Bal15

Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep – De zwaar-zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 8ste hongerstakingsdag is begonnen in de gevangenis te Turnhout, verschijnt vandaag voor het Hof van Beroep te Antwerpen nadat drie drugsgebruikende jongeren (die met elkaar bevriend zijn) uit zijn buurt, hem beschuldigden van ‘pedofilie’. Erg vreemd in deze zaak is het feit dat de vaders van twee van deze jongeren samenwerken (Stad Herentals) en goed bevriend zijn met Victor V., de jongere halfbroer van Marcel Vervloesem die eind 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen als eerste met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ en ‘verkrachting’ door Marcel Vervloesem naar buiten kwam om zogenaamd te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Dit viel toevallig samen met het moment dat de Werkgroep Morkhoven met het onthullen van de kinderpornozaak Zandvoort het wereldnieuws haalde. Nog merkwaardiger in deze zaak is dat Nick C, de derde jongen die naar aanleiding van de voornoemde drugszaak gedurende 8 uren lang door de politie van Herentals ondervraagd werd en tenslotte Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ beschuldigde, enkele weken voordien juist een klacht wegens ‘pedofilie’ tegen Victor V. had ingediend. Tegen Victor V. die als bestuurslid van de SP.A te Herentals zopas benoemd werd tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals, liep zelfs een administratief onderzoek vanwege het Ministerie van Binnenlandse zaken. Wat de zaak helemaal krankzinnig maakt en wat de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck toch dringend zou moeten laten onderzoeken, is ondermeer de brief van Erik C. (vader van Nick C.), gericht aan Meester Dominique De France, de advocaat van Marcel Vervloesem. ——- Herentals, 28 january 2004 – Meester Dominique De France, Scheldeweg nummer 50, Gemeente Gontrode 9090 – Zeer geachte Meester, Ik volg persoonlijk al jarenlang de verwikkelingen in de zaken rond mijn buurman Marcel Vervloesem. Jarenlang wilde ik mij in dit dossier afzijdig houden. In mineur heb ik verschillende gegevens verklaard bij de Gerechtelijke Politie van Turnhout, nadat ik daartoe aangezocht werd door deze dienst. Ik was van mening dat ik mijn verklaring moest beperken omdat het gerecht de waarheid zelf wel zou achterhalen. Uit de vele persberichten zag ik echter dat het de verkeerde kant uitliep en de feiten voor wat althans mijn ervaring betreft, fout werden weergegeven. Ik zou u deze brief niet geschreven hebben mocht ikzelf en mijn zoontje niet het slachtoffer zijn geweest. Ik ben nu echter moreel verplicht om u aan te schrijven. Mijn zoontje Nick is 14 jaar. Een drietal maanden geleden fietste hij tesamen met zijn vriendje Stefaan uit onze straat naar de visvijver. Onze Nick doet dat al jaren. Omdat het begon te regenen en het weer slecht was geworden, gingen beide jongens schuilen in een hut die daar in de omgeving is. Op een gegeven ogenblik is daar plots Victor Vervloesem, de broer van Marcel, binnen gekomen. Hij vroeg of de jongens wilden ‘trekken’. Mijn zoontje en zijn vriendje dachten dat het om een sigaretje ging. Plots deed Victor Vervloesem zijn broek open en begon zich tegenover mijn zoontje en zijn vriendje te masturberen. Op een moment poogde Victor Vervloesem naar het geslacht van mijn zoontje zijn vriendje te grijpen. Mijn zoontje en zijn vriendje zijn dan gaan lopen. Victor had zijn auto verderop gestationeerd. Wekenlang durfde mijn zoontje niet meer naar school te rijden. Wij begrepen dit als ouders niet. Tot kort geleden vertelde ons zoontje ons wat er gebeurd was. Deze gebeurtenis verontrust mij als ouder ten zeerste. Daarom heb ik besloten niet langer meer te zwijgen over wat ik weet. Ik ken Victor Vervloesemal jaren omdat hij zich uitgaf als secretaris generaal van onze wijkraad en daardoor jarenlang bij iedereen aan de deur kwam. Victor Vervloesem had jarenlang sexuele kontakten met zijn vriendje Johan D. Ik heb daar nooit bij stilgestaan maar nu de feiten met mijn zoontje zijn voorgevallen wordt voor mij alles duidelijker. Jarenlang glipten jonge knaapjes ‘s nachts binnen bij Victor Vervloesem die omwille van zijn homofilie al die tijd omgang bezat met Johan D., Giovanni VDV., Dennis L. en nog meer van die knaapjes (Opmerking: eind 1998 dienden zij nadat Victor Vervloesem dit als eerste had gedaan, allen klacht in wegens ‘pedofilie’ tegen Marcel Vervloesem). Het waren vooral Johan D. en Giovanni VDV. die de woning van Victor Vervloesem voor ‘bewezen diensten’ mochten gebruiken om hun drugavondjes te houden. (Opmerking: Johan D. pleegde destijds een inbraak in de woning van Marcel Vervloesem en Giovanni VDV. of ‘Rosse Gie’ genaamd, werd op 28.4.2005 door de Raadkamer van Turnhout met zijn bende voor een aantal diefstallen naar de correctionele verwezen). Ik weet dat Victor Vervloesem de aanstoker is geweest in de klachtensfeer tegen zijn broer Marcel Vervloesem. Ik wil u dat even duidelijk toelichten. Ik en mijn vrouw hebben tal van keren van Peter W. gehoord dat de zedenfeiten waarvan Marcel Vervloesem is beticht op zijn persoon en op Johan D., in elkaar zijn gezet door Victor Vervloesem met behulp van diens vriend Eddy B. Peter W. vertelde dat hijzelf en Johan D. het slachtoffer waren geweest van zedenfeiten in het huis van Eddy B. Van deze sexuele misbruiken zijn er in de woning van Eddy B. pornofoto’s genomen.Peter W. zegde ons dat hij door Victor Vervloesem onder druk was gezet om tegen Marcel Vervloesem klacht neer te leggen voor aanranding op zijn persoon. Peter W. vertelde ons dat hij voor het neerleggen van die klacht twee voordelen zou krijgen. – Volgens Peter W. kon hij zo ontglippen aan diverse schadebetalingen die hij aan Marcel Vervloesem moest verrichten door de twee gerechtelijke vonnissen die tegen hem eerder waren uitgesproken. – Victor Vervloesem zou dan aan het gerecht zwijgen over de diefstal die Peter W. bij Luc S. had gepleegd. Luc S. is de directeur van de lage school bij ons in Morkhoven. Die diefstal was gebeurd nadat Luc S. in een café Peter W. had opgepikt en meegelokt voor sexuele daden. Uit wraak voor die gebeurtenis had Peter W. bij deze feiten de portefeuille van Luc S. gestolen. Luc S. had nadien zijn vriend Victor Vervloesem ingeschakeld, die dan op zijn beurt bij Eddy B. bedreigingen was gaan uiten ten overstaan van Peter W., die de schoonbroer van Eddy B. is. Peter W. vertelde ons dat hij en Johan D. niet misbruikt waren geweest door Marcel Vervloesem en hij daarom zijn klacht terug ingetrokken had. Vreemd genoeg ontmoette ik Peter W. kortgeleden opnieuw waarbij hij mij vertelde dat de Politie van Westerlo hem verhoord had over zijn klachtintrekking. Volgens Peter W. was hij kort daarvoor ermee bedreigd geworden dat indien hij zijn klachtintrekking zou handhaven men ervoor zou zorgen dat zijn kinderen zouden worden afgepakt. Bedreigingen die uit de richting van de kring van Eddy B. kwamen. Daarom had Peter W. dan aan de politie maar verklaard dat hij zijn klacht tegen Marcel Vervloesem handhaafde, maar dat de zedenfeiten met foto’s in het huis van Eddy B., waarvan sprake was op een tape die hij eerder had ingesproken, klopten. ——- Dit verhaal van Erik C., vader van één van de 3 drugsgebruikende jongeren (Nick C.) die na 8 uren ondervraging door de Herentalse politie een klacht wegens ‘sexueel misbruik’ tegen Marcel Vervloesem indiende, gaat nog een tijdje op dezelfde verbijsterende wijze verder. Maar één ding is zeker: aanvankelijk was de klacht van Nick C. (en/of zijn vader) tegen Victor Vervloesem gericht. Het verhaal over het sexueel misbruik van Victor Vervloesem wordt door andere jongeren (waaronder Nick V.) bevestigd alhoewel zij in deze zaak niet eens verhoord werden en het ‘onderzoek’ zich enkel toespitste op de klachten tegen en de verhalen over ‘sexueel misbruik’ van Marcel Vervloesem. Dit is toch wel zeer merkwaardig te noemen ! Laat ons dan ook hopen dat het Gerecht van Turnhout , zonder partij te kiezen, zo snel mogelijk klaarheid brengt in deze al 7 jaar durende zaak. – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven (02 537 49 97) – Voor wie Marcel Vervloesem wil schrijven: Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 2, t.a.v. Marcel Vervloesem – cel 82, 2300 Turnhout (zolang hij bij bewustzijn blijft – steek enkele Prior poszegels bij uw brief)

Moord met voorbedachte rade (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: