Archive for January, 2013

De diefstal voor het kabinet van justitieminister Turtelboom

January 31, 2013

Turtelboom.jpg

Brussel, 31 januari 2013

De wekenlange versleuteling van alle skynetblogs en de systematische verwijdering van de webpagina’s van het internet die toevallig gepaard gingen met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en de aanslag op zijn dochter, doen ondermeer denken aan de diefstal van een boekentas met materiaal en pamfletten voor het kabinet van justitieminister Turtelboom, Waterloolaan 115 te Brussel, op 27.2.2012.

Daarvoor werd ondermeer een klacht ingediend bij de politie van Sint-Gillis die erg weigerachtig stond tegenover de klacht, nadat we in het kort uitgelegd hadden waarover onze klacht handelde.

Ook minister Turtelboom werd toen terzake aangeschreven.

De diefstal vond plaats tijdens één van onze akties begin vorig jaar omtrent de vreemde handelswijze van de Justitie te Turnhout tengevolge van een  bericht in Het Nieuwsblad (editie Herentals) van 19.1.2012.
In dat bericht had de genaamde Dimitri V. Marcel Vervloesem opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigd waarop deze laatste door de beslissing van de Raadkamer te Turnhout waarin de rechters zetelden die hem jarenlang vervolgden, zonder enig aanwijsbaar feit en zonder dat men rekening hield met de ontlastende verklaringen en documenten, gedurenden zes maanden in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten.

De boekentas stond op een vensterbank, vlak voor een groot raam van het justitiegebouw waar dat enkele justitiebeämbten aan het werk waren. Enkele meters boven de boekentas hing een bewakingscamera die op de boekentas gericht was.  De boekentas stond slechts op enkele meters van de zij-ingang van het gebouw waar dat we, zoals gewoonlijk en tot grote ergernis van de in het gebouw werkende justitie-ambtenaren, onze pamfletten uitdeelden.

De concierge van het gebouw wist ons te vertellen dat haar zoon de boekentas ‘had zien staan en gezien had hoe deze door twee vreemdelingen die snel de metro waren ingevlucht, gestolen was’.

Volgens de verantwoordelijke van de bewakingsdiensten die we de volgende dag telefoneerden, waren de dieven ‘onherkenbaar omdat zij een muts droegen en te dicht onder de bewakingscamera stonden’.

Toen we echter opmerkten dat de concierge ons ook vertelde dat haar zoon gezien had hoe de dieven via de zij-ingang in het justitiegebouw poogden binnen te dringen, waar dat er nog eens vier bewakingscamera’s zijn opgesteld, en dat de dieven tijdens hun ‘vlucht naar de metro’ nog twee andere bewakingscamera’s waren gepasseerd,  beweerde de bewakingsagent dat de camera en de 13 andere bewakingscamera’s van het gebouw ‘al jarenlang buiten gebruik waren en dat zij, wegens gebrek aan financiële middelen, niet hersteld werden’.

Omdat zijn verhaal erg ongeloofwaardig overkwam en de politie van Sint-Gillis blijkbaar was komen informeren, voegde de bewakingsagent er vervolgens snel aan toe dat de beelden ‘omwille van privacy-redenen door niemand (ook door de politie niet) mochten gezien worden’.

Doordat we over deze zaak bleven schrijven, ontvingen we enkele maanden na de diefstal een ‘antwoord’ van justitieminister Turtelboom’s diensten waarin enkel werd medegedeeld dat er ‘notitie werd genomen van onze brief’.  Daar bleef het bij.

Ook over de voornoemde handelswijze van de Turnhoutse raadkamer werd er natuurlijk gezwegen.

Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, en wil dat de ‘kleinste misdaad bestraft wordt’, maakt zich daarmee opnieuw ongeloofwaardig.

(De genoemde Dimitri V., die begin vorig jaar Marcel Vervloesem in een verhaal van Het Nieuwsblad, van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, is tevens diegene die de voorbije weken onophoudelijk doodsbedreigingen uitte tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje.  De wekenlange doodsbedreigingen werden ingeleid door een sms-je met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen dat afkomstig was van Dimitri’s kompaan Victor V. die in 1998 ook met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.  Victor V. waarvan een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, is momenteel een bestuurslid van de Politieraad Neteland.  Zowel de Turnhoutse Justitie als de ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken) die werden aangeschreven, vinden dat pogingen tot omkopen en bedreigingen van minderjarigen ongestraft moeten blijven.  Ook de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die op de wekenlange doodsbedreigingen volgde, wordt door de Justitie en de genoemde ministers niet ernstig genomen. Noch Victor V., noch de genaamde Dimitri werden aangehouden.  Op 10.1.2013 schreef Het Nieuwsblad dat het parket in Turnhout ‘niet veel kwijt wilde over de zaak’. ‘Er zijn recent klachten ingediend wegens bedreigingen en stalking’, zei parketwoordvoerster Inge Delissen. ‘De verdachte is nog niet verhoord. Er zijn nog geen arrestaties verricht.’)

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Een kopie van dit schrijven zal ondermeer naar justitieminister Turtelboom worden gezonden

—–

Diefstal voor het ministerie van justitie te Brussel

Brussel, 28.2.2012 – Gisteren zijn bij onze aktie voor het ministerie van justitie te Brussel, onze brieventas met 400 pamfletten, persoonlijke documenten, internetgegevens (waaronder de code voor onze skynetblogs), brieven van Marcel Vervloesem, briefpapier, een reeks postzegels voor Marcel Vervloesem, een dagboek met alle genoteerde gesprekken van de voorbije maanden (en zelfs jaren), een GSM en een fotoapparaat en nog enkele persoonlijke bezittingen, gestolen
Het is op die manier dat onze aktie voor het ministerie met de Open Brief aan minister Turtelboom van 26.2.2012, vroegtijdig moest afgebroken worden.
Op het ministerie van justitie waar men onze pamfletten had ontvangen, beweerde men dat men ‘gezien had hoe twee Noord-afrikaanse jongeren de brieventas meenamen’. Maar wij hechten weinig geloof aan dit verhaal en vermoeden dat het ministerie zelf bij deze verdwijning betrokken is.  Zeker nu we vandaag van de ‘security service’ van het ministerie vernomen hebben dat de bewakingscamera’s rondom het ministerie  ‘niet werkten’ en er dus ook geen beelden te zijn.  Volgens de security service kunnen de beelden, ‘gelet op de privacy, ook door niemand gezien worden’ en stond de brieventas ‘te dicht bij de camera om gefilmd te worden’.  Maar die uitleg klopt niet want de zoon van de concierge vertelde ons gisteren dat hij de dieven ‘aan de nabijgelegen metro gezien had’ waardoor zij ook de bewakingscamera’s vooraan het gebouw zijn moeten passeren.  Ze zouden hem zelfs ‘gevolgd hebben’ en ‘via de zij-ingang getracht hebben om in het ministerie te geraken’.  Er zijn dus voldoende beelden van de zogenaamde Noord-afrikanen gemaakt.   De zoon van de concierge wist ons ook precies te zeggen voor welk raam van het ministerie onze brievenbus stond en zei verder dat hij ‘ er niet zeker van was dat de Noord-afrikanen (indien zij bestaan), de brieventas hadden meegenomen’.
Enkele jaren geleden gebeurde er iets soortgelijks tijdens een aktie voor de gevangenis van Brugge waar dat aktievoerder Marcel Vervloesem toen opgesloten, geisoleerd en gefolterd werd.  Bij deze aktie verdween onze brieventas met daarin de pamfletten en het fotoapparaat dat gebruikt werd om de akties te fotograferen.   Gelukkig hadden enkele mensen van de Werkgroep Morkhoven en de camera-man van de bekende Franse reportagemaker Carl Zero gezien, dat een kleine auto met gevangenispersoneel was langsgereden en men de handtas had meegenomen.  Het gevangenispersoneel ontkende eerst bij de verdwijning betrokken te zijn maar toen we zeiden over voldoende bewijzen te beschikken dat de brieventas door hen was meegenomen en we hiervan aangifte dreigden te doen, werd de brieventas na een intern contact met de gevangenisdirecteur, teruggegeven.
We stapten gisteren met een klacht inzake de diefstal voor het kabinet van Minister Turtelboom, naar de politie maar ontvingen, merkwaardig genoeg, enkel een administratief papier dat ondertekend was door de verbaliserende inspecteur.  In het document was geen spoor van onze verklaring of over een diefstal weer te vinden.   De vzw Werkgroep Morkhoven is dus verplicht om een nieuwe klacht in te dienen waarbij er rekening wordt gehouden met alle  gegevens.  Dat zal vanzelfsprekend niet leiden tot de onmiddellijke teruggave van de brieventas.
Minister Turtelboom benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef en het is de Justitie te Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en waar dat zelfs de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen, zoals Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, uiteindelijk erkende.
Onze akties rond de kinderpornozaak Zandvoort en de onterechte opsluiting van Marcel Vervloesem in opdracht van de Turnhoutse rechters die hem 11 jaar lang vervolgd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort  dood te zwijgen, zullen zonder onderbreking worden verdergezet, zoals we gisteren aan de verbaliserende inspecteur hebben medegedeeld.
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
—-

Hierbij volgt een exemplaar van de gestolen pamfletten:

Kindermisbruiken: Open Brief aan minister van justitie Annemie Turtelboom
Brussel, 26.2.2012
Geachte Mevrouw Turtelboom,
Betreft: justitiebeleid
Ik heb U reeds enkele keren gemaild in verband met Marcel Vervloesem die nu al een maand lang is opgesloten in de gevangenis van Turnhout en tengevolge van een vonnis van de raadkamer van Turnhout nog minstens een maand zal opgesloten blijven terwijl hij reeds 2 jaar lang de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidsstelling correct heeft nageleefd, wat toch ook één van de elementen is van uw zogenoemd herklasseringsbeleid teneinde een oplossing te vinden voor het probleem van de overbevolkte gevangenissen in België.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank stelde zopas in haar vonnis dat er geen reden was om aan te nemen dat Marcel Vervloesem schuldig was.  Zij baseerde zich daarvoor op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek en niet op de talrijke gezegdes in tabloids zoals Het Nieuwsblad.
De raadkamer van Turnhout die in haar vonnis besliste dat Marcel Vervloesem nog een maand lang moet opgesloten blijven, motiveerde haar beslissing met de woorden dat zij ‘door middel van een psychologisch onderzoek van de aanklager wil uitzoeken in hoeverre deze geloofwaardig is’.  Zoals de talrijke gezegdes en beweringen in de tabloids, is ‘geloofwaardigheid’ echter geen reden zijn om iemand langdurig in de gevangenis op te sluiten.
U spreekt over een ‘onpartijdige rechtsspraak’ maar de rechters Jacobs en Vander Flaas van de Turnhoutse raadkamer, zijn toevallig ook de rechters die gedurende 11 jaar lang het anti-Vervloesem-proces hebben gevoerd waarbij al de ontlastende documenten en verklaringen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem door het hof van beroep te Antwerpen, schriftelijk moest toegeven.
De voornoemde rechters die zich vooral toelegden op het criminaliseren van Marcel Vervloesem, maakten ook geen werk van hun onderzoek betreffende de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er over Marcel Vervloesem’s halfbroer V. bestaan.   V. die intussen op velerlei wijzen politiek benoemd werd, was diegene die in 1998 als zogenaamd slachtoffer van ”sexueel misbruik’ tijdens zijn jeugdjaren, naar Het Nieuwsblad stapte en vervolgens de reporters van VTM, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen contacteerde om zijn verhaal door middel van gelijklopende ‘getuigenissen’ van zijn kameraden, aan te zwengelen.
Als ik het goed begrepen heb, bestaan er thans twee tegensprekelijke vonnissen in de zaak Vervloesem maar het vonnis van de Turnhoutse raadkamer blijkt in deze meer te wegen dan het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen alhoewel de rechters van de Turnhoutse raadkamer niet onmiddelijk blijken te beäntwoorden aan uw pleidooi voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’.  En ik vind niet dat U zich mag laten beïnvloeden door het feit dat uw kabinetschef, voor zijn politieke benoeming, als procureur te Turnhout werkzaam was.
Mag ik U erop wijzen dat Marcel Vervloesem kankerpatiënt, hartpatiënt, nierpatiënt en suikerzieke is (in die graad dat hij halfblind is op dit moment) ?
Dergelijke mensen horen niet in uw overbevolkte gevangenissen thuis, zeker niet nu het gerechtelijk onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkel gerechtelijke element bestaat waaruit zijn schuld blijkt.
Mag ik U doen herinneren aan uw pleidooi voor een ”magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’  en mag ik U verzoeken om rekening te houden met bepaalde rechtsprincipes, zoals het vermoeden van onschuld ?
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens, Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Verantwoordelijke Uitgever: Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(Werkgroep Morkhoven is weer te vinden op Facebook of via Google onder ‘Werkgroep Morkhoven’ en ‘kinderpornozaak Zandvoort’)
Vandaag kregen we geen toegang meer tot Facebook.  Ook de skynetblogs ‘slachtoffers Justitie’ wordt geblokkeerd.  De codes van Facebook en Skynet bevonden zich in de gestolen brieventas.
Advertisements

Het Nieuwsblad: vuile handen

January 20, 2013

Image

Het proces tegen Marcel Vervloesem was een schijnproces.

Alle verhalen met beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem verschenen immers eerst in Het Nieuwsblad waarop de Justitie van Turnhout die de de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, telkens weer in aktie kwam en telkens in een Belga-berichtje dat in Het Nieuwsblad verscheen, vermeldde dat men ‘de beschuldigingen zeer ernstig nam’.

In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad dd.3.12.2010 had Yvo Meulemans het voor de zoveelste keer over de ‘zelfverklaarde kinderpornojager’.

Meulemans onthult de woonplaats van Marcel Vervloesem zodat deze de kans loopt opnieuw lastig te worden gevallen door allerlei personages, waaronder Meulemans zelf.

Meulemans is de man die destijds in één van zijn schofterige artikeltjes beweerde dat Marcel Vervloesem veroordeeld werd voor het ‘verspreiden van kinderpornografisch materiaal’ terwijl Marcel Vervloesem met de Werkgroep Morkhoven pamfletten had verspreid waarop de foto’s van gedeeltelijk afgedekte slachtoffertjes van de kinderpornozaak Zandvoort te zien waren. Met de foto’s van deze gefolterde en verkrachte kinderen (waaronder zelfs baby’s) en de foto van een overleden meisje, werd nog eens aangetoond dat de Justitie over de kinderpornozaak Zandvoort gelogen had.  Bovendien werd de vzw Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever op de pamfletten vermeld en had men Marcel Vervloesem hiervoor dus nooit mogen aanklagen en vervolgen.

Meulemans die Marcel Vervloesem jarenlang een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en zelfs een ‘geesteszieke’ noemde, wat tal van vragen oproept over zijn eigen sexuele gerichtheid, is ook verre van volledig en verdraait de feiten. In zijn artikeltje in Het Nieuwsblad  van 3.12.2010 schrijft hij: ‘Marcel Vervloesem mag geen nieuwe feiten plegen en geen contact hebben met de media’. Maar het feit dat de Justitie Marcel Vervloesem een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven oplegde en hem zelfs verbood om  deel  uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat nog eens bewijst dat de Justitie de kindermisbruiken wil dichtdekken, vergeet hij.

Hij eindigt zijn artikeltje met de woorden: ‘Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven’.  Maar deze informatie die hij ongetwijfeld in opdracht van Justitie moest verspreiden, is echter onjuist en misleidend.  Zoals vermeld, legde de Turnhoutse Justitie Marcel Vervloesem een  contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op.  Van een breuk is geen sprake en de vzw Werkgroep Morkhoven is niet van plan om Marcel Vervloesem op verzoek van pedo-beschermers uit haar bestuursraad te ontslaan.

Over het feit dat de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven Vervloesem  gedurende 2 jaar, wekelijks (en soms 2 x per week), in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge gingen opzoeken en hem steeds bleven ondersteunen, zwijgt hielenlikker Meulemans vanzelfsprekend. Hij schrijft enkel maar wat de Justitie hem opdraagt. En als Justitie hem zegt dat hij moet schrijven dat Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven ‘gebroken’ heeft, dan doet hij dat.

Het is, trouwens bespottelijk om Marcel Vervloesem een contactverbod op te leggen met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem twee jaar lang iedere week in de gevangenis spraken. Het getuigt ook opnieuw van het misdadige karakter van de rechters die Marcel Vervloesem louter op basis van de gezegdes in Het Nieuwsblad, veroordeelden en het zou mij niet verbazen dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor de verdwijning van alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie uiteindelijk erkende.

Men kan zich afvragen waarom er niets meer vernomen wordt van Marcel Vervloesem’s procedure voor het Hof van Straatsburg dat nog steeds lopende is. Dat was een zogenaamde ‘snelprocedure’…

Internetcensuur: Facebook

January 20, 2013

Image

 

4/21/2011

Gisteren, na de publikatie van het bericht ‘Persvrijheid: internetcensuur – filters’ op deze blog, ontving prinses Jacqueline de Croÿ plotseling een antwoord op de klacht die zij een 3-tal maanden geleden bij Facebook omtrent de desactivering van haar account ‘Jacqueline de Croÿ’ en de groep ‘Droit Fondamental’ indiende.

Bij deze desactivering verdween ook alle informatie van deze account en van deze groep op Facebook.

In haar antwoord deelde Facebook gewoon mede dat de prinses de ‘gebruikersoveréénkomst had geschonden’.
Zij liet verstaan dat de desactivering van de account en de groep, onherroepelijk was.

De prinses reageerde niet omdat men toch niet veel wijzer wordt van dergelijke mededelingen en Facebook met de argumenten van een klacht blijkbaar geen rekening houdt.

Een paar uurtjes nadien werd haar Facebook account ‘Jacqueline de Croÿ’ plotseling opnieuw geactiveerd (http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285 – http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285#!/profi…).
De oorspronkelijke groep ‘Droit Fondamental’ op Facebook, met meer dan 2.000 leden/contacten, bleef echter gedesactiveerd zodat ook de informatie van deze groep, ontoegankelijk blijft voor het publiek.

Er werd intussen een nieuwe groep ‘Droit Fondamental’ geöpend op Facebook (http://www.facebook.com/pages/Droit-Fondamental/104249449…).

De prinses heeft ook een nieuwe account, ‘Pcesse J. de Croÿ’ genaamd, op Facebook geöpend (http://www.facebook.com/profile.php?id=100002090389128) voor zoverre deze account niet om dezelfde geheimzinnige reden als de eerste account, wordt gedesactiveerd.

In België bestaat er sinds enkele jaren een samenwerkingsakkoord tussen de providers en de Justitie.  

Men kan zich afvragen of dergelijk akkoord ook met Facebook bestaat.

——-

‘Persvrijheid: internetcensuur – filters’
(http://persvrijheid.wordpress.com/2011/04/20/persvrijheid…)

Facebook censuur

January 20, 2013

facebook-box.jpg

4/8/2012

De vzw Werkgroep Morkhoven wordt, door middel van een ‘security maatregel’, van Facebook geweerd.  Vandaar dat zij de artikels en de persoonlijke berichten die eigenlijk voor Facebook bedoeld waren, op deze skynetblog publiceert.   Voor elk probleem bestaat er een oplossing.

——

Brief aan S.

Bedankt voor je informatie. Wat ik niet begrijp:  Na de complete vernieling van je wagen en al die angstaanjagende voorvallen, rijdt de politie nu, bij wijze van spreken, dag en nacht rond in de wijk.  Waarom kunnen zij het niet wat minder opzichtig aanpakken ?  Zoals dat gebeurde bij de recente aktie van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de gevangenis en het gerechtsgebouw in Turnhout bijvoorbeeld ?  Daar schakelde men twee agenten in burger in om ons vanuit een bestoft wagentje en vanaf een caféterras te schaduwen.  Ze kregen zelfs de tijd om ons nog wat te komen provokeren op de plaats waar het vriendinnetje van Marcel Vervloesem’s aanklager, Dimitri V., in de kasteelvijver verdronken is.    

Bij onze akties hebben we jarenlang te maken gehad met telefoonproblemen en agenten in burger.  Dat heeft de Belgische Staat (en de Belgische belastingsbetaler dus), miljoenen euros gekost.  Waarom laat men de politie nu dag en nacht in je wijk rondrijden terwijl de dader(s), enkel rustig moeten afwachten tot ze weer vertrokken zijn ?   Gezien het over zwaarwichtige feiten gaat en er een hele buurt wordt geterroriseerd, vind ik dat men een agent in burger moet inschakelen die tot de aanhouding van de dader(s) leidt.

Inzake je bedreigingen, zou ik nog het volgende willen opmerken.
Juist na de voorlopige invrijheidsstelling van Marcel hadden we te maken met nachtelijke dreigtelefoons, brieven en mails waarin we met de dood werden bedreigd. We dienden hiervoor een klacht in bij de politie en na enkele weken werden we gerust gelaten.
Ook Marcel zelf ondervond toen problemen.  Zo vertelde Marcel’s dochter mij dat haar vader op een bepaald moment naar het ziekenhuis van Lier moest gaan.  In Lier en Turnhout werd hij geschaduwd door maar liefst 5 agenten in burger.  De agenten die op een bepaald moment in een politiewagen stapten, communiceerden met elkaar via GSM’s.  Een aantal onder hen had een dienstwapen bij dat ze blijkbaar niet goed hadden weggestoken.
Het valt mij op dat Marcel die nu al maandenlang in de gevangenis van Turnhout is opgesloten, voortdurend het slachtoffer wordt van bedreigingen en pesterijen. Na de ontzegging van Marcel’s medicatie en diabetes-dieet en na de dreigingen met isoleercel en overplaatsing naar een andere gevangenis, blijken de brieven van Marcel’s dochter en kleindochter nu al een week lang geblokkeerd te worden.  Dat geldt ook voor de brieven van onze vrienden in Nederland en elders.

Zoals je weet, legde de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wil blijven dichtdekken, Marcel vier jaar geleden, via een gerechtelijk vonnis, een spreekverbod met de pers op. Dat haalde echter niets uit en had zelfs een tegenovergesteld effect. Marcel sprak op Facebook dikwijls over de uitgave van zijn boek. Vandaar dat men het script van zijn boek bij de klacht van Dimitri V. in beslag nam.
Terwijl men alles deed om Marcel te isoleren (contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven en verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, reisverbod, spreekverbod, nieuwe klacht en wederopsluiting in de gevangenis,), krijgt Marcel enorm veel steun van mensen in binnen- en buitenland. Er zijn honderden mensen die hem schrijven en die hij terugschrijft. Dat verklaart waarom men enkele dagen geleden eiste dat Marcel zijn brieven voortaan in open briefomslagen zou verzenden, wat echter in overtreding is met de gevangeniswet. Dat verklaart ook waarom enkele dagen geleden een paar cipiers de opdracht kregen om Marcel’s cel te onderzoeken en aandachtig zijn documenten en briefwisseling te bekijken. Dat verklaart tevens waarom Marcel geen schrijfmachine of computer mag gebruiken. En dat verklaart tenslotte waarom men hem door de achterhouding van de brieven van zijn dochter, kleindochter en vrienden voortdurend pest en emotioneel onder druk zet.

We volgen de zaak rond de vernieling van je wagen en de intimidaties door het scheppen van een terreurklimaat in je wijk, mee op en sluiten niet uit dat de zaak te maken heeft met de voortdurende intimidaties en bedreigingen vanuit de pedo-maffia en bepaalde rechters van de Turnhoutse justitie. Zoals je weet, stelde een Turnhoutse rechter van de raadkamer van Turnhout, Marcel enkele dagen geleden in een echte maffiastijl voor om te ‘breken met dubieuze aktiegroepjes’ en te ‘zwijgen over de kinderpornozaak Zandvoort’.  ‘Pas dan kon er gepraat worden’.

