Archive for August, 2010

Lab

August 26, 2010

dutroux3.jpgNa het uitbrengen van de Dutroux-video heeft de pers het uitsluitend over ‘niet bewezen stellingen van rijkswacht en politieinspecteurs die onder één hoedje speelden met Marc Dutroux’. Op die manier wordt opnieuw gezwegen waarover het in feite gaat nml. de video waarop Marc Dutroux te zien is terwijl hij een kind verkracht. Het is een techniek die gedurende jaren door de Belgische pers werd toegepast en die er ook voor gezorgd heeft dat ook andere dossiers zonder onderzoek in de doofpot werden gestoken.

——

De video die het leven van Julie en Mélissa had kunnen redden

Jean-Louis Lejeune; “Het is walgelijk, net als heel de rest”.

Dutroux-Fourniret: dezelfde problemen!

Brussel – Over de affaire Dutroux is van alles en nog wat beweerd. Sommige beweringen waren serieuzer dan andere maar ze zijn nooit echt bewezen. Onder deze beweringen is er éen waar je moeilijk niet op terugkomen kunt, dwz de bewering dat Marc Dutroux en de gendarmes die destijds op zijn zaak gezet waren, simpelweg met elkaar onder een hoedje speelden, en dat het monster zo op geen enkele manier tegenstand kreeg bij het verrichten van zijn gruweldaden. want immers zou Dutroux vollgens deze stelling voor de gendarmes hebben gewerkt.

Volgens de mensen die deze stelling aanhangen, is het daarom duidelijk dat de gendarmes met opzet de video’s niet bekeken hebben omdat ze namelijk op de hoogte waren van de praktijken van Dutroux.

Nog steeds volgens die stelling van de medeplichtigheid van de gendarmerie, zouden Jlie en Mélissa gestorven zijn in de geheime kelder van Dutroux, niet omdat de gendarmes hun stemmen niet gehoord hadden toen ze het huis van Dutroux doorzochten, maar eenvoudigweg omdat ze opzetttelijk niets wílden horen.

Dutroux zou zo door de gedarmes gebruikt zijn omdat ze hem opdrachten doorgaven om kleine meisjes te leveren, waardoor ze er uiteraard geen enkel belang bij hadden om het bestaan van Dutroux’ geheime martelkelder te onthullen.

Dit is een stelling die tot nu toe niet bewezen kon worden, en waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren, want inmiddels is het proces tegen Dutroux al geweest en een groot aantal van de hoofdrolspelers in de affaire is inmiddels overleden, waaronder de gendarme René Michaux, de man die naar het huis van Dutroux werd gestuurd in 1995, dwz een jaar voordat de affaire losbarstte, en die na die huiszoeking meldde dat hij geen geschreeuw van kinderen had gehoord en geen enkele verborgen ruimte had gevonden in het huis! Wat de video’s aangaat, beweerden de onderzoekers in deze zaak dat ze niet over het benodigde materiaal beschikten om ze af te kunnen spelen.

N.Ben La Dernière Heure, 20.8.2010

Zaak Dutroux: doofpot – geblokkeerd en van Google verwijderd waarop ‘Doofpot’ onder ‘doofpot justitie’ op de 1ste blz en de 1ste plaats stond.

Titel post Categorie Datum Commentaren
Zaak Dutroux: doofpot Justitie, Zaak Dutroux 23-08-10 Open – Geen commentaren Bewerk
Doofpot Justitie Justitie 26-07-10 Gesloten – Bekijk commentaren (1)
Advertisements

Bal17

August 26, 2010

Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep – Marcel Vervloesem zal vandaag voor het Hof van Beroep te Antwerpen verschijnen als hij daartoe medisch in staat is. De sfeer op de achtste hongerstakingsdag van de zwaar zieke Marcel Vervloesem in de gevangenis te Turnhout, is inmiddels te snijden. Gisteren ontving de Werkgroep Morkhoven een anoniem rondschrijven getiteld ‘Morkhoven-activist is een kindermisbruiker’. In de tekst wordt er ondermeer gesproken over het verdwenen Duitse jongetje Manuel Schadwald (een zaak waarover de tijdens een ‘autoongeval’ omgekomen Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer destijds langdurig in opdracht van de Nationale magistraat werd ondervraagd). Verder is er sprake van het onderzoeken naar de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort die ‘zowel door de Belgische als de Nederlandse Justitie werden afgesloten’. Tenslotte wordt er gesuggereerd dat de Werkgroep Morkhoven verantwoordelijk zou zijn voor een anonieme brief in de Josse Smetslaan in Oudergem waarin gewaarschuwd wordt voor een ‘recidiverende pedofiel’. De bedoeling van het rondschrijven waarin ook beweerd wordt dat de Werkgroep Morkhoven ‘dreigbrieven’ schrijft naar Ministers, de Procureur des Konings en Child Focus, is dus duidelijk. De Werkgroep Morkhoven diende klacht in bij de bevoegde diensten. Zojuist werd ook bekend gemaakt dat de genaamde ‘Dikke Nie’, moeder van ‘Rosse Gie’ die Marcel Vervloesem destijds van ‘pedofilie’ beschuldigde maar enkele dagen geleden met drie leden van zijn Morkhoven-bende vanwege verschillende diefstallen achter de tralies werd gedraaid, een petitieactie is begonnen om Marcel Vervloesem (indien hij levend de gevangenis zou verlaten) uit de buurt weg te krijgen. De politie laat voorlopig begaan. Alle middelen zijn blijkbaar goed genoeg tegen Vervloesem. Vandaag ontving Jacqueline de Croÿ bijgevoegd E-mail bericht van gevangenisdirecteur Eric Geudens. Volgens Geudens zou hij zich ‘bedreigd’ voelen. In het voornoemde anonieme rondschrijven wordt de Werkgroep Morkhoven ook toevallig van ‘bedreigingen’ beschuldigd. Het valt dan ook in de lijn van de verwachtingen dat het Persagentschap BELGA een berichtje over deze ‘bedreigingen’ zal verspreiden. ——— De: Eric.Geudens@just.fgov.be – Date: 3 mai 2005 9:27:19 – À: sos@kindergarten.be – Objet: RE: bezoektoelating – Mevrouw, In antwoord op uw schrijven van 27 april kan ik u meedelen dat mijnheer Vervloesem behandeld wordt zoals iedere andere gedetineerde.  Gelet op zijn medische toestand en zijn “hongerstaking” wordt betrokkene nauwlettend gevolgd door de medische dienst. Omwille van zijn eigen veiligheid en gezondheid wordt betrokkene om de 15 minuten gezien door de bewaking, zodat onmiddellijk kan worden ingegrepen bij onregelmatigheden. Verder wil ik u meedelen dat enkel de rechtbank en de onderzoeksrechter beslissen of de aanhouding van een beklaagde al dan niet noodzakelijk is of blijft. De gevangenisadministratie voert enkel uit wat de rechtbank beslist. Uw onterechte insinuaties en bedreigingen werden overgemaakt aan de onderzoeksrechter en de Procureur des Konings voor eventueel verder gevolg. Hoogachtend, Eric Geudens – Penitentiair bestuurschef (griffie) – Gevangenis 2300 Turnhout, Wezenstraat 1 – Tel. 014 /41.10.47  –   fax 014 /42.03.50

Moord met voorbedachte rade (4)

Bal16

August 26, 2010

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep (2) – De zwaar hartzieke + suikerzieke Marcel Vervloesem die 15 dagen geleden na enkele klachtjes rond ‘pedofilie’ van drugsverslaafde jongeren waartegen een gerechtelijk onderzoek liep, zonder pardon werd opgesloten, verschijnt vandaag normaal gezien voor het Hof van Beroep te Antwerpen. Het is echter helemaal niet zeker dat hij daar persoonlijk zal kunnen zijn gezien zijn snel afnemende gezondheidstoestand en het feit dat hij vandaag aan zijn 8ste hongerstakingsdag begint (waarmee hij tot het einde wil doorgaan). Zoals reeds gezegd, is het erg vreemd in deze zaak dat de vaders van twee van deze jongeren samenwerken (Stad Herentals) en goed bevriend zijn met Victor V., de jongere halfbroer van Marcel Vervloesem die eind 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen als eerste met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ en ‘verkrachting’ van Marcel Vervloesem naar buiten kwam om zogenaamd te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Op dat moment haalde de Werkgroep Morkhoven met het onthullen van de kinderpornozaak Zandvoort, die sindsdien door het Gerecht van Turnhout niet echt onderzocht werd, juist het wereldnieuws. Zoals gezegd ook, diende Nick C., de derde drugsgebruikende jongen die na 8 uren door de politie van Herentals ondervraagd te zijn Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ beschuldigde, enkele weken voordien juist een klacht wegens ‘pedofilie’ in tegen Victor V. en liep er tegen Victor V. die zopas benoemd is tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals, een administratief onderzoek vanwege ondermeer het Ministerie van Binnenlandse zaken. Erik C., de vader van Nick C., schreef zelfs een brief aan Meester Dominique De France (advocaat van Marcel Vervloesem) waarin hij Victor V. van sexueel misbruik ten opzichte van zijn zoon beschuldigde. In het dossier inzake het zogenaamd kindermisbruik van Marcel Vervloesem dat al jarenlang in handen is van de Turnhoutse onderzoeksrechter, zijn er nog tal van brieven te vinden waarvan het persagentschap BELGA en de Vlaamse pers die Marcel Vervloesem jarenlang aan de schandpaal nagelden, het bestaan niet lijken af te weten. Zo is er ook een brief van de reeds genoemde Luk Verstreepen, vader van de 13 -jarige Ruben die Marcel Vervloesem niet alleen van ‘pedofilie’ beschuldigde maar ook al eens door de politie werd opgepakt omdat hij tesamen een paar vriendjes een gewapende overval pleegde en die al enkele jaartjes in de gesloten jeugdinstelling te Mol verblijft. De brief van Luc Verstreepen dateert van 2 september 1998 (het moment waarop Victor V. zijn halfbroer Marcel Vervloesem in een interview met Gazet van Antwerpen van ‘folteringen’ en ‘verkrachtingen’ beschuldigde) en is gericht aan … Marcel Vervloesem. ———- Beste Marcel, Ik wil aan jou wat laten weten. Ik ben de klusjesman geweest van Hilde C., uw buurvrouw. Begin September 1998 vertelde Hilde C. aan mij en mijn ouders dat zij samen met je broer Vic Vervloesem en Andy G. hebben afgesproken om je aan te klagen voor aanranding op Andy. Hilde C. vertelde dat ze dat bij een sociaal centrum gingen doen. Hilde C. was bevriend met je broer , Eddy B. en Jeanine DM. Hilde C. wilde je weg krijgen naast haar omdat ze je woning wilde voor haar dochter. Ik heb haar maar laten spreken. Hilde C. is onbetrouwbaar en vertelde mij ook dat Eddy B. samen met Johan D. en Guy VDV., Sandra hadden misbruikt. Hilde C. had bang dat ze daarmee in problemen zou geraken omdat zij Sandra daar had geplaatst. Hilde C vertelde mij ook dat Eddy B. haar dochtertje Sarah had proberen te misbruiken. Ik schrijf je dit omdat je van alles op de hoogte zou zijn. Je broer Victor Vervloesem was een vaste bezoeker bij Eddy B. en Hilde C. Ik ben dan als klusjesman bij haar weggebleven. – Verstreepen Luc, Koninkrijk 65, 2200 Morkhoven, 2200 Morkhoven – 2 September 1999 ——– In bovenstaande brief staat dat het de bedoeling was om Marcel Vervloesem uit zijn huis te krijgen. Het is dan ook geen toeval waarschijnlijk dat Victor V. en consoorten een spandoekenactie willen organiseren indien Marcel Vervloesem (levend) uit de gevangenis van Turnhout zou komen. Op deze spandoeken zou staan dat men de ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem weg wil uit de wijk. Vorige week kwam een wijkagent een kijkje nemen in het huis van Marcel Vervloesem. Hij wilde weten wat er aan de hand was en wilde meer vernemen over de persconferentie die door de Werkgroep Morkhoven de volgende dag ten huize van Marcel Vervloesem was gepland. De Morkhoven-leden Jan Boeykens en Jacqueline de Croÿ beklaagden zich bij hem over het feit dat er een dergelijke actie door Victor V. en Co was gepland. Zij vonden dit namelijk onaanvaardbaar omdat men daarmee zou oproepen tot het gebruik van geweld tegen Marcel Vervloesem die misschien wel door het persagentschap BELGA en de Vlaamse pers jarenlang als ‘pedofiel’ aan de schandpaal werd genageld maar het daarom nog niet IS. Jan Boeykens zei de wijkagent dat de politie best zo snel mogelijk tegen dergelijke zaken kon optreden zoniet zou de één of andere gek het vandaag of morgen in zijn hoofd halen om het huis van Marcel Vervloesem in brand te steken. De wijkagent draaide zih echter zonder een woord om en vertrok en ging een praatje ging slaan met de moeder van de voornoemde Guy VDV, ook wel ‘Rosse Gie’ genoemd die enkele dagen geleden met drie andere leden van zijn bende op de zitting van de Raadkamer te Turnhout onmiddellijk werd aangehouden en opgesloten. Alle namen in bovenstaande brief staan voluit geschreven en het is dus maar een kleine moeite voor de Turnhoutse onderzoeksrechter die de tegen Marcel Vervloesem ingediende klachten inzake ‘pedofilie’ laat onderzoeken, om na te gaan of er inderdaad plannen bestonden om Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ te beschuldigen om hem uit zijn huis weg te krijgen. Er kan gemakkelijk nagegaan worden of Eddy B., Johan D. en Guy VDV. de genoemde Sandra sexueel hebben misbruikt en Hilde C. daarover het stilzwijgen heeft bewaard. Er kan tenslotte ook gemakkelijk nagegaan worden of Eddy B. d genoemde Sarah heeft trachten te misbruiken en of Victor V. van deze feiten op de hoogte was. Wat opvalt, is dat bijna al de door Luc Verstreepen genoemde personen elkaar persoonlijk kennen en Marcel Vervloesem in 1998 van ‘pedofilie’ beschuldigden. Nog een laatste woordje over de adressen: Marcel Vervloesem woont in Koninkrijk nr 61; Hilde C. die goed bevriend is met Victor V. en Marcel Vervloesem valselijk van pedofilie wilde beschuldigen, woont vlak naast Marcel Vervloesem; Erik C. die vader is van Nick C. die Marcel Vervloesem uiteindelijk van ‘pedofilie’ beschuldigde woont in Koninkrijk nr. 63; Luc Verstreepen, vader van Ruben die Marcel Vervloesem evenééns van ‘pedofilie’ beschuldigde, woont in Koninkrijk nr. 65. Men zou haast geloven dat zij allen door dezelfde hond (Victor V. misschien) gebeten werden… – (02 537 49 97) – Inmiddels vernamen we van de schoonzoon van Marcel Vervloesem dat er in de genaamde ‘Dikke Nie’, moeder van ‘Rosse Gie’ die aan het hoofd staat van de naar hem genoemde bende te Morkhoven, een handtekeningactie is gestart om Marcel Vervloesem uit de buurt te verjagen – De autoriteiten, waaronder de plaatselijke politie en het Gerecht van Turnhout, laten rustig begaan. Zij hebben dit gespuis immers altijd tegen actievoerder Marcel Vervloesem gebruikt om hem het zwijgen op te leggen !

Moord met voorbedachte rade (3)

Bal15

August 26, 2010

Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep – De zwaar-zieke Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 8ste hongerstakingsdag is begonnen in de gevangenis te Turnhout, verschijnt vandaag voor het Hof van Beroep te Antwerpen nadat drie drugsgebruikende jongeren (die met elkaar bevriend zijn) uit zijn buurt, hem beschuldigden van ‘pedofilie’. Erg vreemd in deze zaak is het feit dat de vaders van twee van deze jongeren samenwerken (Stad Herentals) en goed bevriend zijn met Victor V., de jongere halfbroer van Marcel Vervloesem die eind 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen als eerste met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ en ‘verkrachting’ door Marcel Vervloesem naar buiten kwam om zogenaamd te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Dit viel toevallig samen met het moment dat de Werkgroep Morkhoven met het onthullen van de kinderpornozaak Zandvoort het wereldnieuws haalde. Nog merkwaardiger in deze zaak is dat Nick C, de derde jongen die naar aanleiding van de voornoemde drugszaak gedurende 8 uren lang door de politie van Herentals ondervraagd werd en tenslotte Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ beschuldigde, enkele weken voordien juist een klacht wegens ‘pedofilie’ tegen Victor V. had ingediend. Tegen Victor V. die als bestuurslid van de SP.A te Herentals zopas benoemd werd tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals, liep zelfs een administratief onderzoek vanwege het Ministerie van Binnenlandse zaken. Wat de zaak helemaal krankzinnig maakt en wat de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck toch dringend zou moeten laten onderzoeken, is ondermeer de brief van Erik C. (vader van Nick C.), gericht aan Meester Dominique De France, de advocaat van Marcel Vervloesem. ——- Herentals, 28 january 2004 – Meester Dominique De France, Scheldeweg nummer 50, Gemeente Gontrode 9090 – Zeer geachte Meester, Ik volg persoonlijk al jarenlang de verwikkelingen in de zaken rond mijn buurman Marcel Vervloesem. Jarenlang wilde ik mij in dit dossier afzijdig houden. In mineur heb ik verschillende gegevens verklaard bij de Gerechtelijke Politie van Turnhout, nadat ik daartoe aangezocht werd door deze dienst. Ik was van mening dat ik mijn verklaring moest beperken omdat het gerecht de waarheid zelf wel zou achterhalen. Uit de vele persberichten zag ik echter dat het de verkeerde kant uitliep en de feiten voor wat althans mijn ervaring betreft, fout werden weergegeven. Ik zou u deze brief niet geschreven hebben mocht ikzelf en mijn zoontje niet het slachtoffer zijn geweest. Ik ben nu echter moreel verplicht om u aan te schrijven. Mijn zoontje Nick is 14 jaar. Een drietal maanden geleden fietste hij tesamen met zijn vriendje Stefaan uit onze straat naar de visvijver. Onze Nick doet dat al jaren. Omdat het begon te regenen en het weer slecht was geworden, gingen beide jongens schuilen in een hut die daar in de omgeving is. Op een gegeven ogenblik is daar plots Victor Vervloesem, de broer van Marcel, binnen gekomen. Hij vroeg of de jongens wilden ‘trekken’. Mijn zoontje en zijn vriendje dachten dat het om een sigaretje ging. Plots deed Victor Vervloesem zijn broek open en begon zich tegenover mijn zoontje en zijn vriendje te masturberen. Op een moment poogde Victor Vervloesem naar het geslacht van mijn zoontje zijn vriendje te grijpen. Mijn zoontje en zijn vriendje zijn dan gaan lopen. Victor had zijn auto verderop gestationeerd. Wekenlang durfde mijn zoontje niet meer naar school te rijden. Wij begrepen dit als ouders niet. Tot kort geleden vertelde ons zoontje ons wat er gebeurd was. Deze gebeurtenis verontrust mij als ouder ten zeerste. Daarom heb ik besloten niet langer meer te zwijgen over wat ik weet. Ik ken Victor Vervloesemal jaren omdat hij zich uitgaf als secretaris generaal van onze wijkraad en daardoor jarenlang bij iedereen aan de deur kwam. Victor Vervloesem had jarenlang sexuele kontakten met zijn vriendje Johan D. Ik heb daar nooit bij stilgestaan maar nu de feiten met mijn zoontje zijn voorgevallen wordt voor mij alles duidelijker. Jarenlang glipten jonge knaapjes ‘s nachts binnen bij Victor Vervloesem die omwille van zijn homofilie al die tijd omgang bezat met Johan D., Giovanni VDV., Dennis L. en nog meer van die knaapjes (Opmerking: eind 1998 dienden zij nadat Victor Vervloesem dit als eerste had gedaan, allen klacht in wegens ‘pedofilie’ tegen Marcel Vervloesem). Het waren vooral Johan D. en Giovanni VDV. die de woning van Victor Vervloesem voor ‘bewezen diensten’ mochten gebruiken om hun drugavondjes te houden. (Opmerking: Johan D. pleegde destijds een inbraak in de woning van Marcel Vervloesem en Giovanni VDV. of ‘Rosse Gie’ genaamd, werd op 28.4.2005 door de Raadkamer van Turnhout met zijn bende voor een aantal diefstallen naar de correctionele verwezen). Ik weet dat Victor Vervloesem de aanstoker is geweest in de klachtensfeer tegen zijn broer Marcel Vervloesem. Ik wil u dat even duidelijk toelichten. Ik en mijn vrouw hebben tal van keren van Peter W. gehoord dat de zedenfeiten waarvan Marcel Vervloesem is beticht op zijn persoon en op Johan D., in elkaar zijn gezet door Victor Vervloesem met behulp van diens vriend Eddy B. Peter W. vertelde dat hijzelf en Johan D. het slachtoffer waren geweest van zedenfeiten in het huis van Eddy B. Van deze sexuele misbruiken zijn er in de woning van Eddy B. pornofoto’s genomen.Peter W. zegde ons dat hij door Victor Vervloesem onder druk was gezet om tegen Marcel Vervloesem klacht neer te leggen voor aanranding op zijn persoon. Peter W. vertelde ons dat hij voor het neerleggen van die klacht twee voordelen zou krijgen. – Volgens Peter W. kon hij zo ontglippen aan diverse schadebetalingen die hij aan Marcel Vervloesem moest verrichten door de twee gerechtelijke vonnissen die tegen hem eerder waren uitgesproken. – Victor Vervloesem zou dan aan het gerecht zwijgen over de diefstal die Peter W. bij Luc S. had gepleegd. Luc S. is de directeur van de lage school bij ons in Morkhoven. Die diefstal was gebeurd nadat Luc S. in een café Peter W. had opgepikt en meegelokt voor sexuele daden. Uit wraak voor die gebeurtenis had Peter W. bij deze feiten de portefeuille van Luc S. gestolen. Luc S. had nadien zijn vriend Victor Vervloesem ingeschakeld, die dan op zijn beurt bij Eddy B. bedreigingen was gaan uiten ten overstaan van Peter W., die de schoonbroer van Eddy B. is. Peter W. vertelde ons dat hij en Johan D. niet misbruikt waren geweest door Marcel Vervloesem en hij daarom zijn klacht terug ingetrokken had. Vreemd genoeg ontmoette ik Peter W. kortgeleden opnieuw waarbij hij mij vertelde dat de Politie van Westerlo hem verhoord had over zijn klachtintrekking. Volgens Peter W. was hij kort daarvoor ermee bedreigd geworden dat indien hij zijn klachtintrekking zou handhaven men ervoor zou zorgen dat zijn kinderen zouden worden afgepakt. Bedreigingen die uit de richting van de kring van Eddy B. kwamen. Daarom had Peter W. dan aan de politie maar verklaard dat hij zijn klacht tegen Marcel Vervloesem handhaafde, maar dat de zedenfeiten met foto’s in het huis van Eddy B., waarvan sprake was op een tape die hij eerder had ingesproken, klopten. ——- Dit verhaal van Erik C., vader van één van de 3 drugsgebruikende jongeren (Nick C.) die na 8 uren ondervraging door de Herentalse politie een klacht wegens ‘sexueel misbruik’ tegen Marcel Vervloesem indiende, gaat nog een tijdje op dezelfde verbijsterende wijze verder. Maar één ding is zeker: aanvankelijk was de klacht van Nick C. (en/of zijn vader) tegen Victor Vervloesem gericht. Het verhaal over het sexueel misbruik van Victor Vervloesem wordt door andere jongeren (waaronder Nick V.) bevestigd alhoewel zij in deze zaak niet eens verhoord werden en het ‘onderzoek’ zich enkel toespitste op de klachten tegen en de verhalen over ‘sexueel misbruik’ van Marcel Vervloesem. Dit is toch wel zeer merkwaardig te noemen ! Laat ons dan ook hopen dat het Gerecht van Turnhout , zonder partij te kiezen, zo snel mogelijk klaarheid brengt in deze al 7 jaar durende zaak. – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven (02 537 49 97) – Voor wie Marcel Vervloesem wil schrijven: Gevangenis Turnhout, Wezenstraat 2, t.a.v. Marcel Vervloesem – cel 82, 2300 Turnhout (zolang hij bij bewustzijn blijft – steek enkele Prior poszegels bij uw brief)

Moord met voorbedachte rade (2)

Bal14

August 26, 2010

Marcel Vervloesem voor Hof van Beroep te Antwerpen – Vandaag verschijnt Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die zijn achtste hongerstakingsdag begint in de gevangenis te Turnhout, voor het Hof van Beroep te Antwerpen. De Werkgroep Morkhoven maakt zich geen enkele illuzie inzake de intenties van Justitie tegenover haar actievoerder. Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, maakte reeds 15 dagen geleden een brief over aan onderzoeksrechter De Munck uit Turnhout waaruit blijkt dat de drugsverslaafde Ruben V. (13 jaar) door zijn vader Luk V. werd aangeraden om Vervloesem (zoals Victor V. en de leden van de Morkhovense ‘Bende van de Rosse Gie’ dit 7 jaar eerder deden) naar de pers en het gerecht te stappen en Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ te beschuldigen. Alhoewel de Turnhoutse onderzoeksrechter dus al meer dan 14 dagen lang in het bezit is van deze brief, zit Marcel Vervloesem nog altijd onschuldig opgesloten in de gevangenis van Turnhout. De rechter houdt ook geen rekening met het feit dat de Turnhoutse strafrechter François Caers een paar maanden geleden reeds besloot om de leden van de ‘Bende van de Rosse Gie’ en Victor V. aan een leugendetectortest te onderwerpen in verband met hun verhalen als zou Marcel Vervloesem hen vroeger ‘sexueel misbruikt hebben’. Enkele dagen geleden werden verschillende leden van de Bende trouwens opgepakt en in afwachting van hun proces, opgesloten. De Werkgroep Morkhoven merkt op dat de genoemde Victor V. een goede werkrelatie heeft (Stad Herentals) en goed bevriend is met de vaders van twee van de drie drugsverslaafden die Marcel Vervloesem opnieuw van ‘pedofilie’ beschuldigden. De derde drugverslaafde (Nick C.) had Victor V. zelfs van ‘aanranding op de eerbaarheid’ beschuldigd waardoor er enkele weken geleden vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een administratief onderzoek werd geopend rond Victor V. die zopas tot OCMW-bestuursraadslid van de Stad Herentals werd benoemd. Ook daarmee houdt onderzoeksrechter De Munck geen rekening. De politie van Herentals die het onderzoek naar de drugstrafiek voerde en de 13-jarige Nick C. van school haalde en maar liefst gedurende 8 uren aan één stuk door ondervroeg, weigerde achteraf verklaringen van andere getuigen (die in het voordeel pleitten van Marcel Vervloesem) te noteren omdat ‘alleen de klachten tegen Marcel Vervloesem werden onderzocht’. Naar het schijnt zou de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck daartoe de opdracht hebben gegeven. Buiten de drie 13-jarige aanklagers, werden er dus geen andere getuigen in deze zaak opgeroepen. Prinses Jacqueline de Croÿ en Jan Boeykens hebben dit in hun klacht van 28.4.2005 bij de Politie van Turnhout (PV nr. TU.43.L1.107714/2005) waarbij zij de onmiddellijke opname van de zwaar zieke Marcel Vervloesem in een ziekenhuis vroegen, dan ook uitdrukkelijk gevraagd. Het voornoemd Proces-Verbaal werd op 28.4.2005 omstreeks 16u.30 door de politie van Turnhout aan de gerechtelijke rechercheurs (parket van Turnhout) bezorgd. De jonge drugsverslaafden in deze zaak werden niet alleen onder druk gezet maar de 13-jarige Ruben V. die als eerste een klacht tegen Marcel Vervloesem indiende, lijkt zoals de leden van de ‘Bende van Rosse Gie’ ook reeds meermaals met het gerecht in aanraking te zijn gekomen. Hij werd destijds niet alleen opgepakt wegens het uitsteken van iemands oog maar ook voor een gewapende overval die hij samen met een paar vriendjes op een oud vrouwtje pleegde. Ruben V. werd enkele jaren geleden in de gesloten jeugdinstelling te Mol geplaatst. Men voert geen onpartijdig gerechtelijk onderzoek en houdt geen rekening met het vermoeden van iemands onschuld indien men met al deze genoemde elementen geen rekening houdt. Bovendien is het moreel en medisch onverantwoord van iemand die zo zwaar ziek is en waarvan niet kan gezegd worden dat hij schuldig is, op te sluiten en tot een hongerstaking te dwingen. – Jan Boeykens, Werkgroep Morkhoven – Fondation Princesse de Croÿ & Werkgroep Morkhoven – Fight paedophile networks – Press organ – http://www.kindergarten.behttp://www.morkhoven.org10 rue Faider – 1060 Bruxelles – Belgium – Tel **32.(0)2.5374997 – sos@kindergarten.beAssistance aux personnes en danger: http://groups.msn.com/fondationprincessedeCROY – Forum : http://groups.msn.com/ISSAKABA – Démantèlement du réseau Zandvoort: http://groups.msn.com/werkgroepmorkhoven —- Premier Verhofstadt en Justitieminister L. Onkelinx, die per aangetekende brief werden geïnformeerd, zijn van dit dossier op de hoogte.Ook de Vlaamse pers, de Belgische Justitieverantwoordelijken en de parlementsleden die via Internet deze zaak dagelijks opvolgen, zijn geïnformeerd. Zij verkiezen echter te zwijgen en vinden al wat hier gebeurt blijkbaar correct. De situatie is te vergelijken met het moment waarop de Morkhoven-activiste Gina Bernaer onophoudelijk werd gepest, doodsbedreigingen ontving en tenslotte omkwam in een zogenaamd autoaccident. Het België na de zaak Dutroux is niet veranderd.

Moord met voorbedachte rade

Bal13

August 26, 2010

DE HOGE RAAD VOOR JUSTITIE: ‘De Hoge Raad voor de Justitie, die op 1 maart 1999 werd opgericht “om een brugfunctie op te nemen tussen burger, justitie, en politiek”, heeft als belangrijke uitdaging het vertrouwen van de burger in justitie uit te breiden.’Het zou niet slecht zijn indien de manier waarop de Hoge Raad voor Justitie de klachten onderzoekt, kortstondig geëvalueerd wordt zodat het beleid inzake klachtenbehandeling desgewenst kan worden bijgestuurd. In afwachting publiceren we deze mondelinge vraag van parlementslid Hugo Vandenberghe inzake de gerechtskosten in strafzaken.—– MONDELINGE VRAAG – HUGO VANDENBERGHE – GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN —– (21/10/2004) Vraag aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie : De Federale Overheidsdienst Justitie stevent dit jaar opnieuw af op zware financiële problemen. Reeds begin april waren de middelen voor de gerechtskosten in strafzaken voor 90 procent opgebruikt. Van de voorziene 74,8 miljoen euro werd al 65,2 miljoen euro uitgegeven. Er blijft dus nauwelijks 9,6 miljoen over. Het geld dient onder meer voor de betaling van de facturen van experts, tolken, wetsdokters en laboranten. Ook vorig jaar deed zich hetzelfde probleem voor en konden genoemde personen niet meer betaald worden voor hun diensten. De minister stelde een werkgroep samen die maatregelen moest voorstellen om de gerechtskosten te drukken. In een brief werden de magistraten aangespoord om rationeel om te springen met de beschikbare middelen en werd geëist de aanvragen voor telefoontaps in de tijd te beperken. Blijkbaar zonder veel resultaat. Welke maatregelen zal de minister nemen om in de toekomst het tekort aan financiële middelen voor gerechtskosten in strafzaken weg te werken? Wanneer zal aan de wetgevende kamers het evaluatierapport betreffende de afluisterwet worden bezorgd? —-ANTWOORD VAN ONKELINX —- Allereerst moet ik de catastrofale cijfers van de heer Vandenberghe betreffende de gebruikte kredieten nuanceren. Van de 74.834.000 euro uitgetrokken in de begroting, werd 65.252 072 – 87,2% dus – gebruikt, maar wel per 1 oktober en niet al vanaf begin april. Met de nog beschikbare 9.581.928 euro zouden de griffies nog over voldoende reserves moeten beschikken om de betalingen tot het einde van het jaar uit te voeren. Bovendien zal het beschikbare krediet worden aangevuld met een deel van de interdepartementale provisie van twee miljoen euro, die tijdens de begrotingscontrole werd ingeschreven. Er is tevens in een overdracht voorzien van interne middelen naar de organieke afdeling Gerechtelijke Organisatie. Daarnaast wordt werk gemaakt van volgende maatregelen die tot doel hebben de evolutie van de gerechtskosten in bedwang te houden: · de opmaak van een voorontwerp van wet met betrekking tot de gerechtskosten. Dat zal worden besproken op de volgende vergadering van de werkgroep die is samengesteld uit magistraten, ambtenaren van de FOD, de dienst Strafrechtelijk Beleid en de griffies; · wat het telefoonaspect betreft, zullen de procureurs des Konings een baremalijst van de bevolen maatregelen opstellen. Bovendien zullen er commerciële afspraken worden gemaakt met de telefoonoperatoren; · het inventarisatiewerk van de bestaande goede praktijken in de kabinetten van de onderzoeksrechters en de parketten zal worden voortgezet. De verzamelde informatie zal tegen het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn en zal begin 2005 op grote schaal worden verspreid; · de Hoge Raad voor de Justitie organiseert opleidingen teneinde de magistraten te sensibiliseren over het probleem van de gerechtskosten; · er wordt verder nagedacht over de responsabilisering van de procureurs en de onderzoeksrechters in verband met hun rechtsbevoegdheid, uiteraard met absoluut respect voor hun onafhankelijkheid; · in de volgende programmawet zullen wijzigingen worden aangebracht aan de artikelen 46bis en 88bis van het Wetboek van Strafvordering. De aanpassingen strekken ertoe de magistraten bewust te maken van de financiële weerslag van hun vorderingen en hen ertoe te brengen de onderzoeksdaden die ze stellen, te evalueren en hierbij rekening te houden met de kosten en na te gaan of ze doelgerichter en op een meer beperkte schaal kunnen worden gesteld. Het zevende evaluatierapport over de afluisterwet van 2003 wordt momenteel voorbereid door de dienst Strafrechtelijk Beleid. Tegen 1 december zal het rapport klaar zijn. Het is mijn bedoeling het rapport aan te vullen met een onderdeel over de gerechtskosten. —- HUGO VANDENBERGHE —– Ik ben het met de minister eens dat wie kosten maakt, kostenbewust moet zijn. De wetgever heeft echter een hele reeks misdrijven opgesomd waarvoor een telefoontap mogelijk is. Bovendien is de telefoontap toch een zeer efficiënt instrument in de strijd tegen de zware criminaliteit. Ik denk niet dat de minister wil dat noodzakelijke onderzoeksmaatregelen vanwege de hoge kosten niet meer kunnen worden gesteld. Bovendien wordt al jaren het probleem van de experts aangeklaagd: de expertises in de burgerlijke en strafrechtelijke processen laten heel lang op zich wachten omdat de honoraria ondermaats zouden zijn. Dat is echter stof voor een andere vraag.

Hoge Raad voor Justitie – parlementaire vraag

Bal12

August 26, 2010

Marc Dutroux en de inspecteur Georges Zicot moeten aanstaande maandag opnieuw voor de rechter verschijnen. Zij worden ondermeer van autozwendel verdacht. Het proces werd de vorige maal uitgesteld omdat de advocaat van G. Zicot “rugpijn” zou gehad hebben.Georges Zicot die thans voor de federale politie (Crime Unit) van Brussel werkt, kwam ook ter sprake in de kinderpornozaak Zandvoort waarin de Belgische Justitie (Turnhout) nooit onderzoek voerde. De Werkgroep Morkhoven ontdekte op één van de cd-roms van het Zandvoortmateriaal immers een foto van een franse magistraat die poedelnaakt op bed zat met een jongetje van 13-jaar terwijl zij elkaars penis omklemden. Georges Zicot zond toen snel een bericht naar het gerecht vanTurnhout om deze zaak dicht te dekken. Volgens Zicot ging het niet om een franse magistraat maar om ‘een man uit Charleroi’. Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Georges Zicot in deze zaak gelogen had. De Turnhoutse Procureur H. Janssens beloofde een jaar of twee geleden in een gesprek met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij de zaak ‘zou laten onderzoeken’. Van een onderzoek kwam er echter niets in huis… —- MARC DUTROUX MAANDAG OPNIEUW VOOR DE RECHTER —- Maandag om 14 uur start voor de correctionele rechtbank van Nijvel het proces waar Marc Dutroux en zeven anderen uit het misdaadmilieu in Charleroi terechtstaan in een dossier van autozwendel. Onder meer gewezen politieagent Georges Zicot, Gérard Pinon en Pierre Rochow zullen naast Dutroux in de beklaagdenbank zitten. Er zijn zes namiddagen voorzien voor de debatten in de zaak. De behandeling van de zaak werd in januari uitgesteld omdat de advocaat van Georges Zicot niet aanwezig kon zijn. Het luik ‘autozwendel’ van het dossier Dutroux werd in mei 1998 van Neufchâteau naar Nijvel overgeheveld. Het parket-generaal van Luik en de raadkamer van Neufchâteau zagen geen enkele reden om de delicten in verband met de autozwendel samen met het dossier over de pedofiele praktijken te behandelen. Concreet gaat het dossier over een gestolen vrachtwagen met elektrische kabels. Die werd in september 1995 ontvreemd door Pierre Rochow en Bernard Weinstein in Eigenbrakel, in het gerechtelijk arrondissement Nijvel. Ze verstopten de vrachtwagen in een loods van Gérard Pinon, een informateur van de gerechtelijke politie van Charleroi, in Ransart. Dutroux huurde de loods op naam van zijn echtgenote, Michelle Martin. Dutroux zou om de diefstal van de vrachtwagen gevraagd hebben en wordt verdacht van heling.Dutroux gijzelde Rochow, diens vriend Philippe Divers en vriendin Bénédicte Jadot later omdat hij zich door hen bedrogen voelde. Op een dag was de vrachtwagen namelijk verdwenen. Dutroux en Weinstein dachten dat Rochow en Divers ermee vandoor waren om onder hun tweeën de winst van de heling op te strijken. Dat bleek echter niet het geval te zijn.Pinon tipte Georges Zicot van de Gerechtelijke Politie dat de gestolen vrachtwagen in zijn loods stond. Zicot wilde op die manier de opdrachtgevers vinden en een eventuele trafiek oprollen. Toen de dieven maar niet kwamen opdagen, reed Zicot de vrachtwagen drie weken later naar buiten en plaatste hem een kilometer verder op een parking in Ransart. Daar vond de politie hem een paar uur later, zogezegd toevallig. Er werden valse processen-verbaal opgesteld voor het feit dat de vrachtwagen zich op de openbare weg bevond.Dutroux staat in Nijvel terecht wegens twee gevallen van heling en bendevorming. Georges Zicot moet zich verantwoorden voor heling, valsheid in geschrifte en gebruik van de valse stukken als openbaar ambtenaar, maar ook voor oplichting en passieve omkoping. Naast Dutroux en Zicot verschijnen nog zes anderen voor de rechter, onder hen Gérard Pinon en Pierre Rochow. (belga) —– REACTIE WERKGROEP MORKHOVEN —– Zoals reeds aangekondigd, moeten inspecteur Georges Zicot , Marc Dutroux, Gérard Pinon, Pierre Rochow en nog enkele figuren uit het misdaadmilieu in Charleroi vandaag opnieuw voor de rechter van Nijvel verschijnen. De vorige zitting van het proces werd uitgesteld omdat de advocaat van Georges Zicot, met “rugpijn” te kampen had. Georges Zicot die thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel werkt, moet zich verantwoorden voor heling, valsheid in geschrifte en gebruik van de valse stukken als openbaar ambtenaar, maar ook voor oplichting en passieve omkoping. Alhoewel de Belgische pers de voorbije jaren de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (en met hem de Werkgroep Morkhoven) voortdurend criminaliseerde, hem een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en een ‘kindermisbruiker’ noemde, zweeg diezelfde pers in alle talen over het feit dat de Werkgroep morkhoven enkele jaren geleden op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort een franse jeugdrechter ontdekte. Georges Zicot die thans terechtstaat, verklaarde toen vliegensvlug in een faxbericht aan de federale politie van Geel (arrondissement Turnhout) dat ‘het geen franse magistraat maar een man uit Charleroi’ betrof. Onderzoek van de Werkgroep Morkhoven wees uit dat Georges Zicot in deze zaak had gelogen en dat hij blijkbaar opdracht had gekregen om deze zaak toe te dekken. Wat nog meer vragen oproept in deze zaak is dat ook de Turnhoutse procureur Herman Janssen, die eertijds belast was met het ‘onderzoek’ in de kinderpornozaak Zandvoort, destijds een tweetal jaren geleden tegenover een journalist van Het Laatste Nieuws verklaarde dat hij deze kwestie ‘zou laten onderzoeken alhoewel er van een magistraat geen sprake was’. Het onderzoek in deze zaak werd vermoedelijk zonder gevolg geklasseerd. Bijzonder grappig in deze zaak is wel dat Georges Zicot gewoon voor de Crime Unit van de Brusselse federale politie kon gaan werken terwijl Marcel Vervloesem destijds een verbod kreeg om in de Senaat voor de volksvertegenwoordigers over kinderpornonetwerken te komen spreken omdat er ‘nog een onderzoek tegen hem liep’. – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven —— BRIEF AAN DE REDACTIE VAN GAZET VAN ANTWERPEN —— Antwerpen, 11.4. 2005 – Geachte Heer, De pers zegt geen woord over het feit dat Georges Zicot tussenkwam in het dossier betreft het kinderpornonetwerk Zandvoort. De Werkgroep Morkhoven ontdekte destijds een franse jeugdrechter op één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk. Alhoewel Zicot niets met dit dossier te maken heeft en enkel verdacht wordt van betrokken te zijn in ondermeer een trafiek van gestolen wagens, valsheid in geschrifte enz. in de zaak Dutroux (waarvoor hij vandaag met Dutroux en ondermeer figuren uit het misdaadmilieu van Charleroi diende voor te komen), stuurde hij onmiddellijk een faxbericht naar de federale politie van Geel met de mededeling dat de door de Werkgroep Morkhoven herkende man geen magistraat maar ‘een man van Charleroi was’. De Werkgroep Morkhoven onderzocht deze zaak en ontdekte dat G. Zicot in deze zaak gelogen had. Er wordt dan ook vermoed dat hij in opdracht van het gerecht deze zaak diende toe te dekken. Opmerkelijk was ook de reactie van procureur Herman Janssen te Turnhout die het ‘onderzoek’ in het kinderpornonetwerk Zandvoort leidde.Deze laatste verklaarde tegenover een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij ‘onderzoek zou laten verrichten alhoewel hij er (zonder onderzoek) zeker van was dat er geen magistraatwas betrokken’. Van het ‘onderzoek’ werd echter niets meer vernomen en het is mogelijk dat deze zaak, tesamen met al het materiaal inzake het kinderpornonetwerk Zandvoort, gewoon in de kelder van het Turnhoutse gerechtsgebouw werd gedumpt. Er is toch niemand die daar een woord over rept … – Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven – (http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven) – PS. Verzonden als reactie op het artikel in Gazet van Antwerpen – per Email bevestigd —– GEORGES ZICOT EN CONSOORTEN NIET VERVOLGD ? —– Alles lijkt erop te wijzen dat inspecteur Georges Zicot die met een ander lid van de federale politie, Marc Dutroux en zes figuren uit het misdaadmilieu van Charleroi momenteel terechtstaat op beschuldiging van autozwendel, oplichting van verzekeringsmaatschappijen, valsheid in geschifte enzovoorts … niet zal vervolgd worden en voor de Crime Unit van de Brusselse federale politie zal kunnen blijven werken. De kans is zelfs groot dat hij, zoals alle leden van de federale politie die in de zaak Dutroux ter sprake kwamen, op die dienst weldra zal bevorderd voor zijn werk. De strafrechter vond het gerechtelijk dossier immers veel te omvangrijk voor dergelijke ‘onbenullige zaak’ en volgens deze rechter was de enige ‘fout’ die men Georges Zicot kon aanwrijven dat hij ‘te eerlijk was en de (inmiddels overleden) zoon van Procureur Demanet was tegengekomen’. En Georges Zicot kan ook op de steun van zijn ex-collega’s rekenen die in lange wachtrijen geduldig aanschuiven om voor de rechter te komen getuigen dat Zicot één van de meest gerespecteerde specialisten en een schoolvoorbeeld van deugdelijkheid was. Het is duidelijk dat Zicot bescherming van hogerhand geniet want de Vlaamse pers durft niet de minste commentaar geven op deze zaak. De gemuilkorfde pers zwijgt ook over het feit dat Georges Zicot door middel van valse informatie de franse magistraat dekte die voorkomt op een foto van één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort (Gerecht te Turnhout) — De Belgische regeringspolitiek op gebied van het bestrijden van de misdaad en corruptie binnen gerechts-, politie- en overheidsdiensten is als volgt samen te vatten: 1) Laat het dossier in een bepaalde strafzaak gedurende jarenlang in de kelders van het gerechtsgebouw liggen en/of laat de zaak verjaren. 2) Mobiliseer de pers en start een langdurige misleidende mediacampagne indien moest blijken dat het grote publiek de zaak niet vergeten is. Het resultaat hiervan is dat niemand tenslotte nog weet waarop of waaraan en dat men niet meer geinteresseerd is in de wijze waarop de zaak verder wordt afgehandeld. 3) Breng de belangrijkste elementen uit het strafdossier onder in verschillende nevendossiertjes. Op die manier kan men de meest vervelende zaakjes zonder gevolg klasseren. Maak voor de gemakkelijkheid misschien gebruik van een tweede dossier waarin men alle belangrijke informatie dumpt en laat de benadeelden geloven dat de elementen in dit dossier grondig zullen behandeld worden. Hoop doet leven, zegt men. 4) Kondig grootscheepse hervormingen van gerecht en politie aan (zonder ze werkelijk uit te voeren) zodat iedere brave Belg gelooft dat men op het goede spoor zit en de misdaad en corruptie grondig worden aangepakt. —- GEORGES ZICOT: ZOALS VOORSPELD —- En zoals voorspeld, zal Georges Zicot zonder problemen buiten vervolging worden gesteld en zal hij zijn werk bij de Crime Unit van de Brusselse federale politie kunnen verder zette. “Politiehervorming” noemen ze dat in Belgiê !Ook wat Zicot uitspookte in het dossier rond het kinderpornonetwerk Zandvoort te Turnhout, zal wel nooit verder onderzocht worden… : OM schrapt twee betichtingen van Zicot – De substituut van de procureur des konings Jean-Marc Trigaux heeft donderdag voor de correctionele rechtbank van Nijvel twee betichtingen geschrapt tegen de ex-GP’er  Georges Zicot. In zijn rekwisitoor laat hij het aan de rechtbank over om te oordelen over de straffen.Het openbaar ministerie vraagt concreet niet langer de vervolging van Zicot voor heling en bendevorming in de zaak van de diefstal van een vrachtwagen waarin ook Marc Dutroux betrokken is. Het parket meent dat Zicot, toen hij de vrachtwagen van het merk Iveco uit de loods van zijn informant Gérard Pinon op straat zette opdat Pinon een verzekeringspremie zou opstrijken, eigenlijk ook de vrachtwagen wilde laten terugbezorgen aan de eigenaar. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Geen aanklacht voor bendevorming – Daarnaast liet Trigaux de betichting bendevorming (met de garagisten van Charleroi) vallen. Het openbaar ministerie vraagt wel nog de veroordeling van Zicot voor feiten van valsheid in geschrifte en gebruik van valse processen-verbaal, oplichting en corruptie. Het OM geeft de rechtbank wel de vrijheid zich uit te spreken over het geheel van  betichtingen, daarin begrepen degene die de parketmagistraat niet bewezen acht. De rechtbank mag zich ook uitspreken over de straffen, “gegeven de context en de anciënniteit van de feiten”. Wat betreft Marc Dutroux kan die genieten van de opslorping van straf met die van zijn veroordeling voor het hof van assisen in Aarlen. – Informanten – Trigaux liet zich nog uit over de manier waarop Georges Zicot van zijn informanten gebruik maakte. In het dossier van de Iveco-vrachtwagen, in september 1995 gestolen door kompanen van Marc Dutroux en verborgen in een loods die Dutroux’ vrouw Michelle Martin huurde van Gérard Pinon, vermeldde Zicot in een pv dat het lab op de vrachtwagen bruikbare vingerafdrukken had teruggevonden, terwijl dat niet het geval was.Zicot zou dat gedaan hebben met het doel de verzekeringsmaatschappij gerust te stellen dat de daders van diefstal zouden teruggevonden worden. Het was een van de  voorwaarden opdat de verzekeringsmaatschappij zou aanvaarden om een informant te verlonen. Goede rechtsgang in het geding. Trigaux meent echter dat de goede rechtsgang in het geding was omdat de echte daders van de diefstal, van wie Zicot nochtans de namen en adressen had, niet in verlegenheid werden gebracht. Trigaux uitte ook nog zijn twijfels over een zedendossier uit 1991. Daarbij was een andere informant van Zicot betrokken die beschuldigd werd van verkrachting. De ex-GP’er die zich in principe met autohandel bezig hield, boog zich toch over het dossier en zou elementen toegevoegd hebben om zijn informant uit de wind te zetten, wat hem uiteindelijk ook ontslag van rechtsvervolging opleverde voor de raadkamer. De pleidooien beginnen vrijdag. Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Zicot, moet in principe maandag pleiten voor zijn cliënt. Voorzitter van de rechtbank Bernard Desmette voorziet het einde van de debatten voor dinsdagavond. (belga) – 14/04/05

Marc Dutroux- Georges Zicot – Kinderpornonetwerk Zandvoort

Bal11

August 26, 2010

Dossier ‘Vermissingen’ -door J. Boeykens op dinsdag, 29 maart 2005 – Naar aanleiding van de zaak Dutroux, richtte men Child Focus op en werden er tal van gerechtelijke hervormingen aangekondigd (enkele hervormingen werden zelfs gerealiseerd). Toch blijkt de houding van Justitie in verdwijningszaken niet echt veranderd te zijn. Misschien is het tijd voor een evaluatie op dit gebied. —- TIFFANY WARNOTTE: VERMIST —– Tiffany Warnotte is het 15-jarige Waalse meisje dat op 7 augustus 2004 van de aardbodem verdween. Merkwaardig in deze zaak is dat de toenmalige Procureur Cédric Visard de Bocarmé (Procureur-Generaal te Luik + onderzoeksrechter in de zaak van de Franse seriemoordenaar Fourniret die ook in België een tiental slachtoffers maakte en waarbij de Belgische Justitie wederom in gebreke bleef) de zaak onmiddellijk als een ‘weglopen van huis’ bestempelde en daarbij elke andere onderzoekspiste uitsloot. De ouders werden aangeraden om zich geen ‘burgerlijke partij’ te stellen in deze verdwijningszaak. Omdat er geen onderzoeksrechter werd aangesteld en omdat Justitie geen werkelijk onderzoek naar de verdwijning van hun dochter wilde voeren en enkel bleef spreken over een een ‘van huis weggelopen meisje’, organiseerden de ouders op 28.11.2004 een Witte Mars te Namen. Zij deden dit samen met de mensen van de MSN-discussiegroep (http://groups.msn.com/Tiffany-Warnotte) die zij op 20.10.2004 hadden opgericht en met vertegenwoordigers van enkele plaatselijke ‘Witte Comité’s’ die onstonden naar aanleiding van de zaak Dutroux. Op de manifestatie waren een 500-tal mensen aanwezig, waaronder Tiny Mast, moeder van Kim en Ken die op een bepaald moment spoorloos verdwenen. Opvallend is dat ook in deze zaak er aanvankelijk geen onderzoeksrechter werd aangesteld. Dat gebeurde pas na twee weken en op het moment dat het lijkje van één van de 2 verdwenen kinderen uit het Asia-dok te Antwerpen werd opgevist. Het zoontje van Tiny Mast werd echter nooit meer weergevonden en Tiny Mast moest bijna tien jaar lang door een echte hel gaan. Zij kreeg geen toelating om afscheid te nemen van de stoffelijke resten van haar dochtertje, het gerechtelijk onderzoek liep totaal in het honderd en talrijke sporen bleven ononderzocht, Tiny Mast kreeg pas na bijna 10 jaar en na de aanstelling van een andere onderzoeksrechter volledige inzage in het gerechtelijk dossier, zij werd er als moeder op een bepaald zelf van verdacht dat zij iets met de verdwijning van haar kinderen te maken had, men dreigde met bepaalde maatregelen indien zij de pers contacteerde, leden van de gerechtelijke politie noemden haar een ‘druggebruiker’ en omschreven haar vermoorde dochtertje als een ‘hoer in een witte doodskist’ enz.Op de Witte Mars te Namen was er -buiten senator Vincent Decroly- echter geen enkele vooraanstaande politicus te bekennen en de pers maakte nauwelijk melding van de manifestatie waarbij -zoals gebruikelijk- het aantal aanwezigen werd geminimaliseerd.Het internationaal parastataal Centrum Voor Vermiste Kinderen ‘Child Focus’ (in feite een echte mulitinational die niet enkel door de Belgische staat wordt gesubsidieerd maar ook op de ruime steun mag rekening van het Belgisch bedrijfsleven en over een jaarlijks budget beschikt van een tiental miljoen Euro) reageerde toen onmiddellijk door in alle Belgische stations, grote opsporingsaffiches met daarop de foto van Tiffany Warnotte, op te laten hangen. Via hun Internet-discussiegroep wisten de ouders de druk op de Belgische autoriteiten stelselmatig te vergroten. Men contacteerde ook de Franse pers om het stilzwijgen van de Belgische pers in deze zaak te verbreken. Jean Denis Lejeune, lid van het directiecomité van Child Focus, die 7 maanden na de verdwijning van Tiffany Warnotte nog steeds stelde dat het hier een ‘verontrustend geval van een van huis weggelopen tiener’ betrof, liet daarop in een mailtje aan Christian Naniot van de Internet-discussiegroep Tiffany-Warnotte weten dat hij reeds twee weken voordien een ‘perscommuniqué’ naar de Franse pers stuurde. Omdat niemand op de hoogte was van dit ‘perscommuniqué’ kreeg Child Focus (voor een tweede maal) heel wat kritiek te verduren. Jean Denis Lejeune maakte er zich daarop in een ‘interview’ met journalist Gilbert Dupont van La Dernière Heure van af door mede te delen dat hij de Franse media inderdaad contacteerde maar dat die ‘geweigerd hadden om iets over de verdwijning van Tiffany Warnotte te schrijven omdat zij ervan uitgingen dat het meisje niet in Frankrijk verbleef’. De verklaring van Jean Denis Lejeune lokte op de MSN-groep Tiffany-Warnotte opnieuw een storm van kritiek uit en Eddy Warnotte, kreeg daardoor de kans geboden om in het programma ‘Controverses’ van Pascal Vrebos op RTL, zijn verhaal te komen vertellen. Opmerkelijk daarbij was dat in het interview geen woord kritiek meer op de werking van Justitie en Child Focus te horen was. Op de MSN-groep die inmiddels meer dan 3.300 leden vermeldt, juichte men om deze ‘overwinning’. ‘Eddy was op TV geweest’ ! Gezien iederéén lid kan worden van de MSN-groep Tiffany Warnotte, is het normaal dat de groep ook werd geinfiltreerd door allerhande obscure individuen en personen die in opdracht werken van Justitie.

Dossier Vermissingen – België na de zaak Dutroux

Bal10

August 26, 2010

DE MORGEN HEKELT FLAGRANTE SCHENDING BRONNENGEHEIM — Speurders hebben het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van een journaliste van De Morgen gedurende anderhalve maand retroactief gescreend. Dat stelde de hoofdredactie van de krant woensdag op een persconferentie. Een en ander gebeurde in het kader van een onderzoek naar lekken vanuit de Antwerpse politie.Volgens de krant, die woensdag ook het bezoek kreeg van speurders van het Comité P., gaat het om een flagrante schending van het bronnengeheim. Ze overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarvoor moeten echter eerst in België alle procedures uitgeput zijn, wat dus een werk van lange adem kan worden. http://www.gva.be – 26/1/2005 — GERECHT EN PERSVRIJHEID IN BELGIE: Speurders van het Comité P, het orgaan dat de politiediensten controleert, hebben gedurende anderhalve maand het inkomende en uitgaande telefoonverkeer van De Morgen-journaliste Anne de Graaf gescreend. De hoofdredactie van De Morgen, de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten en de Raad voor Journalistiek protesteerden op 26.1.05 op een persconferentie tegen deze flagrante schending van het bronnengeheim van journalisten.Op 8 mei 2004 publiceerde De Morgen een artikel met als titel ‘Antwerpen vreest aanslag in tunnel’ waarin werd vermeld dat het gerecht sinds 24 maart over aanwijzingen beschikte dat een Taliban-aanhanger een aanslag wou plegen op een Antwerpse tunnel.Naar aanleiding van dit artikel werd de gsm van journaliste Anne de Graaf retroactief gescreend en registreerde het gerecht met wie ze had getelefoneerd. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar mogelijke schending van het beroepsgeheim door leden van de Antwerpse politie.Vorige week werden in het kader van hetzelfde onderzoek huiszoekingen gedaan bij Bart Debie, fractiemedewerker van het Vlaams Belang en voormalig commissaris bij de Antwerpse politie, en bij de Antwerpse hoofdcommissaris Serge Muyters.Algemeen hoofdredacteur Rudy Collier en politiek hoofdredacteur Yves Desmet van De Morgen veroordeelden de screening als een ‘flagrante schending’ van het bronnengeheim.’Als dit mogelijk is, dan zijn alle journalisten vogelvrij’, zei Collier. ‘Hoe kunnen wij ons werk nog doen als we op die manier worden bespioneerd ?  Moeten we voortaan Pay-and-Go-kaarten kopen of in telefooncellen gaan bellen, zoals gangsters dat doen ?”De hoofdredactie van De Morgen kondigde aan dat de krant overweegt een klacht in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.De reactie van het gerecht was volgens Yves Desmet ‘buiten elke proportie’.  Er was volgens hem geen enkele reden om zulke zware middelen in te zetten. ‘Niemands leven was in gevaar, de dreiging van een terreuraanslag was op het moment van publicatie al voorbij.  Men zocht enkel een lek. Het gerecht heeft een enorm net uitgegooid en honderden telefoonnummers geregistreerd en nagetrokken, grotendeels van andere informanten over andere dossiers.”  Het onderzoek kan nog verrassingen opleveren, stelde Desmet, want een van de geregistreerde nummers is dat van de voorzitter van het Comité P, de baas van de speurders die naar het lek zoeken.De speurders van het Comité P, die de journaliste vorige dinsdag hebben verhoord in de redactielokalen van De Morgen, gaven toe dat de screening van haar telefoon enkel was gebeurd ter bevestiging van de informatie waarover ze al eerder beschikten.Volgens Desmet heeft het gerecht ‘het verder functioneren van Anne de Graaf onmogelijk gemaakt’. ‘Geen van haar informanten wil haar immers nog aan de telefoon te woord staan’.Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, hoopte dat ‘dit bijzonder zwaar geval van schending van het bronnengeheim’ de politieke wereld zal aansporen om snel het wetsontwerp ter bescherming van het journalistiek bronnengeheim goed te keuren.  De nieuwe wet, waarover gisteren, 27.1.05, in de plenaire vergadering van de Senaat gestemd werd, voorziet dat journalisten slechts in uitzonderlijke omstandigheden door de rechter verplicht kunnen worden hun bronnen prijs te geven. ‘Dat kan enkel als de gevraagde informatie op geen enkele andere wijze door het gerecht verkregen kan worden’, stelde docent Mediarecht Dirk Voorhof in De Tijd, ‘en voor zover die informatie er effectief toe kan bijdragen om zeer ernstige misdrijven te voorkomen, misdrijven waarbij de fysieke integriteit van een of meer personen ernstig wordt bedreigd.’Ook Filip Voets, secretaris-generaal van de Raad voor Journalistiek, pleitte voor een snelle goedkeuring van het wetsontwerp. ‘Het inzetten van intimiderende middelen zal met de nieuwe wet vrijwel onmogelijk worden’, zei hij. ‘De ervaring leert dat een betere bescherming van het bronnengeheim absoluut nodig is.’Voets herinnerde aan de veroordeling in 2003 van België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, waar België op de vingers werd getikt omdat politie en justitie zich meer terughoudend moesten opstellen bij het zoeken naar lekken en het kraken van het bronnengeheim van journalisten.  Het arrest was een gevolg van een reeks huiszoekingen die in 1995 plaatsvonden bij De Morgen, Le Soir Illustré en de RTBF.  Het Luikse gerecht ging toen op zoek naar lekken in het Agusta-dossier. ‘Die veroordeling door het Europees Hof is blijkbaar niet voldoende voor bepaalde magistraten’, zei Voets. ‘Het is bijzonder cynisch dat we uitgerekend tien jaar later zien dat er bij de politiediensten nog altijd niets is veranderd’, meende Pol Deltour van zijn kant.(Naar De Morgen van 27.1.2005) —- KAMERCOMMISSIE KEURT REGELING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM GOED: De kamercommissie Justitie heeft woensdag unaniem het wetsontwerp goedgekeurd dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt. De commissie schaarde zich achter de wijzigingen die de Senaat eind januari aanbracht aan de tekst die eerder al in de Kamer was aangenomen. Initiatiefnemer van de regeling is voormalig N-VA-kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois, die samen met FDF-voorzitter Olivier Maingain wetsvoorstellen indiende om aan het journalistieke bronnengeheim – dat totnogtoe officieel niet bestond – een wettelijke basis te geven. De regeling geldt niet enkel voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De tekst – die wellicht volgende week in de plenaire vergadering definitief wordt aangenomen – biedt een ruime bescherming voor het Belgische journaille. Eigenlijk kan het bronnengeheim slechts in één geval niet worden ingeroepen: wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. De oorspronkelijke tekst van de Kamer maakte ook een uitzondering wanneer er sprake is van een terroristische dreiging, maar de Senaat schroefde ook die bepaling terug tot inbreuken die een bedreiging vormen voor de fysieke integriteit van een persoon. De kamercommissie Justitie stemde woensdagmorgen in met de tekstaanpassingen. Niemand maakte nog fundamentele opmerkingen. N-VA’er Patrick De Groote trok zijn amendementen in. Al na enkele minuten werd het ontwerp unaniem goedgekeurd. Ook minister van Justitie Laurette Onkelinx verdedigde de aanpassingen die de Senaat doorvoerde. Eerder liet ze al weten dat de wet zaken zoals het registreren van het telefoonverkeer van journalisten – zoals onlangs nog bij de krant De Morgen gebeurde – onmogelijk maakt. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) is opgetogen met de nakende definitieve goedkeuring. Zij is verheugd dat de Senaat de tekst nog verbeterde en dat de Kamer die verbeteringen overneemt.2.3.2005 Gazet van Antwerpen —- OOK KAMER KEURT WETSVOORSTEL BRONNENGEHEIM GOED: BRUSSEL – De Kamer heeft het wetsontwerp dat het journalistieke bronnengeheim wettelijk regelt, definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem. Initiatiefnemer voor de regeling is voormalig kamerlid en huidig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA).De tekst biedt een ruime bescherming voor het Belgische journalistenkorps. Ze geldt niet alleen voor beroepsjournalisten, maar ook voor correspondenten en losse medewerkers voor wie de journalistiek niet het hoofdberoep is.De regeling komt erop neer dat het bronnengeheim maar in één geval niet kan worden ingeroepen, namelijk wanneer de fysieke integriteit van personen ernstig in gevaar is. Eerder schroefde de Senaat een tweede uitzondering – wanneer er sprake is van een terroristische dreiging – terug.17/03/2005 – belga – llc —- PERSVRIJHEID IN BELGIE BLIJKT EEN MYTHE TE ZIJN – Wie bepaalde zaken bekend maakt, krijgt last met de Belgische Justitie. Weekblad wil België aanklagen wegens huiszoeking in redactielokaal Een jaar na de huiszoeking in het Brusselse kantoor van het Duitse weekblad Stern wil het tijdschrift België voor het Europees hof van de mensenrechten slepen.De politie viel in april 2004 binnen in het kantoor van de Duitse journalist Hans-Martin Tillack, de Brusselse correspondent van Stern. De inval hield toen verband met een artikel dat Tillack had geschreven over fraude binnen het Europees Parlement. Tillack werd ervan verdacht een EU-ambtenaar te hebben omgekocht om informatie te verkrijgen, maar de journalist ontkende.Bronnengeheim”Wij willen met de aanklacht laten vaststellen of in Europa en dus ook in Brussel journalistieke grondbeginselen zoals het bronnengeheim grondwettelijk onaantastbaar zijn”, zo laat Stern-hoofdredacteur Thomas Osterkorn optekenen in de vrijdageditie van de zakenkrant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Eind mei moet de aanklacht in Brussel ingeleverd worden.Verschillende aanklachten in het verleden van de journalist tegen de handelingen van de Belgische politie strandden telkens. Tillack hoopt nu dat de aanklacht van Stern zelf een beetje licht in het duister zal brengen. (belga) 14/04/05

België: Persvrijheid – Bronnengeheim

Bal9

August 26, 2010

Op 13 april 2005 schreven Marcel Vervloesem en zijn collega Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven, vanuit het kantoor van Vervloesem te Morkhoven, de onderstaande brief die ze aangetekend aan de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Laurette Onkelinx verzonden. Juistgeteld drie dagen later werd Marcel Vervloesem door enkele drugsverslaafde jongeren uit de buurt waarnaar er een onderzoek liep inzake drugshandel, van ‘pedofilie’ beschuldigd. Alhoewel de Turnhoutse onderzoeksrechter François Caers een tweetal maanden voordien besloten had dat Victor Vervloesem (halfbroer van Marcel) en de criminelen die Marcel Vervloesem 7 jaar geleden van ‘pedofilie’ beschuldigden, aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden, werd Marcel Vervloesem alsof hij een veroordeelde pedofiel was, door het gerecht van Turnhout opgepakt en opgesloten. Drie dagen geleden moesten 7 van de 9 voornoemde criminelen vanwege verschillende diefstallen voor de raadkamer van Turnhout verschijnen. Zij werden naar de correctionele doorverwezen en vier onder hen werden, in afwachting van het proces, in de gevangenis opgesloten. Het betreft hier de zogenaamde ‘Bende van Rosse Gie’ te Morkhoven. De drie 13-jarige nieuwe aanklagers van Marcel Vervloesem hebben ook geen onbesproken verleden. De 13-jarige Ruben V. werd reeds opgepakt omdat hij een oog uitstak tijdens een gevecht en wegens een gewapende overval. Hij bevindt zich in de gesloten jeugdinstelling te Mol. Volgens de brief die door Dominique De France, advocaat van Marcel Vervloesem, reeds 14 dagen geleden aan de Turnhoutse onderzoeksrechter De Munck werd overgemaakt, had Luk V. (vader van Ruben) zijn zoon aangeraden om Marcel Vervloesem van ‘pedofilie’ te beschuldigen indien hij voor drugsgebruik werd opgepakt. De zaak werd nog altijd niet onderzocht want Marcel Vervloesem verblijft nu al 15 dagen in preventieve hechtenis in de gevangenis te Turnhout. Dinsdag 3.5.2005 te 15 uur doet het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak in deze zaak. De gezondheid van de zwaar zieke Marcel Vervloesem die nu al 6 dagen in hongerstaking is, gaat er echter zienderogen op achteruit. De vraag is wie de kosten voor de onherstelbare schade aan zijn gezondheid gaat betalen als hij de gevangenis verlaat.—–BRIEF AAN MINISTER ONKELINX—–Antwerpen, 13 april 2005 – AANGETEKEND – Aan Minister van Justitie – Mevrouw Laurette Onkelinx Waterloolaan 115 – 1000 Brussel Aan de Heer Procureur Des Konings – Parket Gerecht Turnhout – Kasteelplein 1 – 2300 Turnhout Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings, Betreft: dossier TU37.98.100885-98In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno”. Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen’. Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is, géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten”. Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden. De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.In afwachting van uw antwoord, teken ik,Met de meeste hoogachting, Jan Boeykens Arsenaalstraat 5 – bus 14 – 2000 Antwerpen – Werkgroep Morkhoven(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven) (02 537 49 97)

Kinderporno: Brief aan Justitieminister Onkelinx