Archive for February, 2010

Klachten Justitie

February 24, 2010

9.2.2010 – Verdwijning en naamsverwisseling van skynetblog

De naam van de skynetblog KLACHTEN JUSTITIE (De Belgische justitie op het beklaagdenbankje), werd enkele weken geleden door een onbekende in ‘Slachtoffers Justitie’ gewijzigd.

Vandaag lieten we de naam van deze blog opnieuw in ‘Klachten Justitie’ veranderen.

Er gebeuren soms rare zaken met de skynetblogs.

Enkele jaren geleden werd er tegen de skynetblogs ‘Slachtoffers Justitie’ en ‘Doofpot Justitie’ van onze vereniging, een klacht ingediend door een zekere Charly.
Volgens Charly werd zijn naam ‘zonder zijn toelating gebruikt’.
Skynet nam deze klacht serieus en verwijderde de twee blogs zonder de minste waarschuwing.
Toen we de Skynet Klantendienst attent maakten op het feit dat er wellicht duizenden ‘Charly’s’ rondliepen en dat Charly geen familienaam was, besloot Skynet om de beide sites terug te plaatsen.

We veranderden ‘Charly’ in ‘Piet L.’ (van Piet Lul) om verdere problemen te vermijden.

Einde 2007, een jaartje voor dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, na een vuile mediacampagne van zo’n 10 jaar, definitief werd veroordeeld, riep een Gentse advocate via haar blog op om de ‘dubieuze skynetsite Werkgroep Morkhoven uit de rankings en van het internet te verwijderen’.
De advocate die in de Raad van de Orde van Advocaten en de Gentse probatiecommissie zetelt, vond de kinderpornozaak Zandvoort enkel een verzinsel dat bedoeld was om een ‘kindermisbruiker te beschermen en de justitie in discrediet te brengen’.

In 2008 bleek rechter Nadia Goossens van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank die redenering te volgen, waarop onze vereniging de Gentse advocate fel bekritiseerde.
De advocate kreeg toen de steun van een zekere V., voorzitter van de vzw Gentblogt, die de vzw Werkgroep Morkhoven op alle mogelijke manieren in discrediet trachtte te brengen (de Gentse advocate is een redactielid van de Gentse online-krant Gentblogt.be).

V. diende een klacht in bij de Skynet Klantendienst wegens een ‘schending van copyright’ waarop Skynet drie skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’, zonder enige waarschuwing liet verwijderen.

Kort voor de verwijdering die door de vzw Werkgroep Morkhoven nog steeds betwist wordt, werd de naam ‘Doofpot Justitie’ in ‘Werkgroep Morkhoven’ veranderd en liet men de inleiding van ‘Doofpot Justitie’ verdwijnen.
Skynet zou er misschien goed aan doen om te achterhalen wie dat er met de namen van de skynetblogs knoeit…

Stefaan Saey, de man die regelmatig op deze blog publiceerde, stapte een half jaar geleden met zijn verhaal over begraven lijkjes op een domein in Grobbendonk, naar het kabinet van justitieminister De Clerck. Hij werd de dag voordat hij een afspraak had met een kabinetsmedewerker die de chauffeur van minister De Clerck bleek te zijn, opgepakt en ondervraagd inzake zijn publicaties op deze blog.

Hij blijkt nu spoorloos te zijn verdwenen.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed hiervan aangifte bij de politie…

http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

Advertisements

Blogoloog – Internet – problemen

February 24, 2010

De skynetblog ‘Blogoloog – Internet – problemen’ was oorspronkelijk gewijd aan de problemen met de MSN-nieuwsgroepen van de vzw Werkgroep Morkhoven en het zonder enige waarschuwing sluiten van de nieuwsgroepen ‘Princesse de Croÿ’ en ‘Fauvage scandals’ omdat er te veel kritiek op de werking van justitie werd gegeven in bepaalde dossiers.
Ook de skynetblogs schijnen af en toe aan een vreemde ziekte te lijden, die, zoals een griepvirus, regelmatig opkomt en dan weer verdwijnt. Onlangs werden er drie skynetblogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’ van de vzw Werkgroep Morkhoven gesloten na de provocerende uitspraken van een Gentse advocate (lid van de Raad van de Orde van Advocaten en de probatiecommissie) die hierbij gesteund werd door haar vriendje van Gentblogt.be.

Juist voordat skynet de blogs waaraan jaren was gewerkt, wegens een ‘schending van copyright’ ontoegankelijk maakte, werd de titel van ‘Doofpot Justitie’ ongevraagd in ‘Werkgroep Morkhoven’ veranderd en werd het voorwoord van deze groep door deze van de blog ‘Werkgroep Morkhoven’ vervangen.

Ook de naam van deze blog werd onlangs van ‘Problemen met MSN-groepen’ ongevraagd in ‘Blogoloog’ veranderd. Het voorwoord met een minitieuze samenvatting van de problemen die zich met de MSN-groepen hadden voorgedaan, verdween. Ook de sleutelwoorden waardoor de zoekmotoren de blog kunnen herkennen, werden gewijzigd.

Het is duidelijk dat men in bepaalde justitiekringen zijn best doet om het archief van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen. De vzw Werkgroep Morkhoven wenst hen nog veel sukses toe en dankt de initiatiefnemers voor de aandacht die daarmee aan het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort wordt gegeven.

http://msn-groepen.skynetblogs.be/

Kinderporno – Zaak Zandvoort: Nederlandse Koningin

February 10, 2010

Hierbij een kopie van een schrijven van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan de Nederlandse Koningin dat nooit werd beäntwoord.

Waar blijven de Belgische Koning en de Nederlandse Koningin nu met al hun geblaat over de bestrijding van kindermisbruiken ?

—————

Brief aan de Nederlandse Koningin Van: Jan Boeykens Werkgroep Morkhoven Aan: postbus@kabinetderkoningin.nl Bcc: redactie@belga.be, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@parool.nl, redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, revu@tijdschriften.vnu.com, redactie.vn@weekbladpers.nl, rtlnieuws@rtl4.nl, redactie@nd.nl Datum: 30 sep. 2008
Onderwerp: Hoofdgetuige in kinderpornozaak Zandvoort moet beschermd worden

Aan de Nederlandse Koningin

Majesteit,

Zoals ik U op 25.9.2008 reeds mededeelde, bezorgde de Werkgroep Morkhoven U in 1998 enkele kopies van de kinderporno-cd-roms Zandvoort. Ook de Belgische Koning ontving een aantal kopies van deze cd-roms en hij liet deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor onderzoek aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.

Enkele maanden geleden stelde de Hoge Raad voor de Justitie echter vast dat deze cd-roms op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen waren.

Zowel de Belgische justitieminister als Z.M. de Koning werden van de verdwijning van de cd-roms alsook van de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem, per aangetekende brief van respectievelijk 30.5.2008 en 3.6.2008, van deze diefstallen op de hoogte gebracht.

De minister liet echter geen onderzoek instellen omdat hij vond dat deze diefstallen deel uitmaakten van de ‘gerechtelijke procedure’. Ook het parket-generaal te Antwerpen liet tot nogtoe geen onderzoek instellen en het College van procureurs-generaal te Brussel deelde ons schriftelijk mede ‘niet bevoegd te zijn’ onze brieven ‘enkel door te sturen naar het parket-generaal te Antwerpen’.
De Hoge Raad voor de Justitie kan dan weer alleen maar vaststellingen doen en heeft verder geen enkele bevoegdheid gekregen.

Marcel Vervloesem werd een zestal weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag uitgenodigd voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort.

Hij begint vandaag aan zijn 26ste dorst- en hongerstakingsdag in een isoleercel voor geinfecteerde gevangenen in de gevangenis van Brugge en dreigt, als hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort, eerstdaags in een diabetische coma te geraken waar hij misschien niet meer levend of met een ernstige hersenbeschadiging uitkomt.

In bijlage zend ik U onze Open Brief aan Mter Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, die een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling om gezondheidsredenen zou ingediend hebben dat door een Belgische justitieambtenaar die plotseling ‘ziek’ is geworden en ‘onvervangbaar’ zou zijn, blijkbaar geblokkeerd wordt.

Mag ik U verzoeken om, vooraléér het te laat is voor Marcel Vervloesem die toch de hoofdgetuige is in de kinderpornozaak Zandvoort, contact te laten opnemen met de Nederlandse minister van justitie die dan ongetwijfeld zijn Belgische ambtsgenoot zal raadplegen ?

Rekenende op Uw tussenkomst in deze zaak en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Prinses Jacqueline de Croÿ Ondervoorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10 1060 Sint-Gilles Erkenningsnr. 443.439.55 Tel: (0032) (0)2 537 49 97 WerkgroepMorkhoven@gmail.com http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

——————

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT
Open Brief aan de advocaat van Marcel Vervloesem, hoofdgetuige in de kinderpornozaak Zandvoort

———- Forwarded message ———- From: Jan Boeykens Date: 30 sep. 2008 Subject: Marcel Vervloesem – DRINGEND ! To: Raf Jespers

Geachte Heer Jespers,

Hebt u het schrijven dat ik u vannacht opstuurde, ontvangen ? Ik vernam zopas van Wendy, de dochter van Marcel Vervloesem, dat de vrouw van het justitiehuis te Turnhout die over het penitentiair verlof en de voorlopige invrijheidsstellingen moet beslissen en die gisteren reeds afzegde, heeft laten weten dat ze ‘voor een week ziek zal zijn’. En doordat zij de ‘enige is die het dossier behandelt’, zou niemand haar kunnen vervangen.
Van die voorlopige invrijheidsinstelling komt dus niets in huis en het is nu zeker (wat we reeds veronderstelden) dat men Marcel in coma wil laten geraken zodat men de onfrisse praktijken op het gerecht van Turnhout (dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, diefstal van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s dossier enz.) in de doofpot kan stoppen. Normaal gezien zou justitieminister Vandeurzen, vermits het hier niets met de ‘gerechtelijke procedures’ heeft te maken, of het parket-generaal te Antwerpen, een onderzoek in deze zaak moeten bevelen maar dat gebeurt om één of andere reden niet. Van het parket-generaal te Antwerpen kan ik dit wel aannemen. Dat zit verveeld met de door de Hoge Raad voor de Justitie tevens vastgestelde diefstallen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys voor ‘onderzoek’ aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken. En rechter G. Van Craen die Marcel Vervloesem tot vier jaar gevangenisstraf veroordeelde was toevallig van het hof van beroep te Antwerpen…
Ik vermoed dat ook de Antwerpse advocaat-generaal Mark Tack die de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een zeepbel’ noemde en de ‘zwaarst mogelijke straf’ voor Marcel Vervloesem eiste, niet bepaald zit te wachten op een onderzoek.
Maar als het parket-generaal van Antwerpen geen onderzoek laat instellen en als justitieminister Vandeurzen geen onderzoek naar de diefstallen laat instellen, wie moet die diefstallen dan wel onderzoeken ?
De Hoge Raad voor de Justitie heeft geen enkele bevoegdheid en het College van procureurs-generaal te Brussel liet ons schriftelijk weten dat zij ‘niet bevoegd is om eventuele klachten te behandelen’ en dat zij onze brieven ‘enkel doorstuurt naar de procureur-generaal van het ressort te Antwerpen’. Iederéén weet dus dat onze klachten over de diefstallen gegrond zijn maar niemand heeft de bevoegdheid om de klachten te (laten) onderzoeken. Iederéén weet ook dat Marcel Vervloesem die op basis van een onvolledig dossier werd veroordeeld (wat voor het hof van cassatie te Brussel al een voldoende reden had moeten zijn om de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen nietig te verklaren), ten onrechte in de gevangenis werd opgesloten en eerstdaags in de gevangenis van Brugge in coma kan geraken.
Toch wordt er niets ondernomen.
Is het werkelijk de bedoeling om Marcel Vervloesem, die -zoals u weet- zes weken geleden door het College van procureurs-generaal in Den Haag voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd, uit de weg te ruimen vooraléér het College vanprocureurs-generaal met haar rapport van de hoorzitting klaar is en er een afschrift van aan Marcel Vervloesem kan laten geworden ?
Mag ik u nogmaals vragen om zo snel mogelijk de nodige stappen te ondernemen om Marcel Vervloesem vanwege gezondheidsredenen (en in afwachting van een onderzoek) in voorlopige vrijheid te laten stellen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl Faiderstraat 10 1060 Sint-Gilles (België)
Erkenningsnr. 443.439.55 Tel: 0032 (0)2 537 49 97 WerkgroepMorkhoven@gmail.com http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

PS. Door de voortdurende stakingen in de gevangenis te Brugge is het daar een echte chaos geworden. Er gebeuren ongelukken, de medicijnen komen niet op tijd, de gevangenen horen niets over wat er aan de hand is en wisten zaterdag rond bezoektijd pas dat het bezoek niet doorging. Zij mochten niet uit de cel en douchen kon ook helemaal niet. Er is een constant gegil en de gevangenen worden langzaam aan gek. Er zijn gevangenen die zo beginnen door te slaan dat zij in een apart hok worden opgesloten waarin alleen een bed staat (zoals in het geval van Marcel Vervloesem) en waarin het licht 24 uur aan blijft. Ik nam reeds opnieuw contact op met de Europese parlementsleden die deze zaak van dichtbij volgen en bracht de Belgisch en Nederlandse kamerleden op de hoogte.

Marcel Vervloesem en pré coma: 11 janvier 2010

February 3, 2010

Chers député(e)s,

Je vous remercie de prendre connaissance de ce petit communiqué et d’intervenir auprès de la Belgique afin de faire hospitaliser et de faire libérer l’activiste Marcel Vervloesem de toute urgence là où il se trouve (Turnhout) car son état de santé est incompatible avec le fonctionnement carcéral.

Cordialement,

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Bruxelles)
Belgique

http://droitfondamental.eu/
http://verdwijningen.skynetblogs.be/
ACTIVIST MARCEL VERVLOESEM À NOUVEAU EN DANGER

Bruxelles, 10 janvier 2010 – J’ai eu Marcel Vervloesem de notre association au téléphone. Il s’est évanoui pour le troisième fois à cause d’une hyglycémie. Son niveau de sucre était à nouveau tombé à 50. Il doit aller tout de suite à l’hôpital et il doit être libéré avant qu’il meurt à la prison !

Jan Boeykens, Président de l’asbl Werkgroep Morkhoven

—-

Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opération subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerk et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice « humaine et équitable » estime qu’un prisonnier ne peut être sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée…

1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.

Date: 2010/1/11
From: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
Subject: Marcel Vervloesem en pré coma
To: mariechristine.marghem@lachambre.be, alain.mathot@lachambre.be, yvan.mayeur@lachambre, guy.milcamps@lachambre.be, patrick.moriau@lachambre.be, jan.mortelmansdekamer.be, linda.musin@lachambre.be, nathalie.muylle@dekamer.be, clotilde.nyssens@lachambre.be, jacques.otlet@lachambre.be, katrien.partyka@dekamer.be, barbara.pas@dekamer, jan.peeters@dekamer.be, andre.perpete@lachambre.be, cathy.plasmandekamer.be, annick.ponthier@dekamer.be, magda.raemaekersdekamer.be, willem-frederik.schiltz@dekamer.be, bert.schoofs@dekamer.be, marie-martine.schyns@lachambre, luc.sevenhans@dekamer.be, sarah.smeyers@dekamer.be, therese.snoyetdoppuers@lachambre, bart.somers@dekamer, ine.somersdekamer.be, sofie.staelraevedekamer, bruno.stevenheydens@dekamer.be, isabelle.tasiaux@lachambre.be, raf.terwingen@dekamer.be, eric.thiebaut@lachambre, bruno.tobback@dekamer.be, bruno.tuybens@dekamer.be, ilse.uyttersprot@dekamer.be, bruno.valkeniers@dekamer, Luk.Van.Biesen@dekamer.be, christine.vanbroeckhoven@dekamer.be, ludo.vancampenhoutdekamer.be, carina.vancauter@dekamer, lieve.vandaeledekamer, robert.vandevelde@dekamer.be, jef.vandenbergh@dekamer.be, francis.v.d.eynde@dekamer.be, liesbeth.vanderauwera@dekamer, dirk.vandermaelendekamer.be, tinne.vanderstraeten@dekamer.be, bruno.vangrootenbrulle@lachambre, stefaan.van.hecke@dekamer.be, flor.vannoppen@dekamer.be, ludwig.vandenhovedekamer.be, paul.vanhie@dekamer.be, hilde.vautmans@dekamer, stefaan.vercamer@dekamer.be, mark.verhaegen@dekamer, s.verherstraeten@dekamer.be, geert.versnick@dekamer.be, dirk.vijnck@dekamer.be, kristof.waterschoot@dekamer.be, ben.weyts@dekamer.be, brigitte.wiaux@lachambre.be, hilal.yalcin@dekamer.be, meyrem.almacidekamer.be, gerolf.annemans@dekamer.be, marie.arena@lachambre.be, josy.arens@lachambre, yolande.avontroodt@dekamer.be, daniel.bacquelaine@lachambre, xavier.baeselen@lachambre.be, ronny.balcaen@lachambre.be, sonja.becq@dekamer.be, francois.bellot@lachambre.be, philippe.blanchart@lachambre, hendrik.bogaertdekamer.be, hans.bonte@dekamer.be, juliette.boulet@lachambre.be, christian.brotcorne@lachambre, koen.bultinck@dekamer.be, colette.burgeonlachambre.be, ingrid.claes@dekamer.be, david.clarinval@lachambre.be, guy.coeme@lachambre.be, patrick.cocriamont@lachambre, alexandra.colen@dekamer.be, francoise.colinia@lachambre.be, philippe.collard@lachambre.be, jean.cornillachambre.be, valerie.deom@lachambre, guy.dhaeseleer@dekamer.be, hendrik.daems@dekamer.be, georges.dallemagne@lachambre, maggie.deblock@dekamer.be, rita.debont@dekamer.be, valerie.debue@lachambre.be, mathias.declercq@dekamer.be, herman.decroo@dekamer, francois.dedonnea@lachambre.be, patrick.degrootedekamer.be, martine.demaght@dekamer.be, filip.deman@dekamer.be, corinne.depermentier@lachambre.be, jenne.depotter@dekamer, els.de.rammelaere@dekamer.be, mia.deschamphelaere@dekamer.be, wouter.de.vriendt@dekamer.be, jeanmarie.dedeckerdekamer.be, roland.defreyne@dekamer.be, katia.dellafaille@dekamer.be, roel.deseyn@dekamer.be, olivier.destrebecq@lachambre, maya.detiege@dekamer.be, patrick.dewael@dekamer.be, leen.dierick@dekamer.be, camille.dieu@lachambre.be, michel.doomst@dekamer.be, dalila.douifi@dekamer.be, daniel.ducarme@lachambre.be, denis.ducarme@lachambre.be, andre.flahaut@lachambre.be, jean-jacques.flahaux@lachambre.be, catherine.foncklachambre.be, andre.frederic@lachambre.be, jacqueline.galant@lachambre.be, david.geerts@dekamer, zoe.genot@lachambre.be, joseph.george@lachambre.be, muriel.gerkenslachambre.be, thierry.giet@lachambre.be, georges.gilkinet@lachambre.be, luc.goutry@dekamer.be, hagen.goyvaerts@dekamer, luc.gustin@lachambre.be, olivier.hamal@lachambre.be, kattrin.jadin@lachambre.be, eric.jadot@lachambre.be, jan.jambon@dekamer.be, gerald.kindermansdekamer.be, meryame.kitir@dekamer.be, bart.laeremansdekamer, sabien.lahaye-battheu@dekamer.be, fouad.lahssaini@lachambre.be, karine.lalieux@lachambre.be, marie.claire.lambertlachambre, renaat.landuyt@dekamer.be, david.lavaux@lachambre.be, carine.lecomte@lachambre.be, josee.lejeune@lachambre.be, eric.libert@lachambre.be, peter.logghe@dekamer.be, peter.luykx@dekamer.be, olivier.maingainlachambre, andre.vannieuwkerkevlaamsparlement.be, GENOT Zoe , hme@rtbf.be, redaction@lactualite.com, redaction@rtl.be, humanite@humanite.presse.fr