We stelden justitieminister Turtelboom die een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt, hiervan op de hoogte.  Maar Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, reageerde niet.

We informeerden Turtelboom ook over de GSM van Marcel’s aanklager Dimitri V. die uit het onderzoeksdossier verdwenen is.  Dimitri V. gebruikte een collage van de bij Marcel thuis opgenomen gesprekken om Marcel aan te klagen maar het gerechtelijk onderzoek dat de Turnhoutse rechters Vander Flaas en Jacobs onder tafel veegden, wees uit dat Dimitri V. in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en in zijn klacht bij de politie, gelogen heeft.
Het is daarom dat de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die enkele jaren geleden besliste om Marcel in voorlopige vrijheid te stellen, in haar vonnis pleitte voor de vrijlating van Marcel die nu reeds maandenlang in de overbevolkte gevangenis van Turnhout in voorarrest zit opgesloten.  Maar ook het recente vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank werd (en wordt) door de rechters Vander Flaas en Jacobs, zonder motivatie genegeerd.

Zoals we minister Turtelboom reeds herhaaldelijk mededeelden, stelde de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden vast dat al de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel’s strafdossier waren verdwenen. Toevallig traden in dit dossier de rechters vander Flaas en Jacobs op die gedurende 11 jaren via een media-proces bleven herhalen dat Marcel ‘schuldig’ was en ‘moest gestraft worden’.

Indien minister Turtelboom werkelijk voor een onpartijdige magistratuur is, dan zal zij dus moeten optreden.
Minister Turtelboom beweert ook de overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken.  Welnu, in de gevangenis van Turnhout is er bijvoorbeeld slechts plaats voor 120 gevangenen maar er zijn 210 mensen opgesloten waarvan een groot gedeelte op matrassen op de grond moet slapen.

Als Turtelboom die voldoende werd ingelicht, de voornoemde situaties stilzwijgend blijft goedkeuren, dan geeft zij daarmee ook toe dat zij de geörganiseerde misdaad die ondermeer verantwoordelijk is voor het verder dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, om één of andere reden ondersteunt.

We zullen de Belgische regeringsleden eerstdaags contacteren met de vraag of Turtelboom’s steun aan de geörganiseerde misdaad, deel uitmaakt van het Belgische regeringsbeleid en wat de verdere plannen zijn van de regering.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Wat de pers verzwijgt

January 19, 2013

Image

De pers verzwijgt dat psychiater Cosyns die voorstelde om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers op te leggen (wat de Turnhoutse rechter ook deed) de psychiater was die destijds het zogezegde ‘onafhankelijke onderzoek’ leidde naar de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven actie voerde.

De naar Cosyns genoemde Commissie Cosyns met professoren die ondermeer verbonden waren aan het kinderziekenhuis, kon geen enkele onregelmatigheid vaststellen terwijl in een politierapport over jongeren met gebroken armen en benen gesproken wordt en er zelfs sprake was van een 5-jarig kind dat in een isoleercel overleed.

Waarom koos de Turnhoutse rechter precies psychiater Cosyns voor het psychiatrisch onderzoek en waarom stelde de pers zich daar geen vragen over ?
Dit bewijst nogmaals dat heel het proces tegen Marcel Vervloesem bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.

20-05-08

Klassenjustitie

January 19, 2013

Image

Criminelen OM Criminelen binnen OM bevorderd

Dat er dezer dagen echt zaken aan het schuiven zijn in de juridische wereld is insiders al langer bekend, maar dat een docent in de Rechtsfilosofie zomaar kan suggereren (of eigenlijk kan stellen als je zijn stuk leest) dat het OM vol zit met criminelen en dat je bij het OM niet wordt gestraft als je delicten pleegt die onschuldigen achter de tralies doen belanden maar juist bevorderd: dat mag toch wel weer een novum heten! Deze rechtsfilosoof, Hendrik Kaptein, verdient natuurlijk een dikke pluim voor zijn moed maar het is de vraag hoe lang hij nog zal kunnen genieten van zijn academische status. Dat zijn artikel ongeveer gelijktijdig uitkomt met het rapport van de Nationale Ombudsman inzake de zaak van de ‘Diessense buurman’ waarin voor het eerst ‘officieel’ is vastgesteld dat het OM zich bezondigt aan klassenjustitie kan nauwelijks toeval zijn.

Conform de analyse van Kaptein zal de betreffende Officier nu wel een stevige bevordering tegemoet kunnen zien. De vrije morele van waarin het OM is beland is natuurlijk volledig toe te schrijven aan de structureel liegende en bedriegende ’super-PL’ Harm Brouwer die inmiddels wel een parlementair enquetetje heeft verdiend. Want wat Kaptein in zijn column stelt geldt bij uitstel van Harm B.: hoe lager iemands morele standaarden, hoe meer iemand liegt en bedriegt, hoe hoger hij binnen het OM weet op te klimmen.

Johan Hendriks, 12/02/2007

Het Nieuwsblad is een roddelblad

January 19, 2013

Image

1.11.06

Jan Boeykens, Voorzitter Werkgroep Morkhoven:

‘Psychiatrische experten hoeven zich niet uit te spreken over de schuld of onschuld van iemand en psychiatrie en justitie hebben zeker niet het recht om iemand het contact met de pers te verbieden.


Terwijl Dr. Cosyns en Dr. Geens in de inleiding van hun deskundigenverslag schrijven dat het ‘de bedoeling is om een gedetailleerder inzicht te krijgen op de verschillende aanklachten zonder hierbij uitspraak te doen over schuld of onschuld’ herhalen zij in hun rapport voortdurend dat ‘spijtbetuigingen niet worden geuit gezien Marcel Vervloesem de feiten ontkent’. Op die manier willen zij de schuld van Marcel Vervloesem ‘aantonen’.

De openbare aanklager in de zaak Vervloesem, Procureur Peter Van Der Flaas, en de journalisten van Het Nieuwsblad, De Morgen, Gazet van Antwerpen en VRT halen steeds het zinnetje ‘grensoverschrijdend sexueel gedrag’ uit het deskundigenrapport terwijl in de slotbeschouwing van het 35 bladzijden tellende rapport van Dr. Cosyns en Dr. Geens toch ook duidelijk staat:
‘Betrokkene schikt zich niet in een diagnose van een psychiatrische problematiek of het etiket gevaarlijkheid. Wij adviseren betrokkene verder te begeleiden voor zijn persoonlijkheidsproblematiek’ (dat volgens de psychiaters de reden is van het radicale actievoeren tegen kinderpornonetwerken en de radicale kritiek op de politieke verantwoordelijken en Justitie). Verder lezen wij: ‘Het specifiek werken rond de feiten – die hij steevast ontkent – zal enkel in een toenemende strijd resulteren. Een zekere respectvolle benadering met het bewandelen van die paden die hij in eerste instantie zelf ook wil bewandelen, zal een zekere vertrouwensband kunnen creëren. De therapeut zal iemand moeten zijn die een zekere autoriteit heeft ten aanzien van betrokkene, iemand die hij dus ‘aangeduid’ heeft, voor wie hij respect en een zeker ontzag heeft. Ten slotte maken wij tevens de bedenking dat het wenselijk is dat dhr. Vervloesem geen contacten meer zou aangaan met de audiovisuele of geschreven pers. De te voorziene stress kan beter reeds op voorhand voorkomen worden. Op deze manier zullen eventuele toekomstige problemen ook kunnen vermeden worden. Wij kunnen bij dhr. Vervloesem geen psychiatrische problematiek weerhouden: m.n. geen stemmings- of angststoornis, geen middelen-gerelateerde of cognitieve problematiek, geen psychose. Wel weerhouden we een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en theatrale kenmerken.’


We blijven ons de volgende vragen stellen in deze zaak:
– Waarom werden de tienduizenden kinderen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem aan Procureur Bourlet (zaak Dutroux) en de Justitie in Turnhout overmaakte, nooit geidentificeerd ?
– Waarom werd er 9 jaar lang over een ‘gebrek aan middelen’ gesproken ?
– Waarom werden de kinderfolteraars en verkrachters die op de cd-roms staan nooit opgespoord en vervolgd ?
– Waarom werden de kinderproducenten in deze zaak nooit opgespoord en vervolgd ?
– Waarom zei Justitieminister Onkelinx in haar antwoord op de vraag van senator Zoë Genot (Ecolo) dat het dossier Zandvoort een ‘individuele dossier’ was terwijl er -volgens een rapport van de federale politie- tienduizenden slachtoffers zijn ?
– Waarom beloofde de Turnhoutse Procureur Herman Janssens (thans benoemd tot Procureur-Generaal) twee jaar geleden in een gesprek met Het Laatste Nieuws dat hij een onderzoek zou laten voeren naar de Franse magistraat op de cd-roms en hield hij zijn belofte niet ?
– Waarom mengde inspecteur G. Zicot (zaak Dutroux) zich in deze zaak door valselijk te verklaren dat de Franse magistraat een ‘man uit Charleroi’ was ?
– Waarom werd deze valselijke verklaring nooit onderzocht door het parket van Turnhout ?
– Waarom werden de aanklagers van Marcel Vervloesem niet voor een leugendetectortest opgeroepen terwijl rechtbankvoorzitter Caers daartoe vorig jaar de opdracht gaf ?
– Waarom voert het parket van Turnhout geen onderzoek naar de tal van tegenstrijdige verklaringen van de aanklagers en waarom wordt er geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaals waarin op een gedetailleerde wijze de zedenfeiten met minderjarigen van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V., hoofdaanklager in de zaak Vervloesem, wordt beschreven ?
– Waarom voert het parket van Turnhout geen onderzoek naar de verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers waarin deze zegt dat men voor de klachten tegen Vervloesem door bepaalde kranten (mogelijks Het Nieuwsblad) werd betaaald ?
– Waarom worden de verhaaltjes van twee verschillende aanklagers (in 1998 en in 2005) als zou Marcel Vervloesem een ‘inktvulling van een stylo en andere voorwerpen in hun piemel hebben gestoken’, door het parket van Turnhout, psychiater Cosyns en de pers geloofwaardig bevonden ?
– Waarom zegt men niets over de uitslag van het DNA-onderzoek in de zaak Vervloesem ?
– Waarom blijft het gerechtelijk dossier onvolledig en werd er met al de voorgaande elementen gedurende 9 jaar geen rekening gehouden ?
– Waarom werden de klachten tegen Marcel Vervloesem over zaken die zogenaamd 20 jaar geleden zouden gebeurd zijn, ingediend op het moment dat de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte en waarom werd er door de Vlaamse pers destijds zo gretig en zonder kritische vraagstelling op deze wilde verhalen ingesprongen terwijl de kinderpornozaak Zandvoort nadien werd doodgezwegen ?

Was het zogezegde deskundigenrapport van Dr. Cosyns misschien alleen maar bedoeld om de antwoorden op deze vragen te ontwijken ?’


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
p/a Faiderstraat 10, 1060 Brussel
(werkgroep_morkhoven@hotmail.com – http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)


PS. Het kan zijn dat de Belgische staatsveiligheid die erg verveeld zit met deze kwestie, dit artikel en/of de foto van Ivo Meulemans van het Internet haalt…

Het Nieuwsblad is een roddelblad

January 19, 2013

Image

1.11.06
Ivo Meulemans, journalist van Het Nieuwsblad (De Gentenaar, Het Volk – VUM-mediagroep), schreef nog eens een artikel dat moest dienen om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven de mond te snoeren omtrent de kinderpornozaak Zandvoort en de pedofiliezaak waarbij het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. (die door de Sp.a wordt gesteund) is betrokken. Nadien nam hij telefonisch contact met Marcel Vervloesem om te zeggen dat de titel ‘Vervloesem is gestoord’ van het door hem geschreven artikel ‘niet van hem’ was.
De psychiatrie wordt dus nog altijd misbruikt om mensen het zwijgen op te leggen.
Alleen Jan Vanhaelen van de patiëntenvereniging ‘Sarah’ durfde te reageren…

Image Hosted by ImageShack.us
Ivo Meulemans


De openbare aanklager vordert een strenge celstraf tegen Marcel Vervloesem – Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen – Vervloesem is gestoord


TURNHOUT – Marcel Vervloesem (54), de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven, vertoont seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft interesse voor minderjarige jongens. Dat zegt professor en onderzoeker Piet Cosyns. Acht jaar nadat de politie de eerste klacht tegen Marcel Vervloesem (54) noteerde, heeft de strafrechter in Turnhout zich gisteren over de zaak gebogen. De zelfverklaarde kinderpornojager riskeert tien jaar effectieve celstraf. Hij staat onder meer terecht op beschuldiging van misbruik van negen minderjarigen tussen 1974 en 1996 en drie andere jongens in de zomer van 2005. De uitspraak valt op 15 november.

Vervloesem verscheen gisteren voor de rechter nadat hij een persoonlijkheidsonderzoek had ondergaan in het centrum voor forensische geneeskunde in Antwerpen. In zijn rapport van 35 bladzijden doet professor Cosyns enkele opmerkelijke vaststellingen. Hij schrijft dat de frontman van de Werkgroep Morkhoven seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont, vooral naar minderjarige jongens toe. De kans dat Vervloesem hervalt en nieuwe feiten pleegt, schat de deskundige ‘hooggemiddeld’ in. ,,Die score is erg verontrustend”, zei openbare aanklager Peter Van der Flaas. ,,Een kordate psychische begeleiding dringt zich op. Ik vorder een strenge celstraf, gedeeltelijk met uitstel.” Er is volgens de professor meer aan de hand dan een louter seksueel probleem. ,,Vervloesem kampt met een gestoorde persoonlijkheid. Hij maakt misbruik van zijn machtspositie als zelfverklaarde hulpverlener en zet jongeren die ontzag voor hem hebben onder druk”, zei Van der Flaas. ,,De enige verzachtende omstandigheid is zijn ongelukkige leven.”

Vervloesem zelf kon zich naar eigen zeggen vinden in het verslag. ,,Mijnheer de rechter, als u zo’n ongelukkige jeugd had gehad, dan was u er misschien niet meer geweest”, zei Vervloesem. ,,Met zijn conclusie dat ik grensoverschrijdend gedrag vertoon, gaat de professor over de schreef. Hij geeft te kennen dat ik schuldig ben. Ik bewist alle feiten. Ik ben niet kindgericht, maar vrouwgericht. Ik heb eerder een test met de leugendetector met glans doorstaan.”


Geen psychopaat

Om meer rust en evenwicht in het leven van Vervloesem te brengen, stelt Cosyns voor om hem een contactverbod met de pers op te leggen. Na de zitting trok de pornojager zich daar alvast geen moer van aan.

Machteld Francken, de advocate van negen vermeende slachtoffers, was tevreden met het verslag. ,,Het staat zwart op wit op papier dat Vervloesem geen psychopaat is, maar volledig toerekeningsvatbaar is”, zei ze. ,,Hij is een gevaarlijke en egocentrische persoon.”

Vervloesem stond ook terecht voor het bezit van kinderporno, valsheid in geschrifte en de verspreiding van affiches met misbruikte kinderen. Hij gaat resoluut voor de vrijspraak. ,,Voor het bezit van cd-roms met kinderporno moet ik de procureur gelijk geven. Ik had die schijfjes niet mogen hebben”, bekende Vervloesem. ,,Maar we spreken over 1998. Child Focus bestond toen nog niet. Als ze mij daarvoor veroordelen, dan durft niemand nog materiaal overhandigen aan het gerecht en kan de pornoindustrie vrij zijn gang gaan.”

Ivo Meulemans – Het Nieuwsblad

Onkelinx Onkelinx en kinderpornonetwerken

January 19, 2013

Image

Onkelinx Onkelinx en kinderpornonetwerken

16 mei 2007

De vzw Werkgroep Morkhoven voerde gedurende enkele maanden lang een Internetactie waarbij niet alleen het zogenaamde Woonbeleid van de franstalige Socialistische Partij in Brussel op de korrel werd genomen maar waarbij ook voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd waarom Justitieminister Onkelinx niet wilde antwoorden op de parlementaire vragen die Ecolo-parlementslid Zoé Genot haar in 1995 rond de kinderpornozaak Zandvoort stelde.
Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde immers zo’n 88.000 slachtoffertjes in deze zaak. Die werden echter nooit geidentificeerd.
Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd zodat zij hun werk ongestoord konden verder zetten.
De Werkgroep Morkhoven zelf, vroeg Onkelinx verschillende malen hoever het onderzoek in deze zaak eigenlijk gevorderd was en hoe het eigenlijk zat met de lijst van 30 processen-verbaals die op 23 oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven.
In die 30 processen-verbaals stond namelijk beschreven hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook die vragen wenste Onkelinx nooit te beantwoorden.
Victor V. die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aanklaagde en die dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals gedurende 2 jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) mocht zetelen, is inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt in de Herentalse politieraad.
Dat Onkelinx die als lijsttrekster van de Parti Socialiste in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde opkomt en voor een verkiezingsoverwinning van de Parti Socilaiste moet zorgen, juist nu een persconferentie wil geven omtrent een ‘kinderpornonetwerk’ en voor het eerst toegeeft dat er kinderpornonetwerken bestaan (alhoewel deze zaak in het niet verzinkt tegenover de kinderpornozaak Zandvoort), zal dus wel geen toeval zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde na het nieuws over de ‘nieuwe zaak Dutroux’ in ieder geval vast dat zij volledig van het Internet is afgesneden. Zij is thans verplicht haar acties via verschillende Internetwinkels verder te zetten.

De Werkgroep ondervond wel jarenlang problemen met haar publicaties op het Internet maar het is de eerste maal dat de Internetverbinding volledig is weggevallen.

Misschien nog een klein detail: het was Georges Zicot, de inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, die via een valse schriftelijke verklaring liet weten dat de Franse magistraat in de zaak Zandvoort een ‘man uit het misdaadmilieu in Charleroi’ was…

EINDE BERICHT

Parti Socialiste steekt kindermisbruiken in de doofpot

January 19, 2013

fk240906b

De Werkgroep Morkhoven blijft de Belgische politici zonder schijnheiligheid de vraag stellen waarom er nooit werk werd gemaakt van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in 1998 op vraag van de Werkgroep aan het parket van Turnhout overhandigde.

Ook met de gegevens die de Werkgroep Morkhoven in 2001 aan procureur Bourlet liet overmaken, werd er niets gedaan gezien Bourlet verplicht werd om het materiaal aan Turnhout over te maken die het enkel aanwendde om Marcel Vervloesem gedurende bijna 9 jaar lang als een pedofiel en een bezitter van kinderporno af te schilderen. Door middel van psychiatrische onderzoeken en publicaties in Het Nieuwsblad waarin Marcel Vervloesem een ‘geestesgestoorde’ werd genoemd, werd daarenboven al het mogelijke gedaan om de Werkgroep Morkhoven ongeloofwaardig te maken.

De Werkgroep Morkhoven en Ecolo-senator Zoé Genot vroegen Justiteminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) herhaaldelijk hoe het nu eigenlijk stond met het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort en waarom ook de misbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord.
Onkelinx antwoordde echter niet op de vragen van de Werkgroep en bleef in haar antwoord op de parlementaire vraag van senator Zoé Genot slechts vakkundig rond de pot draaien.
Alhoewel de zaak Dutroux en heel wat kindermoorden en verdwijningen, juist in de omgeving van Luik plaats hebben gevonden alwaar de Parti Socialiste (PS) en Laurette Onkelinx de absolute macht hebben, ligt de PS immers niet wakker van het feit dat de kindermisbruikers nog vrij rond lopen.

Dat zal na de eerstkomende verkiezingen trouwens niet direct veranderen. PS-partijvoorzitter Philippe Moureaux zei tijdens de 1 mei-viering in la ‘Maison du Peuple’ in Sint-Gillis immers dat de PS vooral op Justitieminister Laurette Onkelinx rekent die lijsttrekker van de PS-kamerlijst voor Brussel-Halle-Vilvoorde is. De PS die de franstaligen voortdurend tegenover de nederlandstaligen uitspeelt, is intussen reeds verzekerd van een verkiezingsoverwinning waardoor Onkelinx opnieuw minister van Justitie wordt.

De Werkgroep Morkhoven verwacht dus ook in de toekomst geen onderzoek naar de kinderen, kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort en is ervan overtuigd dat de zaak door de volgende regering verder in de doofpot zal gestopt worden. Vroeg of laat zal evenwel blijken dat een kinderontvoerder of kindermoordenaar, toevallig één van de tientallen onopgespoorde kindermisbruikers is die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staat.


Kamer -3e Zitting van de 51ste zittingsperiode 2004 – 14/06/2005

Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, Mevrouw Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), over “het gevolg dat aan de neerlegging van CD-roms met kinderporno bij de rechtbank werd gegeven” (nr. 7387)

——

– Zoé Genot (ECOLO): Mijn vraag heeft betrekking op een vrij oud dossier: in 2001 werden, naar aanleiding van een aantal onderzoeken naar kinderporno, eenentwintig cd-roms met tienduizenden beelden aan procureur Bourlet bezorgd en aan het gerecht van Turnhout overgezonden. Een aantal mensen maakt zich zorgen over de behandeling van die cd-roms en wil er zeker van zijn dat daar wel degelijk iets mee werd aangevangen en dat ze aan de bevoegde internationale organisaties, zoals Interpol, werden bezorgd.
Dat soort informatie-uitwisseling is immers van het hoogste belang. U zei dat dat dossier door het Turnhoutse parket zou worden onderzocht en dat de zaak op de zitting van 10 maart 2004 zou worden behandeld. Tijdens die zitting zou de procureur naar verluidt hebben gezegd dat daar geen sprake van was.
Vandaar mijn vragen: waar bevinden zich de cd-roms, wat is ermee gebeurd en welke onderzoeksdaden moeten nog worden gesteld?

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik heb de procureur des Konings van Turnhout om uitleg verzocht. Hij bevestigt dat het dossier betreffende de cd-roms wel degelijk door zijn parket werd behandeld en dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld. Deze zaak is nog steeds hangende voor de correctionele rechtbank van Turnhout.

– Zoé Genot (ECOLO): Het gaat om de zaak van de vzw Morkhoven. Er loopt enkel een proces tegen Marcel Vervloesem, die destijds de cd-roms bezorgde.
Ik hoop dat die ook echt zullen worden behandeld: dat het beeldmateriaal wordt onderzocht, dat de identiteit van de volwassenen die erop te zien zijn wordt nagegaan en dat die gegevens aan Interpol worden doorgespeeld.
De minister antwoordt niet op mijn vraag betreffende de behandeling van die gegevens, die al sinds 2001 beschikbaar zijn. Dat is zeker niet van aard om de mensen die deze kwesties met bijzondere aandacht volgen, gerust te stellen. Ik hoop in de toekomst een preciezer antwoord te krijgen.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Ik kan geen details verstrekken over individuele dossiers.

– Zoé Genot (ECOLO): Mijn vragen gingen niet over een individueel dossier, maar over de cd-roms, die al in handen van het gerecht zijn sinds 2001.

Minister Laurette Onkelinx (PS): Het gaat wel degelijk om een bepaald dossier.

– Zoé Genot (ECOLO): Hoe werden die cd-roms behandeld? Werden de gegevens aan Interpol meegedeeld? Werden de gegevens van de verschillende rechtbanken vergeleken? Ik zie niet in hoe mijn vragen het onderzoek van een individueel dossier zouden kunnen beïnvloeden.

——

Het incident is gesloten.