Bal12

Marc Dutroux en de inspecteur Georges Zicot moeten aanstaande maandag opnieuw voor de rechter verschijnen. Zij worden ondermeer van autozwendel verdacht. Het proces werd de vorige maal uitgesteld omdat de advocaat van G. Zicot “rugpijn” zou gehad hebben.Georges Zicot die thans voor de federale politie (Crime Unit) van Brussel werkt, kwam ook ter sprake in de kinderpornozaak Zandvoort waarin de Belgische Justitie (Turnhout) nooit onderzoek voerde. De Werkgroep Morkhoven ontdekte op één van de cd-roms van het Zandvoortmateriaal immers een foto van een franse magistraat die poedelnaakt op bed zat met een jongetje van 13-jaar terwijl zij elkaars penis omklemden. Georges Zicot zond toen snel een bericht naar het gerecht vanTurnhout om deze zaak dicht te dekken. Volgens Zicot ging het niet om een franse magistraat maar om ‘een man uit Charleroi’. Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Georges Zicot in deze zaak gelogen had. De Turnhoutse Procureur H. Janssens beloofde een jaar of twee geleden in een gesprek met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij de zaak ‘zou laten onderzoeken’. Van een onderzoek kwam er echter niets in huis… —- MARC DUTROUX MAANDAG OPNIEUW VOOR DE RECHTER —- Maandag om 14 uur start voor de correctionele rechtbank van Nijvel het proces waar Marc Dutroux en zeven anderen uit het misdaadmilieu in Charleroi terechtstaan in een dossier van autozwendel. Onder meer gewezen politieagent Georges Zicot, Gérard Pinon en Pierre Rochow zullen naast Dutroux in de beklaagdenbank zitten. Er zijn zes namiddagen voorzien voor de debatten in de zaak. De behandeling van de zaak werd in januari uitgesteld omdat de advocaat van Georges Zicot niet aanwezig kon zijn. Het luik ‘autozwendel’ van het dossier Dutroux werd in mei 1998 van Neufchâteau naar Nijvel overgeheveld. Het parket-generaal van Luik en de raadkamer van Neufchâteau zagen geen enkele reden om de delicten in verband met de autozwendel samen met het dossier over de pedofiele praktijken te behandelen. Concreet gaat het dossier over een gestolen vrachtwagen met elektrische kabels. Die werd in september 1995 ontvreemd door Pierre Rochow en Bernard Weinstein in Eigenbrakel, in het gerechtelijk arrondissement Nijvel. Ze verstopten de vrachtwagen in een loods van Gérard Pinon, een informateur van de gerechtelijke politie van Charleroi, in Ransart. Dutroux huurde de loods op naam van zijn echtgenote, Michelle Martin. Dutroux zou om de diefstal van de vrachtwagen gevraagd hebben en wordt verdacht van heling.Dutroux gijzelde Rochow, diens vriend Philippe Divers en vriendin Bénédicte Jadot later omdat hij zich door hen bedrogen voelde. Op een dag was de vrachtwagen namelijk verdwenen. Dutroux en Weinstein dachten dat Rochow en Divers ermee vandoor waren om onder hun tweeën de winst van de heling op te strijken. Dat bleek echter niet het geval te zijn.Pinon tipte Georges Zicot van de Gerechtelijke Politie dat de gestolen vrachtwagen in zijn loods stond. Zicot wilde op die manier de opdrachtgevers vinden en een eventuele trafiek oprollen. Toen de dieven maar niet kwamen opdagen, reed Zicot de vrachtwagen drie weken later naar buiten en plaatste hem een kilometer verder op een parking in Ransart. Daar vond de politie hem een paar uur later, zogezegd toevallig. Er werden valse processen-verbaal opgesteld voor het feit dat de vrachtwagen zich op de openbare weg bevond.Dutroux staat in Nijvel terecht wegens twee gevallen van heling en bendevorming. Georges Zicot moet zich verantwoorden voor heling, valsheid in geschrifte en gebruik van de valse stukken als openbaar ambtenaar, maar ook voor oplichting en passieve omkoping. Naast Dutroux en Zicot verschijnen nog zes anderen voor de rechter, onder hen Gérard Pinon en Pierre Rochow. (belga) —– REACTIE WERKGROEP MORKHOVEN —– Zoals reeds aangekondigd, moeten inspecteur Georges Zicot , Marc Dutroux, Gérard Pinon, Pierre Rochow en nog enkele figuren uit het misdaadmilieu in Charleroi vandaag opnieuw voor de rechter van Nijvel verschijnen. De vorige zitting van het proces werd uitgesteld omdat de advocaat van Georges Zicot, met “rugpijn” te kampen had. Georges Zicot die thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel werkt, moet zich verantwoorden voor heling, valsheid in geschrifte en gebruik van de valse stukken als openbaar ambtenaar, maar ook voor oplichting en passieve omkoping. Alhoewel de Belgische pers de voorbije jaren de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (en met hem de Werkgroep Morkhoven) voortdurend criminaliseerde, hem een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en een ‘kindermisbruiker’ noemde, zweeg diezelfde pers in alle talen over het feit dat de Werkgroep morkhoven enkele jaren geleden op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort een franse jeugdrechter ontdekte. Georges Zicot die thans terechtstaat, verklaarde toen vliegensvlug in een faxbericht aan de federale politie van Geel (arrondissement Turnhout) dat ‘het geen franse magistraat maar een man uit Charleroi’ betrof. Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Georges Zicot in deze zaak had gelogen en dat hij blijkbaar opdracht had gekregen om deze zaak toe te dekken. Wat nog meer vragen oproept in deze zaak is dat ook de Turnhoutse procureur Herman Janssen, die eertijds belast was met het ‘onderzoek’ in de kinderpornozaak Zandvoort, destijds een tweetal jaren geleden tegenover een journalist van Het Laatste Nieuws verklaarde dat hij deze kwestie ‘zou laten onderzoeken alhoewel er van een magistraat geen sprake was’. Het onderzoek in deze zaak werd vermoedelijk zonder gevolg geklasseerd. Bijzonder grappig in deze zaak is wel dat Georges Zicot gewoon voor de Crime Unit van de Brusselse federale politie kon gaan werken terwijl Marcel Vervloesem destijds een verbod kreeg om in de Senaat voor de volksvertegenwoordigers over kinderpornonetwerken te komen spreken omdat er ‘nog een onderzoek tegen hem liep’. – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven —— BRIEF AAN DE REDACTIE VAN GAZET VAN ANTWERPEN —— Antwerpen, 11.4. 2005 – Geachte Heer, De pers zegt geen woord over het feit dat Georges Zicot tussenkwam in het dossier betreft het kinderpornonetwerk Zandvoort. De Werkgroep Morkhoven ontdekte destijds een franse jeugdrechter op één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk. Alhoewel Zicot niets met dit dossier te maken heeft en enkel verdacht wordt van betrokken te zijn in ondermeer een trafiek van gestolen wagens, valsheid in geschrifte enz. in de zaak Dutroux (waarvoor hij vandaag met Dutroux en ondermeer figuren uit het misdaadmilieu van Charleroi diende voor te komen), stuurde hij onmiddellijk een faxbericht naar de federale politie van Geel met de mededeling dat de door de Werkgroep Morkhoven herkende man geen magistraat maar ‘een man van Charleroi was’. De Werkgroep Morkhoven onderzocht deze zaak en ontdekte dat G. Zicot in deze zaak gelogen had. Er wordt dan ook vermoed dat hij in opdracht van het gerecht deze zaak diende toe te dekken. Opmerkelijk was ook de reactie van procureur Herman Janssen te Turnhout die het ‘onderzoek’ in het kinderpornonetwerk Zandvoort leidde.Deze laatste verklaarde tegenover een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij ‘onderzoek zou laten verrichten alhoewel hij er (zonder onderzoek) zeker van was dat er geen magistraatwas betrokken’. Van het ‘onderzoek’ werd echter niets meer vernomen en het is mogelijk dat deze zaak, tesamen met al het materiaal inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort, gewoon in de kelder van het Turnhoutse gerechtsgebouw werd gedumpt. Er is toch niemand die daar een woord over rept … – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven – (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven) – PS. Verzonden als reactie op het artikel in Gazet van Antwerpen – per Email bevestigd —– GEORGES ZICOT EN CONSOORTEN NIET VERVOLGD ? —– Alles lijkt erop te wijzen dat inspecteur Georges Zicot die met een ander lid van de federale politie, Marc Dutroux en zes figuren uit het misdaadmilieu van Charleroi momenteel terechtstaat op beschuldiging van autozwendel, oplichting van verzekeringsmaatschappijen, valsheid in geschifte enzovoorts … niet zal vervolgd worden en voor de Crime Unit van de Brusselse federale politie zal kunnen blijven werken. De kans is zelfs groot dat hij, zoals alle leden van de federale politie die in de zaak Dutroux ter sprake kwamen, op die dienst weldra zal bevorderd voor zijn werk. De strafrechter vond het gerechtelijk dossier immers veel te omvangrijk voor dergelijke ‘onbenullige zaak’ en volgens deze rechter was de enige ‘fout’ die men Georges Zicot kon aanwrijven dat hij ‘te eerlijk was en de (inmiddels overleden) zoon van Procureur Demanet was tegengekomen’. En Georges Zicot kan ook op de steun van zijn ex-collega’s rekenen die in lange wachtrijen geduldig aanschuiven om voor de rechter te komen getuigen dat Zicot één van de meest gerespecteerde specialisten en een schoolvoorbeeld van deugdelijkheid was. Het is duidelijk dat Zicot bescherming van hogerhand geniet want de Vlaamse pers durft niet de minste commentaar geven op deze zaak. De gemuilkorfde pers zwijgt ook over het feit dat Georges Zicot door middel van valse informatie de franse magistraat dekte die voorkomt op een foto van één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort (Gerecht te Turnhout) — De Belgische regeringspolitiek op gebied van het bestrijden van de misdaad en corruptie binnen gerechts-, politie- en overheidsdiensten is als volgt samen te vatten: 1) Laat het dossier in een bepaalde strafzaak gedurende jarenlang in de kelders van het gerechtsgebouw liggen en/of laat de zaak verjaren. 2) Mobiliseer de pers en start een langdurige misleidende mediacampagne indien moest blijken dat het grote publiek de zaak niet vergeten is. Het resultaat hiervan is dat niemand tenslotte nog weet waarop of waaraan en dat men niet meer geinteresseerd is in de wijze waarop de zaak verder wordt afgehandeld. 3) Breng de belangrijkste elementen uit het strafdossier onder in verschillende nevendossiertjes. Op die manier kan men de meest vervelende zaakjes zonder gevolg klasseren. Maak voor de gemakkelijkheid misschien gebruik van een tweede dossier waarin men alle belangrijke informatie dumpt en laat de benadeelden geloven dat de elementen in dit dossier grondig zullen behandeld worden. Hoop doet leven, zegt men. 4) Kondig grootscheepse hervormingen van gerecht en politie aan (zonder ze werkelijk uit te voeren) zodat iedere brave Belg gelooft dat men op het goede spoor zit en de misdaad en corruptie grondig worden aangepakt. —- GEORGES ZICOT: ZOALS VOORSPELD —- En zoals voorspeld, zal Georges Zicot zonder problemen buiten vervolging worden gesteld en zal hij zijn werk bij de Crime Unit van de Brusselse federale politie kunnen verder zette. “Politiehervorming” noemen ze dat in Belgiê !Ook wat Zicot uitspookte in het dossier rond het kinderpornonetwerk Zandvoort te Turnhout, zal wel nooit verder onderzocht worden… : OM schrapt twee betichtingen van Zicot – De substituut van de procureur des konings Jean-Marc Trigaux heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Nijvel twee betichtingen geschrapt tegen de ex-GP’er  Georges Zicot. In zijn rekwisitoor laat hij het aan de rechtbank over om te oordelen over de straffen.Het openbaar ministerie vraagt concreet niet langer de vervolging van Zicot voor heling en bendevorming in de zaak van de diefstal van een vrachtwagen waarin ook Marc Dutroux betrokken is. Het parket meent dat Zicot, toen hij de vrachtwagen van het merk Iveco uit de loods van zijn informant Gérard Pinon op straat zette opdat Pinon een verzekeringspremie zou opstrijken, eigenlijk ook de vrachtwagen wilde laten terugbezorgen aan de eigenaar. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Geen aanklacht voor bendevorming – Daarnaast liet Trigaux de betichting bendevorming (met de garagisten van Charleroi) vallen. Het openbaar ministerie vraagt wel nog de veroordeling van Zicot voor feiten van valsheid in geschrifte en gebruik van valse processen-verbaal, oplichting en corruptie. Het OM geeft de rechtbank wel de vrijheid zich uit te spreken over het geheel van  betichtingen, daarin begrepen degene die de parketmagistraat niet bewezen acht. De rechtbank mag zich ook uitspreken over de straffen, “gegeven de context en de anciënniteit van de feiten”. Wat betreft Marc Dutroux kan die genieten van de opslorping van straf met die van zijn veroordeling voor het hof van assisen in Aarlen. – Informanten – Trigaux liet zich nog uit over de manier waarop Georges Zicot van zijn informanten gebruik maakte. In het dossier van de Iveco-vrachtwagen, in september 1995 gestolen door kompanen van Marc Dutroux en verborgen in een loods die Dutroux’ vrouw Michelle Martin huurde van Gérard Pinon, vermeldde Zicot in een pv dat het lab op de vrachtwagen bruikbare vingerafdrukken had teruggevonden, terwijl dat niet het geval was.Zicot zou dat gedaan hebben met het doel de verzekeringsmaatschappij gerust te stellen dat de daders van diefstal zouden teruggevonden worden. Het was een van de  voorwaarden opdat de verzekeringsmaatschappij zou aanvaarden om een informant te verlonen. Goede rechtsgang in het geding. Trigaux meent echter dat de goede rechtsgang in het geding was omdat de echte daders van de diefstal, van wie Zicot nochtans de namen en adressen had, niet in verlegenheid werden gebracht. Trigaux uitte ook nog zijn twijfels over een zedendossier uit 1991. Daarbij was een andere informant van Zicot betrokken die beschuldigd werd van verkrachting. De ex-GP’er die zich in principe met autohandel bezig hield, boog zich toch over het dossier en zou elementen toegevoegd hebben om zijn informant uit de wind te zetten, wat hem uiteindelijk ook ontslag van rechtsvervolging opleverde voor de raadkamer. De pleidooien beginnen vrijdag. Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Zicot, moet in principe maandag pleiten voor zijn cliënt. Voorzitter van de rechtbank Bernard Desmette voorziet het einde van de debatten voor dinsdagavond. (belga) – 14/04/05

Marc Dutroux- Georges Zicot – Kinderpornonetwerk Zandvoort

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: