Bal3

Marcel Vervloesem werd na de brief aan de Procureur des Konings te Turnhout aangehouden

Een drietal dagen voor dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd aangehouden (april 2005), stelde hij met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de onderstaande brief op die aangetekend naar de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx werd gestuurd.

Het lijkt er dus op dat de beschuldigingen inzake de zogenaamde sadistische folterpraktijken van Marcel Vervloesem en zijn directe aanhouding en opsluiting in de gevangenis van Turnhout die toen in het breed werden uitgesmeerd in de Vlaamse pers, moesten dienen om de aandacht van de in de brief vermelde zaak af te leiden.

Het is in ieder geval opvallend dat de door de Werkgroep Morkhoven geinformeerde pers ook in deze zaak enkel maar overnam wat haar door de Turnhoutse justitie blijkbaar gedicteerd werd en dat de krant ‘Het Laatste Nieuws’ waarvan sprake in de brief, extra hard uitviel naar Marcel Vervloesem.

Het Waalse parlementslid Zoë Genot (Ecolo) vroeg vorig jaar aan Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort. Onkelinx antwoordde dat het gerecht van Turnhout de kwestie betreffende de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort op een bepaalde dag zou behandelen. Die informatie bleek echter fout te zijn want op de voornoemde dag had juist het proces tegen Marcel Vervloesem plaats. Ondervraagd over deze zaak, antwoordde de Procureur des Konings te Turnhout dat de minister zich ‘wellicht had vergist’ en daarmee was de zaak afgesloten.

——————————————————————————

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno”.

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen’. Procureur Janssens beweerde ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten”.

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Janssens beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 – bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)


Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven
Fight paedophile networks – Press organ
10 rue Faider – 1060 Bruxelles – Belgium – Tel **32.(0)2.5374997 – werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Assistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY
(Deze groep werd na een publicatie over de Europese subsidies aan Child Focus zonder enige waarschuwing door Microsoft gesloten)
Réseau pédocriminel nigérian et aide aux victimes – Forum: http://groups.msn.com/ISSAKABA
Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven

Marcel Vervloesem: Brief aan Justitieminister Onkelinx

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: