Cd-roms kinderporno: Open Brief aan Minister Onkelinx

Image

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit
artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket
doet niets met cd-roms vol kinderporno”.

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd
werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het
parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden
overgedragen’.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de
jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is géén
jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware
beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet
nalaten”.

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven
heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens
beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit
onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 – bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

—————————

Deze brieven werden nooit beäntwoord.

Foto: Onkelinx (Parti Socialiste) en Di Rupo (Parti Socialiste)

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: