Bal14

Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep te Antwerpen – Vandaag verschijnt Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die zijn achtste hongerstakingsdag begint in de gevangenis te Turnhout, voor het Hof van Beroep te Antwerpen. De Werkgroep Morkhoven maakt zich geen enkele illuzie inzake de intenties van Justitie tegenover haar actievoerder. Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, maakte reeds 15 dagen geleden een brief over aan onderzoeksrechter De Munck uit Turnhout waaruit blijkt dat de drugsverslaafde Ruben V. (13 jaar) door zijn vader Luk V. werd aangeraden om Vervloesem (zoals Victor V. en de leden van de Morkhovense ‘Bende van de Rosse Gie’ dit 7 jaar eerder deden) naar de pers en het gerecht te stappen en Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ te beschuldigen. Alhoewel de Turnhoutse onderzoeksrechter dus al meer dan 14 dagen lang in het bezit is van deze brief, zit Marcel Vervloesem nog altijd onschuldig opgesloten in de gevangenis van Turnhout. De rechter houdt ook geen rekening met het feit dat de Turnhoutse strafrechter François Caers een paar maanden geleden reeds besloot om de leden van de ‘Bende van de Rosse Gie’ en Victor V. aan een leugendetectortest te onderwerpen in verband met hun verhalen als zou Marcel Vervloesem hen vroeger ‘sexueel misbruikt hebben’. Enkele dagen geleden werden verschillende leden van de Bende trouwens opgepakt en in afwachting van hun proces, opgesloten. De Werkgroep Morkhoven merkt op dat de genoemde Victor V. een goede werkrelatie heeft (Stad Herentals) en goed bevriend is met de vaders van twee van de drie drugsverslaafden die Marcel Vervloesem opnieuw van ‘pedofilie’ beschuldigden. De derde drugverslaafde (Nick C.) had Victor V. zelfs van ‘aanranding op de eerbaarheid’ beschuldigd waardoor er enkele weken geleden vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een administratief onderzoek werd geopend rond Victor V. die zopas tot OCMW-bestuursraadslid van de Stad Herentals werd benoemd. Ook daarmee houdt onderzoeksrechter De Munck geen rekening. De politie van Herentals die het onderzoek naar de drugstrafiek voerde en de 13-jarige Nick C. van school haalde en maar liefst gedurende 8 uren aan één stuk door ondervroeg, weigerde achteraf verklaringen van andere getuigen (die in het voordeel pleitten van Marcel Vervloesem) te noteren omdat ‘alleen de klachten tegen Marcel Vervloesem werden onderzocht’. Naar het schijnt zou de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck daartoe de opdracht hebben gegeven. Buiten de drie 13-jarige aanklagers, werden er dus geen andere getuigen in deze zaak opgeroepen. Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens hebben dit in hun klacht van 28.4.2005 bij de Politie van Turnhout (PV nr. TU.43.L1.107714/2005) waarbij zij de onmiddellijke opname van de zwaar zieke Marcel Vervloesem in een ziekenhuis vroegen, dan ook uitdrukkelijk gevraagd. Het voornoemd Proces-Verbaal werd op 28.4.2005 omstreeks 16u.30 door de politie van Turnhout aan de gerechtelijke rechercheurs (parket van Turnhout) bezorgd. De jonge drugsverslaafden in deze zaak werden niet alleen onder druk gezet maar de 13-jarige Ruben V. die als eerste een klacht tegen Marcel Vervloesem indiende, lijkt zoals de leden van de ‘Bende van Rosse Gie’ ook reeds meermaals met het gerecht in aanraking te zijn gekomen. Hij werd destijds niet alleen opgepakt wegens het uitsteken van iemands oog maar ook voor een gewapende overval die hij samen met een paar vriendjes op een oud vrouwtje pleegde. Ruben V. werd enkele jaren geleden in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst. Men voert geen onpartijdig gerechtelijk onderzoek en houdt geen rekening met het vermoeden van iemands onschuld indien men met al deze genoemde elementen geen rekening houdt. Bovendien is het moreel en medisch onverantwoord van iemand die zo zwaar ziek is en waarvan niet kan gezegd worden dat hij schuldig is, op te sluiten en tot een hongerstaking te dwingen. – Jan Boeykens, Werkgroep Morkhoven – Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven – Fight paedophile networks – Press organ – http://www.kindergarten.behttp://www.morkhoven.org10 rue Faider – 1060 Bruxelles – Belgium – Tel **32.(0)2.5374997 – sos@kindergarten.beAssistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY – Forum : http://groups.msn.com/ISSAKABA – Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven —- Premier Verhofstadt en Justitieminister L. Onkelinx, die per aangetekende brief werden geïnformeerd, zijn van dit dossier op de hoogte.Ook de Vlaamse pers, de Belgische Justitieverantwoordelijken en de parlementsleden die via Internet deze zaak dagelijks opvolgen, zijn geïnformeerd. Zij verkiezen echter te zwijgen en vinden al wat hier gebeurt blijkbaar correct. De situatie is te vergelijken met het moment waarop de Morkhoven-activiste Gina Bernaer onophoudelijk werd gepest, doodsbedreigingen ontving en tenslotte omkwam in een zogenaamd autoaccident. Het België na de zaak Dutroux is niet veranderd.

Moord met voorbedachte rade

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: