Archive for February, 2012

Belgische Justitie: schender van Belgische Grondwet

February 5, 2012

Een tijdje geleden werden we op een gemene manier geprovoceerd door een man die met zijn vriendin uit de Gentse magistratuur, onze skynet-blogs van de zoekrobots en het Internet wilde doen verdwijnen. Hij maakte Marcel Vervloesem van onze vereniging voor het vuil van de straat uit terwijl deze reeds 14 jaar lang het slachtoffer is van laffe media-campagnes die louter bedoeld zijn om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Toen we via onze skynetblogs reageerden op de beschuldigingen en beledigingen van de man, besloot Skynet om ondermeer de blog ‘Doofpot Justitie’ af te sluiten.
De blog is voor ons niet langer op het computerscherm te zien en we kunnen niet verder publiceren.
We hadden geen mogelijkheid om ons tegen de beslissing van Skynet te verweren.
Over het algemeen zijn we tevreden over de skynetblogs maar dit vonden we werkelijk overdreven, temeer daar deze man bovendien goed bevriend leek te zijn met de ontwerper van de skynetblogs.

Marcel Vervloesem kreeg 4 jaar geleden van de Justitie een spreekverbod met de pers opgelegd, wat volledig ongrondwettelijk is. Sinds 2 jaar mag hij zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer contacteren die hem gedurende 2 jaar lang, iedere week, in de gevangenis opzochten. Ook dit was misdadig en mensonwaardig.
De Morkhoven-aktivist is, in tegenstelling tot een verkeerdelijk bericht in Het Nieuwsblad, nog steeds bestuurslid van de Werkgroep Morkhoven.
Bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling 2 jaar geleden, legde de Gentse strafuitvoeringsrechtbank hem ook het verbod op om nog samen te werken met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden. Hij kreeg een verbod om naar het buitenland te reizen omdat men vreesde dat hij zou uitgenodigd worden op een kongres over kindermisbruik.
Tijdens de huiszoeking naar aanleiding van het recente verhaal in Het Nieuwsblad en de nieuwe valse klacht die daarop volgde, werd het script van het boek dat hij momenteel voorbereid, in beslag genomen.

Jan Boeykens, voorzitter Werkgroep Morkhoven

Foto: Belgische regering die toelaat dat de Belgische grondwet en de rechten van haar burgers op grove wijze worden geschonden….

Advertisements

Justitie: Minister Turtelboom en beerput kindermisbruik

February 5, 2012

Jan Poels, de Procureur des Konings bij het parket van Turnhout, werd de nieuwe kabinetschef van minister van Justitie Annemie Turtelboom.  Dat belooft weinig goeds.  Het is de Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) door middel van een 12-jarig media-proces tegen Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem dichtdekte.  Ook het kindermisbruik van Marcel Vervloesem’s aanklager-halfbroer Victor die in zo’n 30 processen-verbaal werd vastgelegd, werd door de Justitie van Turnhout om die reden dichtgedekt.  Tenslotte is er nog het jarenlange geknoei in het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem waarbij bepaalde zaken niet onderzocht werden en er ontlastende stukken uit het gerechtsdossier verdwenen of er gewoon niet werden aan toegevoegd, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor de opsluiting van Marcel Vervloesem, twee jaar geleden, diende toe te geven.

Justitieminister Turtelboom beweert dat zij ‘elke zweem van partijdigheid bij de magistratuur wil weren’ en dat zij een ‘debat wenst over een nieuwe deontologie voor de magistratuur’.

De Werkgroep Morkhoven schreef de Minister over de nieuwe mediacampagne tegen Marcel Vervloesem omdat de Minister had gesteld dat ‘enkele afbeeldingen (of enkele verhalen) in de pers, niet voldoen om iemand te veroordelen’.  Maar de Minister antwoordde niet eens.

Waarschijnlijk zal zij dezelfde weg opgaan als haar corrupte voorganger Stefaan De Clerck (CD&V) die gedurende 20 jaar over zijn zogenaamde hervormingsplannen binnen het gevangeniswezen en de Justitie sprak, terwijl hij de boel liet verloederen.

——————

Procureur Turnhout wordt kabinetschef van minister van Justitie Turtelboom

woensdag 14/12/2011 | Turnhout – Jan Poels, de Procureur des Konings bij het parket van Turnhout, wordt de nieuwe kabinetschef van minister van Justitie Annemie Turtelboom. De nieuwe kabinetschef wordt geroemd om z’n jarenlange ervaring en hij staat bekend als één van de betere procureurs van de jongere lichting. Wie Poels als procureur zal opvolgen is nog niet bekend.

http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2011121415231258_procureur-turnhout-wordt-kabinetschef-van-minister-van-justitie-tur