De Witte Mars en de Commissie Dutroux

De "Scribe" - CairoNa de Witte Mars en de aanstelling van Commissie-Dutroux-voorzitter Marc Verwilghen (VLD) tot Minister van Justitie, dacht iederéén dat alles in kannen en kruiken was. De wantoestanden binnen Justitie zouden dank zij de hervormingen worden opgelost enz. Na al die jaren is er echter maar weinig veranderd. De kinderpornonetwerken werden nooit echt aangepakt en bij elke kindermoord of verdwijning, duiken er dezelfde problemen op. De brochures die het Ministerie van Justitie uitgeeft, ogen wel mooi maar de manier waarop de burger door Justitie wordt behandeld, is er niet werkelijk op verbeterd. De gerechtelijke achterstand is nog nooit zo groot geweest, de rechten van de verdediging worden aanhoudend geschonden en tegen de wantoestanden binnen Justitie staat men machteloos. Ook de situatie binnen de Belgische gevangenissen, is nog precies zoals vroeger. Zelfs de lipstick-glimlach van Justitieminister Laurette Onkelinx heeft niet kunnen voorkomen dat de gevangenissen nog steeds overbevolkt zijn en het personeel onderbezet blijft. Het aantal mensen dat gedurende de voorbije jaren opnieuw het slachtoffer van het gerecht werd, is niet meer te tellen.

————-

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen zodat men zou kunnen weten wie er achter al de bedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden met een daaropvolgende telefonische waarschuwing om over de kinderpornonetwerken te zwijgen, en zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort nadat zij een afscheidsbrief schreef, kwam zij om in een nachtelijk ‘auto-ongeval’. Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van het soort telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven ook dikwijls tijdens haar acties ondervond, te onderbreken. De herhaaldelijke poging om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten.

Drie jaar geleden deelde de Canadese provider ‘Bravenet’ mede dat men de website http://www.kindergarten.be die informatie over kinderpornonetwerken gaf, na een ‘anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid’ van het Internet had gehaald. Onderzoek wees toen uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Piet L. die schreef dat hij ‘goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant’.

Vorig jaar deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters die als burgemeester van Herentals het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steunde voor wiens 9 jaar oude klachten de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, via de lokale radio en televisie een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven ‘met wettelijke middelen van het Internet te halen’.

Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 een ‘spreekverbod met de pers’ opgelegd zodat de Vlaamse pers die gedurende 9 jaar lang M. Vervloesem als ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal nagelde, een excuus heeft om over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan, te blijven zwijgen.

De E-mailberichten en/of publicaties op het Internet van de vzw Werkgroep Morkhoven werden voortdurend geblokkeerd. De medewerkers van de Werkgroep Morkhoven ondervonden ook stelselmatig problemen met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen + anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie.
Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ‘met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen, verdwenen op 8.12.2006 alle foto’s en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten verdwenen te zijn.
Merkwaardig in deze zaak is dat RTBF-journalist José Dessart op 9.12.2006 (een dag later dus) dan vroeg om zijn steunbetuiging aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem van deze MSN-groep te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, verdwenen echter ook plotseling de verschillende reacties op de steunbetuiging alhoewel zij daartoe geen opdracht had gegeven.
De voornoemde Piet L., de man die destijds bij de Canadese provider Bravenet een klacht indiende aangaande ‘opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid’ waarna de website van Prinses de Croÿ door Bravenet van het Internet werd verwijderd, zit vermoedelijk opnieuw achter deze zaak. Dat blijkt uit zijn E-mail-bericht van 1.12.2006 waarin hij de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité’s en RTBF-journalist José Dessart in discrediet probeerde te brengen.
Piet L. diende in oktober 2003 immers niet alleen een klacht in bij Bravenet maar ook bij MSN waarna alle foto’s en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen…
Zowel Jan Boeykens als Prinses de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorziiter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden nogmaals dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto’s en berichten van een MSN-discussiegroep kunnen getoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ‘ernstig werk zou maken van deze zaak’.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto’s werden op 22.12.2006 teruggeplaatst maar de tientallen foto’s en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

Enkele weken later en vlak nadat de Werkgroep Morkhoven aankondigde dat zij een Skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ zou openen (8.1.2007), verdwenen de skynetblogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ dan weer van het Internet.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef naar Skynet. Daar wist men mede te delen dat er een klacht was ingediend. Het betrof hier opnieuw een klacht van Piet L. die er zich over had beklaagd dat zijn voornaam (Piet) en de eerste letter van zijn familienaam (L.) werd genoemd. Skynet vond zijn klacht terecht en vond dat ‘zijn naam zonder zijn expliciete toestemming’ gebruikt was. Zij stuurde op 5.1.2007 een waarschuwingsbrief naar de vzw Werkgroep Morkhoven waarin zij vroeg om de vermelding Piet L. te verwijderen. Omdat er op hun brief geen reactie was gekomen, haalde men de beide voornoemde blogs van het Internet.
Er was slechts één enkel probleem: de vzw Werkgroep Morkhoven had hun schrijven nooit ontvangen omdat men de brief naar een e-mailadres had verzonden dat sinds juni 2006 niet meer bestond.
Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven de vermelding ‘Piet L.’ door ‘Jef X.’ verving, plaatste Skynet de twee blogs rond Justitie terug op het Internet.
Piet L. telefoneerde nog naar Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven om te zeggen dat de ‘Witte Comité’s niet moesten denken dat zij van hem verlost zijn’.

Op 16.3.2007 bleek de MSN-groep FondationPrincessedeCroy niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een ‘ernstige reden’ en binnen het kader van een ‘onderzoek’ was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep door MSN ‘vernietigd’ zou worden.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek ‘Roumania: for export only’ en een bericht over de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen ‘Child Focus’.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenst MSN niet te reageren.

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de vzw Werkgroep Morkhoven van haar cliëntenlijst had geschrapt. Op 17 mei 2007 vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé (gelukkig bestaan die café’s nog) toevallig een emailtje in zijn bus waarin Microsoft ermee dreigde de MSN-groep Werkgroep Morkhoven ‘binnen de 24 uren te sluiten’ indien een berichtje uit 2003 over kinderpornohandel niet verwijderd zou worden. De Morkhoven-voorzitter kon daardoor nog juist op tijd voorkomen dat ook de MSN-groep Werkgroep Morkhoven voor het Internetpubliek werd gesloten.
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen…

Voor meer info:
http://www.droitfondamental.eu/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

Zie ook:

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://persvrijheid.skynetblogs.be/
http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/
http://msn-groepen.skynetblogs.be/

http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie/doen/bp.htm
http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+slachtoffers&btnG=Recherche+Google&meta=

 


CORRECT WERKENDE ADVOCATEN:

Advocatenbureau ‘Progress Lawyers Network’ met ondermeer Raf Jespers
Broederminstraat 38, 2018 Antwerpen
Tel: 03 320 85 30 – Fax: 03 366 10 75
antwerp@progresslaw.net

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: