Bal9

Op 13 april 2005 schreven Marcel Vervloesem en zijn collega Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven, vanuit het kantoor van Vervloesem te Morkhoven, de onderstaande brief die ze aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden. Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door enkele drugsverslaafde jongeren uit de buurt waarnaar er een onderzoek liep inzake drugshandel, van ‘pedofilie’ beschuldigd. Alhoewel de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers een tweetal maanden voordien besloten had dat Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel) en de criminelen die Marcel Vervloesem 7 jaar geleden van ‘pedofilie’ beschuldigden, aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden, werd Marcel Vervloesem alsof hij een veroordeelde pedofiel was, door het gerecht van Turnhout opgepakt en opgesloten. Drie dagen geleden moesten 7 van de 9 voornoemde criminelen vanwege verschillende diefstallen voor de raadkamer van Turnhout verschijnen. Zij werden naar de correctionele doorverwezen en vier onder hen werden, in afwachting van het proces, in de gevangenis opgesloten. Het betreft hier de zogenaamde ‘Bende van Rosse Gie’ te Morkhoven. De drie 13-jarige nieuwe aanklagers van Marcel Vervloesem hebben ook geen onbesproken verleden. De 13-jarige Ruben V. werd reeds opgepakt omdat hij een oog uitstak tijdens een gevecht en wegens een gewapende overval. Hij bevindt zich in de gesloten jeugdinstelling te Mol. Volgens de brief die door Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, reeds 14 dagen geleden aan de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck werd overgemaakt, had Luk V. (vader van Ruben) zijn zoon aangeraden om Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ te beschuldigen indien hij voor drugsgebruik werd opgepakt. De zaak werd nog altijd niet onderzocht want Marcel Vervloesem verblijft nu al 15 dagen in preventieve hechtenis in de gevangenis te Turnhout. Dinsdag 3.5.2005 te 15 uur doet het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak in deze zaak. De gezondheid van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die nu al 6 dagen in hongerstaking is, gaat er echter zienderogen op achteruit. De vraag is wie de kosten voor de onherstelbare schade aan zijn gezondheid gaat betalen als hij de gevangenis verlaat.—–BRIEF AAN MINISTER ONKELINX—–Antwerpen, 13 april 2005 – AANGETEKEND – Aan Minister van Justitie – Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 – 1000 Brussel Aan de Heer Procureur Des Konings – Parket Gerecht Turnhout – Kasteelplein 1 – 2300 Turnhout Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings, Betreft: dossier TU37.98.100885-98In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno”. Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen’. Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten”. Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden. De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.In afwachting van uw antwoord, teken ik,Met de meeste hoogachting, Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 – bus 14 – 2000 Antwerpen – Werkgroep Morkhoven(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven) (02 537 49 97)

Kinderporno: Brief aan Justitieminister Onkelinx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: