun acties dienen te worden aangeklaagd en vervolgd ?
Vindt U dat men de actievoerders binnen onze Belgische rechtsstaat een ‘contactverbod met de pers’ moet opleggen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


PS. In bijlage zend ik U een lijstje van gebeurtenissen waaruit blijkt hoe kindermisbruikers in dit land worden beschermd

 


1) Prinses Jacqueline de Croÿ betuigt op 9.10.2003 openlijk haar steun aan de Werkgroep Morkhoven. Op 16.10.03 verwijdert de Canadese provider ‘Bravenet’ na een klacht van een zekere Jef X., haar website met 5.000 bezoekers wegens het zogezegd ‘bespotten van de Belgische Staatsveiligheid’ van het Internet.

2) De Turnhoutse Procureur des Konings H. Jansens blijft zwijgen over de stand van zaken in het ‘onderzoek’ naar de kinderpornozaak Zandvoort en laat justitieminister Onkelinx weten dat het een ‘individueel dossier betreft’. Onkelinx neemt genoegen met die uitleg. Jansens belooft in een interview van 2.10.2003 met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij een onderzoek zal laten instellen naar de franse magistraat op de cd-roms Zandvoort alhoewel hij eraan toevoegt dat het ‘zeker geen magistraat kan zijn’. Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in de beklaagdenbank stond, stuurt een document naar het parket van Turnhout waaruit moet blijken dat de franse magistraat een zekere Marcel Danze uit het misdaadmilieu van Charleroi is. Danze blijkt een oude vijand van Zicot te zijn en de verklaring van Zicot blijkt vals te zijn geweest. Er komt geen onderzoek naar de franse magistraat.

3) April 2005: Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem (M.V.) wordt, nadat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers opdracht gaf om hem en al zijn aanklagers voor een leugendetector-test op te roepen, plotseling opnieuw voor ‘folteringen en verkrachtingen’ aangeklaagd door enkele minderjarige criminelen waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten instelling verblijven. Zoals in 1998 maakt de Vlaamse pers een enorm kabaal rond de zaak. M.V. wordt een onverbeterlijke kindermisbruiker genoemd die gebruik maakt van ‘weerloze slachtoffers’ en dus zwaar gestraft moet worden. De Procureur des Konings te Turnhout beveelt de onmiddellijke aanhouding van M.V. die door een indrukwekkende politiemacht uit zijn huis wordt gehaald en in de gevangenis van Turnhout wordt opgesloten. Alhoewel M.V. aan een hart- en suikerziekte lijdt, begint hij onmiddellijk met een hongerstaking die een maand lang zal duren. Nadat M.V. noodgedwongen naar de ziekenafdeling van de gevangenis van Brugge is overgebracht en hij daar enkele keren in coma geraakt, geeft Het Hof van Beroep te Antwerpen de opdracht om hem vrij te laten. Het parket van Turnhout roept de uitgeputte M.V. onmiddellijk op voor een leugendetector-test. Die wijst uit dat hij de waarheid sprak. De Turnhoutse openbare aanklager P. Vander Flaas roept, na protest van de Werkgroep Morkhoven, ook één enkele aanklager voor de leugendetector-test op die de test resoluut weigert.

4) Vlak voor de correctionele zitting van 9.2.2005, worden M. V. en 2 Morkhoven-sympathisanten door de Herentalse politie op een intimiderende wijze ondervraagd inzake een affiche- en pamflettenactie. Welgeteld 4 weken voor de zitting van 14.9.05 vernemen zij dat zij voor het ‘verspreiden van afbeeldingen met een kinderpornografische aard’ voor de strafrechtbank moeten verschijnen.

5) Het parket van Turnhout blijft de computer van de Werkgroep Morkhoven in haar bezit houden terwijl het Hof van Beroep te Antwerpen 1,5 jaar voordien verklaarde dat ‘er geen bezwarende elementen op werden gevonden’.

6) Op 15.9.05 krijgt M.V. zijn 3de huiszoeking in bijna evenveel maanden tijd. Die gebeurt weer zonder huiszoekingsbevel en wordt uitgevoerd door een Herentalse politieagent waarrond het Comité P een zogenaamd onderzoek voert.

7) 27.11.05: de Herentalse politie, zogezegd op zoek naar de 14-jarige Ruben die M.V. in april 2005 opnieuw voor ‘folteringen en verkrachtingen’ aankloeg, doet een nieuwe huiszoeking bij M.V.

8) De Socialistische Mutualiteit wil de invaliditeitsuitkering van M.V. verlagen. De wijkagent had immers ‘per vergissing’ aangegeven dat M.V. met iemand samenwoonde’.

9) M.V. krijgt, na een anonieme brief, de inspectie van de Geelse Woonmaatschappij op bezoek die wil controleren of hij zijn woning wel netjes houdt.

10) 15.2.2006: het parket van Turnhout besluit om M.V. voor een tweede maal psychiatrisch te laten onderzoeken.

11) Tal van voor M.V. ontlastende documenten blijken niet in het gerechtelijk dossier te zitten.

12) De Sp.a en het parket van Turnhout blijven het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort boycotten. De Werkgroep Morkhoven krijgt dagelijks af te rekenen met Internetproblemen, geblokkeerde emails, problemen met publicaties + foto’s…

13) Victor V., staat met Sp.a-kamerlid Jan Peeters die hem in 2005 mee tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemde, op de Sp.a-kieslijst Herentals.

14) Mei 2006: M.V. krijgt 2 x de federale politie aan huis. Die vragen hem om zijn ‘visie’ inzake de kinderpornozaak Zandvoort en willen hem akkoord doen gaan met een ‘principiële straf’ alvorens het gerechtelijk ‘onderzoek’ in zijn zaak is afgesloten. Procureur Vander Flaas vraagt om een psychiatrisch onderzoek van de Morkhoven-sympathisant die mee de affiches en pamfletten verspreidde.

15) 12.10.06: Er is een nieuwe aflevering van het proces tegen M.V. op komst. De E-mails van de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ worden dus opnieuw geblokkeerd.

16) 18.10.2006: Het rapport van Dr. Cosyns verklaart M.V. schuldig aan ‘kindermisbruik’ terwijl in het rapport staat dat het psychiatrisch rapport ‘niet bedoeld is om zich over de schuld van M.V. uit te spreken’. Het rapport van psychiater Cosyns wordt misbruikt. Procureur Van der Flaasch haalt één enkel zinnetje uit het rapport dat vol tegenstrijdigheden staat en 38 bladzijden telt. Ivo Meulemans van het Nieuwsblad/Het Volk/De Gentenaar schrijft dat M.V. een ‘gestoorde’ is.

17) 21.10.2006: De Werkgroep Morkhoven publiceert een Open Brief aan procureur-generaal Dekkers met de 30-tal PV’s waarin staat hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde. De brief wordt op 23.10.2006 voor ontvangst op het bureau van de procureur-generaal afgestempeld. Gerecht en pers die bij het elk verhaal over M.V. moord en brand schreeuwen, blijven muisstil.

18) 13.11.2006: Er is weer een nieuwe aflevering van het 9 jaren durenden proces tegen M.V. in aantocht. Foto’s en berichten verdwijnen, E-mails worden geblokkeerd enz.

19) 15.11.06: Zoals te verwachten was, rekent het gerecht van Turnhout in haar eindvonnis af met M.V. maar zwijgt zij over de kinderpornozaak Zandvoort en de zedenzaak Victor V. De klachten van Victor V. en zijn companen waarvoor M.V. gedurende 9 jaren als ‘kindermisbruiker’ door het slijk werd gesleurd, worden onbetrouwbaar geacht. M.V. wordt in deze zaken vrijgesproken terwijl Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws schrijven dat ‘kindermisbruiker Marcel Vervloesem 5 jaar cel krijgt’.

20) 17.11.2006: De Gazet van Antwerpen die M.V. een ‘laffe kindermisbruiker’ noemt, interviewt L. Kiekens als ‘slachtoffer van Marcel Vervloesem’ en laat hem een oproep doen tot ‘andere slachtoffers van Marcel Vervloesem’ terwijl M.V. voor de klachten van L. Kiekens op 15.11.2006 werd vrijgesproken.

21) 8.11.2006: Er is nog altijd geen nieuws over de zedenzaak Victor V. maar er worden wél 260 dossierstukken inzake kinderpornonetwerken op de nieuwsgroep van Prinses de Croÿ vernietigd. De nieuwsgroep heeft sinds 17.8.2004 al 77.660 bezoekers.

22) 9.11.2006: Berichten op het forum Issakaba plaatsen gaat niet meer.

23) 9.11.2006: RTBF-journalist José Dessart vraagt, na de tussenkomst van een zekere Jef X., aan Prinses de Croÿ om een bladzijde uit zijn omzendbrief waarin hij protesteerde tegen het feit dat M.V. veroordeeld werd voor het ‘bezit van kinderporno’, van haar nieuwsgroep te verwijderen. De cd-roms Zandvoort die als ‘bezit van kinderporno’ wordt omschreven, bevatten -volgens een rapport van de federale politie- immers de foto’s van 88.000 misbruikte kinderen die nooit geidentificeerd werden. Er staan ook tientallen kindermisbruikers op die, zoals de kinderpornoproducenten, nooit opgespoord werden. Dessart vraagt ook om de ‘E-mail-adressen’ van de mensen aan wie hij zijn brief stuurde, te verwijderen. In de op de nieuwsgroep gepubliceerde brief van Dessart blijken echter geen adressen maar enkel de volgende namen voor te komen: Jean-Maurice Arnould, Aimé BILLE, Marie Breda, Anemie Bolté, het ‘bureau de liaison’, Christiane Couty, Vincent Decroly, Freddy Dewille, Aline D’Havre, Yvonne D’Or, Gérard Fortemps, Bernadette Goossens, Jean-Marie Grandjean, Pina Guarnièri, Jean-Yves Hayez, Victor Hissel, Yvan Lenaers, Regina Louf, Maguy Moons, Eric Picard, Marc Reisinger, Anne-Marie Roviello, Erik Rydberg, Claude Semal, Carine t’Kint, Bureau Carine t’Kint, Patricia Vandersmissen, Marie-Jeanne Vanheeswijck, Marie-Louise Verlaine, Douglas De Coninck, stef janssens, Catherine Bonnet en Jacqueline de Croÿ.
De brief van Dessart werd elders gepubliceerd maar de opmerking van Dessart over Carine Hutsebaut en Fréderique Lavacherie werd er uit weggelaten.
De genoemde Jef X. diende destijds bij de Canadese provider ‘Bravenet’ en bij MSN een klacht in wegens ‘opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid’ waarna de website van Prinses de Croÿ rond kinderpornonetwerken van het Internet werd gehaald. Juist zoals op 8.12.2006 met de MSN-groep FondationPrincessedeCroy gebeurde, verdwenen toen op slag alle foto’s van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven terwijl er ook een aantal pagina’s en berichten spoorloos verdwenen.


Wordt vervolgd…


http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCROY
http://groups.msn.com/Issakaba

Info MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: