Bal7

Bij de aanhouding van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en de nieuwe horror-verhalen die er -zoals gewoonlijk- bij werden verteld, schreven we het volgende:De politie van Herentals heeft telefonisch laten weten dat Marcel Vervloesem werd aangehouden. Men wilde geen verder commentaar kwijt. De Werkgroep Morkhoven nam onmiddellijk contact op met de advocaat van Marcel Vervloesem. Twee dagen geleden schreven Marcel Vervloesem en zijn collega Jan Boeykens, vanuit het huis van Vervloesem te Morkhoven, een aangetekende brief naar Justitieminister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout in verband met de stand van zaken in de ‘onderzoeken’ naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort en de foto van de franse magistraat die op de één van deze cd-roms voorkomt. Ongeveer een jaar geleden zei Procureur Herman Janssens van het parket van Turnhout (thans advocaat-generaal te Antwerpen) in een interview met een journalist van Het Laatste Nieuws immers dat ‘de resultaten van het onderzoek inzake de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort worden verwerkt’. In verband met de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van de cd-roms te zien is, antwoordde Herman Janssens: ‘Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten’. Van de ‘onderzoeken’ in kwestie werd echter niets meer vernomen. Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven, zoals gezegd, opnieuw contact opname met het parket van Turnhout en met Minister Onkelinx die terzake reeds herhaaldelijk maar tevergeefs werd gecontacteerd. Dit is een normale werkwijze. Merkwaardig is de betrokkenheid van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) in heel deze zaak.  Zicot diende immers tijdens de voorbije dagen tesamen met Marc Dutroux en een 6-tal mensen uit het misdaadmilieu van Charleroi, op beschuldiging van autozwendel, valsheid in geschrifte enzovoorts … voor de rechter van Nijvel te verschijnen. Diezelfde Georges Zicot stuurde destijds een faxbericht naar de federale politie van Geel (rechtsgebied Turnhout) met de verklaring dat ‘er geen magistraat maar een man uit Charleroi’ op de voornoemde foto stond. De Werkgroep Morkhoven stelde terzake een onderzoek in waaruit bleek dat Georges Zicot de waarheid niet vertelde. Het Gerecht van Turnhout en de Belgische pers zwijgen echter als vermoord over deze zaak en herhalen steeds dat Marcel Vervloesem ‘zelf een kindermisbruiker is’. Zelfs de Belgische politici reageren niet in deze toch wel belangrijke zaak. Ik hoop dat de onderzoeksjournalisten van de buitenlandse pers mij kunnen antwoorden op de volgende vraagjes: Wat doet Georges Zicot die thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel werkt en die zopas met Dutroux en companen voor de correctionele rechtbank van Nijvel diende te verschijnen, in het dossier van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort op het Gerecht te Turnhout ? Is het misschien om die reden dat Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven met alle mogelijke middelen, het zwijgen moeten worden opgelegd ? Moet Morkhoven-activist Marcel Vervloesem om die reden zo snel mogelijk worden geliquideerd in wat men gerust een schijnproces met klachtjes van zogenaamde slachtoffers kan noemen ? Zei de politie van Herentals die de zogenaamde nieuwe (drugsverslaafde) slachtoffertjes van Marcel Vervloesem urenlang ondervroeg, daarom misschien dat de onderzoeksrechter De Munck van Turnhout enkel de klachten tegen Marcel Vervloesem wilde laten onderzoeken en dat al de andere getuigenissen in deze zaak niet welkom waren ? Werd er daarom geen belang gehecht aan de brief van een zekere Stefan D. die een vriend aan huis was van Luk V., vader van de 13-jarige Ruben, die beweerde dat hij door Marcel Vervloesem op de meest perverse manier sexueel misbruikt werd ? Reageert de Belgische roddelpers daarom niet op deze brief waarin staat dat de klachten van Ruben V. en zijn twee vriendjes opgezet spel zijn geweest en ten dele dienden om te ontsnappen aan hun problemen met de politie inzake een drugshandel ?Werd Marcel Vervloesem daarom onmiddellijk opgepakt en krijgt hij door middel van zijn opsluiting in de gevangenis te Turnhout het zwijgen opgelegd ? Krijgt Marcel Vervloesem daarom op bevel van de onderzoeksrechter en als zogenaamde sanctie voor zijn hongerstaking geen briefpapier meer ?PS. Voornoemde brief werd door Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, twee weken geleden aan onderzoeksrechter De Munck bezorgd. We bezorgen een copie van dit bericht aan Justitieminister Onkelinx. Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven (02 537 49 97)

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aangehouden

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: